You are not logged in.

#1 2017-12-05 10:49:18

KonTur
Member
From: SPB
Registered: 2010-03-10
Posts: 1,567

Cilvēku apmetņu marķēšanas noteikumi

Laba pēcpusdienā!
Es lūdzu, lai jūs precizētu (ja iespējams), kādi norēķinu kārtības noteikumi Latvijā tagad ir būtiski?
Es atradu lapu wiki https://wiki.openstreetmap.org/wiki/LV: … _.C4.93kas, kur teikts:

Republikas nozīmes pilsētu teritorija jāapzīmē ar admin_level=6, boundary=administrative, place=city, place_name=Daugavpils. Pārējo pilsētu teritorija jāapzīmē ar admin_level=8, boundary=administrative, place=town, place_name=Bauska. Ja pilsētas centrs neatrodas teritorijas ģeometriskajā centrā, papildus var likt punktu patiesajā centrā kā place=town, name=Bauska.

Faktiski tagad ir atšķirības ar šiem ieteikumiem:
1. vieta = pilsēta ir admin_level = 7, nevis 8
2. Pilsētu robežām nav vietas atzīmes, tikai admin_level un robeža.

Bez tam, tādām norēķiniem kā ciems un ciems vispār nav robežu.

Vai pareizai ģeokodēšanai un labākajai adresēšanai būtu jānorāda norēķinu marķējums saskaņā ar wiki lapu?
Vai ir arī jaunāki noteikumi? Tad es lūdzu jūs norādīt, kur jūs varat lasīt par tiem.

Paldies jau iepriekš par jūsu atbildēm.


Добрый день!
Прошу разъяснить (по возможности), какие правила тегирования населенных пунктов сейчас актуальны для Латвии?
Я нашел станицу в вики https://wiki.openstreetmap.org/wiki/LV: … _.C4.93kas, где сказано:

Republikas nozīmes pilsētu teritorija jāapzīmē ar admin_level=6, boundary=administrative, place=city, place_name=Daugavpils. Pārējo pilsētu teritorija jāapzīmē ar admin_level=8, boundary=administrative, place=town, place_name=Bauska. Ja pilsētas centrs neatrodas teritorijas ģeometriskajā centrā, papildus var likt punktu patiesajā centrā kā place=town, name=Bauska.

По факту, сейчас наблюдаются расхождения с этими рекомендациями:
1. place=town имеют admin_level=7, а не 8
2. Границы городов не имеют тега place, только admin_level и boundary.

Кроме того, населенные пункты типа village и hamlet не имеют границ вообще....

Для корректного геокодирования и улучшения адресации следует ли привести тегирование населенных пунктов в соответствии со страницей из вики?
Или есть более новые правила? Тогда прошу указать где про них можно почитать.

Заранее спасибо за ответы.

Last edited by KonTur (2017-12-05 14:47:02)

Offline

#2 2019-12-05 09:37:41

richlv
Member
Registered: 2010-01-11
Posts: 15

Re: Cilvēku apmetņu marķēšanas noteikumi

Sorry for a super-late reply, but Latvian OSM community has been more active (for some uses of the word...) in the talk-lv mailing list at https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv - it might be worth posting there smile

Offline

Board footer

Powered by FluxBB