You are not logged in.

#1 2020-07-21 18:47:37

Mateusz Konieczny
Member
Registered: 2013-09-22
Posts: 2,644

Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Jest sobie https://rspo.men.gov.pl/ co wygląda na sensowne źródło.

Ale czy możemy z niego korzystać jako bezpośrednie źródło do mapowania w OSM?

Utworzyłem https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl: … Bwiatowych i https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rej … Bwiatowych gdzie opisałem co znalazłem.

Napisałem też mejla do MENu, bo sama strona rejestru nigdzie nie ma informacji o warunkach korzystania.

Jak należy rozumieć "Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego" - komentarz w zestawie zmian wystarczy?

Offline

#2 2020-07-23 09:32:50

conradoos
Member
From: Warszawa
Registered: 2017-08-30
Posts: 28

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Nie jestem specjalistą w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, ale moim zdaniem sprawa wygląda tak:

Ponieważ podmiot udostępniający informacje w rejestrze https://rspo.men.gov.pl/ nie określił warunków ponownego wykorzystania informacji zawartych w tym rejestrze, ponowne wykorzystanie informacji zawartych w tym rejestrze może odbywać się tylko na wniosek. Chodzi o to, że brak informacji na temat warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego zamieszczonych poza BIP lub CR (centralnym repozytorium) nie tworzy domniemania bezwarunkowości ponownego wykorzystania tych informacji sektora publicznego.
To wynika z art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego:
2. Podmiot zobowiązany, który udostępnia informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, wraz z ich udostępnieniem informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo określa te warunki lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie.
4. Brak informacji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium uważa się za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez warunków.

Ale jest też Centralne Repozytorium Informacji Publicznej https://dane.gov.pl/
I jest tam zmieszczony wykaz szkół i placówek (aktualizowany corocznie) https://dane.gov.pl/dataset/839,wykaz-s … swiatowych
Warunek ponownego wykorzystania został określony w następujący sposób:
Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
    Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego

Więc najbezpieczniej byłoby korzystać z informacji zamieszczonych na stronie https://dane.gov.pl/

Jeżeli chodzi o spełnienie warunku ponownego wykorzystania, to zamieszczam fragment z tej publikacji:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udost … ublicznego

(...) użytkownik przy ponownym wykorzystywaniu ISP, która została udostępniona w którykolwiek ze sposobów, o jakich mowa w art. 5 pkt 1 u.p.w., lub przekazana na wniosek (art. 5 pkt 2 u.p.w.), każdorazowo ma obowiązek poinformowania o:
1) źródle, np. poprzez wskazanie, że informacja pochodzi: ze strony BIP podmiotu zobowiązanego z dokładnym wskazaniem adresu, z jego strony internetowej z dokładnym wskazaniem adresu; w przypadku informacji pochodzącej z orzeczenia sądu lub organu władzy publicznej – poprzez wskazanie nazwy tego sądu
(organu) i siedziby oraz określenie sygnatury akt; w przypadku gdy informacja pochodzi ze strategii aktywizacji seniorów gminy X – poprzez wskazanie na tytuł tego opracowania, miejsce jego publikacji, numer strony lub rozdziału;
2) czasie wytworzenia, np. poprzez wskazanie daty wytworzenia informacji przez podmiot zobowiązany podanej na jego stronie BIP; wskazanie daty, z której pochodzi orzeczenie sądu lub organu; wskazania daty publikacji opracowania dotyczącego np. przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym w gminie Y;
3) czasie pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, np. przez wskazanie daty odczytu informacji na stronie internetowej zobowiązanego lub stronie BIP; wskazanie daty przekazania informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie. Obowiązek takiego oznaczenia informacji obciąża użytkownika, który dokonał ponownego wykorzystania ISP, a odbiorcą tak określonej wiadomości będzie każdy zainteresowany informacją, która powstała w wyniku ponownego wykorzystywania.

W związku z tym wydaje mi się, że komentarz w zestawie zmian nie wystarczy, bo osoba która będzie przeglądała mapę, chyba tego komentarza nie zobaczy. Trzeba by dodać informację do samego obiektu (podobnie jak to jest robione przy imporcie adresów).

Offline

#3 2020-07-23 12:00:20

Mateusz Konieczny
Member
Registered: 2013-09-22
Posts: 2,644

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Dzięki za odpowiedź!

Jak ktoś używa adresów z OSM to tagu source też nie zobaczy.

"użytkownik przy ponownym wykorzystywaniu ISP, która została udostępniona w którykolwiek ze sposobów, o jakich mowa w art. 5 pkt 1 u.p.w., lub przekazana na wniosek (art. 5 pkt 2 u.p.w.), każdorazowo ma obowiązek poinformowania o" - oczywiste jest że ma się to obowiązek zrobić przy edycji.

Ale czy obowiązek ten przechodzi na OSM? Czy rozpowszechniający te dane ma obowiązek dopilnowania/zobowiązania wykorzystujących dane by też podali te informacje?

Last edited by Mateusz Konieczny (2020-07-23 12:00:46)

Offline

#4 2020-07-23 22:05:11

conradoos
Member
From: Warszawa
Registered: 2017-08-30
Posts: 28

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Jeżeli chodzi o widoczność źródła, to chodziło mi o to, że przeglądając mapę można zobaczyć tagi dotyczące źródła (przynajmniej w przeglądarce na PC): https://drive.google.com/file/d/1HbjTx3 … sp=sharing

Ale czy obowiązek ten przechodzi na OSM? Czy rozpowszechniający te dane ma obowiązek dopilnowania/zobowiązania wykorzystujących dane by też podali te informacje?

Obowiązek chyba dotyczy osoby wprowadzającej dane i OSM, bo OSM chyba też odpowiada za wprowadzone dane. To by było logiczne, ale kto wie, co jest w prawie brytyjskim:) No i które prawo jest ważniejsze w takiej sytuacji - polskie, czy brytyjskie?

Offline

#5 2020-08-10 12:45:03

Mateusz Konieczny
Member
Registered: 2013-09-22
Posts: 2,644

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Chyba dobre wieści

DWST-WS.72.420.2020.AK


Szanowny Panie,

W odpowiedzi na e-mailowe zapytanie z 21 lipca 2020 r. dot. korzystania z bazy danych publikowanej na https://rspo.men.gov.pl/ informuję, że
Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) funkcjonuje na podstawie zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1942 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 51 ww. ustawy dane zgromadzone w RSPO są jawne, z określonymi wyjątkami.

Powszechnie dostępny na stronie internetowej: https://rspo.men.gov.pl/ rejestr przedstawia aktualny wykaz szkół i placówek oświatowych.
Za aktualność danych widocznych w RSPO odpowiedzialne są podmioty przekazujące dane do RSPO wymienione w art. 33 ustawy, w terminach określonych w art. 34 i 36 ustawy.

W przypadku, gdy nie zostały wprost określone warunki ponownego wykorzystywania, publikowany zbiór danych jest informacją publiczną i może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Szczegóły dotyczące ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego można sprawdzić na https://www.gov.pl/web/gov/wykorzystaj- … blicznego2


Z poważaniem
Alina Karolak
Naczelnik Wydziału

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym

al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. 22 34 74 179
e-mail: alina.karolak@men.gov.pl
--
Alina Karolak,
Ministry of National Education, Cooperation with Local Government Department
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. +48 22 34 74 179
Hide quoted text-----Original Message-----
From: mateusz [mailto:matkoniecz@gmail.com]
Sent: Tuesday, July 21, 2020 7:27 PM
To: informacja <informacja@men.gov.pl>
Subject: Jakie są zasady korzystania z https://rspo.men.gov.pl/

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Jakie są zasady korzystania z bazy danych opublikowanej na https://rspo.men.gov.pl/ ?

W szczególności, czy dane te są opublikowane na otwartej licencji, czy też są objęte automatycznymi ograniczeniami korzystania wynikające z prawa autorskiego i z prawa ochrony baz danych ( https://en.wikipedia.org/wiki/Database_right ).

Czy są jakieś ograniczenia co do wykorzystania, reprodukcji, w tym do wykorzystania komercyjnego?

Na tej witrynie nie znalazłem jakichkolwiek informacji o zasadach udostępniania. Jednak brak publikacji na otwartej licencji oznacza że dane są w pełni chronione i możliwość ich użycia jest mocno ograniczona.

Chcę tych danych użyć w celu aktualizacji mapy OpenStreetMap, jednak można do tego używać tylko danych na otwartych licencjach.

Z poważaniem,
Mateusz Konieczny

Chcesz się dowiedzieć, jak załatwić swoją urzędową sprawę – kliknij na www.obywatel.gov.pl lub zadzwoń pod numer 222 500115.

Offline

#6 2020-08-10 21:04:48

conradoos
Member
From: Warszawa
Registered: 2017-08-30
Posts: 28

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Chyba tak, ale mam wrażenie, że odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż:
1) z jednej strony jest informacja, że można informację wykorzystywać bez ograniczeń (co chyba oznacza, że możemy wykorzystywać informację bez żadnych warunków):

W przypadku, gdy nie zostały wprost określone warunki ponownego wykorzystywania, publikowany zbiór danych jest informacją publiczną i może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

2) z drugiej strony jest odesłanie do strony, na której jest informacja o tym, że trzeba złożyć wniosek do organu, który określi warunku ponownego wykorzystania informacji:

Szczegóły dotyczące ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego można sprawdzić na https://www.gov.pl/web/gov/wykorzystaj- … blicznego2

Zakładam, że MEN nie zamierza ścigać osób, które wykorzystują dane z RSPO, tym bardziej że dane z tej bazy są zamieszczane co jakiś czas na stronie https://dane.gov.pl/
Więc najbezpieczniej jest korzystać z tych danych na warunkach podanych na stronie https://dane.gov.pl/

Offline

#7 2020-08-10 22:03:41

Mateusz Konieczny
Member
Registered: 2013-09-22
Posts: 2,644

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

trzeba złożyć wniosek do organu, który określi warunku ponownego wykorzystania informacji:

W mojej ocenie to zostało zrobione moim mejlem i dostałem odpowiedź że jest to na zasadach "ponownie wykorzystywany bez ograniczeń".

Offline

#8 2020-08-11 07:49:31

Mateusz Konieczny
Member
Registered: 2013-09-22
Posts: 2,644

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Jeszcze raz na to popatrzyłem, https://www.gov.pl/web/gov/wykorzystaj- … blicznego2 jest trochę niejasna (sekcja "Co musisz zrobić").

Ale wygląda na to że tym mejlem to zrobiłem - mam potwierdzenie że to co jest tam publikowane jest informacją publiczną, dane już są dostępne więc "Co musisz zrobić" załatwiłem już mejlem).

2) z drugiej strony jest odesłanie do strony, na której jest informacja o tym, że trzeba złożyć wniosek do organu, który określi warunku ponownego wykorzystania informacji:

Zrozumiałem że chodzi tu o to że trzeba napisać do urzędu jeśli coś nie jest jednoznacznie określone jako informacja publiczna, ma inne warunki wykorzystania niż chcemy lub nie jest publicznie dostępne.

Pierwsze załatwiłem mejlem, drugie też, a trzecie nie ma tu znaczenia bo już było publicznie dostępne.

Ja jestem przekonany że jest to w pełni OK korzystać z tego źródła w mapowaniu.

Last edited by Mateusz Konieczny (2020-08-11 07:50:42)

Offline

#9 2020-08-11 12:14:43

maro21
Member
From: Wrocław
Registered: 2018-03-06
Posts: 1,015

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

To może dopiszemy do Wiki informację, że można z niego korzystać?

Offline

#10 2020-08-11 19:33:29

Mateusz Konieczny
Member
Registered: 2013-09-22
Posts: 2,644

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

maro21 wrote:

To może dopiszemy do Wiki informację, że można z niego korzystać?

Wydaje mi się to być OK.

Offline

#11 2020-08-11 21:06:07

conradoos
Member
From: Warszawa
Registered: 2017-08-30
Posts: 28

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Ja jestem przekonany że jest to w pełni OK korzystać z tego źródła w mapowaniu.

Zgadzam się, że taka interpretacja jest uprawniona:)

To może dopiszemy do Wiki informację, że można z niego korzystać?

Moim zdaniem można i trzeba dopisać. Sam bym to zrobił, ale jeszcze nie potrafię.

Offline

#12 2020-08-11 21:37:26

rmikke
Moderator
From: Warszawa
Registered: 2014-11-14
Posts: 1,974
Website

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

A czy mają to dostępne w formie jakiegoś pliku, xml-a, czy czegoś, co da się zaczytać maszynowo? Czy się rozmarzyłem?

Tak czy owak - dodałem do wiki, zobaczcie, w razie uwag krzyczcie.

Offline

#13 2020-08-11 22:46:11

maro21
Member
From: Wrocław
Registered: 2018-03-06
Posts: 1,015

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

rmikke wrote:

A czy mają to dostępne w formie jakiegoś pliku, xml-a, czy czegoś, co da się zaczytać maszynowo? Czy się rozmarzyłem?

W linku, który wrzuciłeś na Wiki widać, że mają w formie .xls. A z tego już można sobie przekonwertować na coś bardziej tekstowego. A co byś potrzebował?

Offline

#14 2020-08-12 11:20:26

rmikke
Moderator
From: Warszawa
Registered: 2014-11-14
Posts: 1,974
Website

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

maro21 wrote:
rmikke wrote:

A czy mają to dostępne w formie jakiegoś pliku, xml-a, czy czegoś, co da się zaczytać maszynowo? Czy się rozmarzyłem?

W linku, który wrzuciłeś na Wiki widać, że mają w formie .xls. A z tego już można sobie przekonwertować na coś bardziej tekstowego. A co byś potrzebował?

A, w tym drugim? To jeszcze trzeba przeredagować to wiki. Marzy mi się strona do półautomatycznej aktualizacji tego w OSM.

Offline

#15 2020-08-12 20:37:38

Darellur
Member
Registered: 2020-05-27
Posts: 3

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

rmikke wrote:
maro21 wrote:
rmikke wrote:

A czy mają to dostępne w formie jakiegoś pliku, xml-a, czy czegoś, co da się zaczytać maszynowo? Czy się rozmarzyłem?

W linku, który wrzuciłeś na Wiki widać, że mają w formie .xls. A z tego już można sobie przekonwertować na coś bardziej tekstowego. A co byś potrzebował?

A, w tym drugim? To jeszcze trzeba przeredagować to wiki. Marzy mi się strona do półautomatycznej aktualizacji tego w OSM.

Na https://rspo.men.gov.pl można pobrać wyniki w CSV, ale żeby niektóre kolumny stały się używalne trzeba je jeszcze obrobić; np. REGON jest zapisywany w formie "=""771560360""" (wszystkie znaki cytatu prosto z pliku)

Offline

#16 2020-09-06 10:13:54

Cristoffs
Member
From: Łódź
Registered: 2018-11-27
Posts: 313

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Jeśli komuś będzie się chciało pobrać te pliki po województwach mogę obrobić te dane.

Offline

#17 2022-01-26 14:00:33

Ika_Anna
Member
From: Warszawa
Registered: 2022-01-26
Posts: 8

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Poza plikami historycznymi plikami .xls i stanem bieżącym (csv z wyszukiwarki https://rspo.men.gov.pl)  MEiN udostępnia także https://api-rspo.mein.gov.pl/api/

Offline

#18 2022-02-01 12:31:06

Cristoffs
Member
From: Łódź
Registered: 2018-11-27
Posts: 313

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Dzięki informacją pozyskanym z Warszawy (Dzięki Ika) oraz pomocy Pooh przy standaryzacji danych oraz opracowaniu danych dla całej Polski mamy coś takiego:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Org … _in_Poland

Na razie w jeszcze jest to wersja w trakcie tworzenia, chętni do pomocy jak zwykle mile widziani (JOSM musi być opanowany)
Mam nadzieję, że zaczniemy już pod koniec tego tygodnia.

Offline

#19 2022-02-01 15:42:56

kubahahaha
Member
Registered: 2019-12-03
Posts: 254

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Czy takie schematy tagowania są poprawne?

ZLB1RjD04BtxAqRbG6kHbYRqG8YhfeW3YeIY9X8gbshi7UALrplMpXgJ8Yxy1f_19w3-5nE7f41L2VbYlVTsvhsdkP288RQrIz0vxcvg-zdwLGA9LDOt6B26mg48V4a0BZaO2g_PSPXCfe7m_1mkNKl_Kk_Oa59NP9AlIMaDWKGAn77Tg5Q_fp1_--Rg_UB3DIolvmeqM5Iu8ZXOgiw3t5Pyzsrzq6_rR9J8MxFsLDrJqmN8eYYPdIw1f7Ufxt5beTTMxRrsCZcSFdDsLSPSxHx1rdi_7Oq9uyB6TJOBMFtyqUsmabiXtzOvXMpuSeSsBB5WGzde-M0qUh639GQYcCsuHczOjcFID6-jCzfd9htHD5MKyx2MlSL3pkKMmz6335ly_pAaATRaDSEVUwmKPCQEFf7BJbyD5V6goXRzF8Gv6udOSOVW0mpFmDPMPo0iqL2hks76TzyBgx-LrSU1Few3D9oT3llOKdA8DzkHyytx3ZO5ScT9sOvoiP6oCiPcV78YpV2iwjdZ8iVZnftiYuWKoEzZ_jt78qqC7fp9aqqboUzpWC7WiJlOwYx86xtuNm00

---

lPFFRjD04CRlVefHkBGMGVMcI2YDgwOSgG2HdBYWyUxWhBpUZVOF9a5S8l4KF4OVeUIzM3ioYb825KYLRzzycls-dpnNpgFreLO9AcMQ3xNyB7MPGE8ggPTeiGQkq3duaW1S6ol8lZJAsCbaQWalB-5Q1JeSlJQ2ukWTYUHhif22m7coPFng6RtnMoAli2GOpAEiOKrkQRQR06vTtTrkDuFkDMr4T1H1h3HLxIXQLf0DO3g3UiONngZig8tjsrYC0Sckns2EfGHJk3NQy9kNOJ8vcJvLibpu8bOxXLtFBf5qdCHOqITIUNR1BaPHIrE5MWH7EOd0qKkZqxIDXJNbx-FwTYtCTkj1MyWOD70J2YMrRCbP-ZYsCKMUiT5v0Z6QNJbeUUdx-U1ab_pqNgCEG1NsEVsX2GfXnrpwLRvBqaiB4vleK1Tay-TdlReqplE8EMTdmnVPBzbvI-JpsNQ3ZTILQLo57P5ONRUxNKS_JJkn2589gSjzzG1eZstMTK1uQuJps9W6Et3d8EjdC4T18JA0LsRxdSiG2yi74Eq1FPmW-t-2sQCI7FNyRYIdKCERykvMQLEvjSVjXl_ungdboB9_nlMtunaUl-WdBS6alriO3e_zjmTMTjpAUkiLQH5gzHC0

---

jPJFRjGm4CRlUOfHUscZBcgoHKBjfchBWGDLGQGdBiYnXwmRnuxyXx11N5RY8IeUeu_GtVV2IGYqH5ls0CTCPkRxVkEnpumbshfI14G8LNye-MSkym02Kt1P4KrAe88O0ry2W0kb6UgNIYWzcvrh9AUdS24S_ldhIZ7qlzuX2xu6SyuGZ4MDoYugzAsX8hGWESBEjOzAu59Yhg11Kwdrqe5fYlkxzNAdqvIA-SJCiON40iOvvocKAPqh9QPU38BEhUzCSjuc-UG5H53tbG9_5yvcUrS7e3IHEUv3RxbJ34DIekHsaPYkRnZw83SKsR70JoYIw2HkZVci9EqK2BnLp5XIgvg0r10T0I-VmJLXw4n3uBLQVwVSUMaEDLowJ739swbf_7YilQyaYgT7_hjoih0-XJQhsxO4Ekx2GKDkIjzSuWrKki7c9zhg5lRgrMs3w-N-Hlhutz9F1_PBJj6Ly2Q_lnDI5QQnPBsagsyKGMg8e_-B-XXsg1wWDo2V7u3W-TncmddgVeCxQiAOFgOjTMzv2CsLCoXTcQ5EdXyEqKePInN393wSl8X-XOtLY3P9_KBKN1QgDWNf9fevBXYN-SEHgamlpCZsdifCG_JuCFkustnNDjCzk9gGLjhxUAKHvNYfJwQTMq4ayzG9CaU9vKg6uN3axxriAmTfBzijU_pKGG-W5ZLAD_Bz67XBrCbV7uxTTWJ1y2x0PDib6LM6ayasRyckHlPKKRon288pbCoLuWS0

Zaktualizowałem schematy po komentarzach @Cristoffs i @Syntex o isced:level=*. Oryginalne są tutaj.
Zaktualizowałem po uwagach @Ika_Anna - ref:rspo dla zespołów szkół.
Wygenerowane przez PlantUML ze źródła.

Last edited by kubahahaha (2022-02-02 15:51:02)

Offline

#20 2022-02-01 16:17:47

Cristoffs
Member
From: Łódź
Registered: 2018-11-27
Posts: 313

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Wydaję się że tak. Brakuje tylko https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:isced:level to musi być dodane do każdej jednostki. Mateusz, Conradoos i syntex powinni się wypowiedzieć.

PS. Ale super diagram, powinieneś taki ogarnąć dla innych obiektów. Trzeba to walnąć na wiki.

Offline

#21 2022-02-01 16:30:41

syntex
Member
Registered: 2019-06-20
Posts: 60

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Bardzo fajny schemat, wydaje się w porządku

Offline

#22 2022-02-01 16:56:33

kubahahaha
Member
Registered: 2019-12-03
Posts: 254

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Dzięki, też wydaje mi się że jest w miarę czytelnie. Dodałem isced:level=* i jeszcze trochę pozmieniałem styl.

Mam tylko wątpliwości dot. adresów - czy one nie powinny trafić na amenity=school w pierwszym i drugim przypadku (w 2 mogą być w praktyce bardzo różne kombinacje z adresami szkół/zespołu szkół).

Last edited by kubahahaha (2022-02-01 17:48:39)

Offline

#23 2022-02-01 17:25:26

Ika_Anna
Member
From: Warszawa
Registered: 2022-01-26
Posts: 8

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

ad. schematu
1) Może warto rozważyć dodanie nr rspo do zespołów oraz w dalszym kroku rspo jednostki nadrzędnej dla "szkoły"?
Dlaczego? Możliwość aktualizacji + przynależność organizacyjna można być inna niż wynikałoby z adresów.

2) Poziom edukacji powtarzany dla budynku i terenu jest zamierzony?

3) W niektórych przypadkach adres RSPO zawiera nie tylko nr budynku, ale także nr lokalu (z kilku różnych przyczyn).

Offline

#24 2022-02-01 18:29:10

Mateusz Konieczny
Member
Registered: 2013-09-22
Posts: 2,644

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Moim zdaniem powinno raczej być

official_name=Szkoła Podstawowa nr 22 w Warszawie imienia Kogośtam
name=Szkoła Podstawowa nr 22
short_name=SP 22
official_name=Szkoła Podstawowa nr 22 w Warszawie imienia Kogośtam
name=Szkoła Podstawowa nr 22 w Warszawie
short_name=SP 22

Nikt nie używa tych wersji z patronami w normalnym użyciu.


Adres może być też na punkcie w budynku lub na obszarze całej szkoły.

Szkoła niekoniecznie jest w building=school (ale w Polsce to rzadkie jest)

Last edited by Mateusz Konieczny (2022-02-01 18:29:53)

Offline

#25 2022-02-01 18:30:55

Mateusz Konieczny
Member
Registered: 2013-09-22
Posts: 2,644

Re: Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Cristoffs wrote:

PS. Ale super diagram, powinieneś taki ogarnąć dla innych obiektów. Trzeba to walnąć na wiki.

+1

Koniecznie ze źródłem, nie tylko obrazek wygenerowany.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB