You are not logged in.

Announcement

*** NOTICE: forum.openstreetmap.org is being retired. Please request a category for your community in the new ones as soon as possible using this process, which will allow you to propose your community moderators.
Please create new topics on the new site at community.openstreetmap.org. We expect the migration of data will take a few weeks, you can follow its progress here.***

#1 2022-07-17 13:59:05

balchen
Member
Registered: 2022-07-17
Posts: 40

Tilrettelagt kryssingspunkt som forbinder to g/s-vei

Jeg er i tvil om hvordan "tilrettelagt kryssingspunkt" bør tegnes i OSM.

Eksempel: https://www.openstreetmap.org/edit#map= … 67/5.70276

Her er det g/s-vei som teknisk sett ender i fortau på begge sider. Fortauet har nedsenket kantstein som et tilrettelagt kryssingspunkt. Det er ingenting forøvrig som tilsier at g/s-vei fortsetter rett over som tegnet i OSM.

Å tegne dette som cycleway=crossing, crossing=unmarked virker som det mest riktige. Hva tenker andre?

Offline

#2 2022-07-18 10:37:26

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 195
Website

Re: Tilrettelagt kryssingspunkt som forbinder to g/s-vei

Enig i forslaget ditt for noden i krysset. Er gjort slik mange steder.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB