You are not logged in.

Announcement

*** NOTICE: forum.openstreetmap.org is being retired. Please request a category for your community in the new ones as soon as possible using this process, which will allow you to propose your community moderators.
Please create new topics on the new site at community.openstreetmap.org. We expect the migration of data will take a few weeks, you can follow its progress here.***

#1 2022-08-03 21:29:17

balchen
Member
Registered: 2022-07-17
Posts: 40

Utdypende veiledning til sykkel-tagging

Etter å ha tilbragt ferien med å rydde opp i tagging av sykkelveier i Rogaland, har jeg startet på et forslag til veiledning for tagging av sykkelveier o.l., basert på det som ligger på https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features.

Utkastet ligger her: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Sykkel

Gi gjerne kommentarer eller innspill til dette.

Offline

#2 2022-08-04 10:37:46

FennecusZerda
Member
Registered: 2020-10-02
Posts: 20

Re: Utdypende veiledning til sykkel-tagging

Hei. Bra forslag, med ved første øyekast ser det litt overkomplisert ut. For eksempel er tagging av skilting veldig detaljert til å være påkrevd, og ute langs veiene er dette ofte glemt eller direkte feil (GS-veg skilt skal etter skiltnormalen til SVV f.eks. ikke stå ved inkjørsler, men skal stå ved vegkryss. Dette syndes det mye mot.). På grunn av dette tenker jeg at det kan oppstå misforståelser.

Har også ønsket meg noe på hvordan vi tagger vikepliktsregulert sykkelveg og GS-veg ved kryss, der andre kjørende har vikeplikt for syklende med underskilt 826 (syklende i begge retninger) under 202 (vikeplikt). Kan noe slikt være ok her: https://www.openstreetmap.org/node/9302442432 ?

Hilsen, Trond

Offline

#3 2022-08-04 13:07:19

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 195
Website

Re: Utdypende veiledning til sykkel-tagging

Det er en god del ting jeg ikke er enig i på den siden. Har lagt inn en del kommentarer direkte på siden.

Formatet medfører at det blir mye gjentakelse, og det blir i tillegg uklart hva som gjelder når Map Features og denne siden er i motstrid. Vil du ikke heller utforme dette som en guide, a-la guidene for stisykling og skiløyper? Da kan du ha egne seksjoner f.eks. for kryssing, med tegninger og bilder osv.

Om du ønsker å få frem dine egne private forslag til tagging er det bedre om du flytter siden over til ditt eget wiki-område, for i øyeblikket kan den fremstå som en veiledning basert på community konsensus.

Offline

#4 2022-08-04 17:12:16

balchen
Member
Registered: 2022-07-17
Posts: 40

Re: Utdypende veiledning til sykkel-tagging

NKA wrote:

Det er en god del ting jeg ikke er enig i på den siden. Har lagt inn en del kommentarer direkte på siden.

Jeg har opprettet Discussion-siden og flyttet mye inn dit.

NKA wrote:

Formatet medfører at det blir mye gjentakelse

Kan du utdype?

NKA wrote:

og det blir i tillegg uklart hva som gjelder når Map Features og denne siden er i motstrid. Vil du ikke heller utforme dette som en guide, a-la guidene for stisykling og skiløyper? Da kan du ha egne seksjoner f.eks. for kryssing, med tegninger og bilder osv.

Hvis du mener No:Map Features, så var tanken at denne skal erstatte Sykkel-seksjonen i No:Map Features hvis vi kommer til en enighet om innholdet, enten ved at den er en egen side som lenkes til fra No:Map Features, eller ved at denne siden kopieres inn i No:Map Features.

No:Map Features#Sykkel gir i dag lite veiledning til å kunne tagge riktig, og det er veldig mye tagging som ikke er i tråd med No:Map Features. Bedre veiledning kunne hjelpe på det.

I tillegg er det mange tilfeller av fysiske veianlegg som No:Map Features#Sykkel ikke adresserer i det hele tatt, som det vil være nyttig å ha en mal for.

NKA wrote:

Om du ønsker å få frem dine egne private forslag til tagging er det bedre om du flytter siden over til ditt eget wiki-område, for i øyeblikket kan den fremstå som en veiledning basert på community konsensus.

Den er ikke lenket noe sted, så jeg vet ikke hvordan den kan oppfattes som det, men jeg kan selvsagt flytte den eller merke den som et forslag slik at det ikke blir noen forvirring.

Offline

#5 2022-08-04 17:19:29

balchen
Member
Registered: 2022-07-17
Posts: 40

Re: Utdypende veiledning til sykkel-tagging

FennecusZerda wrote:

Hei. Bra forslag, med ved første øyekast ser det litt overkomplisert ut. For eksempel er tagging av skilting veldig detaljert til å være påkrevd, og ute langs veiene er dette ofte glemt eller direkte feil (GS-veg skilt skal etter skiltnormalen til SVV f.eks. ikke stå ved inkjørsler, men skal stå ved vegkryss. Dette syndes det mye mot.). På grunn av dette tenker jeg at det kan oppstå misforståelser.

Skilt er kun foreslått for sykkelveg (skilt 520), ingenting annet. Jeg sliter med å se at det kvalifiserer til "veldig detaljert". Det gjelder ett skilt og det vil påvirke en ørliten andel av veiene som er tagget som highway=cycleway.

Årsaken til dette forslaget er total mangel på klar og korrekt måte å tagge en sykkelvei på i OSM-NO i dag. Jeg har tatt opp problemet på tagging-epostlisten og forslaget om å bruke skilt-tagging kom fra NL/BE basert på hvordan de har gjort det der. Jeg er fremdeles helt åpen for forslag, men dokumentert standard med å identifisere sykkelvei gjennom at man tagger med foot=no/discouraged er ikke juridisk korrekt og tilbakemeldingen fra tagging-epostlsten er også negative.

For andre veier er tagging av skilting ikke angitt i det hele tatt, og jeg har eksplisitt skrevet om tagging av uskiltede g/s-veier (noe NKA ikke liker).

FennecusZerda wrote:

Har også ønsket meg noe på hvordan vi tagger vikepliktsregulert sykkelveg og GS-veg ved kryss, der andre kjørende har vikeplikt for syklende med underskilt 826 (syklende i begge retninger) under 202 (vikeplikt). Kan noe slikt være ok her: https://www.openstreetmap.org/node/9302442432 ?

Hilsen, Trond

Det er definitivt noe som må omtales på denne siden, hvertfall! Det blir forhåpentligvis ikke færre av dem i fremtiden.

Offline

#6 2022-08-04 18:01:14

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 195
Website

Re: Utdypende veiledning til sykkel-tagging

MapFeatures-siden skal være en kort og enkel oversikt for nye brukere i OSM. Det er ikke meningen at alle detaljer og varianter skal omtales der, da blir det bare vanskelig å få oversikt. Den skal også dokumentere konsensus oppnådd i diskusjoner gjennom mange år. Men det er fint å ha sider i tillegg som går mer i dybden, viser flere eksempler osv. for den som måtte være spesielt interessert i et tema. Vi har f.eks. slikt for el-infrastruktur.

Jeg synes sykkel-seksjonen på MapFeatures siden er bra som den er og har absolutt ikke noe ønske om å endre den. Om det er spesifikk praksis for tagging som ønskes endret så er det jo bare å foreslå her i forumet, men det skal jo en del til for å få konsensus for en helt annen tagging enn det som har vært praksis i mange år, og temmelig utfordrende om en skal diskutere mange tags samtidig.

Offline

#7 2022-08-04 18:05:56

balchen
Member
Registered: 2022-07-17
Posts: 40

Re: Utdypende veiledning til sykkel-tagging

FennecusZerda wrote:

Har også ønsket meg noe på hvordan vi tagger vikepliktsregulert sykkelveg og GS-veg ved kryss, der andre kjørende har vikeplikt for syklende med underskilt 826 (syklende i begge retninger) under 202 (vikeplikt). Kan noe slikt være ok her: https://www.openstreetmap.org/node/9302442432 ?

Hilsen, Trond

Som en måte å tagge at det står et vikepliktsskilt er det helt fint. Det speiler vel det som er tagget i Stavanger [https://www.openstreetmap.org/node/9492435725 på tilsvarende sted], og jeg ser jo hvorfor når jeg ser på hvem som la det inn smile

Jeg kan ikke se er at det er vanlig å tagge denne informasjon på selve kryss-noden. Det betyr vel at det blir fryktelig vanskelig å identifisere disse kryssene i spørringer, og det vil være tilsvarende fryktelig vanskelig å programmatisk finne ut tilstanden i et gitt kryss? F. eks. hvis man skulle prioritere ruting i forkjørskryss.

Jeg finner ikke så mange eksempeler på at vikeplikt er tagget i OSM, og finner ingen referanser til standarder for det heller. Noen som vet?

Offline

#8 2022-08-05 23:49:30

balchen
Member
Registered: 2022-07-17
Posts: 40

Re: Utdypende veiledning til sykkel-tagging

NKA wrote:

MapFeatures-siden skal være en kort og enkel oversikt for nye brukere i OSM. Det er ikke meningen at alle detaljer og varianter skal omtales der, da blir det bare vanskelig å få oversikt. Den skal også dokumentere konsensus oppnådd i diskusjoner gjennom mange år. Men det er fint å ha sider i tillegg som går mer i dybden, viser flere eksempler osv. for den som måtte være spesielt interessert i et tema. Vi har f.eks. slikt for el-infrastruktur.

Jeg synes sykkel-seksjonen på MapFeatures siden er bra som den er og har absolutt ikke noe ønske om å endre den. Om det er spesifikk praksis for tagging som ønskes endret så er det jo bare å foreslå her i forumet, men det skal jo en del til for å få konsensus for en helt annen tagging enn det som har vært praksis i mange år, og temmelig utfordrende om en skal diskutere mange tags samtidig.

Da kan dette være et forslag til en utdypende side som kan lenkes til fra No:Map Features#Sykkel for mer informasjon.

Det var som sagt ikke meningen å foreslå nye standarder for noe som finnes fra før av. Unntaket er sykkelvei, som allerede er tatt opp på forumet, fordi dagens tagge-standard ikke er juridisk korrekt. De øvrige taggingene jeg har lagt inn i forslaget er ikke nevnt på No:Map Features#Sykkel i dag, derfor har jeg lagt dem til. At jeg ikke har klart å fange opp en evt. udokumentert praksis er jo synd, men ikke så mye å gjøre noe med.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB