You are not logged in.

Announcement

*** NOTICE: forum.openstreetmap.org is being retired. Please request a category for your community in the new ones as soon as possible using this process, which will allow you to propose your community moderators.
Please create new topics on the new site at community.openstreetmap.org. We expect the migration of data will take a few weeks, you can follow its progress here.***

#1 2021-03-05 08:56:47

Cartographer10
Member
Registered: 2019-07-02
Posts: 414

proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

Ik ben zoals sommige weten bezig om de tag natural=shrubbery goed gekeurd te krijgen. Deze tag moet dan gebruikt worden voor het taggen van niet natuurlijke struikgewassen zoals wij in NL die in ieder geval veel tegen komen in gemeentegroen. Lees hier het proposal in zijn huidige staat https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pro … /shrubbery

Nu heb ik hier laatst nog even met Jeroen Hoek over gesproken en we zagen de mogelijkheid om ook nog een ander probleem op te lossen met deze tag: barrier=hedge + natural=shrubbery om hagen weer als vlak te renderen zoals area=yes vroeger deed op een hedge. Een heg is namelijk ook shrubbery dus zo'n slechte gedachte is het niet. Dan geeft barrier=hedge alleen aan het is een lijn haag. Gecombineerd met barrier=hedge zou natural=shrubbery dan renderen zoals area=yes dat deed en zonder barrier=hedge kan natural=shrubbery dan renderen zoals natural=scrub.

Ik heb hier even met Mateusz (een van de carto mensen) over gesproken en hij steunt dit idee. Nu is mijn vraag, vinden jullie (als nederlandse community) dit ook een goed idee? Het is met name aantrekkelijk omdat barrier=hedge dan weer als een vlak kan worden gerendered ( dan moeten alle area=yes wel even worden vervangen door natural=shrubbery). Het kan dan wel zijn dat mensen natural=shrubbery gebruiken maar dat het nog even niet gerenderd word maar het laat wel zien dat de tag wordt gesteund want het render process versnelt.

Last edited by Cartographer10 (2021-03-05 09:13:59)

Offline

#2 2021-03-05 09:32:11

ligfietser
Member
Registered: 2008-10-09
Posts: 5,353
Website

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

Maar wat is het verschil tussen https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dshrub en jouw tag?
En dan heb je ook nog scrub. Overigens niet veel is meer natuurlijk, dus natural moet je met een korrel zout nemen.

Offline

#3 2021-03-05 09:38:39

Cartographer10
Member
Registered: 2019-07-02
Posts: 414

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

ligfietser wrote:

Maar wat is het verschil tussen https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dshrub en jouw tag?
En dan heb je ook nog scrub. Overigens niet veel is meer natuurlijk, dus natural moet je met een korrel zout nemen.

Natural=shrub is voor individuele bosjes. Dus zelfde als natural=tree.

Wat betreft natural=scrub, uit discussies bleek (dat zeker engels sprekende mensen) scrub toch met iets natuurlijks associëren (scrubland). Dus eigenlijk zoals het bedoeld is. Zeker nadat barrier=hedge + area=yes niet meer als vlak renderede, zijn mensen steeds meer de decoratieve, actief onderhouden bosjes ook als natural=scrub gaan taggen. Deze tag moet dat herstellen. Natural=shrubbery legt goed de nadruk op het decoratieve en menselijke element in tegenstelling tot natural=scrub wat natuurlijk is.

De natural key kan volgens de definitie ook voor door mensen aangelegde natuur gebruikt worden.

Offline

#4 2021-03-05 10:09:20

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 1,029

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

Een voor de Nederlandse OSM-gemeenschap heel groot voordeel van natural=shrubbery is dat dit voorstel ook een manier introduceert om als vlak ingetekende 'heggen' weer goed te taggen en op termijn gerenderd te krijgen.

Standaardlaag Carto heeft een tijd terug (eenzijdig) besloten dat barrier=hedge met area=yes geen valide tagging is, en dat alle barrier=hedge element lijnen zijn in Carto. Dit brak in een klap ongeveer 11.000 ingtekende heggen in Nederland, waardoor wat voorheen een vlak is, nu als lijn getekend wordt. Een neveneffect hiervan is dat mappers moeten kiezen tussen:

  • Heggen blijven taggen met barrier=hedge en area=yes, want dat was de gedocumenteerde en gangbare werkwijze

  • Bestaande heggen omtaggen naar natural=scrub, want dat rendert tenminste goed

  • Nieuwe heggen dan maar als natural=scrub, want dat rendert tenminste goed

  • Geen heggen intekenen, want de taggingstatus is onduidelijk, en de kans dat je het fout doet is groot

Natuurlijk hoort Carto als renderstijl zo'n keuze niet af te dwingen, maar een standaardkaartlaag hebben waarop de rendering in veel plekken in Nederland niet klopt is ook schadelijk voor het imago en het gebruiksgemak van de kaart.

De Carto-maintainers bleken wel bereid om een andere taggingoplossing te accepteren voor als vlak ingetekende heggen. Wat Cartographer10 nu voorstelt, is om natural=shrubbery als nieuwe tag in de kerndefinitie mee te geven dat deze enkel en alleen als vlak ingetekend wordt, en dat je met een optionele barrier=hedge aan kan geven dat het niet enkel 'gewone' bosjes zijn, maar dat ze ook een barrièrefunctie vervullen als heg. Dat zou betekenen dat met dit voorstel mits geaccepteerd de heggen in Nederland omgetagd kunnen worden (grofweg: barrier=hedge blijft, area=yes wordt natural=shubbery), en dat de rendering daarvan op de standaardlaag hersteld wordt.

Verder impliceert natural=shrubbery inderdaad dat dit om beheerde natuur gaat. Dat zal vanaf het begin af aan bij deze tag horen.

Dat de keuze voor natural=* niet ideaal is valt te verdedigen, maar alternatieven worden om andere redenen steevast afgeschoten. Het is bij dit onderwerp dat een lange debatsgeschiedenis kent in de OSM gemeenschap niet mogelijk om aan alle kritiekpunten tegemoet te komen; pragmatiek is hier m.i. noodzakelijk om verder te komen. Cartographer10 pakt dit volgens mij goed op zo.

Offline

#5 2021-03-05 12:31:30

Hendrikklaas
Member
Registered: 2012-08-15
Posts: 1,397

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

Hi, kun je dat ook klaarstomen voor een soortgelijk relikwie uit toen, de pier, is nu net als heg een lijn, maar vaker een brede toegang. Persoonlijk zie ik een heg meer als een lijn dan een pier, op het gevaar af dat smalle toegangen in jachthavens van 0,50 m breed ook als area worden gezien.

Offline

#6 2021-03-05 12:36:35

Cartographer10
Member
Registered: 2019-07-02
Posts: 414

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

Hendrikklaas wrote:

Hi, kun je dat ook klaarstomen voor een soortgelijk relikwie uit toen, de pier, is nu net als heg een lijn, maar vaker een brede toegang. Persoonlijk zie ik een heg meer als een lijn dan een pier, op het gevaar af dat smalle toegangen in jachthavens van 0,50 m breed ook als area worden gezien.

Klopt, in eerste instantie is een barrier=hedge een lijn. Er zijn echter ook genoeg voorbeelden (zeker in Nederland) waar een vlak met barrier functie niet naar een lijn is terug te herleiden. Kijk maar eens naar onderstaande afbeelding uit het proposal. Dat grote blok heeft een barrier functie (barrier=hedge) maar ook een puur decoratieve functie (natural=shrubbery). Dit wil je dus juist als vlak renderen.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fil … e_bush.jpg

Last edited by Cartographer10 (2021-03-05 12:36:52)

Offline

#7 2021-03-05 14:58:34

Maarten Deen
Member
Registered: 2010-05-20
Posts: 490

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

Ik ben wel voor iets dergelijks. natural=shrub wordt geacht op een node te staan en niet op een way of area, natural=scrub is meer ongecultiveerd.
Wat je in Nederland vaak hebt als een algemene bodembedekker zoals hier is volgens mij niet echt een tag voor.

Bij natural=scrub heeft onlangs iemand gezet dat het gebruik controversiëel is:

Maintained, cultivated areas of landscaping or shrubbery (this usage is controversial)

Dat controversiële gebruik kun je hiermee afbuigen. Ik heb ook natural=scrub gebruikt voor dergelijke landuses.

Offline

#8 2021-03-05 21:57:59

jsmitsodiliapeel
Member
From: Odiliapeel
Registered: 2017-05-29
Posts: 59

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

Momenteel ben ik bezig  de Oefelter Meent en de Maasheggen te updaten
Wegen en landuse aan te passen en Waterwegen en water toe te voegen, en heggen die nog niet op de kaart staan.
Ik gebruik nu de tags barrier = hedge en area = yes
Is het misschien beter om alvast de tag natural = shrubbery te gebruiken

https://www.openstreetmap.org/#map=15/51.7094/5.9367

Offline

#9 2021-03-05 22:09:37

Cartographer10
Member
Registered: 2019-07-02
Posts: 414

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

jsmitsodiliapeel wrote:

Momenteel ben ik bezig  de Oefelter Meent en de Maasheggen te updaten
Wegen en landuse aan te passen en Waterwegen en water toe te voegen, en heggen die nog niet op de kaart staan.
Ik gebruik nu de tags barrier = hedge en area = yes
Is het misschien beter om alvast de tag natural = shrubbery te gebruiken

https://www.openstreetmap.org/#map=15/51.7094/5.9367

als je het voorstel een goed idee vind dan kun je inderdaad al je steun aangeven door de tag te gebruiken. Mocht het voorstel het niet halen dan kunnen we het altijd gemakkelijk omtaggen.

Even ter zijde, is het niet meer natural=wood of landuse=forest? Vanuit deze hoek lijken het voor mij bomen.

K65VxQi.jpg

Offline

#10 2021-03-05 22:25:46

jsmitsodiliapeel
Member
From: Odiliapeel
Registered: 2017-05-29
Posts: 59

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

https://www.maasheggenunesco.com/nl/

Dat zijn de typische maasheggen
De sruiken die in bloei staan zijn de vuurdoorn en de sleedoorn

Offline

#11 2021-03-05 22:42:38

Cartographer10
Member
Registered: 2019-07-02
Posts: 414

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

jsmitsodiliapeel wrote:

https://www.maasheggenunesco.com/nl/

Dat zijn de typische maasheggen
De sruiken die in bloei staan zijn de vuurdoorn en de sleedoorn

Top, dan is het prima. Was niet helemaal goed te zien op de foto hierboven maar duidelijk zo.
De shrubbery hier in combinatie met barrier=hedge op een vlak lijkt mij binnen de definitie van natural=shrubbery te vallen.

Offline

#12 2021-03-07 18:09:05

Cartographer10
Member
Registered: 2019-07-02
Posts: 414

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

Het virtuele stemlokaal is geopend voor natural=shrubbery. Iedereen met een wiki account kan zijn stem nu uitbrengen de komende 2 weken.

Een opmerking, het proposal gaat alleen over de tag natural=shrubbery. Mogelijke combinatie met barrier=hedge zoals eerder hier is besproken is verwijderd en zal (zoals te lezen is in het proposal) later worden uitgewerkt maar dat staat los van het huidige proposal. Het gaat dus alleen om de tag natural=shrubbery zoals sommige van jullie deze al aan het gebruiken zijn.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pro … /shrubbery

Offline

#13 2021-03-07 23:44:24

Lachgast
Member
From: Utrecht (UT)
Registered: 2019-07-11
Posts: 489

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

In Hoogkarspel hebben ze al het nodige aan struikgewas! Dan wordt het maar even niet weergegeven op de kaart. Hoe lang duurt zulks nou normaal gesproken voordat het wordt gewijzigd?

Offline

#14 2021-03-08 07:43:37

Tilia_J
Member
Registered: 2019-01-17
Posts: 97

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

Een geaccepteerde tag wil toch niet meteen zeggen dat dat ook gerenderd wordt met een onderscheidend kenmerk?

Hoe loopt dat proces? Moet er ook een apart traject ingezet worden om de tag gerenderd te krijgen?

Uit de OSM wiki begrijp ik dat je een tag ook gewoon in gebruik kunt nemen en bij de betreffende pagina kunt toevoegen. Bij algemene acceptatie bereikt de tag dan geen "approved" status maar "de facto": https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Any_tags_you_like

Offline

#15 2021-03-08 08:00:52

Cartographer10
Member
Registered: 2019-07-02
Posts: 414

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

Lachgast wrote:

Hoe lang duurt zulks nou normaal gesproken voordat het wordt gewijzigd?

Tilia_J wrote:

Hoe loopt dat proces? Moet er ook een apart traject ingezet worden om de tag gerenderd te krijgen?

Ja, zodra een tag is geaccepteerd word hij op carto in ieder geval niet meteen gerenderd. Mateusz zei dat ik pas een render verzoek kan overwegen als de tag tussen de 2000-10000 keer is gebruikt, eerder wordt die bij voorbaat afgewezen. Tot die tijd kun je de tag wel gebruiken maar wordt hij nog niet gerenderd. Over de duur van niet renderen is niets te zeggen. Hangt er vanaf hoe snel mensen het accepteren.

Last edited by Cartographer10 (2021-03-08 08:01:32)

Offline

#16 2021-03-08 09:03:56

goedegazelle
Member
From: Nederland
Registered: 2017-07-19
Posts: 693

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

Van de wiki:

Mentioned in the proposal is the future potential of natural=shrubbery to resolve the dilemma of hedges mapped as areas via barrier=hedge with area=yes. This tagging combination was the documented convention for mapping vegetation that acts as what is generally known as 'hedge' — i.e., dense shrubbery that acts as a barrier.

Sommige beweringen schijnen geen onderbouwing te vereisen. Ik ga perfect aangelegde en onderhouden 'barrières' toch echt niet omkatten naar een natural, vooral omdat alle renderers dit prima weergeven, behalve die van OSM. Dit komt neer op de renderer wijzigen omdat de renderer was gewijzigd.

Offline

#17 2021-03-08 09:28:28

Cartographer10
Member
Registered: 2019-07-02
Posts: 414

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

goedegazelle wrote:

Sommige beweringen schijnen geen onderbouwing te vereisen. Ik ga perfect aangelegde en onderhouden 'barrières' toch echt niet omkatten naar een natural, vooral omdat alle renderers dit prima weergeven, behalve die van OSM. Dit komt neer op de renderer wijzigen omdat de renderer was gewijzigd.

Het feit dan Carto barrier=hedge + area=yes niet als vlak renderd was vooral een startpunt voor dit idee maar zeker niet de enige reden, vooral een bijkomstig voordeel als je het mij vraagt. Bij dergelijke vlakken die nu met natural=shrubbery, barrier=hedge of natural=scrub getagt worden is vaak de vraag, in hoeverre heeft dit vlak een barrier functie. Vandaar dat we met het idee van density kwamen. Het is namelijk mogelijk om veel objectiever te bepalen wat de dichtheid van de begroeiing is dan of een vlak een barriere functie heeft. Het is vervolgens aan de data gebruiker om te bepalen wanneer iets een barrier functie heeft afhankelijke van eigen eisen. Carto kan dan bijvoorbeeld besluiten on shrubbery:density=dense als barriere functie te zien en ook zo te renderen.

Het maakt in algemene zin dus de data ook objectiever

Offline

#18 2021-03-08 09:29:05

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 1,029

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

goedegazelle wrote:

Sommige beweringen schijnen geen onderbouwing te vereisen.

Dat heb ik geschreven. Van welke bewering mis je de onderbouwing? Dan kan ik dat toelichten.

goedegazelle wrote:

Ik ga perfect aangelegde en onderhouden 'barrières' toch echt niet omkatten naar een natural, vooral omdat alle renderers dit prima weergeven

Nee jij niet, maar houdt jij bij of alle tienduizend met area=yes gemapte heggen in Nederland niet stap voor stap vervangen worden door natural=scrub nu omdat beginnende en pragmatische mappers nu gewoon een defecte rendering zien? Een defecte, dus niet een ontbrekende, maar gewoon een gebroken rendering.

Als de standaardrenderer zo'n sterk standpunt inneemt waarvan ze niet willen wijken (ik en vele anderen hebben dat geprobeerd, zie GitHub en de Tagging-mailinglist), dan is meebuigen soms de enige route die je hebt. Op de talk-page van dit voorstel staat een idee om een equivalente taggingoplossing te bieden voor als vlak ingetekende heggen. Dat we ze in Nederland veel gebruiken (dankzij de luxe van de BGT-onderlaag waarover we de beschikking hebben) speelt zeker mee in die gedachte.

Het alternatief van niets doen en gewoon stug area=yes blijven toepassen op barrier=hedge kan ook, maar het maakt de kaart niet beter, en ook andere renderers gaan barrier=* steeds meer zien als een exclusief lineaire feature. Dan werk ik liever naar tagging toe waar Carto wel achter kan staan (de bezwaren tegen area=yes op barrier zijn technisch van aard en toegelicht in de betreffende GitHub-issues), die tegelijk geen afbreuk doet aan de semantiek.

Offline

#19 2021-03-08 16:37:24

goedegazelle
Member
From: Nederland
Registered: 2017-07-19
Posts: 693

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

JeroenHoek wrote:

Dat heb ik geschreven. Van welke bewering mis je de onderbouwing? Dan kan ik dat toelichten.

Ik heb niet geschreven dat ik iets mis. Het ontbreekt gewoon. Tweede regel.

Offline

#20 2021-03-08 16:39:09

goedegazelle
Member
From: Nederland
Registered: 2017-07-19
Posts: 693

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

JeroenHoek wrote:

Nee jij niet, maar houdt jij bij of alle tienduizend met area=yes gemapte heggen in Nederland niet stap voor stap vervangen worden door natural=scrub

Ik houd gelukkig niet heel Nederland bij.

Offline

#21 2021-03-08 17:08:02

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 1,029

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

goedegazelle wrote:

Ik heb niet geschreven dat ik iets mis. Het ontbreekt gewoon. Tweede regel.

Sorry, ik begrijp niet wat je bedoelt.

Offline

#22 2021-03-09 23:18:01

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 2,201

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

JeroenHoek wrote:

Nee jij niet, maar houdt jij bij of alle tienduizend met area=yes gemapte heggen in Nederland niet stap voor stap vervangen worden door natural=scrub nu omdat beginnende en pragmatische mappers nu gewoon een defecte rendering zien? Een defecte, dus niet een ontbrekende, maar gewoon een gebroken rendering.

Ik vind dit niet alleen taggen voor de renderaar (waar ik nog wel wat nuance in kan zien), ik vind het taggen voor één renderaar en dan niet zomaar  omdat het toevallig mooier is, maar omdat de renderaar  de juiste rendering (die er gewoon was, dus technisch prima mogelijk)  afgeschaft heeft. Veel onjuister kan het in mijn ogen niet worden!

Offline

#23 2021-03-10 09:00:31

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 1,029

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

Peter Elderson wrote:

Ik vind dit niet alleen taggen voor de renderaar (waar ik nog wel wat nuance in kan zien), ik vind het taggen voor één renderaar en dan niet zomaar  omdat het toevallig mooier is, maar omdat de renderaar  de juiste rendering (die er gewoon was, dus technisch prima mogelijk)  afgeschaft heeft. Veel onjuister kan het in mijn ogen niet worden!

Ik snap je standpunt, en ben het mee je eens wat betreft de ondoordachte en ongecoördineerde actie van Carto, maar wat stel je voor als alternatief? Op de Tagging-ML is men grotendeels van mening dat de huidige tagging in orde is, maar Carto gaat het niet meer aanpassen.

Dat betekent dat mappers die tagging nog wel kunnen gebruiken, maar dat de referentierenderer van het project het pertinent fout rendert, en afgeleide renderers dus ook. Wel staan ze open voor andere taggingoplossingen.

Is dat fijn? Nee.

Hebben ze gelijk in hun redenering? Deels, maar niet volledig overtuigend.

Kunnen wij verandering in Carto afdwingen? Nee. sad

Wordt de kaart er beter van als we de status quo van gebroken rendering handhaven?

Waar we nu op zinspelen in een vervolg op natural=shrubbery is om het probleem vanuit een andere hoek aan te pakken. De tag-combinatie barrier=hedge plus area=yes geeft weliswaar aan dat je het over een heg hebt die als vlak is ingetekend, maar het is ook niet de meeste elegante oplossing. In de basis zijn heggen en bosjes allebei door mensen beheerde natuur in de vorm van bosjes of struiken. Een simpele renderer die de focus niet op algemeen gebruik heeft zou bosjes en heggen prima dezelfde groene kleur kunnen geven. Met dat als uitgangspunt willen we kijken wat nou de eigenschappen zijn die je nodig hebt om iets een 'heg' te noemen, en hoe een renderer die wel nuances heeft op dat vlak daar iets mee zou kunnen.

Één eigenschap hebben we vrij helder voor ogen: de 'dichtheid' van de begroeiing kun je relatief goed inschatten als je daar (bijvoorbeeld) waarden als 'dunbegroeid', 'middel', en 'dicht' aan hangt (en in documentatie daar goede voorbeelden bij geeft). Dit is op het gebruik van wood:density voor natural=wood gebaseerd. Dus met natural=shrubbery plus shrubbery:density=dense heb je al één onderscheidend kenmerk van de meeste barrièreheggen te pakken. Als je aan de hand van de dichtheid de rendering ook 'dichter' (drukker of voller) maakt, heb je in ieder geval een alternatief voor barrier=hedge plus area=yes.

Andere kenmerken waaraan wellicht te denken valt zijn shrubbery:sculpted, zijn deze struiken in een vorm gesnoeid? Een generieke 'yes' of misschien iets als 'box' gaat voor veel heggen die als barrière ingezet worden zeker op.

Verder blijft de hoogte natuurlijk een kenmerk die bij heggen relevant kan zijn.

Voor navigatie veranderd er niet echt iets. Bij normale voetgangersrouting zou een slimme renderer je best over een grasveld kunnen sturen als daar geen pad ligt, maar niet door bosjes, of het nou een heg is of niet. Alle bosjes zijn voor de meeste voetgangers barrières, net als natural=water dat is.

Dit zijn nog ruwe ideeën die we later in een draft uit zullen werken. We hebben dit met opzet losgeweekt van de eerste iteratie van natural=shrubbery, omdat het een lastig probleem is. Maar: het idee is dat we tags introduceren die kenmerken documenteren van een object. Dat een renderer daar dan iets mee kan is mooi meegenomen. Het voorstel lost dan zeker een renderingprobleem op, maar de tags zijn ook zonder dat aspect correct en valide.

Let wel: ik ben het helemaal met je eens dat de manier waarop de Carto maintainers de rendering van een vastgestelde tagging-combinatie eruit sloopten niet is hoe het hoort. Er zit best wel een iets in hun uitleg wat het redelijk genoeg maakt om een alternatief voor te stellen. Alleen: dat deden ze niet. Stap één was „we slopen het eruit”, en stap twee „kom maar met een voorstel om het anders op te lossen”. Ik heb mijn best gedaan om daar goede argumenten tegenin te brengen, en anderen met mij, maar Carto weigert om het terug te draaien. Nu worden de heggen in Nederland gerenderd op een manier die er niet uit ziet:

Screenshot-from-2021-03-10-08-22-12.png

Screenshot-from-2021-03-10-08-50-23.png

Terwijl ondertussen OSM in de standaardlaag Carto op ontiegelijk veel plaatsen gebruikt wordt. Ik kom het overal tegen; gisteren nog bij het aanvinken van een Bever-filiaal voor het ophalen van bestelde schoenveters. En waar grotere media nog wel hun eigen OSM-rendering gebruiken (via diensten zoals LocalFocus), werken lokale media vaak dankbaar met Carto screenshots (de Leeuwarder Courant regelmatig). Het staat dan nog al amateuristisch als een groot vlak 'heg' er uitziet als hier boven.

Dus dan lijkt mij dat de keuze effectief tussen de poot stijf houden en area=yes blijven toepassen op barrier=* is, of om tagging te vinden die hetzelfde doet, op een manier die taxonomisch verantwoord is (dus de tags zijn op zichzelf ook correct), en die straks ook weer goed gerenderd kan worden. Ik was in eerste instantie van mening dat vasthouden aan de tagging beter was, maar dat maakt de kaart uiteindelijk niet beter. Bij alle heggen die nu netjes ingetekend zijn met area=yes loop je het risico dat ze op termijn vervangen worden natural=scrub of zoiets door mappers die dit als een bug zien. Moeten we als Nederlandse OSM-gemeenschap die mappers er dan steeds weer op wijzen dat we deze tagging gebruiken uit principe en dat de gebroken rendering geaccepteerd wordt? Ook merk ik bij mezelf een weerstand om een heg in te tekenen nu, ook als dat wel logisch is vanuit de kaart gezien; ik ben vast niet de enige die dat heeft.

Nog een losse gedachte: misschien dat Matthijs Melissen (als Nederlandse maintainer van Carto) het standpunt van Carto eens kan toelichten aan de NL gemeenschap?

Last edited by JeroenHoek (2021-03-10 09:01:31)

Offline

#24 2021-03-10 15:18:31

goedegazelle
Member
From: Nederland
Registered: 2017-07-19
Posts: 693

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

JeroenHoek wrote:

{te lang om te citeren, zie boven}

Begrijpelijke argumenten, maar mijn reactie in het algemeen daarop is dat de gekte bij Carto een keer zal ophouden. Ik zou daarvoor niet de kaart aanpassen.

Last edited by goedegazelle (2021-03-10 15:19:23)

Offline

#25 2021-03-10 15:21:32

Hendrikklaas
Member
Registered: 2012-08-15
Posts: 1,397

Re: proposal natural=shrubbery voor struikgewassen en barrier=hedge

Het gaat met heggen nu net als met stijgers en pieren, als je er voor kiest om het geheel juist op te nemen en daarmee netjes en nauwkeurig werkt wordt een pier op de manier van de heg weergegeven. Maar Carto kijkt dus ogenschijnlijk ook niet naar de breedte van heg noch pier, niet juist denk ?
Maar dat kan Mathijs dan gelijk toelichten, misschien in de volgende digitale Geo meeting ?
Of wil ie terug naar het oude lijnenspel ? Waarbij alle wegkenmerken (dus al het meubilair) aan die ene lijn worden gehecht, want daar horen ze thuis, toch ?
Persoonlijk niet mijn idee, daarmee verdwijnen dan alle man made bridges, is dat gewenst ?

Offline

Board footer

Powered by FluxBB