You are not logged in.

#1 2021-06-30 08:58:40

tiptracks
Member
From: Netherlands
Registered: 2019-12-05
Posts: 24

Hoofdwegen Assen

Zou iemand met ervaring in hoofdwegen van middelgrote provinciestadjes eens willen meekijken met volgende changeset?

https://www.openstreetmap.org/changeset/106962891

Met gewaardeerde medemapper Martien heb ik daar een discussie over de hoofdverbindingswegen in Assen.

In het kort de situatie. Assen heeft:
- Een ringweg die voor driekwart rond is (Europaweg Noord/Oost/Zuid/West). Hier geldt een max van 70 km/h
- Een belangrijke Noord-Zuid verbindingsweg (Industrieweg/Overcingellaan). Hier geldt een max van 50 km/h

Zie verder inhoudelijke discussie in de changeset.

Vraag aan forumleden:
- Wat is de juiste tagging voor Europaweg Oost - die in deze changeset is gedegradeerd
- Wat is de juiste tagging voor de Industrieweg/Overcingellaan? Is deze in OSM terecht getagd als primary/RING-weg?

Offline

#2 2021-06-30 12:39:11

85Bas
Member
From: Groningen
Registered: 2012-01-07
Posts: 111

Re: Hoofdwegen Assen

Interessante discussie.

Je hebt mappers die vrij strikt de wiki volgen als het gaat om wegclassificaties. Anderen zien de wiki meer als een globale leidraad en kijken meer naar de praktische rol van de weg in het netwerk. Gezien jouw positie in deze discussie behoor jij in deze tot de eerste categorie.

Ikzelf ben meestal van de laatste categorie en ik sluit me in deze discussie dan ook aan bij Martien; naar mijn idee kijk je hier iets te veel naar de officiële status als ringweg (die gezien de bewegwijzering op de Overcingellaan al te betwijfelen is, maar dat terzijde), en niet genoeg naar de rol die de betreffende wegen daadwerkelijk vervullen. Nu kom ik niet dagelijks in Assen, maar de Overcingellaan en Industrieweg lijken mij een belangrijkere rol in het stedelijke netwerk te vervullen (zowel verbindend, richting knooppunt Assen, als ontsluitend) dan de Europaweg-Noord en -Oost (en Rolderhoofdweg, want een primaire weg kan in principe niet "doodlopen" op een secundaire, anders zou het geen primaire verbinding zijn).

Onder de streep maakt het ook weer niet zo heel veel uit, de oude situatie was best prima en de nieuwe ook. Jouw voorstel (de Overcingellaan secondary maken) zou echter primaire wegen laten doodlopen en zou mijns inziens te veel afwijken van het Asser wegennetwerk in de praktijk.

Offline

#3 2021-06-30 14:52:05

martiensch
Member
From: Groningen
Registered: 2010-10-14
Posts: 97

Re: Hoofdwegen Assen

tiptracks wrote:

In het kort de situatie. Assen heeft:
- Een ringweg die voor driekwart rond is (Europaweg Noord/Oost/Zuid/West). Hier geldt een max van 70 km/h
- Een belangrijke Noord-Zuid verbindingsweg (Industrieweg/Overcingellaan). Hier geldt een max van 50 km/h

Ik twijfel aan deze beschrijving. De ringweg lijkt niet meer over de noordoostelijke kwandrant (Europaweg-Oost en een deel Europaweg-Noord) te lopen, maar via de Industrieweg en de Overcingellaan te lopen.

Voor beide categoriën mappers zou de situatie helder moeten zijn. Overcingellaan en Industrieweg zijn primary, Europaweg-Oost secondary.

Last edited by martiensch (2021-06-30 14:53:02)

Offline

#4 2021-06-30 17:35:33

JeroenvanderGun
Member
Registered: 2020-10-23
Posts: 73

Re: Hoofdwegen Assen

martiensch, dat klinkt overtuigend. Meerderheid van wegwijzers wint wat mij betreft. Wel even de tagging met ref=RING goed afmaken.

Offline

#5 2021-06-30 19:45:00

tiptracks
Member
From: Netherlands
Registered: 2019-12-05
Posts: 24

Re: Hoofdwegen Assen

Heren, dank voor de reacties tot zover. Interessante kwestie

Je hebt mappers die vrij strikt de wiki volgen als het gaat om wegclassificaties.

Klopt, ik beschouw de wiki als afgesproken conventies waar ik mij in principe aan conformeer - tenzij er goede argumenten zijn om af te wijken smile

De officiële ringweg van Assen loopt volgens mij nog steeds over Europaweg Oost en heeft een belangrijke functie in het verbinden van stadsdelen -> dus primary volgens de wiki. Eens dat het geen doorgaande hoofdroute is en dat deze eindigt (of begint) in een secondary. Als dat een no-go is voor een primary,  dan lijkt me hier de afwijking voldoende beargumenteerd. Leermomentje voor mij.

De Overcingellaan/Industrieweg zou ik conform de wiki kwalificeren als een onofficiele ringweg, dus in de regel secondary. Maar vanwege de belangrijke verbindingsfunctie (zoals Bas ook aangeeft) vind ik primary verdedigbaar.

Wat ik nog wel een punt vind is of Overcingellaan/Industrieweg gelabeld moeten worden als ringweg (ref=RING)

De Industrieweg en Overcingellaan hebben op alle kruisingen RING-bordjes staan (Fokkerstraat, Het Kanaal, Abel Tasmanplein, Spoorstraat, Pelikaanstraat, Graswijk)

Ik zie hier alleen borden die de richting aanwijzen waarin RING Noord of RING Zuid zich bevinden. Uit deze borden blijkt niet dat deze weg zelf een ringweg is. Hoe zien de anderen dat?

De Europaweg-Oost heeft deze niet. (Fokkerstraat, Lonerstraat)

Eens, maar dat geldt ook voor andere kleinere kruispunten op Europaweg West die niet ter discussie staan als ringweg (bijv Ter Aardseweg, Maria in Campislaan). Dus dit lijkt me geen valide argument.

De wegwijzers op het kruispunt Europaweg-Noord/Industrieweg conflicteren. Dit is de enige plek waar de ringweg nog richting Europaweg-Oost lijkt te lopen, ik vermoed dat de wegwijzers verouderd zijn en nog vervangen moeten worden.

Waar conflicteert dit? Ik heb zelf geen RING-borden kunnen ontdekken die richting Industrieweg wijzen, wel richting Europaweg Oost. Waar is het vermoeden op gebaseerd dat deze laatste vervangen moeten worden?

Offline

#6 2021-06-30 21:08:16

JeroenvanderGun
Member
Registered: 2020-10-23
Posts: 73

Re: Hoofdwegen Assen

Ik zie hier alleen borden die de richting aanwijzen waarin RING Noord of RING Zuid zich bevinden. Uit deze borden blijkt niet dat deze weg zelf een ringweg is. Hoe zien de anderen dat?

Dat zou kunnen, mits het een kleine afstand is tot de echte ringweg. Echter het gehele veronderstelde gat in de ring is bedekt met deze bewegwijzering; het zouden vooraanduidingen tot en met vijf kruispunten afstand zijn, wat een ongeloofwaardig grote afstand is voor een vooraanduiding. Bovendien is deze manier van bewegwijzering is identiek aan de wegen die sowieso wel onderdeel van de ring zijn.

Waar conflicteert dit? Ik heb zelf geen RING-borden kunnen ontdekken die richting Industrieweg wijzen, wel richting Europaweg Oost.

Het kruispunt Europaweg-Noord - Industrieweg is het enige dat conflicteert met alle andere kruispunten. Ook bij het Port-Natalplein, het andere uiteinde van de ring volgens de onvolledigeringtheorie, wijzen de ringborden naar de Overcingellaan.

----

Edit: heb nog een gemeentelijke strategienota uit 2005? opgeduikeld uit Wegenforum:

In de Asser situatie bestaat de kern van de lokale hoofdwegenstructuur uit een zogeheten ‘buitenring’.  De buitenring bestaat uit Europaweg-Zuid, Europaweg-West, Europaweg-Noord (gedeeltelijk), Industrieweg en Overcingellaan

Last edited by JeroenvanderGun (2021-06-30 22:26:53)

Offline

#7 2021-07-01 15:20:46

martiensch
Member
From: Groningen
Registered: 2010-10-14
Posts: 97

Re: Hoofdwegen Assen

tiptracks wrote:

De Overcingellaan/Industrieweg zou ik conform de wiki kwalificeren als een onofficiele ringweg, dus in de regel secondary. Maar vanwege de belangrijke verbindingsfunctie (zoals Bas ook aangeeft) vind ik primary verdedigbaar.

Mag ik vragen of jij de situatie ter plekke zelf bekeken hebt? Ik geef namelijk aan dat ik een volledige RING-bewegwijzering op de Industrieweg/Overcingellaan gezien heb en geen borden op de Europaweg-Oost gezien heb. Jij doet die bevinding af als een mening.

Last edited by martiensch (2021-07-01 15:21:22)

Offline

#8 2021-07-01 16:13:21

Hendrikklaas
Member
Registered: 2012-08-15
Posts: 1,381

Re: Hoofdwegen Assen

Jeroen,

Edit: heb nog een gemeentelijke strategienota uit 2005? opgeduikeld uit Wegenforum:

Reken er op dat na iedere raadsverkiezing de nieuwe raad een nieuwe nota laat opstellen :-( Afhankelijk van de politieke kleur van de raad, soms ronduit auto onvriendelijk.

Offline

#9 2021-07-01 20:21:33

tiptracks
Member
From: Netherlands
Registered: 2019-12-05
Posts: 24

Re: Hoofdwegen Assen

Mag ik vragen of jij de situatie ter plekke zelf bekeken hebt? Ik geef namelijk aan dat ik een volledige RING-bewegwijzering op de Industrieweg/Overcingellaan gezien heb en geen borden op de Europaweg-Oost gezien heb. Jij doet die bevinding af als een mening.

Ik was eigenlijk van plan om niet opnieuw te reageren om niet in herhaling te vallen, maar ga toch op je uitnodiging in.

Vooropgesteld: Het is absoluut niet mijn intentie om jouw bevinding als een mening af te doen en als dat zo overkomt betreur ik dat. Wat hier aan de hand is, is dat we dezelfde waarnemingen doen (bijvoorbeeld RING-bebording langs de Overcingellaan), maar deze verschillend interpreteren. Jij interpreteert deze borden als bewijs dat het een ringweg betreft, ik interpreteer dit als wegwijzers in de richting van de RING. Beide interpretaties mogen er wat mij betreft zijn, en ik ben dit topic gestart om te onderzoeken welke interpretatie de meeste bijval krijgt.

Ja, ik ben als ex-inwoner en frequent bezoeker goed ter plaatse bekend. Voor dit onderwerp heb ik beschikbaar beeldmateriaal bekeken en eerder deze week ter plaatse gekeken of er nog iets gewijzigd is aan bebording.

Vraag: Als de Industrieweg/Overcinggellaan (aka Stadsboulevard) onderdeel van de RING zou zijn, welke naam draagt dit deel van de ringweg? Op de diverse kruispunten die jij aanhaalt zie ik borden met Ring Noord, Ring Oost en Ring Zuid langs deze weg. Mijn interpretatie van deze bebording is dat uitsluitend de richting wordt aangegeven waarin deze ringwegen te vinden zijn. Bijvoorbeeld Fokkerstraat rijdend van oost naar west tot kp Industrieweg: rechtsaf voor Ring Noord en linksaf voor Ring Zuid. De Industrieweg/Overcingellaan fungeert alleen als belangrijke verbindingsader tussen deze ringwegen.

Verder:
- Kom je vanuit (A28 afrit) Assen Noord dan zie je op kruispunt Peelo/Europaweg de volgende bebording: rechtsaf: Ring Zuid, Ring West; linksaf: Ring Oost.
- Als we linksaf volgen, dan komen we direct bij het kruispunt Europaweg/Industrieweg. Hier wordt aangegeven: rechtdoor (Europaweg volgen): Ring Oost; rechtsaf (Industrieweg): geen Ring-bebording. Ergo: de ringweg loopt na deze kruising door verder over Europaweg Noord. Ook als je Industrieweg uitrijdt van zuid naar noord wordt Ring Oost als rechtsaf bebord.

Dan over het ontbreken van Ring-bebording op kruispunten van Europaweg Oost: Ook aan de Europaweg West (waar we geen discussie hebben over de status) hebben de meeste kruispunten dit niet. Kennelijk is dit alleen bebord op grotere kruispunten - die Europaweg Oost niet heeft. Op basis van deze waarneming kun je niet concluderen dat Europaweg Oost geen ringweg is.

Tot slot: mijn interpretatie van de RING volgt die beschrijving van de wegenwiki en de TOP10/BRT kaart

Tot laatste slot: Als mijn zienswijze geen bijval krijgt: prima. Dan blijft het zo en heb ik mijn best gedaan om een constructief steentje bij te dragen.

Offline

#10 2021-07-02 10:15:37

martiensch
Member
From: Groningen
Registered: 2010-10-14
Posts: 97

Re: Hoofdwegen Assen

Sorry, het is niet mijn bedoeling om jou aan te vallen.

Ik heb een beter idee: Zullen we de gemeente vragen wat de status van de wegen is?

Offline

#11 2021-07-02 19:36:49

tiptracks
Member
From: Netherlands
Registered: 2019-12-05
Posts: 24

Re: Hoofdwegen Assen

martiensch wrote:

Sorry, het is niet mijn bedoeling om jou aan te vallen.

Ik heb een beter idee: Zullen we de gemeente vragen wat de status van de wegen is?

Dat lijkt me een uitstekende bron, ben benieuwd! big_smile
Neem jij contact op of zal ik dat doen als aanstichter van dit alles?

Offline

#12 2021-08-19 12:48:01

tiptracks
Member
From: Netherlands
Registered: 2019-12-05
Posts: 24

Re: Hoofdwegen Assen

Post van gemeente Assen!

Wij zien de route Industrieweg – Overcingellaan – Europaweg-Zuid als de nieuwe Ring. De weg Europaweg-Noord – Europaweg-Oost wordt nog wel aangeduid als Ring Oost, maar zal in termijn niet meer zo worden bewegwijzerd. Met de herinrichting van de route Industrieweg – Overcingellaan – Europaweg-Zuid hebben we daar een nieuwe hoofdontsluiting, ringweg van gemaakt.

Conclusie: zienswijze van Martien sluit aan bij de nieuwe situatie. Dat de bebording nog niet overeenkomstig deze situatie is heeft bij mij de discussie getriggerd. Wat mij betreft is de huidige tagging juist en sluiten we hiermee het issue.

Offline

#13 2021-08-19 13:02:01

martiensch
Member
From: Groningen
Registered: 2010-10-14
Posts: 97

Re: Hoofdwegen Assen

tiptracks wrote:

Wat mij betreft is de huidige tagging juist en sluiten we hiermee het issue.


smile
Dank voor het uitzoeken!

Offline

Board footer

Powered by FluxBB