You are not logged in.

#26 2020-01-06 15:56:01

forteller
Member
Registered: 2018-11-16
Posts: 68

Re: Import av busstopp fra Nasjonalt stoppestedsregister

Jeg lurer på hva jeg skal gjøre når jeg oppdager bussholdeplasser som ikke lenger er i drift men likevel er i OSM. Jeg har funnet flere av dem de siste månedene. Kommer ikke på andre enn Sigurds gate på Tøyen, Oslo akkurat nå, men har flere på mobilen. Skal ikke NSR vite at disse ikke lenger er i drift og automatisk fjerne dem fra OSM?

Offline

#27 2020-01-08 07:45:37

ENTUR Johan Wiklund
Member
From: Oslo
Registered: 2018-04-16
Posts: 87
Website

Re: Import av busstopp fra Nasjonalt stoppestedsregister

Her er det mange forskjellige begrunnelser, men et grunnleggende faktum er at det er rutedata som kontrolleres mot stoppestedsregisteret - ikke omvendt. Dette betyr at NSR i praksis ikke har noe forhold til rutedata, og sjekker derfor ikke om noe bør fjernes.

Det er fylkenes (og Bane NOR sitt) ansvar å forvalte stoppestedene i NSR, hvilket inkluderer fjerning (deaktivering/arkivering) av stoppesteder som ikke lenger er i bruk. Dette kan være et påfristende arbeid for fylkene, som allerede sliter med arbeidsmengden, å følge opp alle disse stoppene som kan være ganske mange hvis en rute fjernes - dessuten holde styr på om ruten kanskje skal gjenopprettes senere.

Det er også et bevisst valg- og krav til at eksisterende stoppesteder skal være tilstede i NSR, i tilfelle en ny rute skal starte opp. Spesielt når ruten ikke skal opereres av fylket selv. Det er derfor til dels i strid med reglene å fjerne et stoppested i NSR der utstyret (skilt, skur etc.) fortsatt er tilstede.

Sammentatt fører det til at det ligger veldig mange stopp i NSR som ikke har aktive ruter på seg.

Den mest effektive måten å få stoppesteder fjernet fra NSR er å sende en henvendelse til meg, gjerne en liste med stoppesteder (gjerne navn, id og fylkestilhørighet + en begrunnelse for hvorfor stoppet ikke skal være der). Jeg tar listen videre med fylkene og vi gjør et informert valg om endring av stoppet.


Data manager and OpenStreetMap contact for Entur AS

Offline

#28 2020-01-14 16:57:26

forteller
Member
Registered: 2018-11-16
Posts: 68

Re: Import av busstopp fra Nasjonalt stoppestedsregister

Ok, dette er mer komplisert enn man først vil tro, skjønner jeg. Som det meste annet her i verden smile

Sigurds gate, som jeg nevnte over, skal fjernes (to holdeplasser), fordi gaten de ligger i har blitt stengt for motorkjøretøyer som en del av en hjertesone rundt Tøyen skole. Jeg antar dette er permanent. Jeg har ikke noen id, med mindre det er den refnsqr-greia? Da er det 11916 og 11918.

En annen ting om holdeplasser: Mange av holdeplassene jeg trykker på i editoren har en advarsel om at den har "ufullstendige egenskaper". Kan NSR fikse dette automatisk når neste synkronisering foregår, så vi slipper trykke oss inn på dem og trykke "Oppgrader egenskapene" manuelt på alle samme? Takk! smile

Offline

#29 2020-03-23 23:03:03

forteller
Member
Registered: 2018-11-16
Posts: 68

Re: Import av busstopp fra Nasjonalt stoppestedsregister

Nye spørsmål om holdeplasser:

1. De fleste holdeplassene jeg trykker på i iD gir meg beskjed om at taggene er utdatert. Er dette noe som bør og kan fikses for alle, automatisk ved en synkronisering med NSR?

1iRRFvR.png

2. Jeg har kommet over noen stoppesteder som har markert plattform og stoppested i gata (Bus stopping location), men ikke den normale "Busstopp"-noden. Er dette noe som bør fikses?

GmzsO6Q.png

3. Dette busstoppet er satt midt i en innkjørsel. Det kan vel ikke værra rektig?

jQjCw7Q.png

Takk!

Offline

#30 2020-03-24 09:54:42

ENTUR Johan Wiklund
Member
From: Oslo
Registered: 2018-04-16
Posts: 87
Website

Re: Import av busstopp fra Nasjonalt stoppestedsregister

1. Dette er samme som for adresser. I Norge har vi highway=bus_stop som en frittstående node (for å kunne importere dem) også er den fysiske plattformen tegnet som et område (eller en strek). Disse er ikke koblet sammen. Det du ser i iD er dems mening om hvordan ting skal tagges, og kanskje en måte man gjør ting i andre land. Måten de gjør ting er ikke nødvendigvis rett, eller best. Du bør altså ikke investere tid på disse endringene.

2. Jeg vet ikke hvorfor det ikke er en node på Sars' gate. Jeg har till og med dobbelt opp av dem i NSR. Kanskje NKA kan holde et ekstra øye på den i neste importtilfelle.

3. Jeg har bedd Ruter om å fikse (dems ansvar). Plattformen er riktig. Hvis du traverserer hele landet vil du finne mange lignende tilfeller. Selv om vi har mange av denne typen feil så er det i hvert fall bedre enn det var før importen, og landet er bedre dekket. Denne typen feil rettes på kontinuerlig og over tid vil de bli mer og mer eksotiske. Keep the faith.


Data manager and OpenStreetMap contact for Entur AS

Offline

#31 2020-03-24 10:50:30

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 156
Website

Re: Import av busstopp fra Nasjonalt stoppestedsregister

Punkt 2: Jeg tror denne holdeplassen er nedlagt. Vises ikke på Streetview fra desember 2018. Dersom det er riktig bør plattformen fjernes + tilsvarende på andre siden av gaten. Det er en annen holdeplass bare 50 meter sydover i samme gate.

Offline

#32 2020-04-19 01:49:07

forteller
Member
Registered: 2018-11-16
Posts: 68

Re: Import av busstopp fra Nasjonalt stoppestedsregister

To busstopp "Marienlyst", i Drammen, er satt midt i en sykkel- og gangvei. Det kan da ikke være rett? https://www.openstreetmap.org/edit?node … 9/10.20289

Offline

#33 2020-05-03 20:46:05

forteller
Member
Registered: 2018-11-16
Posts: 68

Re: Import av busstopp fra Nasjonalt stoppestedsregister

StreetComplete spurte meg om navnet på noen bussholdeplasser i Bjerke. Blir ikke alle navnene importert fra NSR?

Offline

#34 2020-07-28 16:03:32

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 156
Website

Re: Import av busstopp fra Nasjonalt stoppestedsregister

Jo, stemmer

Offline

#35 2020-07-29 14:46:16

Wulfmorn
Member
Registered: 2018-06-28
Posts: 33

Re: Import av busstopp fra Nasjonalt stoppestedsregister

Jeg har lagt en notat til Brakar om Marienlyst skole. Hvilke stopp på Bjerke gjelder saken?

Offline

#36 2020-09-29 15:58:55

forteller
Member
Registered: 2018-11-16
Posts: 68

Re: Import av busstopp fra Nasjonalt stoppestedsregister

Nå har jeg opplevd flere ganger at StreetComplete ber om navn på bussholdeplasser, minst tre forskjellige steder i Oslo, så alle navnene blir tydeligvis ikke importert? Jeg er redd jeg ikke har oversikt over hvilke holdeplasser. Jeg kan antagelig finne igjen ihvertfall noen av dem, hvis det er til god hjelp, men det vil ta noe tid.

Offline

#37 2020-09-29 17:08:00

ENTUR Johan Wiklund
Member
From: Oslo
Registered: 2018-04-16
Posts: 87
Website

Re: Import av busstopp fra Nasjonalt stoppestedsregister

På vanlige holdeplasser får alle quayer stoppestedet navn - men på busstasjoner er det meninga at plattformskode skal stå i namefeltet. Ser ut som det er stopp der et fåtall quayer i busStations ikke har plattformskode. Er det disse du har funnet?

http://overpass-turbo.eu/s/Ywq


Data manager and OpenStreetMap contact for Entur AS

Offline

#38 2021-03-13 18:39:41

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 156
Website

Re: Import av busstopp fra Nasjonalt stoppestedsregister

Det er gjort en analyse av busstopp som ikke har ruter, dvs. busstopp som ikke er i bruk. Busselskapene har gjort en god opprydningsjobb i NSR, men fremdeles er det ca 10.700 busstopp i OSM som ikke er i bruk. Mange av disse har vært nedlagt i flere år, men noen er nok ikke-aktive av andre årsaker, f.eks. at en vei legges midlertidig om, eller at det er et "sesongstopp", dvs. et busstopp som bare har rute om f.eks. sommeren. Noen av de nedlagte stoppene kan fremdeles ha fysiske holdeplasser/busslommer, kanskje til og med et busskur, de er bare ikke i bruk lenger.

Disse stoppene vil nå bli fjernet i OSM, og så vil vi innføre en rutine som skal sørge for å fange opp stopp som er midlertidig ute av bruk i løpet av en 12 måneders periode. Om man fremdeles vil ha et stopp der er det bare å tagge highway=bus_stop manuelt, men stoppene vil også automatisk dukke opp igjen om det kommer en rute. Stoppene på busstasjoner blir ikke berørt.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB