You are not logged in.

#1 2020-02-01 17:02:29

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 99
Website

Ny "Elveg" eksport - nvdb2osm

Her er en nytt program for å generere det vi har kalt "Elveg"-filer, dvs. alle veier i en kommune: nvdb2osm.

Programmet trekker ut dagens siste vegdata fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) og genererer en ferdig OSM-fil som kan redigeres videre i JOSM. De nye vegreferansene som ble innført fra 2020 i NVDB v3 er støttet, likeså den nye kommuneinndelingen.

En del ekstra vegobjekter er støttet i forhold til tidligere Elveg, blant annet:

 • Feltkoder (turn:lanes)

 • Kollektivfelt

 • Trafikkreguleringer/kjørerestriksjoner

 • Svingerestriksjoner (i relasjoner)

 • Motorveg/motortrafikkveg

 • Vegdekke

 • Gangfelt

 • Fartsdempere/fartshumper

 • Signalanlegg

 • Møteplasser

 • M.fl.

Programmet kjøres med Python 2.7 installert uten andre avhengigheter. Det kan kjøres direkte fra MacOS rett ut av boksen uten noen ytterligere installasjon. Her er også ferdige filer for noen større kommuner.

Nåværende program er en testversjon. Gi gjerne tilbakemeldinger på nvdb2osm (GitHub) eller her.

Last edited by NKA (2020-02-01 17:04:18)

Offline

#2 2020-02-02 18:26:16

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 99
Website

Re: Ny "Elveg" eksport - nvdb2osm

Et konkret spørsmål det ville være nyttig å få tilbakemelding på: Skal maxspeed tas med for private veier (highway=service) i det hele tatt? En del av disse fartsgrensene i NVDB (og Elveg) ser ut til å være fiktive.

Offline

#3 2020-02-03 23:41:59

Noen
Member
Registered: 2015-03-20
Posts: 13

Re: Ny "Elveg" eksport - nvdb2osm

Tror det er tryggest som å droppe fartsgrensen på private veier.
Som du sier, en del av dem er fiktive. Generell fartsgrense er 50 km/t i tettbygd strøk. Likevel har mange private veier en fartsgrense på 30 km/t i NVDB, uten at de er skiltet med særskilt fartsgrense- eller fartsgrensesone skilt.

Offline

#4 2020-02-03 23:45:32

Noen
Member
Registered: 2015-03-20
Posts: 13

Re: Ny "Elveg" eksport - nvdb2osm

Kan du tenke deg å forsette utviklingen av nvdb2osm i Python 3.7 istedenfor 2.7? Det er egentlig snakk om få endringer i koden som skal til, for å kjøre den i Python 3. I så fall kan jeg komme med en pull request.

Last edited by Noen (2020-02-04 23:24:04)

Offline

#5 2020-02-04 14:36:26

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 99
Website

Re: Ny "Elveg" eksport - nvdb2osm

3.7 er nok det som gjelder nå ja, så forstår spørsmålet smile Grunnen til at jeg har brukt 2.7 er at alle de andre programmene på osm-no er 2.7 samt at 2.7 kan kjøres direkte på en Mac, så et forsøk på å få en lav terskel for å ta i bruk. Om det er viktig nok vet jeg ikke. Det blir nok 3.7 en eller annen gang, men ikke med det første dessverre.

Offline

#6 2020-08-01 23:04:02

eisa01
Member
Registered: 2020-07-28
Posts: 7

Re: Ny "Elveg" eksport - nvdb2osm

Catalina har python 3.7 innebygd (python3), så ingen grunn til å holde på python 2.7 av den grunn.

Egentlig er 2.7 deprecated og skulle fjernes fra Big Sur, men ser ut som den fortsatt shippes i betaene som er ute nå
https://stackoverflow.com/questions/626 … 11-big-sur

Offline

#7 2020-08-03 07:56:47

Tractor
Member
Registered: 2015-06-30
Posts: 32

Re: Ny "Elveg" eksport - nvdb2osm

Enig i at det er best å droppe fartsgrensen på private veier. Er, som Noen sier, veldig mange private veier feilaktig merket med 30 km/h i NVDB.

Last edited by Tractor (2020-08-03 07:57:43)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB