You are not logged in.

#1 2019-08-28 08:41:39

asterix85
Member
Registered: 2011-04-26
Posts: 13

IoT

Какво е IoT? При вече повече от 10г занимаващ се с геоинформатика и GNSS системи в България смятам, че IoT е логическата еволюция на геодезията/геоинформатиката в съчетание с техническите/инженерни науки електроника, механика, автоматизация, програмиране, физика, математика. Даже не разбирам защо геодезията е отделена от техническите специалности? Ta тя не е ли техническа специалност? Или всички е само пътно строителство, забиване на колчета, кадастър и пр. Или пък внасяне на електроника от Китай.   
...... един мой сайт, вече просто хоби.

Last edited by asterix85 (2020-01-19 07:41:30)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB