You are not logged in.

#26 2019-08-06 12:36:52

JanWandelaar
Member
From: Melderslo
Registered: 2011-04-09
Posts: 490

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

dvdhoven wrote:

Een fietspad in Nederland is in de eerste plaats bedoeld voor fietsers en niet voor voetgangers. Voetgangers mogen op het fietspad, maar wel met beperkingen.

Als ik de Nederlandse verkeerswet goed begrepen heb, moeten voetgangers op het fietspad gebruiken als er geen voetpad of troittoir is.
Van beperkingen ben ik mij niet bewust.

In Belgie moeten de voetgangers dan voorrang verlenen aan fietsers en bromfietsers.
§ 1. Plaats op de weg

Artikel 4

1 Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.

2 Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.

3 Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.

4 In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.

Offline

#27 2019-08-11 14:33:45

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 615
Website

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

Het argument om bicycle=designated te verwijderen van een cycleway is op zich een stuk sterker dan dat voor het verwijderen van bijvoorbeeld foot=yes van een cycleway of bicycle=yes van een track.

Bicycle=designated volgt immers 1-op-1 uit de in de wiki vastgelegde definitie (iets anders dan een default dus..) van een cycleway:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag … 3Dcycleway

Description: For designated cycleways

Als het geen bicycle=designated zou zijn, dan zou je het op basis van deze definitie ook geen cycleway moeten maken.*

Maar we moeten verder kijken dan alleen een enkele wikitekst; het feitelijke gebruik van tags is minstens net zo belangrijk.
En als je dat doet, dan zie je dat er in de praktijk ook anders wordt gemapt, ook door ervaren mappers die hier kritisch zijn op het bovenstaande tagging van bicycle=designated.

Zie bijvoorbeeld hier twee voorbeelden van gerespecteerde mappers die paden die geen fietspad zijn met een RVV-fietspadbord toch "duck-taggen" als highway=cycleway 

Nu kan je wel of geen voorstander zijn van dat soort tagging en het is in Nederland ook niet de meest toegepaste tagging; meestal gebruiken we in NL cycleway alleen bij RVV-borden G11/12/12a, maar echt helder is dat voor mappers ook weer niet vastgelegd.

De wiki zegt niet alles, maar is als het goed is wel een weerslag is van de gemaakte afspraken / ontstane praktijk. En dezelfde wiki laat bovendien ook wel enige ruimte voor zulke duck-tagging, bijvoorbeeld

The highway=cycleway tag indicates a separate way for the use of cyclists

Ook bicycle=designated op een cycleway is dus (helaas..) niet bij voorbaat overbodig; het geeft aan dat de weg met expliciete borden voor fietsers is bestemd in plaats van dat het is impliciet door paaltjes, kleur van tegels, oprijdrempels (ducktagging), zoals in de situatie van het aangehaalde draadje, die dus door sommige mappers als cycleway wordt getagd

Als je kijkt naar de inconsistenties in de access-definities en elders in de wiki en de grote verscheidenheid aan situaties in het veld en de verschillende manieren waarop die door mappers worden geïnterpreteerd, dan zijn zaken vaak minder overbodig dan ze op het eerste gezicht lijken. Dat vergt wel een blik buiten de eigen vooringenomenheid en enig inlevingsvermogen, en daarin zie je wel forse verschillen tussen mappers.

Zelf tag ik alleen highway=cycleway als er een G11/12/12a staat en daar zou ik niet snel bicycle=designated bij taggen. Wel probeer ik traffic_sign=.. te mappen, dat maakt voor anderen duidelijk dat het daadwerkelijk een fietspad is zoals we dat in het RVV kennen ipv een ander soort weg voor fietsers. Dat is geen vervanging van overige access-tags (foot=/mofa=/moped=; je kan er niet van uit gaan dat elke gebruiker elke bordcode kent), geeft wel maar wel een mogelijkheid tot validatie daarvan.


Het verwijderen van zulke tags zal eerder schade berokkenen dan de database verbeteren.
Zie ook de mechanische default sloop-edits die eerder zijn besproken. 

Als die designated-tags je echt heel erg storen, dan kan je op basis van de situatie ter plekke het huidige verkeersbord taggen en de bicycle-tag vervangen door iets wat informatiever is, bijvoorbeeld
yes (The public has an official, legally-enshrined right of access; i.e., it's a right of way) voor een openbare weg
of permissive (Open to general traffic until such time as the owner revokes the permission which they are legally allowed to do at any time in the future) voor een weg die bij gedogen is opengesteld voor fietsers. 

Van dat laatste type fietspad hebben we in ons land erg veel; het merendeel van de paden door natuurgebieden is aangegeven als "eigen weg".

Dat dit onderscheid niet alleen theoretisch is, wordt ook geïllustreerd door onderstaand artikel over een veelgebruikt "fietspad" (bicycle=permissive) dat door de landeigenaar afgesloten , waarbij twee gemeenten bezorgd zijn, maar geen mogelijkheid zien om in te grijpen
https://www.ad.nl/amersfoort/wrevel-ove … ~a83b5a55/


----------

*
Dat is een groot verschil met bicyle=yes op een track: op een track zou zowel bicycle=yes of bicycle=no kunnen gelden, ongeacht van wat er al dan niet in een bepaalde default-tabel staat. Als je daar niets tagt voor bicycle, dan weet je niet of dat door de mapper achterwege is gelaten omdat het overeenkomt met een bepaalde waarde in een default-tabel of dat dat gewoon onbekend is, en er ter plekke misschien wel of misschien niet een fietsverbod geldt (zie de veelheid aan wegen op bijvoorbeeld Heuvelrug en Veluwezoom zonder access-tags, waar je feitelijk niet mag fietsen, ondanks dat dat "van de default-tabel" wel mag.

**
Bij cycleways in OSM zal het -als het je gaat om de vraag of je er uiteindelijk feitelijk wel of niet mag fietsen- op grote lijnen vaak wel los lopen, RVV-G11/12/12a bord of niet.  

Maar bij highway=footway is de situatie heel anders. Heb bij het opruimen van slooptroep door mechanical "default" edits veel data bekeken en daarbij zie je dat highway=footway zonder verdere tags zowel breed wordt gebruikt voor bospaden (geen G7) waar je -als je ter plekke gaat kijken- ook blijkt te mogen fietsen op basis van de terreinvoorwaarden. Wellicht zijn dit paden die vanaf luchtfoto's of topkaarten zijn toegevoegd, of door wandelaars die er kennelijk mochten lopen, maar het hebben geducktagd als een "wandelpad" oftewel "footway", zonder zich bewust te zijn van de kleine lettertjes op toegangsborden met openstelling voor fietsers (bijvoorbeeld vaak bij Staatsbosbeheer en GLK op de Veluwe) 

Andersom zie je highway=footway in de praktijk in de OSM-database ook breed getagd op paden die wellicht alleen voor voetgangers geopend zijn, maar niet voor het brede publiek (zoals paden in de privétuin van onze koning, misschien mogen de prinsessen daar wel lopen, maar niet fietsen..). Als je je daar alleen op de het highway-type verlaat met in je achterhoofd een default-tabel, dan ga je dus in beide kanten de mist in, en de aanwezigheid van access-tags is dus zeker niet overbodig.

Offline

#28 2019-08-11 15:20:25

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 615
Website

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

Martin Borsje wrote:

Ik stel dat bicycle=designated op een highway=cycleway volstrekt dubbelop is en niet alleen weg kan, maar weg moet.


Dat eerste lijkt misschien zo, maar als je enige kennis hebt opgedaan van hoe er feitelijk wordt gemapt ipv vanuit je eigen vooroordelen mechanical edits te doen waarmee je het werk van andere op grote schaal sloopt, dan zou je zien dat dat niet zo is.

Er bestaan geen cycleways met bicycle=no, dus de yes is 100% impliciet.

Los van het gegeven dat de het eerste deel al incorrect is, is de gevolgtrekking hoe dan ook onzinnig: er bestaan ook genoeg cycleways met andere waarden voor bicycle dan yes/no, zoals bijvoorbeeld bicycle=permissive.


Martin Borsje wrote:
dvdhoven wrote:

Wat default betreft, ik vermoed dat je geen IT achtergrond hebt.
Binnen IT is default echt het laatste vangnet. Voor het geval er ergens iets vergeten is.
Eerst check je alle waardes af, die mogelijk ingevuld kunnen zijn en is er niets, dan neem je de default. Dat kost altijd extra verwerkingstijd.
Het beste is en blijft, invullen, niet terugvallen op default tabellen. Dan geef je ook aan dat iets je aandacht heeft gehad.

Met het risico het vorige topic weer op te pakken: hier moet ik toch even tegengas geven:
Het gaat niet om een IT-achtergrond, maar om wat we afgesproken hebben en om logica.

Je geeft hier vaker hoog op over je "grote gevoel voor logica", maar dat blijkt een geheel eigen logica te zijn vol tegenstrijdigheden, die je wel opdringt aan andere mensen door wijzigingen op hun werk en zelfs door mechanical edits, maar waarbij je antwoorden op vragen over die tegenstrijdigheden uit de weg gaat.

Ook laat je heel veel troep voor anderen achtergelaten om te herstellen omdat je zelf aangeeft niet capabel te zijn om jouw niet vooraf afgestemde mechanical edits te repareren nu er wat tijd overheen is gegaan.

Binnen wat we afgesproken hebben is default zeker niet het laatste vangnet.

Waar baseer je dat nu weer op?
Dat is net zo min "afgesproken" als die undiscussed mechanical edits waarmee je het werk van vele mappers hebt gesloopt. Over het verrichten van mechancial edits zijn daarentegen wel weer afspraken, die je zonder enig respect voor het werk van anderen of de gevolgen aan je laars lapt.

De hele default-wiki blonk nou niet bepaald uit in duidelijkheid, maar wat wel helder is, is dat het geen goedgekeurd proposal is waarin staat dat je waarden die overeenkomen met de daarin opgenomen defaults moet weglaten of zelfs verwijderen.

Een op meerdere gebieden  zeer ervaren internationale mapper, die ook nog een van jouw sloop-edits heeft gerevert waartoe jij niet is staat was, heeft het onlangs nog eens verduidelijkt in die wiki van het niet-aangenomen default-proposal:

Wiki OSM tags for routing/Access-Restrictions wrote:

Note that explicit tagging of access repeating what following tables imply may be still useful. For example bare highway=path may mean either "surveyed and all defaults apply" or "mapped from LIDAR, not surveyed, may be private". In contrast highway=path + foot=yes + bicycle=yes is more clear what is its meaning.


Dus zou je in plaats van het hier verspreiden van ongefundeerde berichten alsjeblieft  je moeite willen stoppen in het repareren van de data van anderen die je onterecht hebt verwijderd?

Offline

#29 2019-08-11 15:35:25

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 615
Website

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

goedegazelle wrote:
dvdhoven wrote:

En zelf vind ik foot=yes op een fietspad geen needless tagging.

Ik gebruik het alleen als het staat aangegeven.

dvdhoven wrote:

Default is een vangnet voor het geval de tagging ontbreekt. multimodaal heeft dat tig keer uitgelegd

Het blijft even onzinnig. Er is niets eenvoudigers voor applicaties dan het verwerken van toegangsregels inclusief de nationale defaults.

Applicaties kunnen niet het onderscheid maken tussen wegen met missende access-tags die ontbreken omdat
(a) de mapper dat niet weet / te veel moeite vond om te taggen
of
(b) de mapper het wel weet, maar bewust achterwege laat omdat het overeenkomt met de waarde in een default-tabel.

Het is dus juist het blind toepassen van zo'n defaulttabel wat zinloos is.
Bij gebrek aan tags kan het inderdaad een vangnet zijn, maar je ziet wel dat veel applicaties ook -terecht- andere defaultwaarden gebruiken dan die in de tabel die door sommigen als heilig wordt gezien.

De maker van een veelgebruikte routing-applicatie legt in de discussiepagina bij die wiki ook uit waarom er met het toepassen van die tabel de verkeerde vraag wordt beantwoord:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tal … #Attention

Arndt wrote:

This proposal here creates big confusion by mixing two completely independent questions: (1) what is the legal access if an OSM way has no access tags, (2) what is the legal access if a (real world) way is not signposted. While there are still some mappers insisting that both should be similar, since many years mapping praxis established OSM default rules (independent of national regulations). So please read the national tables on this page with extrem caution and with the fact in mind that it's not clear what question they answer.

Zie ook zijn presentatie op https://www.youtube.com/watch?v=eO-9wW1 … u.be&t=381; 8:25, met als conclusie dat je die tabel maat beter links kan laten liggen

En hij is niet de enige maker van applicaties die dat doet:

Fernando Trebien wrote:

For a few years the article has started with "if it becomes a generally accepted practice." I don't see this happening currently as the main routing systems using data from OSM (OSRM, GraphHopper and OTP) do not support rules by area and don't seem to have that feature in their roadmap. Mappers would prefer this as it saves some work while creating ambiguity (why are access tags missing, were they not surveyed or is the mapper uncertain? should surveyors re-survey the ways to make sure?).

Offline

#30 2019-08-11 17:07:20

PeeWee32
Member
From: Leusden, NL
Registered: 2010-11-28
Posts: 1,109
Website

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

Ah .. gelukkig… Multimodaal leeft wink  Ik was even bang dat je helemaal gestopt was met deelnemen op het forum.

Ik weet even niet exact welk punt je hier wil maken (de gehele default access tabel in de prullenbak?) maar zal toch maar even reageren.

Jouw punt dat die default tabel niet goed werkt voor m.n. path en track was me al een tijdje duidelijk.  Want … probeer maar eens een router te maken voor mountainbikes… dan zie je dat je al heel snel fietst op paden waar je niet mag komen. Dat dan allemaal omdat we niet expliciet aangeven waar we wel / niet mogen komen (bicycle=yes/no)  . Ik denk wel dat de grootste problemen beperkt zijn tot path en track maar dat zie ik niet als rechtvaardiging om op allerlei wegen maar heel expliciet te gaan taggen. Bv op alle residential/unclassified waar gefietst mag worden een bicycle=yes toevoegen alleen maar om aan te even dat je hebt gezien dat er geen verbod voor fietsers geldt.  Of op highway=cycleway toevoegen van een bicycle=yes/designated. Ik denk dat dit niet alleen overbodig is maar ook nog eens lastig wordt om de osm community zover te krijgen dat ze dat gaan doen en aldus te zorgen voor consistentie voor vergelijkbare wegen. Consistentie tussen wegen vind ik belangrijk want ik zie graag dat vergelijkbare wegen ook identiek getagd zijn.
Kortom: Ik ben het met je eens dat de default tabel niet als iets heiligs gezien moet worden maar ik vind em ook zeker niet nutteloos.

Offline

#31 2019-08-11 20:36:44

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 615
Website

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

PeeWee32 wrote:

Ah .. gelukkig… Multimodaal leeft wink  Ik was even bang dat je helemaal gestopt was met deelnemen op het forum.

Leuk je weer te "spreken" smile  Ik had wel even genoeg van de negatieve mentaliteit op dit forum, waarbij de nadruk te vaak niet ligt op het elkaar verder helpen en overbruggen van tegenstellingen, maar op het -zonder al te veel kennis of argumenten- benadrukken van verschillen en bekritiseren en zelfs kapot maken van andermans bijdragen, in plaats van tot verbetering te komen.

Ik weet even niet exact welk punt je hier wil maken (de gehele default access tabel in de prullenbak?) maar zal toch maar even reageren.

Nee hoor, zoals ik hier al veel eerder (onder het laatste citaat) heb aangegeven: 
die tabel kan heel handig zijn, mits je 'm maar gebruikt waarvoor ie is bedoeld.

En dat is niet als leidraad voor het weglaten of verwijderen van access-tags, maar als input voor het maken van een vangnet bij het vullen van gaten in de access-tagging voor bijvoorbeeld routeerprofielen of voor eindgebruikers die zelf OSM-data bekijken in een gebied dat ze niet kennen. 

Voor gebieden die je wel kent zal je vaak andere defaults gebruiken dan de waarden in deze tabel (jij weet als kenner ook: bicycle=yes werkt prima als default op groot deel van westelijke Veluwe, maar niet op Heuvelrug, Hoge Veluwe  of Veluwezoom).

Jouw punt dat die default tabel niet goed werkt voor m.n. path en track was me al een tijdje duidelijk.  Want … probeer maar eens een router te maken voor mountainbikes… dan zie je dat je al heel snel fietst op paden waar je niet mag komen. Dat dan allemaal omdat we niet expliciet aangeven waar we wel / niet mogen komen (bicycle=yes/no).

Zoals hierboven aangegeven zie je ook bij footways grote verschillen in wat zou worden verondersteld obv defaults en in hoeverre de toegang voor foot/bicycle feitelijk is toegestaan in het veld obv de geplaatste borden / afsluitingen 

Ik denk wel dat de grootste problemen beperkt zijn tot path en track maar dat zie ik niet als rechtvaardiging om op allerlei wegen maar heel expliciet te gaan taggen. Bv op alle residential/unclassified waar gefietst mag worden een bicycle=yes toevoegen alleen maar om aan te even dat je hebt gezien dat er geen verbod voor fietsers geldt. 

Je hebt helemaal geen rechtvaardiging of toestemming van mensen op dit forum vooraf nodig om expliciet te taggen, dat is gewoon het consequent toepassen van het access-schema zoals omschreven op een van de meest gebruikte wiki's. Daarbij geldt wel dat het een stuk beter werkt als je dat doet op een manier die voor anderen ook goed te verwerken is, dus geen eindeloze lijsten met subsoorten van voertuigen indien die ook goed onder een brede noemer zijn samen te vatten (motor_vehicle ipv a+b+c...).

Als jij of ik de mogelijkheid/plicht tot fietsen op de rijbaan niet als interessante informatie zien, dan zijn we vrij om dat niet te taggen. Maar als een ander dat wel nuttig vindt, dan is het niet aan ons om dat in de weg te zitten, ongeacht of we die interesse delen of niet. 

Of op highway=cycleway toevoegen van een bicycle=yes/designated. Ik denk dat dit niet alleen overbodig is maar ook nog eens lastig wordt om de osm community zover te krijgen dat ze dat gaan doen en aldus te zorgen voor consistentie voor vergelijkbare wegen. Consistentie tussen wegen vind ik belangrijk want ik zie graag dat vergelijkbare wegen ook identiek getagd zijn.

Ik deel je voorkeur voor consistentie, maar moest hierbij ik toch wel glimlachen wink

Het andere punt van mijn bovenstaande  posts is juist dat er in de praktijk grote verschillen zijn in hoe de toedeling van highway-values worden geïnterpreteerd door mappers. 
En zolang de keuze voor een highway-type niet heel erg goed is geregeld, is het impliciet veronderstellen van allerlei andere waarden volgen uit de highway-tags al helemaal een recept voor inconsequente uitkomsten (of op zijn best: schijnsonsistentie ten koste van beschikbare informatie).

Zoals gezegd zijn er mappers die paden als footway taggen ("ik mocht hier lopen en zag eruit als wandelpad" of  "zie een onverhard pad op de kaart, geen idee of je hier mag komen)  die ik zelf niet als footway, maar als path zou taggen (want geen G7). 

Ook jij en ik verschillen bijvoorbeeld (net als anderen) in ons gebruik van highway=cycleway, jij gaf hier aan ook gebruik te maken van "Duck tagging" (ook cycleway als er geen G11/12/12a staat), terwijl ik dat alleen doe als er een G11/12/12a staat. 

Ironisch genoeg vind ik zelf het gebruik van bicycle=designated op een cycleway eigenlijk overbodig (zou moeten zijn..), maar is het juist deze ducktagging die goedwillende mappers zoals jij gebruiken de reden dat dat helaas in de praktijk van OSM toch niet overbodig is 

Op zich is er voor beide benaderingen ruimte, maar dan helpt het gebruik van expliciete access-tags eindgebruikers wel om te weten wat er nou eigenlijk bedoeld is.

Ook andere type wegen zie je vaak genoeg heen en weer slingeren: track vs service vs unclassified, waarbij iedereen zijn eigen aannamen heeft over welke acces-tags nuttig zijn of niet. 

Ook zie je verschil van inzicht of een weg secundary of tertiary is, en kunnen mensen verschillende aannamen hebben over hoe nuttig het taggen van  al dan niet fietsen op de rijbaan is, ook met inconsequente tagging tot gevolg als je alleen dat tagt wat je zelf nuttig vindt gegeven het highway-type. 

Als je meer consistentie wil in OSM, dan lijkt het voornaamste project mij niet om naar eigen inzicht access-data weg te laten (of te halen), maar om te zorgen dat bij elke cycleway waar nu geen G11/12/12a staat te checken of deze er in het veld staat en afhankelijk daarvan (a) traffic_signs=.. toe te voegen of (b) het om te zetten naar highway=path. Idem voor footways met G7.

Maar in OSM zullen we door het open karakter ook moeten kunnen omgaan met inconsequente data en moeten we consistentie ook niet ten koste moeten laten gaan van de beschikbaarheid van duidelijke informatie voor gebruikers.

In die zin is access-informatie niet anders dan tags als surface= / smoothness= etc:
compleet zal het waarschijnlijk nooit worden, 
maar als jij het nuttig vindt, dan voeg je het toe (binnen de bestaande definities) 
en als je het niet nuttig vindt, dan voeg je het niet toe (maar je respecteert wel de mensen die het wel nuttig vinden en verwijdert de data niet)

Last edited by multimodaal (2019-08-11 20:40:48)

Offline

#32 2019-08-13 06:21:43

PeeWee32
Member
From: Leusden, NL
Registered: 2010-11-28
Posts: 1,109
Website

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

@multimodaal. Dat je af en toe geen zin meer hebt om op het forum te verschijnen kan ik me ook wel voorstellen. Ik heb soms ook van die periodes en ben ook niet meer zo actief als voorheen.

Gelukkig was jouw punt niet dat de default tabel overbodig is en ik ben het met je eens dat het geen argument mag zijn om andermans bijdragen te verwijderen. Overigens vind ik wel dat we als OSM NL community eens een overzicht moeten maken van wat er WEL verwijderd/gecorrigeerd mag/moet worden. Niet alleen omdat er onzinnige tags en fouten in zitten maar ook om het overzicht te bewaren. Obv het needles tagging draadje kreeg ik een beetje de indruk dat niemand meer een tag durfde te verwijderen omdat dit weer op weerstand zou stuiten maar aan de andere kant merk ik ook dat er genoeg mappers zijn die bv de bicycle=designated willen verwijderen van de highway=cycleway (G11/G12a/G13). Ik was al voor mezelf begonnen om daar eens een post van de maken maar die hou je nog van me tegoed.

multimodaal wrote:

Zoals hierboven aangegeven zie je ook bij footways grote verschillen in wat zou worden verondersteld obv defaults en in hoeverre de toegang voor foot/bicycle feitelijk is toegestaan in het veld obv de geplaatste borden / afsluitingen

Dat is 1 van de redenen waarom ik de laatste tijd die toegangsbordjes fotografeer en op Mapillary plaats. Zo kunnen mappers dit gebruiken om juist te taggen. Zeker als je die in Mapillary de tag "information" meegeeft dan is het makkelijk zoeken

multimodaal wrote:

Je hebt helemaal geen rechtvaardiging of toestemming van mensen op dit forum vooraf nodig om expliciet te taggen, dat is gewoon het consequent toepassen van het access-schema zoals omschreven op een van de meest gebruikte wiki's. Daarbij geldt wel dat het een stuk beter werkt als je dat doet op een manier die voor anderen ook goed te verwerken is, dus geen eindeloze lijsten met subsoorten van voertuigen indien die ook goed onder een brede noemer zijn samen te vatten (motor_vehicle ipv a+b+c...).

Als jij of ik de mogelijkheid/plicht tot fietsen op de rijbaan niet als interessante informatie zien, dan zijn we vrij om dat niet te taggen. Maar als een ander dat wel nuttig vindt, dan is het niet aan ons om dat in de weg te zitten, ongeacht of we die interesse delen of niet.

Ik denk dat we hier verschillen van mening. Dit draadje gaat over iemand die bicycle=designated op een fietspad toevoegt omdat ze denkt dat het zo hoort. (vermoed ik)   Niet omdat ze van mening is dat dit fietspad anders is dan een ander fietspad. Ik denk dat er geen router is die dit fietspad anders zou behandelen dan een fietspad waar deze tag ontbreekt. Het niet weghalen betekent dat we inconsistentie hebben tussen vergelijkbare wegen en dat is niet alleen jammer maar m.i.  ook niet nodig.
In het draadje over needles tagging  was een voorbeeld van een bicycle=yes op een residential (of unclassified) in Den Haag/Scheveningen die niet weg gehaald mocht worden. Ik begrijp nog steeds niet wat de toegevoegde waarde van deze tag is en wat de bezwaren zijn van het weghalen. Ik zie nadelen en geen voordelen. 

PeeWee32 wrote:

Of op highway=cycleway toevoegen van een bicycle=yes/designated. Ik denk dat dit niet alleen overbodig is maar ook nog eens lastig wordt om de osm community zover te krijgen dat ze dat gaan doen en aldus te zorgen voor consistentie voor vergelijkbare wegen. Consistentie tussen wegen vind ik belangrijk want ik zie graag dat vergelijkbare wegen ook identiek getagd zijn.

multimodaal wrote:

Ik deel je voorkeur voor consistentie, maar moest hierbij ik toch wel glimlachen wink

Het andere punt van mijn bovenstaande  posts is juist dat er in de praktijk grote verschillen zijn in hoe de toedeling van highway-values worden geïnterpreteerd door mappers.
En zolang de keuze voor een highway-type niet heel erg goed is geregeld, is het impliciet veronderstellen van allerlei andere waarden volgen uit de highway-tags al helemaal een recept voor inconsequente uitkomsten (of op zijn best: schijnsonsistentie ten koste van beschikbare informatie).

Zoals gezegd zijn er mappers die paden als footway taggen ("ik mocht hier lopen en zag eruit als wandelpad" of  "zie een onverhard pad op de kaart, geen idee of je hier mag komen)  die ik zelf niet als footway, maar als path zou taggen (want geen G7).

Ook jij en ik verschillen bijvoorbeeld (net als anderen) in ons gebruik van highway=cycleway, jij gaf hier aan ook gebruik te maken van "Duck tagging" (ook cycleway als er geen G11/12/12a staat), terwijl ik dat alleen doe als er een G11/12/12a staat.

Ironisch genoeg vind ik zelf het gebruik van bicycle=designated op een cycleway eigenlijk overbodig (zou moeten zijn..), maar is het juist deze ducktagging die goedwillende mappers zoals jij gebruiken de reden dat dat helaas in de praktijk van OSM toch niet overbodig is

Mijn duck tagging bestaat voornamelijk uit highway=cycleway waar geen G11/G12a/G13 bij staat. Die kom je bv in Twente/Veluwe veel tegen in de vorm van een vooral smal pad langs een onverharde track door bosachtige gebieden. Het is niet dat ik die paden verander van path naar cycleway… nee ze staan al op cycleway en ik besluit dat zo te laten.  Aan de weginrichting zie ik dat ze heel erg vergelijkbaar zijn met heel veel G13 paden in die zelfde gebieden. Sterker nog… ik zie soms ook nog een paal staan waar zo te zien het verkeersbord van af is gehaald. (gesloopt?) Ik kan het niet bewijzen maar denk dat het toch echt de bedoeling is geweest van de wegbeheerder dat het een G13 fietspad had moeten zijn of heel misschien een G11. Het probleem is vaak dat bij gebrek aan bebording je niet weet wat de access daar is. Duck tagging komt m.i. met name voor bij situaties waar wegbeheerders steken hebben laten vallen of waar borden zijn gesloopt. In die gevallen tag ik meestal maar wat ik denk dat de bedoeling is zodat er bv geen motorfiets over zo’n smal en soms mul paadje gerouteerd wordt. Uiteraard arbitrair maar het lijkt mij het next best thing. Als ik geen verkeersbord zie staan voeg ik veelal nog een traffic_sign=none toe zodat die fietspaden snel opgespoord kunnen worden mochten we een betere tagging weten. Ik zie dit soort paden eigenlijk nooit getagd met highway=path dus denk ik maar dat ik niet de enige ben die ze lekker op cycleway laat staan. Ik ben dan ook benieuwd naar hoe jij access zou willen taggen op deze wegen die jij dus bij voorkeur als highway=path tagt.

Zou je uit kunnen leggen waarom duck tagging expliciet taggen noodzakelijk maakt?

Ik denk dat we in de discussies veel focus hebben voor de uitzonderingen/bijzonderheden. Dat is goed om helder te krijgen hoe het zou moeten. Het draadje over de bromfietsdoorsteekjes vind ik zelf een leuk voorbeeld. Voor de meeste mappers niet interessant want veelal niet relevant voor hun interesse maar het geeft (mij in ieder geval wel) meer inzicht.  Het nadeel van discussies over deze uitzonderingen is dat we daarmee vergeten hoe we de zaken getagt willen hebben die geen uitzonderingen zijn. Daar valt m.i. wel winst te behalen.

multimodaal wrote:

Op zich is er voor beide benaderingen ruimte, maar dan helpt het gebruik van expliciete access-tags eindgebruikers wel om te weten wat er nou eigenlijk bedoeld is.

Ook andere type wegen zie je vaak genoeg heen en weer slingeren: track vs service vs unclassified, waarbij iedereen zijn eigen aannamen heeft over welke acces-tags nuttig zijn of niet.

Ook zie je verschil van inzicht of een weg secundary of tertiary is, en kunnen mensen verschillende aannamen hebben over hoe nuttig het taggen van  al dan niet fietsen op de rijbaan is, ook met inconsequente tagging tot gevolg als je alleen dat tagt wat je zelf nuttig vindt gegeven het highway-type.

Als je meer consistentie wil in OSM, dan lijkt het voornaamste project mij niet om naar eigen inzicht access-data weg te laten (of te halen), maar om te zorgen dat bij elke cycleway waar nu geen G11/12/12a staat te checken of deze er in het veld staat en afhankelijk daarvan (a) traffic_signs=.. toe te voegen of (b) het om te zetten naar highway=path. Idem voor footways met G7.

Het goede nieuws is dat al bijna de helft van de ruim 35.000 km highway=cycleway (NL) een traffic_sign tag heeft en dat dit straks best een leuke basis is om verder aan te werken.  En ik zie ook dat ik niet de enige mapper ben die een traffic_sign=none toevoegt op de “duck tag” fietspaden dus heb ik er alle vertrouwen in dat het ooit helemaal goed komt met de fietspaden (NB .. ik vind nu al dat fietspaden in OSM NL behoorlijk goed is voor de gemiddelde fietser dus als anderen dit bovenste allemaal zien als mierenxxxxxxrij…. kan ik me dat wel voorstellen wink  ) 

multimodaal wrote:

Maar in OSM zullen we door het open karakter ook moeten kunnen omgaan met inconsequente data en moeten we consistentie ook niet ten koste moeten laten gaan van de beschikbaarheid van duidelijke informatie voor gebruikers.

Daar waar het meerwaarde heeft ben ik het uiteraard met je eens maar daar waar tags worden toegevoegd die geen data consumer gebruikt en die zorgen voor inconsistentie zou ik wel afspraken willen maken. Ik zal daar t.z.t. nog op terug komen als ik een draadje post over het opschonen van data.

Offline

#33 2019-08-13 06:40:10

dvdhoven
Member
From: Deventer Colmschate
Registered: 2015-03-09
Posts: 2,185

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

Een ander voorbeeld waar je wel moet duck taggen, zijn de vaak korte fietspaden in bebouwde gebieden. Veel van die paden hebben geen G bord, maar wel een inrichting als fietspad. Vaak strook rode of roze tegels, verhoogd er tegenaan strook grijze tegels. Dat kun je een path noemen, maar naar mijn smaak is het toch een cycleway met segregated=yes en sidewalk=.. en traffic_sign=no(ne) Alleen blijft dan de vraag wat de access tags moeten zijn. Mag een brommer er wel op of niet?


Dick van den Hoven

Offline

#34 2019-08-13 07:11:12

PeeWee32
Member
From: Leusden, NL
Registered: 2010-11-28
Posts: 1,109
Website

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

dvdhoven wrote:

Een ander voorbeeld waar je wel moet duck taggen, zijn de vaak korte fietspaden in bebouwde gebieden. Veel van die paden hebben geen G bord, maar wel een inrichting als fietspad. Vaak strook rode of roze tegels, verhoogd er tegenaan strook grijze tegels. Dat kun je een path noemen, maar naar mijn smaak is het toch een cycleway met segregated=yes en sidewalk=.. en traffic_sign=no(ne) Alleen blijft dan de vraag wat de access tags moeten zijn. Mag een brommer er wel op of niet?

Heel herkenbaar. Die laat ik op highway=cycleway staan en ook ik twijfel dan of die bedoeld is voor brommers.

Offline

#35 2019-08-14 09:58:05

phicoh
Member
Registered: 2013-04-11
Posts: 285

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

dvdhoven wrote:

Een ander voorbeeld waar je wel moet duck taggen, zijn de vaak korte fietspaden in bebouwde gebieden. Veel van die paden hebben geen G bord, maar wel een inrichting als fietspad. Vaak strook rode of roze tegels, verhoogd er tegenaan strook grijze tegels. Dat kun je een path noemen, maar naar mijn smaak is het toch een cycleway met segregated=yes en sidewalk=.. en traffic_sign=no(ne) Alleen blijft dan de vraag wat de access tags moeten zijn. Mag een brommer er wel op of niet?

Ik probeer daar strikt in te zijn. Zonder borden geen officieel fietspad (of voetpad), maar een gewoon pad dat open staat voor alle verkeer dat daar past.

Offline

#36 2019-08-14 10:23:12

goedegazelle
Member
Registered: 2017-07-19
Posts: 423

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

PeeWee32 wrote:

ik twijfel dan of die bedoeld is voor brommers.

Als er geen verbod geldt dan is het toegestaan.

Offline

#37 2019-08-14 14:25:04

PeeWee32
Member
From: Leusden, NL
Registered: 2010-11-28
Posts: 1,109
Website

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

Even een voorbeeld van waar een traffic_sign=none is getagt en de highway op cycleway staat. Daarvan zijn hier wat beelden te zien. Wegens ontbreken van G11/G12a/G13 volgens sommigen dus geen highway=cycleway maar een highway=path. Zouden m.n. phicoh en Goedegazelle aan kunnen geven hoe zij de access op deze paden zouden taggen?

Offline

#38 2019-08-14 15:41:53

goedegazelle
Member
Registered: 2017-07-19
Posts: 423

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

PeeWee32 wrote:

Zouden m.n. phicoh en Goedegazelle aan kunnen geven hoe zij de access op deze paden zouden taggen?

Simpel: de defaults volstaan, de rest is angsthazerij.

Wat dacht je van het omgekeerde: leg jij maar eens uit wat je met mofa/moped wilt doen op zo'n pad nadat je dit met highway=cycleway hebt verhinderd. Is dat niet een beetje dubbelop?

Offline

#39 2019-08-14 15:53:11

phicoh
Member
Registered: 2013-04-11
Posts: 285

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

PeeWee32 wrote:

Even een voorbeeld van waar een traffic_sign=none is getagt en de highway op cycleway staat. Daarvan zijn hier wat beelden te zien. Wegens ontbreken van G11/G12a/G13 volgens sommigen dus geen highway=cycleway maar een highway=path. Zouden m.n. phicoh en Goedegazelle aan kunnen geven hoe zij de access op deze paden zouden taggen?

highway=path, surface=*, smoothness=*, tracktype=*, mofa=yes, moped=yes, motorcycle=yes

Ik zie het probleem niet. Het is een verharde, smalle rijbaan. Alle het verkeer dat past mag daar gebruik van maken.

Offline

#40 2019-08-14 17:03:23

PeeWee32
Member
From: Leusden, NL
Registered: 2010-11-28
Posts: 1,109
Website

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

phicoh wrote:
PeeWee32 wrote:

Even een voorbeeld van waar een traffic_sign=none is getagt en de highway op cycleway staat. Daarvan zijn hier wat beelden te zien. Wegens ontbreken van G11/G12a/G13 volgens sommigen dus geen highway=cycleway maar een highway=path. Zouden m.n. phicoh en Goedegazelle aan kunnen geven hoe zij de access op deze paden zouden taggen?

highway=path, surface=*, smoothness=*, tracktype=*, mofa=yes, moped=yes, motorcycle=yes

Ik zie het probleem niet. Het is een verharde, smalle rijbaan. Alle het verkeer dat past mag daar gebruik van maken.

OK. Dank voor je reactie. Helder hoe jij hier naar kijkt. Om dat nog wat aan te vullen zou je ws ook nog een maxspeed =80 toe willen voegen want het is buiten de bebouwde kom.

Tja  naar de letter van de wet heb je wellicht gelijk  maar naar de geest van de wet m.i. niet (maar ik heb geen rechten gestudeerd hoor).  Als je het zo tagt ga je m.i. voorbij aan wat gebruikelijk is en wat je m.i. daar mag verwachten. Op dat soort wegen kom je soms wel eens een mofa tegen maar zelden een moped en ik kan me niet eens herinneren op vergelijkbare wegen een motor gezien te hebben. Dat is de praktijk.

En in dit voorbeeld is het pad geasfalteerd maar er zijn er ook heel veel die niet verhard zijn of surface=fine_gravel hebben. Ook daar gewoon motorcycle=yes toevoegen?

Ik vraag me af hoe en rechter zou oordelen als daar een motorrijder bekeurd zou worden door  oom agent.

Dit alles doet mij een beetje denken aan de slogan "geef je verstand eens voorrang" van jaren geleden en in deze wiki nog eens aangehaald inclusief het kapstokartikel Als je daar met je motor 80km/h gaat rijden heb je m.i. echt een steekje los.  En dan niet omdat het op een rechts stuk zonder andere weggebruikers niet zou kunnen... maar omdat je gewoon mag verwachten dat je daar niet hoort te rijden met je motor obv de weginrichting.

We kunnen hier in OSM aan voorbij gaan maar zoals je waarschijnlijk al verwacht zou dat niet mijn voorkeur hebben.

Offline

#41 2019-08-14 17:19:26

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 2,013

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

Het niet toevoegen van motorcycle=yes sluit het gebruik door een motorfiets toch niet uit?

Als je volgens Ducktagging vindt dat het geen pad voor motors bestemd is, zou ik dat zeker weglaten.

Offline

#42 2019-08-15 07:01:45

PeeWee32
Member
From: Leusden, NL
Registered: 2010-11-28
Posts: 1,109
Website

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

Martin Borsje wrote:

Het niet toevoegen van motorcycle=yes sluit het gebruik door een motorfiets toch niet uit?

Als je volgens Ducktagging vindt dat het geen pad voor motors bestemd is, zou ik dat zeker weglaten.

Ik begrijp je niet.

Ik ben in dit voorbeeld  1 van de duck taggers en heb dat pad laten staan op highway=cycleway.  Uiteraard zonder motorcycle=yes. En op een cycleway zonder motorcycle=yes  is de motorfiets uitgesloten. (tenminste... ik ken geen routers die daar een motorfiets over laten routeren)

Offline

#43 2019-08-15 08:24:47

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 2,013

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

PeeWee32 wrote:
Martin Borsje wrote:

Het niet toevoegen van motorcycle=yes sluit het gebruik door een motorfiets toch niet uit?

Als je volgens Ducktagging vindt dat het geen pad voor motors bestemd is, zou ik dat zeker weglaten.

Ik begrijp je niet.

Ik ben in dit voorbeeld  1 van de duck taggers en heb dat pad laten staan op highway=cycleway.  Uiteraard zonder motorcycle=yes. En op een cycleway zonder motorcycle=yes  is de motorfiets uitgesloten. (tenminste... ik ken geen routers die daar een motorfiets over laten routeren)

Ik las "highway=path, surface=*, smoothness=*, tracktype=*, mofa=yes, moped=yes, motorcycle=yes" en niet hw=cycleway big_smile

Offline

#44 2019-08-15 08:37:30

goedegazelle
Member
Registered: 2017-07-19
Posts: 423

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

Een path waarop fietsen is toegestaan blijft rood op de kaart terwijl een fietspad met voor fietsers dezelfde toegangsrechten blauw wordt gerenderd. Tags als cycleway, footway en bridleway nodigen daarom uit tot duck tagging.

Stel dat paden blauw worden gerenderd als fietsers zijn toegestaan, groen als paardrijden is toegestaan en alleen rood indien beiden niet zijn toegestaan. Er zou totaal anders worden getagd.

Offline

#45 2019-08-15 09:14:18

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 2,013

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

Licht off topic: zo was ik laatst aan het fietsen in de Dolomieten (met dunne bandjes) en zag ik op mijn Garminschermpje naast de weg een blauwe cycleway. Om mij heen kijkend zag ik een heftige downhill MTB-route door de steile alpenwei lopen. Heb het maar niet geprobeerd...

Iemand zal daar wel bicycle=yes|designated getagd hebben

Offline

#46 2019-08-15 10:48:23

dvdhoven
Member
From: Deventer Colmschate
Registered: 2015-03-09
Posts: 2,185

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

goedegazelle wrote:

Een path waarop fietsen is toegestaan blijft rood op de kaart terwijl een fietspad met voor fietsers dezelfde toegangsrechten blauw wordt gerenderd. Tags als cycleway, footway en bridleway nodigen daarom uit tot duck tagging.

Stel dat paden blauw worden gerenderd als fietsers zijn toegestaan, groen als paardrijden is toegestaan en alleen rood indien beiden niet zijn toegestaan. Er zou totaal anders worden getagd.

Een pad met bicycle=designated wordt blauw op de standaard OSM kaart. In Duitsland worden veel fietsen als path met foot=designated en bicycle=designated (traffic_sign=DE:240/241) getagd en die worden keurig blauw.

Last edited by dvdhoven (2019-08-15 10:48:49)


Dick van den Hoven

Offline

#47 2019-08-15 10:51:04

phicoh
Member
Registered: 2013-04-11
Posts: 285

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

Martin Borsje wrote:

Licht off topic: zo was ik laatst aan het fietsen in de Dolomieten (met dunne bandjes) en zag ik op mijn Garminschermpje naast de weg een blauwe cycleway. Om mij heen kijkend zag ik een heftige downhill MTB-route door de steile alpenwei lopen. Heb het maar niet geprobeerd...

Iemand zal daar wel bicycle=yes|designated getagd hebben

bicylce=designated is een tag voor toegang. Is het pad speciaal bedoeld voor fietsen. De tag zegt niets over de geschikheid om te fietsen.

In Nederland gaan we er vanuit dat in dat geval er ook wel een smoothness=intermediate of beter zal zijn. Maar dat staat nergens.

Offline

#48 2019-08-16 10:41:55

tijgerhaai
Member
From: Middenmeer
Registered: 2019-08-11
Posts: 14

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

Martin Borsje wrote:

Licht off topic: zo was ik laatst aan het fietsen in de Dolomieten (met dunne bandjes) en zag ik op mijn Garminschermpje naast de weg een blauwe cycleway. Om mij heen kijkend zag ik een heftige downhill MTB-route door de steile alpenwei lopen. Heb het maar niet geprobeerd...

Iemand zal daar wel bicycle=yes|designated getagd hebben

Hallo, ook maar even inhaken op dit topic dan. Via een MTB forum kwam ik in contact met Multimodaal. Lang verhaal kort, ik ben nu ook bezig om onze locale MTB routes goed op de kaart te leggen. Ik ben nieuw met OSM dus neem tag's over zoals multimodaal het doet. Maar na mijn upload kwam er toch een opmerking van Eggie over.

Een speciaal voor mountainbiken aangelegd pad taggen wij als highway=path, bicycle=designated. Nu betekend designated = aangewezen.
Het is het aangewezen fietspad om te moutainbiken. Ik begrijp Eggie's bezwaar om het als bicycle=designated te taggen omdat je dan inderdaad situaties kan krijgen zoals hierboven geschetst. Omdat op de kaart het getoond wordt als fietspad. Maar feitelijk is een speciaal voor mountainbiken aangelegd pad ook gewoon een fietspad.

Nu kan je een hele discussie gaan voeren hoe je met de tag "bicycle" een MTB pad moet taggen. (designated/yes) Maar als de OSM gemeenschap een beter onderscheid wil maken tussen een normaal fietspad en een mountainbike pad dan lijkt het mij beter als er een speciale tag mtb komt net als nu dus foot, bicycle, horse, enz. Dan is het in één klap duidelijk wat voor pad het is.


Trail Crew MTB Noordwest
JOSM | Garmin - GPSMAP64 @ GPS+GLONASS & Edge530 @ GPS+Galileo

Offline

#49 2019-08-16 11:11:46

eggie
Member
From: Dordrecht
Registered: 2010-09-03
Posts: 3,378

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

Lastige materie.... Ik weet ook niet zo een oplossing. Volgens mij werd er nauwelijks bicycle=designated getagd op mtb paden.
Het staat wel in de wiki zo als mogelijkheid... overigens een Duitse vertaling.
Ik beweer ook niet dat het fout is. De rendering is gewoon ongelukkig.
Een mtb-pad is in ieder geval niet een "gewoon fietspad" in mijn optiek. We onderscheiden nu G11,G13 en G12a en misschien ook de paden die door Ducktagging zijn gemapt. (De uitzondering op de regel)
Ruiterpaden hebben ook een eigen highway-tag. Zou dat voor mtb-paden ook niet kunnen?

edit... Wellicht is highway=trail toch beter geschikt.. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pro … uired_tags

Bicycle

Trails are generally unsuitable for road and city bicycles, even if regulations would allow legal access to bicycles. If the trail is suitable for such bicycles, consider indicating it by adding class:bicycle=*. Difficulty of the trail for mountain bikes can be indicated using the tag mtb:scale=*.

*( highway=trail is nog steeds een proposal.

edit 2
Wanneer je in de buurt van Lochem fietst ben je zelfs als MTB-er geen fietser  smile
https://www.mountainbike.nl/forum/viewt … p?t=141155

Nu dacht ik dat ruiterpaden wel genoemd worden in de wegenverkeerswet, maar MTB-paden niet.
Het zijn immers gewoon paden. highway=path  (accesstagging voor bicycle uiteraard default)
Dat zou inhouden dat designated niet officieel is. Ik geef toe het is "spijkers zoeken op laag water".

Last edited by eggie (2019-08-16 12:20:54)

Offline

#50 2019-08-16 14:16:53

phicoh
Member
Registered: 2013-04-11
Posts: 285

Re: bicycle=designated op highway=cycleway

tijgerhaai wrote:

Nu kan je een hele discussie gaan voeren hoe je met de tag "bicycle" een MTB pad moet taggen. (designated/yes) Maar als de OSM gemeenschap een beter onderscheid wil maken tussen een normaal fietspad en een mountainbike pad dan lijkt het mij beter als er een speciale tag mtb komt net als nu dus foot, bicycle, horse, enz. Dan is het in één klap duidelijk wat voor pad het is.

Er zijn al mtb tags. Het is gewoon een kwestie van ervoor zorgen dat ze gebruikt worden.

Er is 'smoothness=very_horrible' Als software een pad met die tag nog als gewoon fietspad rendered dan moet de software aangepast worden. Dit is een veilige tag voor alles waar je alleen met een MTB kan komen.

Dan is er mtb:scale. Ook daar geldt dat software alles met mtb:scale niet als fietspad moet renderen. Nadeel van mtb:scale is dat je wel moet weten dat de scale daadwerkelijk is.

Het lijkt me slecht idee om voor ieder vervoermiddel weer losse highway=* tags gaan invoeren. Dan krijg je straks highway=footway-with-high-boots

Offline

Board footer

Powered by FluxBB