You are not logged in.

#1 2022-07-17 13:59:05

balchen
Member
Registered: 2022-07-17
Posts: 40

Tilrettelagt kryssingspunkt som forbinder to g/s-vei

Jeg er i tvil om hvordan "tilrettelagt kryssingspunkt" bør tegnes i OSM.

Eksempel: https://www.openstreetmap.org/edit#map= … 67/5.70276

Her er det g/s-vei som teknisk sett ender i fortau på begge sider. Fortauet har nedsenket kantstein som et tilrettelagt kryssingspunkt. Det er ingenting forøvrig som tilsier at g/s-vei fortsetter rett over som tegnet i OSM.

Å tegne dette som cycleway=crossing, crossing=unmarked virker som det mest riktige. Hva tenker andre?

Offline

#2 2022-07-18 10:37:26

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 192
Website

Re: Tilrettelagt kryssingspunkt som forbinder to g/s-vei

Enig i forslaget ditt for noden i krysset. Er gjort slik mange steder.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB