You are not logged in.

Announcement

*** NOTICE: forum.openstreetmap.org is being retired. Please request a category for your community in the new ones as soon as possible using this process, which will allow you to propose your community moderators.
Please create new topics on the new site at community.openstreetmap.org. We expect the migration of data will take a few weeks, you can follow its progress here.***

#1 2022-01-11 15:15:09

Msiipola
Member
Registered: 2021-07-08
Posts: 66

Positionskalibrering av webbeditor (ID)

- Starta OSM (https://www.openstreetmap.org)
- Välj "Redigera" i toppmeny.
- I höger kant öppna inställningar för "Kartdata".
- Avmarkera allt under "Datalager". Nu ska endast bakgrundsbild visas.
- I höger kant öppna inställningar för "Bakgrund".
- Under "Bakgrunder" välj önskad källa för bakgrund.
- Under "Bakgrunder/Bildlager" välj "Trafikverkets vägnätverk".
- Nu ska vägar bli ritade.

- Dra och zoom:a in på en rondell eller större korsning, så när som möjligt där nya objekt ska ritas.
  Tänk på att positionskalibreringen varierar beroende på var den görs, eftersom satellitbildens fel är beroende var bilden är tagen.

- Om markerade vägar inte överensstämmer med bakgrundsbilden måste man göra korrigering:
  Välj Bakgrund/Bildkompensation i höger kant, dra i de grå fälten så att bild och vägar matchar.

- Avmarkera "Trafikverkets vägnätvärk".
- I höger kant öppna inställningar för "Kartdata" igen, och markera "OpenStreetMap-data".

(EDIT: förtydligande av texten)

Last edited by Msiipola (2022-01-21 08:15:29)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB