You are not logged in.

#1 2021-08-28 12:52:01

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,165

Stand eigenaren brievenbussen.

Kunnen we aan de stand van de eigenaren brievenbussen iets afleiden?

En wat als een eigenaar van een weg een bord art. 461 W.vS. plaatst. Wat zijn dan de gevolgen?

Voor de eigenaar, postbezorger, maar ook het individu die een brief wil bezorgen.

Laatst had ik een situatie, waarbij SBB met borden de weg voor bepaalde vervoersvormen af sloot om bij een woning te komen.
In dat gesprek kwam toen de brievenbus ter sprake.
Vandaar enige verkenning, hoe, wat, waar.

Postwet:  art. 20

Bij ministeriële regeling worden regels omtrent plaats, afmetingen en andere hoedanigheden van de voor aflevering van poststukken bestemde brievenbussen vastgesteld.

Een verlener van de universele postdienst kan poststukken die naar hun aard en omvang in aanmerking komen voor aflevering in een brievenbus, als onbestelbaar aanmerken indien het opgegeven adres niet beschikt over een brievenbus die voldoet aan de regels, bedoeld in het eerste lid.

Kan, .....

Regeling brievenbussen BES:
art. 1

Onder brievenbus wordt in deze regeling verstaan een voorziening voor het ontvangen van te bezorgen briefpost aan een huis- of kantooradres

art.2

Brievenbussen bestemd voor de aflevering van postzendingen behoren te zijn aangebracht zo dicht mogelijk bij de rijbaan van een voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen berijdbare openbare weg en in geen geval meer dan 10 meter daarvan verwijderd te zijn. Ze dienen voorts van de weg af zonder belemmering bereikbaar te zijn

een weg die door de overheid tot algemeen gebruik is bestemd of, door de eigenaar tot algemeen gebruik is bestemd en door de overheid in openbaar beheer is aanvaard;

Brievenbussen ten dienste van geadresseerden die op recreatieterreinen of binnen een privé-terrein verblijven, dienen groepsgewijs bij de ingang van een zodanig terrein te worden geplaatst. Bij gebreke hiervan kunnen postzendingen door of namens de terreinbeheerder in ontvangst worden genomen of door de geadresseerden op een daartoe door de houder van de concessie aan te wijzen postinrichting worden afgehaald.


Bij afsluiting "op blijkbare wijze" volgens art. 461 door een eigenaar, hoort dan zijn brievenbus te worden verplaatst?



Postregeling 2009:

Hoofdstuk 2 art.5

Een voor aflevering van poststukken bestemde als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet, is zo dicht mogelijk bij de rijbaan van een voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen berijdbare openbare weg aangebracht. Deze brievenbussen zijn van de weg af zonder belemmering bereikbaar.

belemmering, een art.461 bord?

Met een openbare weg als bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld een weg die:

a. gedurende het gehele jaar onbelemmerd kan worden bereden door een motorvoertuig op meer dan twee wielen met een snelheid van ten minste 40 kilometer per uur;

b. geen doodlopende weg is en

c. de gelegenheid biedt de bestelroute zonder omwegen te vervolgen.

Aan of nabij de brievenbussen behoort door een nummer op duidelijke wijze te zijn aangegeven, bij welke woning, gebouw of gedeelte daarvan zij behoren.


Een artikel over wegen en routes en het aangeven van een grijs gebied binnen de afsluiting op basis van art. 461.
https://www.tubantia.nl/almelo/verboden … ~a5cca755/

Kijkend naar de foto's vroeg ik mij af waar de brievenbussen staan.
En wat het verschil is tussen "verboden toegang voor onbevoegden" en "verboden toegang" in zo'n situatie.

Met er onder nog een bordje.
Particulier terrein, wandelen en fietsen toegestaan honden aan de lijn.

Op de een verbieden en de ander toestaan, kan dat?  Hoe werkt dat?

Hoe hoort het (zwart/wit), wat mag (grijs) en onze tagging.

Last edited by Allroads (2021-08-28 14:07:36)

Offline

#2 2021-08-28 20:15:32

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 2,107

Re: Stand eigenaren brievenbussen.

Allroads wrote:

Met een openbare weg als bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld een weg die:

a. gedurende het gehele jaar onbelemmerd kan worden bereden door een motorvoertuig op meer dan twee wielen met een snelheid van ten minste 40 kilometer per uur;

b. geen doodlopende weg is en

c. de gelegenheid biedt de bestelroute zonder omwegen te vervolgen.

Als dit nu nog geldt is een heel groot deel van Nieuwerkerk aan de IJssel niet bestelbaar. Of bedoelen ze: het kán worden bereden, dat het niet mag doet er niet toe? En dat dezelfde weg terugmoeten niet als omweg telt maar wel als "route vervolgen"?

Offline

#3 2021-08-28 20:40:14

Hendrikklaas
Member
Registered: 2012-08-15
Posts: 1,382

Re: Stand eigenaren brievenbussen.

Is deze wet door het grote aantal prive bezorgers niet achterhaald ? Het toenmalige staatsbedrijf had eigenlijk ambtenaren in dienst, betrouwbaar dus. Maar dat zal wel juridische haarkloverij zijn, net als dat voor veel andere verzorgers van digitale verbindingen geldt.
De regel dat er een maximale brievenbus afstand gold is ook niet meer handhaafbaar, denk ?

Offline

#4 2021-08-29 08:24:33

Geim
Member
From: MM
Registered: 2017-03-29
Posts: 707

Re: Stand eigenaren brievenbussen.

Volgens mij wordt de soep niet zo heet gegeten als hij opgediend wordt. Complete bedrijventerreinen hangen vol met 461 bordjes, we hebben er zelf een paar hangen op de zaak. Dit heeft (en zal) nog nooit een pakketbezorger er van weerhouden op de bel van expedititie te drukken.
M.i. Gaat het om de toepassing van de eerste regel in artikel 461:
“ Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.”
..zonder daartoe gerechtigd is… Uit gronde van zijn functie is een pakketbezorger, postbode en noem ze maar op gerechtigd de grond te betreden als hij daar een legitieme reden heeft. Iets geadresseerds bezorgen lijkt me een legitieme reden.

Offline

#5 2021-08-29 08:49:30

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 2,107

Re: Stand eigenaren brievenbussen.

Ik denk dat de post nog steeds wel eist dat er aan het begin van een oprijlaan van honderd meter een brievenbus staat, en anders komt de bewoner het zelf maar halen! Wat pakketbezorgers doen is daar denk ik niet aan gebonden. Sommigen adverteren ook met "wordt meteen in de juiste ruimte gezet", dus dat is dan inklusief oprijlaan!

Offline

Board footer

Powered by FluxBB