You are not logged in.

#1 2021-07-15 00:02:54

Pedja
Member
From: Užice, Serbia
Registered: 2012-03-22
Posts: 525
Website

Унос непокретних културних добара на мапу Србије

За евиденцију и старање о неопкретним културним добрима Републике Србије надлежан је Републички завод за заштиту споменика културе (http://www.heritage.gov.rs/).

Он је објавио листе непокретних културних добара са додељеним идентификационим ознакама. Приликом уноса ових објеката на OpenStreetMap мапу Србије треба унети и те ознаке, како би се омогућио лак приказ и повезивање података са другим изворима.

Подаци о непокретним културним добрима налазе се у  Информационом систему о непокретним културним добрима (http://www.heritage.gov.rs/latinica/nep … _dobra.php). Подељени су у четири групе: споменици културе, просторно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места, као и у две групе по значају: добра од изузетног значаја и добра од великог значаја.

Исти подаци су вам на располагању у преформатираном облику, прилагођеном за лакшу употребу на http://editor.osmsrbija.iz.rs/nkd/.

Након што упишете сам објекат треба да подесите тагове ref:RS:nkd и ref:RS:nkd:importance.

ref:RS:nkd треба да садржи јединствену ознаку покретног културног добра.

Ове ознаке се налазе у табелама:

Споменици културе
http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/SK.xls

Просторно-културно-историјске целине
http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/PKIC.xls

Археолошка налазишта
http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/AN.xls

Знаменита места
http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/ZM.xls

У табелама се налазе ознаке које се састоје од словног и бројчаног дела. Словни део је ћириличан. У OpenStreetMap треба да упишете ознаку преведену у латиницу.

Такође обратите пажњу да се између словног и бројчаног дела ознаке налази један или више знакова размака. Уклоните размаке из ознаке приликом уписивања у ОСМ.

ref:RS:nkd:importance треба да садржи ознаку значаја непокретног културног добра. За то треба да проверите да ли се објекат налази у ове деве табеле:

Непокретно културно добро од изузетног значаја
http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Dow … i_izuz.xls

Непокретно културно добро од великог значаја
http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Dow … veliki.xls

Ако је културно добро од изузетног значаја онда уписујeте таг ref:RS:nkd:importance=exceptional, а ако је културно добро од великог значаја онда уписујете таг ref:RS:nkd:importance=great.

Поред ових података можете унети и податак о оператору помоћу тага heritage:operator.

Опис уноса ових података у OpenStreetMap је дат на https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:heritage#Serbia.

Културна добра која су већ унета у ОСМ базу можете прегледати и едитовати на http://editor.osmsrbija.iz.rs/?dataset= … urna-dobra.


Упутство се налази на https://openstreetmap.rs/unos-nepokretn … pu-srbije/

Last edited by Pedja (2021-07-15 16:32:55)

Offline

#2 2021-07-15 00:48:49

Pedja
Member
From: Užice, Serbia
Registered: 2012-03-22
Posts: 525
Website

Re: Унос непокретних културних добара на мапу Србије

Ко има времен, ово селако уноси.

Преузмете листу културних добара са сајта Завода, по имену потражите објекат у ОСМ и додате му тагове. Пола минута по објекту.

Offline

#3 2021-07-15 08:08:53

Branko Kokanovic
Member
Registered: 2017-10-02
Posts: 145

Re: Унос непокретних културних добара на мапу Србије

Jel su ovo otvoreni podaci, ima li negde na sajtu, ja ne nalazim? Ili si ih kontaktirao?

Offline

#4 2021-07-15 08:17:06

Pedja
Member
From: Užice, Serbia
Registered: 2012-03-22
Posts: 525
Website

Re: Унос непокретних културних добара на мапу Србије

Овде у ствари и нема података осим саме чињенице да се ради о културним добрима.

Offline

#5 2021-07-15 16:30:20

Pedja
Member
From: Užice, Serbia
Registered: 2012-03-22
Posts: 525
Website

Re: Унос непокретних културних добара на мапу Србије

Направио сам страницу са преуређеним подацимa преузетим са сајта Републичког завода за заштиту споменика културе. Ови преурећени подаци су лакши за употребу.

Погледајте: http://editor.osmsrbija.iz.rs/nkd/.

Начин употребе:
1. нађете објекат у ОСМ бази по називу
2. попуните таг ref:RS:nkd вредношћу из колоне iz tabele
3. попуните таг heritage:RS:criteria вредношћу из колоне importance из табеле
4. пошаљете измену у ОСМ базу

Last edited by Pedja (2021-07-25 01:41:37)

Offline

#6 2021-07-20 00:55:19

nik994
Member
From: Панчево, Србија
Registered: 2020-02-01
Posts: 5
Website

Re: Унос непокретних културних добара на мапу Србије

Вечерас почињем са додавањем података за Јужни Банат (надлежност панчевачког завода).

Pedja wrote:

Подаци о непокретним културним добрима налазе се у  Информационом систему о непокретним културним добрима (http://www.heritage.gov.rs/latinica/nep … _dobra.php). Подељени су у четири групе: споменици културе, просторно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места, као и у две групе по значају: добра од изузетног значаја и добра од великог значаја.

Постоје три групе по значају: културна добра, културна добра од великог значаја и културна добра од изузетног значаја. Како се означавају само културна добра?

Offline

#7 2021-07-20 07:34:12

Pedja
Member
From: Užice, Serbia
Registered: 2012-03-22
Posts: 525
Website

Re: Унос непокретних културних добара на мапу Србије

Републички завод за заштиту споменика културе је културна добра поделио на четири групе. Ми их У ОСМ не делимо у групе али самим тим што свака група има свој систем означавања то је довољно. Префикс у ознаци културног добра, која се уписује у ref:RS:nkd, је ознака групе.

Offline

#8 2021-07-20 08:13:24

nik994
Member
From: Панчево, Србија
Registered: 2020-02-01
Posts: 5
Website

Re: Унос непокретних културних добара на мапу Србије

Разумео, хвала! smile

Offline

#9 2021-07-21 14:55:38

Duja
Member
Registered: 2019-03-13
Posts: 86

Re: Унос непокретних културних добара на мапу Србије

Maločas sam uneo Kalvariju u Titelu.

A ko će ažurirati osm_id u tabeli? Tamo si napisao da te kontaktiramo, ali to baš i nije izvodljivo za oko 1000 spomenika. Verovatno bi bilo najbolje da tabelu staviš na viki stranicu, tako će svako moći da je ažurira.

Dosta dobara ima i stranicu na Vikipediji, najbolje je usput povezati sa stranicom na Vikipediji i Wikidata (iD automatski ažurira oboje kad se unese jedno). Zapravo, dalo bi se raspravljati da je tim ref-ovima mesto na Wikidata, ali su WD i OSM trenutno dva različita i ne preterano povezana projekta.

Offline

#10 2021-07-21 18:35:37

Pedja
Member
From: Užice, Serbia
Registered: 2012-03-22
Posts: 525
Website

Re: Унос непокретних културних добара на мапу Србије

Na http://editor.osmsrbija.iz.rs/nkd/ sam juče dodao da prikazuje osm_id za one objekte koji su već ubačeni na OSM. Još uvek nisam napravio da se automatski ažurira. Radim već drugi dan na prepravljanju http://editor.osmsrbija.iz.rs/ da odatle mogu da povučem sveže podatke i sinhronizujem. morao je da adne ozbiljan refaktorin aplikacije pa traje.

Do tad ažuriram ručno.

Dovoljno je samo javiti mi da terba da se ažurira, na sajtu već i9mam opciju da samo kliknem i on se ažurira za se objekte odjednom, samo što ne mogu još uvek da je pustim da to radi automatski.

Evo, ažurirano je.

Last edited by Pedja (2021-07-21 18:38:00)

Offline

#11 2021-07-21 19:29:52

Pedja
Member
From: Užice, Serbia
Registered: 2012-03-22
Posts: 525
Website

Re: Унос непокретних културних добара на мапу Србије

Na http://editor.osmsrbija.iz.rs/?dataset= … urna-dobra sam dodao hiperlink na NKD tako da se brzo i lako može otići na objekat u NKD registru ako treba da se dopunjava. Ima dosta NKD unesenih u OSM bez naziva.

Last edited by Pedja (2021-07-21 19:30:07)

Offline

#12 2021-07-22 15:17:11

Pedja
Member
From: Užice, Serbia
Registered: 2012-03-22
Posts: 525
Website

Re: Унос непокретних културних добара на мапу Србије

još jedan zanimqiv izvor: https://nasledje.gov.rs/

Offline

#13 2021-07-23 11:29:20

Pedja
Member
From: Užice, Serbia
Registered: 2012-03-22
Posts: 525
Website

Re: Унос непокретних културних добара на мапу Србије

Ima nekih nedoumica vezano za označavanje kulturnih dobara oko tagova heritage i heritage:operator.

Kako izgleda u tag heritage se upisuje najvisi stepen zastite koji ima objekat. To sto ima nekih nizih nivoa zastite se izgleda zanemaruje. To je nezgodno, jer postoji sasvim opravdana potreba da se zna koji su nivoi zastite i da se poaci izdvajaju iz paze po tom kriterijumu.

Na primer, ako je neko dobro uvršćeno u svetsku baštinu onda se označava sa heritage=1. Nacionalni ili niži nivoi zaštite u tom slučaju ne mogu da se unesu.

U Srbiji je pitanje da li uopšte postoje nivo zaštite niži od nacionalnog. Postoji jedan registar kulturnih dobara koji održava Republički zavod za zaštitu kutlure.

U registru ne postoje nivoi zaštite već nivoi značaja kulturnog dobra. Međutim, svako kulturno dobro je u nadležnosti nekog Zavoda za zaštitu nižeg nivoa (pokrajinski, regionalni, gradski, oštinski). Da li to predstavlja nivo zaštite ili nivo nadležnosti?

E sad, yavodi ne pokrivaju prostor Srbije prema administrativnojpodeli vec imaju neku svoju podelu. To znaci da unutar Srbiej ne možemo dakorsitimo vrednosti iz admin_level jer one svakak ne odgovaraju.

Pitanje je i da li postoje kulturna dobra koja nisu u nacionalnom registru ali jesu zaštićena kulturna dobra na nižem nivou? Mislim da nema ali treba proveriti.

Možda je najbolje da ako je kulturno dobro svetska baština onda da stavljamo heritage=1 a ako nije svetska bastina onda level=2 (nivo drzave) i da nize nivoe uopste i ne tretiramo. Bar dok se to ne razjasni.


heritage:operator je nejasan. Ako se tu upisuje onaj koji urpavlja kutlurnim dobrom onda je to onaj koji zaista to i radi, a to ne mora biti institucija u cijioj je nadleznosti zastita. Na primer, ako je dobro zasticenokao svetska bastina, nije operator UNESKO, nego i dalej neka lokalna institucija ili cka mozda stvarni vlasnik objekta. istoje i ako je objekat u nadleznost republickog ili nekog nizeg zavoda. Oni se bave pre svega zastitom, a ne mora da znaci da upravljaju objektom. To moze raditi neki muzej ili opt, stvarni vlasnik objekta.

Dakle u heritage:operator ne treba tek tako upisivati instituciju u cijoj je nadleznosti zastita. Posebno je pogresno tu upisivati whc, kada ona sigurno ne upravlja dobrom.

Last edited by Pedja (2021-07-23 13:17:41)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB