You are not logged in.

#1 2022-05-11 14:59:55

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 168
Website

Unødvendige tags

Det har kommet inn en god del unødvendige tags den siste tiden. Mange av dem er fra StreetComplete. Eksempler som det er mye av:

* motor_vehicle=yes (på vanlig kjørevei uten access=*)
* cycleway:both=no
* cycleway:right=lane or cycleway:left=lane, der det allerede finnes cycleway=lane
* sidewalk=no
* sidewalk=separate, der det allerede er tegnet en highway=footway ved siden av veien
* foot=yes (på vanlige kjørevei, på highway=cycleway og på sti/traktorvei)
* bicycle=yes (på vanlig kjørevei, på highway=footway og på sti/traktorvei)
* horse=yes (uten access=*)
* oneway=no
* cycleway=no
* lit=no
* crossing:island=no
* tactile_paving=no

En annen vanlig feil er å tenke at access-taggene angir om veien er *egnet* for f.eks. sykkel, men access-taggene angir bare om det er lovlig eller ikke (f.eks. om det er skiltet som forbudt å sykle der).

I tillegg er lanes=* mye brukt der standard/default verdi allerede dekker uten å tagge spesifikt (lanes=1 for enveiskjørt vei og lanes=2 for vei med begge kjøreretninger). Strengt tatt bør vel ikke lanes=2 brukes på en vei som ikke har gul midtstripe, og lanes=1 bør vel ikke brukes på en vei som har begge kjøreretninger, selv om den er smal (uklart da hvordan taggen skal tolkes).

Slike tags som ikke gir mening synes jeg gjerne kan slettes, men først og fremst ville det være greit å unngå å legge dem inn.

Synspunkter?

Last edited by NKA (Yesterday 05:54:21)

Offline

#2 2022-05-11 15:04:22

ENTUR Johan Wiklund
Member
From: Oslo
Registered: 2018-04-16
Posts: 95
Website

Re: Unødvendige tags

Vedr. lanes så er det vel dette som "skal" brukes for veier uten midtstriper: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:lane_markings

Min egen mening er at hvis det ikke er streker på veien så er det ingen lanes. Å merke lanes=2 på en "normal" vei er egentlig ikke nødvendig, men det kan jo være greit å ha hele veien fyllt opp også dersom det er masse lane-endringer langs veien (i kryss etc).

Last edited by ENTUR Johan Wiklund (2022-05-11 15:05:51)


Data manager and OpenStreetMap contact for Entur AS

Offline

#3 2022-05-12 11:15:54

anderfo
Member
From: Trondheim
Registered: 2015-12-08
Posts: 11

Re: Unødvendige tags

Absolutt, access-tags som f.eks. foot=* og bicycle=* bør kun brukes på steder hvor det er omvendt av forventet verdi.

F.eks. er både foot=yes og bicycle=yes noe man kan anta om samtlige stier i Norge, så de bør utelates når de er "yes", men hvis det f.eks. er i en nasjonalpark med sykkelforbud kan du sette bicycle=yes på enkeltstier hvor det spesifikt er tillatt å sykle, og sette bicycle=no på selve området. Utenfor slike områder kan du kun sette bicycle=no på steder hvor det er forbudt å sykle (dette er gjerne langt færre enn folk tror eller skiltinga tilsier...).
Hvorvidt bicycle=no bør settes på motorveier er jeg litt usikker på, for der følger det vel av motorveiklassifiseringa...

Jeg har vært litt tvilende til om det bør stå "no" eller "dismount" på sykkelforbud, ettersom det av og til er uklart om du f.eks. har lov til å leie sykkelen forbi. I typiske kirkegårder er det gjerne tillatt å leie sykkelen gjennom, og på motorveier og i enkelte tunneler er det ikke tillatt – men i nasjonalparker er det gjerne ikke definert i det hele tatt...

(Grunnen til at jeg bruker bicycle mest som eksempel her er at jeg har jobbet mye med denne ifbm. mtbmap.no, hvor vi oppdaget at bicycle=no var satt inn svært mange steder i Norge av folk som brukte den for å angi hvor egnet stien er med sykkel - altså en misforståelse. Jeg har oppklart sikkert et par hundre slike misforståelser hittil, så nå "kryr" det ikke lenger av bicycle=no på kartet. Mesteparten av feiltaggingen har vært på Sørlandet, og jeg ser nå at flere av dem har dukket opp igjen så problemet er nok likevel ikke heeelt borte.)

Last edited by anderfo (2022-05-12 11:19:19)

Offline

#4 2022-05-12 15:29:55

Noen
Member
Registered: 2015-03-20
Posts: 18

Re: Unødvendige tags

Ja, det blir fort mange tagger, men jeg er uenig i at sidewalk(:both)=no eller cycleway(:both)=no er unødvendig.
Argumentet er at det gjør det mulig å skille mellom at det mangler et fortau eller et sykkelfelt, og at fortauet eller sykkelfeltet ikke er kartlagt. Det betyr ikke grønt lys for oneway=no, junction=no, bridge=no eller tunnel=no.
Spørsmålet er egentlig når man kan anta en standardverdi og når man ikke kan det. Vi er ikke alene om å diskutere det, taggen electrification=no på jernbanelinjer ble diskutert på «talk» e-post lista i februar

For å forsvare Streetcomplete litt, så har den noen avgrensninger til spørsmålene sine. Appen spør ikke om det er sykkelfelt på en oppkjørsel, eller fortau på en motorvei, og man kan alltids foreslå forbedringer på Github.

Jeg er enig i at du kan fjerne «access» tagger. Her følger standardverdien med highway=* taggen, og de er godt dokumentert på wikien.

Jeg ser nytten med en sidewalk=separate tagg. Jeg vet ikke om du har misforstått den? Poenget er nettopp å indikere at fortauet er kartlagt separat som highway=footway.

Last edited by Noen (2022-05-12 15:31:00)

Offline

#5 2022-05-12 18:07:04

Tractor
Member
Registered: 2015-06-30
Posts: 52

Re: Unødvendige tags

anderfo wrote:

Jeg har vært litt tvilende til om det bør stå "no" eller "dismount" på sykkelforbud, ettersom det av og til er uklart om du f.eks. har lov til å leie sykkelen forbi. I typiske kirkegårder er det gjerne tillatt å leie sykkelen gjennom, og på motorveier og i enkelte tunneler er det ikke tillatt – men i nasjonalparker er det gjerne ikke definert i det hele tatt...

I henhold til trafikkreglene så er man gående når man leier sykkelen. Det er ikke lov å gå på motorveg, og følgelig er det heller ikke lov å leie sykkel der. Det samme gjelder tunneler der det er forbudt for gående.

Stier i nasjonalparker faller utenfor virkeområdet for vegtrafikkloven og trafikkreglene. Om det ikke er spesifisert i forskriften for nasjonalparken at det er forbudt å leie sykkelen, vil jeg tro at det er lov, i alle fall om man gjør det på en skånsom måte.

Offline

#6 2022-05-12 20:57:02

zidel
Member
Registered: 2021-02-28
Posts: 3

Re: Unødvendige tags

Er skeptisk til tankegangen om at tags er unødvendige når verdien er den samme som det wikien mener er default. Riktig tolkning av manglende tags er opp til den som bruker dataene, og selv om default values i de fleste tilfellene er riktig antagelse tenker jeg at en manglene verdi gir et nyttig signal om at det faktisk er en antagelse man gjør (no vs no one checked som nevnt i e-posten Noen linket til).

I praksis ser jeg heller ikke poenget med å slette. Som du sier så kommer mye at dette naturlig nok fra StreetComplete, så hvis vi sletter tags så får de samme folka bare spørsmålene på nytt og taggene kommer tilbake.

Offline

#7 2022-05-12 23:32:05

Wulfmorn
Member
Registered: 2018-06-28
Posts: 38

Re: Unødvendige tags

Alle er ikke like ille, men noen av dem er bare tull. F.eks.

* motor_vehicle=yes (på vanlig kjørevei uten access=*)
* cycleway:right=lane or cycleway:left=lane, der det allerede finnes cycleway=lane

Offline

#8 2022-05-19 20:27:00

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 168
Website

Re: Unødvendige tags

Jeg la til noen flere eksempler i listen øverst:
* oneway=no
* cycleway=no
* lit=no
* crossing:island=no
* tactile_paving=no

OSM fylles nå opp av et stort antall slike, for det meste fra StreetComplete. Gjøres dette bare for å samle "poeng" i StreetComplete?
Det er sikkert 100 ting man kan registrere at ikke finnes på en vei eller på et annet objekt, men dette er bare søppel i OSM, synes jeg. Jeg fjerner taggene om jeg kommer forbi.
Mange steder ser det slik ut nå, og det blir bare værre hver dag: https://www.openstreetmap.org/node/7099992923

Last edited by NKA (Yesterday 05:55:24)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB