You are not logged in.

#1 2008-09-22 11:45:54

antblant
Member
From: Szczecin, Poland
Registered: 2008-06-12
Posts: 342

Trasy europejskie

Ostatnio natrafi?em na projekt:
http://wiki.openstreetmap.org/index.php … ad_network

W skrócie: teraz ka?da droga europejska ma swoj? relacj?, a int_ref nie powinno by? d?u?ej u?ywane.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB