You are not logged in.

#1 2021-09-20 08:12:31

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 192
Website

Veier som mangler i OSM (2)

Som nevnt her tidligere har alle kommuner nå fått import av veier fra NVDB/Elveg, bortsett fra de 5 store byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen). Men ikke alt er komplett, og det kommer til mange nye veier hvert år. Jeg har nå generert filer for alle kommuner som inneholder de veiene som er i NVDB men som mangler i OSM. Ca 5% mangler. Det er mange stikkveier her, men også nye boligfelt, nye sykkelveier, bygdeveier etc. En del steder er det mangler som får vesentlig betydning for ruting.

Om vi får lagt inn disse veiene i OSM, så er vi ajour, og kan oppdatere videre basert på månedlig feed av nye veier fra NVDB og selvfølgelig egen kartlegging. Det tar bare fra noen minutter til 1-2 timer for de aller fleste kommuner å legge inn veiene. Se tips om gjennomføring på wiki-linken ovenfor. Håper flere har lyst til å oppdatere sin kommune eller sitt fylke. Det er bare å ta de filene man ønsker.

Kom gjerne med spørsmål, kommentarer eller forslag her.

Offline

#2 2022-07-27 15:47:36

sbaido
Member
Registered: 2022-03-15
Posts: 31

Re: Veier som mangler i OSM (2)

@NKA, TomTom is delighted to support editing in 3 cities as a start in (Gloppen, Balsfjord, Suldal) Municipalities, all support details can be found here under Challenges/Missing Roads (NVDB-OSM)

NKA wrote:

Som nevnt her tidligere har alle kommuner nå fått import av veier fra NVDB/Elveg, bortsett fra de 5 store byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen). Men ikke alt er komplett, og det kommer til mange nye veier hvert år. Jeg har nå generert filer for alle kommuner som inneholder de veiene som er i NVDB men som mangler i OSM. Ca 5% mangler. Det er mange stikkveier her, men også nye boligfelt, nye sykkelveier, bygdeveier etc. En del steder er det mangler som får vesentlig betydning for ruting.

Om vi får lagt inn disse veiene i OSM, så er vi ajour, og kan oppdatere videre basert på månedlig feed av nye veier fra NVDB og selvfølgelig egen kartlegging. Det tar bare fra noen minutter til 1-2 timer for de aller fleste kommuner å legge inn veiene. Se tips om gjennomføring på wiki-linken ovenfor. Håper flere har lyst til å oppdatere sin kommune eller sitt fylke. Det er bare å ta de filene man ønsker.

Kom gjerne med spørsmål, kommentarer eller forslag her.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB