You are not logged in.

#1 2021-05-23 12:44:34

Aerond
New Member
Registered: 2021-05-22
Posts: 1

Karta över Falun (Falu kommun) "Nyttjanderätt kan upplåtas."

https://www.falun.se/kommun--demokrati/ … falun.html

https://falun.maps.arcgis.com/apps/weba … 0bb3516942

"Rätt att använda kartor

Kartorna på Falu kommuns webbplats får användas för personligt bruk. Om företag och organisationer vill använda sig av materialet kan nyttjanderätt upplåtas."

En massa fina kartor, flygfoton och overlays med en massa information. Vore trevligt om man kunde få använda dessa när man kartlägger Falun, kanske tom få använda fotona direkt i iD eller JOSM.

Kan någon som kan sånt här kontakta Falu Kommun och se om något sådant vore möjligt?

Offline

#2 2021-05-23 20:59:35

kartpojken
New Member
Registered: 2021-02-27
Posts: 1

Re: Karta över Falun (Falu kommun) "Nyttjanderätt kan upplåtas."

Verkar som att deras vanliga karta ("Baskarta Falun") i huvudsak använder sig av Lantmäteriets vektorrendering, som är släppta under en licens som tillåts av OSM. I min installation av JOSM kan jag använda dem genom att klicka på Imagery -> Map -> Lantmäteriet Topographic Map. Det är dock inte den mest in zoomade varianten jag kommer åt då, då den tycks ha en mer strikt licens.

Kartan "Flygbild Falun 2018" verkar vara Lantmäteriets flygfoton, som tyvärr inte verkar vara släppta med en tillräckligt tillåtande licens för att kunna användas i OSM.

Så är det vektorrenderingen och flygfotografierna du vill nyttja i OSM så är det Lantmäteriet som bestämmer över det. Alla overlays på Falu-kartan skulle jag dock tro att Falun kommun har tagit fram, så dessa kan man kanske kontakta Falu kommun om!

Offline

Board footer

Powered by FluxBB