You are not logged in.

#1 2020-01-21 10:21:36

DrJoshua
Member
Registered: 2018-08-15
Posts: 22

Funktionell vägklass vs. unclassified/track

Jag hittar inte vad jag söker, därav min fråga.
Jag har för mig att jag sett en tabell för min fråga.

Jag vill klassa vägnätet i ett skogsområde på ett bra sätt.
Efter lite tjuvtittande på andra områden så tyckte jag att NVDB:s funktionella vägklass 9 motsvarade highway=track och funktionell vägklass 8 var highway=unclassified.

Men efter lite mappande så blir jag osäker. Hur ska man tänka? Någon har ju ändå rapporterat in vägklass till NVDB men jag kan tycka att de upplevs som ganska lika (8 och 9) i många fall.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB