You are not logged in.

#226 2018-03-07 16:14:19

arvdk
Member
From: Gouda
Registered: 2016-10-04
Posts: 307

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Leo Slager wrote:

Je zou dus een voorstel kunnen indienen om in PT v2 in het vervolg drie elementen te onderscheiden:
stop_position,  de haltepaal (m L3 aanduiding) en het halteperron.

Groetere busstations hebben soms een digitaal bord met alle vertrekkende bussen van de verschillende perrons. Die kan je daarmee dan ook taggen.

Offline

#227 2018-03-07 16:31:58

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,980

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Leo Slager wrote:

De wiki kent geen onderscheid tussen de paal en de halte.
In PT v2 bestaan maar 2 elementen: de stop_position en de halte(=waar de reizigers wachten op de bus).
Deze halte kan dus op 3 manieren op de kaart worden gezet: een losse node, een way of een area.

Je zou dus een voorstel kunnen indienen om in PT v2 in het vervolg drie elementen te onderscheiden:
stop_position,  de haltepaal (m L3 aanduiding) en het halteperron.

Dat ga ik niet doen.

Ik zet altijd highway=bus_stop neer, waar de haltepaal staat.

Offline

#228 2018-03-07 16:43:40

Leo Slager
Member
Registered: 2017-10-30
Posts: 427

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Dat heeft in ieder geval geen ongewenste gevolgen, zolang je public_transport=platform maar niet vergeet.

Hoeveel van die palen staan er eigenlijk in Nederland?

Offline

#229 2018-03-08 22:01:44

IIVQ
Member
Registered: 2014-11-12
Posts: 761

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Skywave wrote:

Als er meer dan 1 CHB IFOPT nummer per haltepaal is dan gaat er wat mis qua CHB. Uitgangspunt is namelijk daar dat er 1 quay voor 1 haltepaal/perron is. In principe zou je daar wel over kunnen mailen met beheersorganisatie CHB, zie https://www.crow.nl/ndov/haltedatabeheer-1

Vervoerders hanteren soms meer dan 1 haltenummer per quay doordat dingen als OVchipkaart en sommige voertuigvolgsystemen schijnbaar nogal moeite hebben met 2 keer dezelfde halte in een rit.

Volgens de regels mag er maar 1 nummer per paal zijn. Daar is 1 uitzondering op, de zogeheten "dijkhaltes", waarbij van oudsher maar aan 1 kant van de weg een haltepaal staat terwijl er aan 2 kanten gestopt wordt.

Daarnaast is door chipkaart/zonegrensproblematiek wel eens een 2e of 3e haltecode aan een fysieke paal gehangen (Busstation Het Oor in Almere was hier een beruchte in, daar kwamen 4 zones samen in een pseudozone)


Maarten Deen wrote:

Ik heb zelf ook liever de plaatsnaam er niet bij. Volgens mij zijn het vooral Belgische mappers die het doen (maar ook in Duitsland wordt dit wel gedaan). Er is wel een "probleem" met de JOSM PT plugin die de naam van de eerste en laatste halte vergelijkt met de from: en to: in de relatie. Als die niet overeenkomen dan krijg je daar een opmerking over. En ik vind het wel netter om in de from: en to: van de relatie de plaatsnaam erbij te zetten.

Dus een echte oplossing heb ik niet, behalve dat ik haltes liever zonder plaatsnaam tag.

Ik heb daar ooit een Voorstel op de tagging-lijst gemaakt, te weten placename. Handig voor een lijn als 120, waar vijf keer de haltenaam Dorp in voorkomt. Maar ik merkte daar niet echt veel enthousiasme. Maar ik ben er eigenlijk nog steeds voorstander voor.
Net als mijn andere idee. "Formula" voor de "formule" van een lijn buiten de concessienaam, dus R·NET, Buurtbus, Q-Liner of Maxx.

Voor R·NET heb ik dat nu trouwens opgelost door daar een apart Network van te maken. Let wel, alle R·NET-route_masters zitten nu in 2 networks, die van hun echte concessie en deze.

Offline

#230 2018-03-08 22:09:13

IIVQ
Member
Registered: 2014-11-12
Posts: 761

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

AdVerburg wrote:

@Allroads #217
De busbaan met alleen de tags:
highway=service
name=Slingerparallel
access=no
bus=yes

De huidige busstop ongeveer 15 meter naar zuid-oost en OP de busbaan :
public_transport=stop_position
bus=yes
name=Etten, Slingerparallel

Een apart platform (Imagey) intekenen:
area=yes
highway=platform
name=Slingerparallel
bus=yes
bench=yes
shelter=yes
public_transport=platform
network=ArrivaAchterhoek-Rivierenland
zone=????

De highway=platform laat/haal ik altijd weg. Het is dubbeltaggen met public_transport=platform.
Voor nodes is het taggen voor de renderer, en dat weiger ik. Moet die renderer maar eens gefixt worden, dat beloven ze al jaren.

Ook zone haal ik weg. De zone is echt alleen nog van belang voor ster-abbonnementshouders en dat kan beter van de zonekaart of uit het CHB gehaald worden.

Desgewenst een bushokje:
amenety=shelter
shelter_type=public_transport
en een bankle:
amenity=bench
backrest=yes

En dan de busroute 28 verleggen over de busbaan.
(En het gras moet ook nodig geknipt worden big_smile)

Vergeet niet dat 4+ elementen (2x public_transport=platform, 2x public_transport=stop_position en evt shelters etc) ook nog in een stop_area moeten.

Offline

#231 2018-03-08 22:12:39

Leo Slager
Member
Registered: 2017-10-30
Posts: 427

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

eggie wrote:

Wie kan mij even assisteren bij de edits van deze startende mapper?  Denk niet dat het gaat werken met deze bustags..
https://www.openstreetmap.org/changeset/56964101 en
http://overpass-api.de/achavi/?changeset=56964101

DangerousMagic heeft nog niet gereageerd?
En er zijn ook nog geen fouten hersteld.

Last edited by Leo Slager (2018-03-09 00:27:38)

Offline

#232 2018-03-08 22:36:07

IIVQ
Member
Registered: 2014-11-12
Posts: 761

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Ik heb trouwens binnen het netwerk Amstelland Meerlanden een deel van de lijnen geupdate:
-Alle R·NET-lijnen (≥300) gecorrigeerd inclusief halteperrons
-Alle Schipholnet-lijnen (180-199,287) en scholierenlijnen (612,661) gecorrigeerd inclusief haltepalen
-de overige lijnen (165-174, 242-271, 401) moeten nog.
-AML flex moet nog. Ik denk dat ik dat als routerelatie zonder way doe.
-De oude, niet meer gebruikte, lijnen opruimen en, waar niet meer door andere lijnen gebruikt, haltes opruimen

Offline

#233 2018-03-09 18:51:43

HenkL
Member
From: Groningen - NL
Registered: 2015-09-07
Posts: 844

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Nog een paar opmerkingen:

1. Elke halte heeft één uniek nummer in het CHB, en dat nummer duiden we in OSM aan met de tag ref:IFOPT=NL:Q:12345678.
Indien een halte bij sommige vervoerders ook nog een ander nummer heeft, dat dan dus NIET vermelden met de ref:IFOPT tag. De bedoeling van het CHB is juist dat al die andere nummers uitgefaseerd gaan worden.

"Haltegegevens worden vastgelegd in verschillende systemen bij vervoerders en overheden. Om het
haltebeheer te vereenvoudigen en de kwaliteit van de reisinformatie over haltes te verbeteren, krijgt
iedere Quay/halte(paal) in Nederland één uniek landelijk nummer."

2. Bij een 'dijkhalte' is er weliswaar slechts één haltepaal, maar zijn er in het CHB twee haltes (quays), een aan elke kant van de weg (als de bus er tenminste beide kanten op rijdt), met elk een eigen NL:Q nummer.

"Halte (= Quay): een plaats, zoals een perron, berm, kade, steiger, etc., waar
reizigers toegang hebben tot het OV-netwerk. Iedere plaats waar een
voertuig halteert is een Quay, een Quay is altijd een plaats waaraan een
voertuig halteert of kan halteren. Op landelijke wegen komt het voor dat aan
één zijde van de straat een haltepaal staat, die ook wordt gebruikt om de
vertrekken aan de overzijde van de straat aan te duiden. In deze situatie is er
sprake van 2 afzonderlijke instapplaatsen, derhalve 2 Quays."

en

"Bij Tram en bus wordt met de locatie van Quay de locatie van de voorste instappositie bedoeld. Dit
is in volgorde van prioriteit: 1. de locatie van de instapmarkering voor visueel beperkten, 2. de
positie van haltepaal indien deze normaliter overeenkomt met de voorste instappositie, 3. Indien
markering en haltepaal ontbreken wordt een inschatting gemaakt van de plaats van de voordeur
van een halterende bus."

De citaten komen uit een document "BISON fysieke haltestructuur en toegankelijkheid".

Offline

#234 2018-03-11 11:53:16

Maarten Deen
Member
Registered: 2010-05-20
Posts: 420

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Ik kom nu twee haltes tegen waar Sint E7 een ref:IFOPT op heeft gezet die niet voorkomt in het NDOV bestand: https://www.openstreetmap.org/node/4562071336 met ref:IFOPT=NL:Q:15100202
Volgens het NDOV bestand moet dat NL:Q:66230200 zijn. NL:Q:15100202 komt in het hele NDOV bestand niet voor.

Iemand enig idee waar dit vandaan kan komen? Die heeft hij er ook nog eens eergister op gezet, het lijkt me sterk dat die refs zo snel veranderen.

Last edited by Maarten Deen (2018-03-11 11:55:35)

Offline

#235 2018-03-11 17:30:29

Skywave
Member
Registered: 2007-11-13
Posts: 91

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Die 1xxxxxxx in Zeeland en Maastricht komen uit het Veolia tijdperk. Bij komst Arriva is er besloten om alles te hernummeren naar meer conventionele nummers ( zone en nummer) om conflicten met 1xxx zones in Noord-Nederland te voorkomen.

Offline

#236 2018-03-11 17:43:05

AndriesWijma
Moderator
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 849

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Maarten Deen wrote:

Ik kom nu twee haltes tegen waar Sint E7 een ref:IFOPT op heeft gezet die niet voorkomt in het NDOV bestand: https://www.openstreetmap.org/node/4562071336 met ref:IFOPT=NL:Q:15100202
Volgens het NDOV bestand moet dat NL:Q:66230200 zijn. NL:Q:15100202 komt in het hele NDOV bestand niet voor.

Iemand enig idee waar dit vandaan kan komen? Die heeft hij er ook nog eens eergister op gezet, het lijkt me sterk dat die refs zo snel veranderen.

Het lijkt me meer een vraag om via PB rechtstreeks aan Sint E7 te stellen.
Ik weet wel dat hij Haltebeheer.nl gebruikt als bron voor de haltecodes en die geeft inderdaad 15100202.
OVzoeker.nl is weer eens betrouwbaarder en geeft wel 66230200.

Offline

#237 2018-03-11 18:12:23

Maarten Deen
Member
Registered: 2010-05-20
Posts: 420

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Skywave wrote:

Die 1xxxxxxx in Zeeland en Maastricht komen uit het Veolia tijdperk. Bij komst Arriva is er besloten om alles te hernummeren naar meer conventionele nummers ( zone en nummer) om conflicten met 1xxx zones in Noord-Nederland te voorkomen.

Ik had de connectie tussen de IFOPT en de zone nog niet gemaakt, dat is een goeie.

Offline

#238 2018-03-11 19:27:13

IIVQ
Member
Registered: 2014-11-12
Posts: 761

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Nee, die refs veranderen niet snel. Zelfs als een halte een klein stukje verplaatst wordt, veranderen ze niet. Als een bus op een busstation naar een ander perron gaat dan verandert in de route wel de halte.
De eerste 4 cijfers van de haltecode is oorspronkelijk de zonecode, en die zijn landelijk ingedeeld, van 1000 in Groningen, via 6000 in Zuid-Limburg tot 7000 in Zeeland. Dat is tegenwoordig niet een 100%-match, ook omdat sommige haltes in dubbele zones liggen, maar je kan er gevoeglijk van uit gaan dat er niet een 1500 in de buurt van een 6600 ligt.

Ik zou zeggen: vraag het Sint E7. Hij leest mee met deze discusie.

Ik heb net de busstations van Schiphol Airport en Schiphol Knooppunt Noord helemaal van ref:IFOPT's voorzien (en alle busrelaties goed gezet ... wat een klus!).

Waar halen jullie die IFOPT's vandaan? Ik voor de haltes uit het CHB, maar de koppeling met de lijnen zou ik uit het koppelvlak 1 kunnen halen, maar daar heb ik nog geen goed "decoder" voor. Dus nu maar uit ovinfo beta en de websites van Connexxion, GVB en Arriva, die niet altijd even behulpzaam zijn (GVB en Arriva gebruiken andere haltenummers dan in het CHB, CXX toont geen aankomsthaltecodes)

Offline

#239 2018-03-11 22:00:45

Maarten Deen
Member
Registered: 2010-05-20
Posts: 420

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

IIVQ wrote:

Waar halen jullie die IFOPT's vandaan? Ik voor de haltes uit het CHB, maar de koppeling met de lijnen zou ik uit het koppelvlak 1 kunnen halen, maar daar heb ik nog geen goed "decoder" voor. Dus nu maar uit ovinfo beta en de websites van Connexxion, GVB en Arriva, die niet altijd even behulpzaam zijn (GVB en Arriva gebruiken andere haltenummers dan in het CHB, CXX toont geen aankomsthaltecodes)

Voor de algemene haltes ook het CHB bestand. In Limburg heeft Arriva bij de reisinfo vaak de perronnaam erbij, dan kun je de lijn aan de halte koppelen. Volgens mij staat de perronnaam (meestal een letter) niet in het CHB bestand, het zou mooi zijn als dat er in zou staan.

Ik heb mijn extract van de halteplaatsen een beetje aangepast, een groot bestand met alle haltes van Nederland was wel erg groot, ik heb ze nu opgedeeld per provincie (en een paar stadsregio's, de concessionprovidercode in het haltebestand). Ook kun je nu filteren op de haltenaam en de plaats.

http://www.maasluip.nl/osm/NDOV.html

Offline

#240 2018-03-12 08:47:11

Sint E7
Member
Registered: 2017-03-13
Posts: 119

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Nu heb ik ook even de tijd om te reageren. Ik zag het PB wel in de mail zitten, maar ik zal hier maar even reageren.

Inderdaad maak ik gebruik van de website www.haltebeheer.nl en daar staat voor de provincie Limburg een 1500 of 1600-haltecode in. Teruglezend begrijp ik dus dat dat een oude versie betreft en daar had ik nog geen weet van. OVZoeker en de website van Arriva zijn in dat geval betrouwbaarder en zal ik dus voortaan gebruiken in de provincie Limburg.

Dank voor de toelichting Maarten Deen wink

Offline

#241 2018-03-12 09:56:32

Maarten Deen
Member
Registered: 2010-05-20
Posts: 420

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Ja, het is wat onhandig als websites opgezet worden en niet de laatste data op staat. Ik weet ook niet van wie haltebeheer.nl is, bij colofon het tabje contact blijft bij mij leeg. Maar ik zag dat Stefan bij opengeo werkt, ik zal hem ook even een mailtje sturen.

Ondertussen kunnen we ook eens gaan kijken naar een controle tussen OSM data en NDOV data. Bijvoorbeeld een lijstje met haltes die een onbekende IFOPT hebben.

Offline

#242 2018-03-12 18:28:06

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,980

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

IIVQ wrote:

De highway=platform laat/haal ik altijd weg. Het is dubbeltaggen met public_transport=platform.

Is toch de lijn waar tactile_paving=yes op komt te staan. Volgens mij hoort dat op het platform getekend te worden.

Offline

#243 2018-03-12 19:48:12

Sint E7
Member
Registered: 2017-03-13
Posts: 119

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Wel vind ik het vreemd dat platformen, indien die ingetekend zijn, soms ook de haltenaam dragen. Terwijl op het platform ook een haltenode staat met de naam. Lijkt me dan toch een beetje dubbelop.

Offline

#244 2018-03-19 23:53:06

IIVQ
Member
Registered: 2014-11-12
Posts: 761

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Zo zie ik het niet. Ik tag óf de public_transport=platform als node (de paal), óf als way (de perronrand) of area (het hele perron). Niet allebei.

Offline

#245 2018-03-21 00:02:02

eggie
Member
From: Dordrecht
Registered: 2010-09-03
Posts: 3,804

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Kan iemand Otis helpen of hier wel of niet de bushaltes weggehaald kunnen worden?
We hebben e.e.a. moet terugdraaien omdat er te veel schade ontstond en er geen antwoord kwam op vragen om voorzichtiger te mappen..
https://www.openstreetmap.org/changeset … 944/4.8784

Offline

#246 2018-03-21 00:47:08

Leo Slager
Member
Registered: 2017-10-30
Posts: 427

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

De website van het GVB vermeldt het volgende:

Toelichting

Van maandag 5 februari tot vrijdag 13 juli wordt gewerkt aan de herinrichting van de Spaarndammerdijk tussen de Oostzaanstraat en de Spaarndammerstraat.

Tijdens deel 1, van maandag 5 februari 05:00 uur tot vrijdag 6 april 05.00 uur (was: maandag 26 maart 05.00 uur, daarvoor: vrijdag 23 februari 05:00 uur), vind het werk plaats rondom  de Oostzaanstraat. Deze fase is dus opnieuw verlengd.

Bus 22 en nachtbus 748 rijden vanaf de Spaarndammerdijk via de tijdelijke weg Houthavens (tegenover de Uitgeeststraat), Houthavenweg, Haparandaweg en Archangelweg naar de Spaarndammerdijk en eigen route v.v.

Vervallen haltes
- Oostzaanstraat (Spaarndammerdijk; beide richtingen)

Startdatum 5 februari 2018 05:00
Einddatum 6 april 2018 05:00
Oorzaak Werkzaamheden
Gevolg Aangepaste route

Tijdelijke halte(s)
•Haparandaweg (Haparandaweg; beide richtingen)


Conclusie: De haltes Oostzaanstraat en Hempoint niet verwijderen, maar rustig laten staan.

Last edited by Leo Slager (2018-03-21 10:31:18)

Offline

#247 2018-03-23 18:40:41

jsmitsodiliapeel
Member
From: Odiliapeel
Registered: 2017-05-29
Posts: 48

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Ik heb hier een bushalte aangepast, maar deze is niet te zien op basis kaart, de stoppositie wordt wel getoond, maar het platform niet.

https://www.openstreetmap.org/changeset/57464628

heb ik hier iets fout gedaan?

heb toch alles getagd volgens https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag … 3Dbus_stop

Offline

#248 2018-03-23 19:17:50

85Bas
Member
From: Groningen
Registered: 2012-01-07
Posts: 103

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

De standaardrenderer loopt helaas hopeloos achter op het huidige public transport schema (dat al járen geleden is geïntroduceerd). public_transport=platform wordt daarom niet getoond. Je kunt het perron taggen met highway=platform, dan rendert het wel (en dit wordt ook aangeraden op de wiki). Haal public_transport=platform echter niet weg.

heb ik hier iets fout gedaan?

Kort gezegd: ja, maar de informatie op de wiki is naar mijn mening zo versnipperd en soms zelfs tegenstrijdig (om maar te zwijgen over de verschillende meningen van de mensen op dit forum), dat jou niets te verwijten valt.

Je hebt de stop position als highway=bus_stop getagd, wat niet de bedoeling is. Wil je dat de bushalte door de standaardrenderer wordt getoond, dan kun je de tag highway=bus_stop op een van de nodes van het perron plaatsen, zoals de wiki ook aanraadt.

Edit: oh ja, daarnaast is het de bedoeling dat er per bushalte een relatie wordt aangemaakt met daarin alle onderdelen van de bushalte (perrons, stop positions en eventuele extra's als prullenbakken, abri's, fietsenstallingen,...). De haltes aan beide kanten van de weg stop je in een en dezelfde relatie.

Last edited by 85Bas (2018-03-23 19:24:08)

Offline

#249 2018-03-23 19:53:40

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,980

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

Ik zie bus=yes op een public_transport=platform.

bus=yes is een access tag.

m.a.w. je mag met de bus het platform oprijden. Dat kan dus niet.

PTv2
schrijft het alleen voor bij
public_transport=stop_position
bus=yes


Overpass

Last edited by Allroads (2018-03-23 20:26:41)

Offline

#250 2018-03-23 20:14:29

Leo Slager
Member
Registered: 2017-10-30
Posts: 427

Re: Buslijnen, halteinfo, OV-routes - overzicht en discussie

jsmitsodiliapeel wrote:

Ik heb hier een bushalte aangepast, maar deze is niet te zien op basis kaart, de stoppositie wordt wel getoond, maar het platform niet.

https://www.openstreetmap.org/changeset/57464628

heb ik hier iets fout gedaan?

heb toch alles getagd volgens https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag … 3Dbus_stop

Zie ook mijn commentaar op je changeset 57363139. en het public_transport scheme:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pub … port#Buses

Offline

Board footer

Powered by FluxBB