You are not logged in.

#1 2019-10-04 00:25:12

andrewwiseman
Member
Registered: 2017-02-28
Posts: 135

User prtaxidonetsk making strange road edits with no comments

Привіт ОСМ Україна,

Це знову Андрій з Apple. Нещодавно моя команда помітила, що користувач prtaxidonetsk додає безліч неповних або скорочених назв вулиць та адрес (наприклад, https://www.openstreetmap.org/changeset/73828783  а https://www.openstreetmap.org/changeset/74088546 , а також деякі дороги, позначені третинними, які, ймовірно, повинні бути житловими, наприклад, шлях 724073278, шлях 724073282, шлях 724073284, спосіб 724254102 тут https://www.openstreetmap.org/changeset … 8&layers=C.

Зауваження щодо набору змін не зрозумілі, і я не можу сказати, що таке походження даних. Один з моєї команди прокоментував їх набір змін, але не отримав відповіді. Я хотів подивитися, чи хтось знає цього користувача. Я знову спробував коментувати, і якщо це здається підозрілим, я можу повідомити про них Data Working Group, принаймні, щоб змусити їх почати реагувати та робити кращі коментарі до змін.

Андрій

----

Hello OSM Ukraine,

This is Andrew again from Apple. Recently my team noticed user prtaxidonetsk adding a lot of incomplete or abbreviated street names and addresses (such as https://www.openstreetmap.org/changeset/73828783 and https://www.openstreetmap.org/changeset/74088546) and also some roads tagged as tertiary that should probably be residential, such as way 724073278, way 724073282, way 724073284, way 724254102 here https://www.openstreetmap.org/changeset … 8&layers=C.

Their changeset comments aren’t clear and I can’t tell what the source of the data is. One of my team commented on their changeset but didn’t get a response. I wanted to see if anyone knew this user. I have tried commenting again, and if it looks suspicious I can report them to the Data Working Group, at least to get them to start responding and making better changeset comments.

Thanks,

Andrew

Offline

#2 2019-10-12 20:18:34

KKS
Member
From: Київ / Житомирське Полісся
Registered: 2015-07-06
Posts: 587

Re: User prtaxidonetsk making strange road edits with no comments

Це не контрольована територія України. Через те там квінт-есенція росіян. Нічого не доведеш, а він й далі все буде робити як хоче, бо він росіянин як істинна останньої інстанції.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB