You are not logged in.

#26 2017-03-20 12:29:54

rowers2
Member
Registered: 2015-09-25
Posts: 583

Re: Modele 3D na terenie Polski

Wiele zdradza metoda pomiaru wysokości drzew przy jednym z dalmierzy
blog.mierzymy.pl/dalmierz-laserowy-mierzymy-wysokosc-linii-energetycznych-slupow-i-drzew/


Wynika z tego, że dalmierz wcale nie mierzy wysokości czubka wieży tzn. nie trzeba się martwić o sposób odbicia plamki oraz czy np. starczy  zasieg 60 m do czubka.
Dalmierz mierzy odległość poziomą do podstawy i zapisuje kąt jako "zero". Następnie mierzy kąt do czubka wieży za pomocą inklinometru. Mając wymiar poziomy i kąt pionowy łatwo z cosinusa czyli proporcji, przemnożyć poziomy wymiar na ukośny.

oznacza to, że podczas celowania w wieżę to co na wyświetlaczu nie jest wynikiem pomiaru a mnożenia.

Można się o tym przekonać zasłaniając dalmierz a wynik na wyświetlaczu się nie zmieni jeśli nie zmienimy katą trzymania.

jeśli jest jak piszę tzn., że pomiar wieży kościoła jest zawsze fałszywy jeśli ściana wieży nie jest ścianą boczna kościoła.
W josmie można to sobie przeliczyć odszukując gdzie w obrysie jest oś wieży.
Trzeba tylko nauczyć się wybierać charakterystyczny punkt na obrysie np. narożnik i znać azymut mierzenia lub stać w charakterystyczny miejscu łatwym  do odszukania na orto aby zmierzyć o ile trzeba skorygował odległość poziomą. Lepszy jest wariant z kompasem, bo trudno znaleźć 3 charakterystyczne punkty w jednej linii.
Można przeliczać nie stojąc w linii ale to już trudniejsze.
Coraz bardziej jestem przekonany, że ludzie nie wiedzą, że mają źle pomierzone wysokości wież, dachów itp.
Wygląda, że nawet gościu sprzedający dalmierze wciska ludziom kit pomiarem powierzchni dachu do oceny wagi śniegu.
Nie da się wyliczyć  z pitagorasa nie znając głębokości budynku czy wcięcia szczytu dachu
http://blog.mierzymy.pl/disto-d8-ile-ma … -na-dachu/

Ale jeśli dalmierz ma inclinometr  to nie z 3 wartości a z 4 da się wyliczyć trygonometrycznie.
Niestety producenci nie podają co i czym przyrząd mierzy stąd należy uznać, że większość w trybie liczenia z twierdzenia Pitagorasa daje wyniki fałszywe, bo trójkąt pomiaru nie jest prostokątny.


Jeśli tak jest, to gdyby dodawali jakiś kompas to można by poprawki robić na komputerze.
Można też metodą pośrednią zmierzyć najpierw w poziomie dwa narożniki budynku to potem w josmie można wyznaczyć miejsce stania.Dalej wyznaczając linię do czubka wieży znaleźć miejsce przecięcia tej linii z obrysem kościoła. Mając zmierzony wymiar poziomy należy go powiększyć o część linii między obrysem a osią wieży. Czyli wynik mierzenia wieży jeśli obliczenie w dalmierzu  było tylko z kąta, należy powiększyć o tę proporcję  linii poziomych. Coś mi się wydaje, że ten fakt jest ukrywany z powodów marketingowych. Chciałbym się mylić ale gdyby pomiary były możliwe bez przeliczeń na kalkulatorze  to by to podawano wyraźnie w instrukcjach/.

Idealnie nie jest bo na orto mamy zdjęcia ukośne i znalezienie osi wieży czy dachu piramidalnego nie jest proste, ale zawsze choćby prowizoryczne wskazanie osi wieży radykalnie poprawia wyniki pomiarów.

Offline

#27 2017-03-20 15:07:00

skyraster
Member
From: Zielona Góra, Poland
Registered: 2012-05-18
Posts: 68
Website

Re: Modele 3D na terenie Polski

Rowers2, czy korzystałeś z tej metody pomiaru? Testowałeś w praktyce te dalmierze, że tak się wypowiadasz?

Opisywana we wspomnianym artykule metoda obejmuje wykonania dwóch pomiarów laserem. Na podstawie złożenie cząstkowych wysokości h1 i h2 mamy finalną wysokość obiektu. Do każdego punktu (podstawy słupa i końca słupa) musi być wizura (dostępność plamki lasera).
Tam wcale nie mierzy się odległości poziomej, ponieważ nie miałoby to sensu. Wiem bo sam korzystałem z tej funkcji dokładnie na tym samym dalmierzu.

rowers2 wrote:

Wiele zdradza metoda pomiaru wysokości drzew przy jednym z dalmierzy
blog.mierzymy.pl/dalmierz-laserowy-mierzymy-wysokosc-linii-energetycznych-slupow-i-drzew/

Wynika z tego, że dalmierz wcale nie mierzy wysokości czubka wieży tzn. nie trzeba się martwić o sposób odbicia plamki oraz czy np. starczy  zasieg 60 m do czubka.
Dalmierz mierzy odległość poziomą do podstawy i zapisuje kąt jako "zero". Następnie mierzy kąt do czubka wieży za pomocą inklinometru. Mając wymiar poziomy i kąt pionowy łatwo z cosinusa czyli proporcji, przemnożyć poziomy wymiar na ukośny.

oznacza to, że podczas celowania w wieżę to co na wyświetlaczu nie jest wynikiem pomiaru a mnożenia.

Można się o tym przekonać zasłaniając dalmierz a wynik na wyświetlaczu się nie zmieni jeśli nie zmienimy katą trzymania.

(...)

Można przeliczać nie stojąc w linii ale to już trudniejsze.
Coraz bardziej jestem przekonany, że ludzie nie wiedzą, że mają źle pomierzone wysokości wież, dachów itp.
Wygląda, że nawet gościu sprzedający dalmierze wciska ludziom kit pomiarem powierzchni dachu do oceny wagi śniegu.
Nie da się wyliczyć  z pitagorasa nie znając głębokości budynku czy wcięcia szczytu dachu
http://blog.mierzymy.pl/disto-d8-ile-ma … -na-dachu/

Ale jeśli dalmierz ma inclinometr  to nie z 3 wartości a z 4 da się wyliczyć trygonometrycznie.
Niestety producenci nie podają co i czym przyrząd mierzy stąd należy uznać, że większość w trybie liczenia z twierdzenia Pitagorasa daje wyniki fałszywe, bo trójkąt pomiaru nie jest prostokątny.

Tak się składa, że znam p. Marka i nie kojarzę go z wciskania kitu - wręcz przeciwnie - jest osobą, która stara się użytkownikom przybliżać sposoby wykorzystania sprzedawanego przez siebie sprzętu i wspomina o ograniczeniach sprzętowych. Ale rzeczywiście mylić może akapit w artykule o możliwości dokładnego pomiaru i komentarz Marka o tym, że pomiary pośrednie dalmierzem będą zawsze mocno niedokładne. Myślę, że zależy to od wymaganej dokładności. Jeśli chcemy uzyskać dokładność rzędu raportowanej przez producenta dla pomiaru bezpośredniej odległości (np. +- 1-2mm) to mierząc pośrednio przy większym kącie możemy iść w centymetry, co dla wysokiej dokładności zawsze będzie niedokładne i prawdopodobnie o to chodziło w komentarzu autora.

Aczkolwiek patrząc krytycznie - w tym artykule jest błąd przy pokazaniu ikonki trybu, jaki trzeba wybrać (jako fotb powinna być pokazana następna ikonka trybu w D8). Ale taki pomiar jest możliwy do wykonania - ten model dalmierza dysponuje funkcją pozwalającą na uzyskanie odległości skośnej dachu s - wymaga w tym przypadku dwóch pomiarów i na wyświetlaczu pokazuje pary odczytów d1+alfa1 i d2+alfa2 (tak wiem,dla pewności sprawdziłem to teraz smile żeby nie było).

Rzuć okiem na to:

dalm-tryb.png

O ile samo twierdzenie Pitagorasa nam nie rozwiąże sprawy, o tyle z użyciem trygonometrii już tak - z pośredniego pomiaru obliczamy h1 i h2 oraz odległości poziome (d1' i d2') na podstawie d1+alfa1 d2+alfa2. Później obliczamy odległość zredukowaną d'=d2'-d1' oraz wysokość dachu h2-h1. Mając te wartości, korzystając ze wspomnianego twierdzenia obliczamy prosto s = pierwiastek (d' ^ 2 + (h2-h1)^2).
Nie trzeba zaawansowanej matematyki do tego. Ale celować laserem trzeba w jednej linii (aby nie zmieniać azymutu) - co jest oczywiście możliwe, ale dokładniej to tylko z użyciem statywu.

Więc jeśli osoby w artykule skorzystały z właściwej ikonki (patrząc logicznie), to mogą uzyskać w miarę prawidłowe wartości (zależnie od odległości i dokładności pomiaru).


SkyRaster :: Inżynieria Oprogramowania
SkyRaster :: Software Engineering

Offline

#28 2021-07-17 21:40:59

maro21
Member
From: Wrocław
Registered: 2018-03-06
Posts: 790

Re: Modele 3D na terenie Polski

Najbardziej skomplikowany budynek 3D na OSM na świecie (2576 części):
Stadion imienia Ernesta Pohla w Zabrzu
https://www.openstreetmap.org/relation/4156588 - uwaga, długo się ładuje
w 3D: https://demo.f4map.com/#lat=50.2965193& … hi=-46.983
https://osmbuildings.org/?lat=50.29647& … otation=25

Offline

#29 2021-07-20 10:34:45

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,433

Re: Modele 3D na terenie Polski

Gratulacje! Dalej tak!!

Offline

Board footer

Powered by FluxBB