OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#1 2019-06-07 14:47:51

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,742

Mofa en access, aanpassing NL wiki

Ik zie dat vele situaties niet correct of onvolledig getagd zijn betreffende mofa.
Het gaat dan vooral om:
60px-Nederlands_verkeersbord_C2.svg.png C2 + OB52
60px-Nederlands_verkeersbord_OB52.svg.png

en

60px-Nederlands_verkeersbord_C14.svg.pngC14

en

alle andere verkeersborden, waar een onderbord onder hangt of ingevoegd en het teken fietssymbool word gebruikt.
60px-Nederlands_verkeersbord_OB2.svg.pngOB2

en

met een schriftelijke toevoeging, het gebruik van omschrijving "fietser" "fietsers".

RVV
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

RVV art 2b bepaald.


De regels van dit besluit betreffende fietsen en fietsers zijn, in plaats van de regels betreffende bromfietsen en bromfietsers, mede van toepassing op snorfietsen en snorfietsers, tenzij anders is bepaald.

Verklaring, waarom, staat in de NOTA van Toelichting bij het besluit.
Artikel I, onderdelen B, C, D, F, onder 3, L, U, Z, AA onder 1

Gelet op de geringe snelheid van de snorfietsen wordt het niet wenselijk geacht dat snorfietsers net als de bromfiets de rijbaan gaan gebruiken. Daarom wordt in het nieuwe artikel 2b op snorfietsen en snorfietsers in beginsel de regels betreffende fietsers van toepassing verklaard.

"in beginsel " en daarom staat er in art2b,  " tenzij anders is bepaald"

Zo zie je dat bij verkeersbord C13, de toevoeging "snorfietsen"

De snorfietsen zijn toegevoegd aan de tekst bij bord C 13 omdat een dergelijke geslotenverklaring tevens moet gelden voor snorfietsen met in werking zijnde motor.Gevolg is dat:

60px-Nederlands_verkeersbord_C2.svg.png C2 + OB52
60px-Nederlands_verkeersbord_OB52.svg.png"
De tagcombinatie oneway:mofa=no toegevoegd moet worden.

60px-Nederlands_verkeersbord_C14.svg.pngC14
De tagcombinatie mofa=no toegevoegd moet worden.


Een ander gevolg is dat we niet kunnen zeggen, moped is ook mofa. Bij een Nederlandse vertaling naar OSM.
Dat we altijd in Nederland mofa apart moeten taggen. Dat geeft ook de OSM access hiërarchie aan.
Met als gevolg, dat we ook
mofa=use_sidepath
moeten taggen.
Bij  een G11 60px-NLG11.gif of G12a 60px-Nederlands_verkeersbord_G12a.svg.png op de rijbaan mits er geen verbodsborden staan (routering kloppend).NL:Overzicht_Nederlandse_Verkeersborden

De wiki zou daar op aangepast moeten worden, nu geeft het verkeerde/onvolledige informatie.
Waarop mensen hun tagging baseren.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL: … eersborden

Maar voordat dat gebeurd, eerst hier even de melding. Zodat men vooraf kan reageren.
Het is een lastige materie. Wat overruled (verwerpt) wat. Art 2b, alle andere genoemde regels in dit besluit.
Ik ben me er van bewust, dat er over dit onderwerp meningen verschillen, waardoor het onduidlelijk blijft.
Het klopt of het klopt niet.
Het is voor Openstreetmap NL belangrijk om te weten, wat juist is.Amsterdam, snorfiets naar de rijbaan, zie hoe daar de borden worden uitgevoerd.
maps

C14.png
in overeenstemming met RVV artikel 2b , tenzij anders bepaald. Op de manier als aangegeven in de Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
BABW Paragraaf 2 Artikel 8

Deze onderborden kunnen:

b. bij verkeersborden die een gebod of verbod aanduiden, een beperking van de werkingssfeer van die verkeersborden inhouden;

Dat gebeurd hier, hier geldt mofa=yes (kan ook nog :forward of :backward zijn)
Wel mofa=yes taggen, omdat het ter plaatsen wordt aangegeven.

C2.png
De fiets is uitgezonderd, maar de snorfiets niet, als gevolg van "tenzij anders bepaald".
Er moet steeds voor de snorfiets tekst gebruikt worden om het anders te bepalen.

Parkregime.jpg
fietsen toegestaan, regel, tekst,  wordt door "snorfietsers verboden" tekst, verworpen, als gevolg van "tenzij anders bepaald".


Zo wordt ook de werkingssfeer ingeperkt bij:
G11.png

Last edited by Allroads (2019-06-09 13:59:47)

Offline

#2 2019-06-24 15:02:31

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,742

Offline

#3 2019-09-08 10:44:31

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,742

Re: Mofa en access, aanpassing NL wiki

De combinatie:
60px-Nederlands_verkeersbord_C2.svg.png   C2+ OB54
60px-Nederlands_verkeersbord_OB54.svg.png

Hier moet oneway:mofa=no aan worden toegevoegd.


Overpass fout opsporing
http://overpass-turbo.eu/s/M9d

Nederland 3895 ways waar geen oneway:mofa=no op staat.

 way["oneway:bicycle"="no"]["oneway:moped"!="no"]["oneway:mofa"!="no"](area.searchArea); 

Wanneer oneway:moped=no is toegevoegd dan moet je wel te maken hebben met deze combinatie C2 + OB54

Is dit met een mechanical edit aan te passen?
Toevoegen oneway:mofa=no

Zijn er problemen, waar we tegen aan kunnen lopen?


De combinatie C2 + OB52 is lastiger te halen uit de OSM tags. Het missen van de tag oneway:moped=no zegt niet of er een OB52 of OB54 of zelfs OB53 60px-Nederlands_verkeersbord_OB53.svg.png staat. Oorzaak wellicht onvolledige tagging van oneway:moped.

Offline

#4 2019-09-08 13:24:14

A67-A67
Member
Registered: 2014-04-08
Posts: 377

Re: Mofa en access, aanpassing NL wiki

Allroads wrote:

Is dit met een mechanical edit aan te passen?

Ja, je kan deze Overpass-query ook in JOSM doen. Daarna selecteer je alle ways en voeg je oneway:mofa=yes toe.

Bij een dergelijke mechanical edit moet de Nederlandse OSM-gemeenschap erachter staan. Ik ben er geheel voor om bij de combinatie oneway:bicycle=no en oneway:moped=no ook oneway:mofa=no toe te voegen. Je hebt in dit topic je punt goed uiteengezet en we kunnen ervan uitgaan dat bij de tag niet intentioneel ontbreekt op wegen. Er zijn namelijk geen wegen waarbij fietsers en bromfietsers uitgezonderd zijn van eenrichtingsverkeer, maar snorfietsers niet.

Offline

#5 2019-09-08 13:47:05

eggie
Member
From: Dordrecht
Registered: 2010-09-03
Posts: 3,274

Re: Mofa en access, aanpassing NL wiki

Sluit me erbij aan...

Offline

#6 2019-09-08 14:09:44

dvdhoven
Member
From: Deventer Colmschate
Registered: 2015-03-09
Posts: 2,071

Re: Mofa en access, aanpassing NL wiki

Ik ben al een poosje bezig de mofa tags toe te voegen, oa deze voor de oneway uitzondering, maar ook mofa=use_sidepath of no, die ontbreekt ook heel veel.
Goed werk Allroads!

Maar liever geen mechanical edits. Voor je het weet, heb je weer een hoop ellende.
Gewoon langs lijnen van geleidelijkheid. Ik zie ook geen hoge urgentie momenteel.
Of is er een mofa planner in ontwikkeling?

En bovendien met het uitvoeren van een mechanical edit verdwijnen er weer leuke klusjes

Last edited by dvdhoven (2019-09-08 14:21:03)


Dick van den Hoven

Offline

#7 2019-09-09 12:25:24

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 683

Re: Mofa en access, aanpassing NL wiki

Inhoudelijk ben ik het ermee eens dat mofa expliciete tags verdiend. Het eerdere weglaten omdat het bijna geheel de regels van fietsers volgde is achterhaald. Procedureel volg ik de mening van Dick.

Een mechanical edit kan in theorie wel op zijn plaats lijken, er zijn bezwaren die voor mij zwaarder wegen. Zo is er het risico op het opstapelen van mogelijke tag-fouten. Je mag er niet zomaar op vertrouwen dat de huidige tags overal (nog) kloppen.
Iemand kan onterecht een tag hebben toegevoegd, domweg per ongeluk of door op afstand een verkeerde doorwerking van een nabije situatie te veronderstellen. Na zo'n mechanical edit zou iemand concluderen dat er dus een bepaald verkeersbord staat omdat dat de enige manier is om tot die andere tags te komen. Zo kan één fout op afstand gemakkelijk leiden tot twee verdere fouten door onterechte aannames op afstand.

Het is aan een eventuele router voor mofa om aannames/defaults toe te passen om goede resultaten te geven op onvolledige data. Aannames op basis van data door laten werken in de data zelf lijkt me een slechte praktijk.
Het doet ook af van het waardevolle werk van handmatige controles dat al gedaan is.

Ik pleit dus ook voor de weg van de geleidelijkheid door mofa-tagging te promoten en helder te documenteren. Wijzigingen baseren op survey / lokale kennis / ondersteunend beeldmateriaal en niet op aannames. Voor de lange termijn geeft dat het beste resultaat en zo is middels Overpass-queries juist bij te houden hoeveel van de situaties gecontroleerd zijn.

Je kunt je daarbij ook afvragen hoeveel de OSM-data voor mofa-routering wordt gebruikt terwijl handmatige controle van situaties absoluut zal leiden tot het opmerken en dus corrigeren van fouten, gebreken of achterhaalde informatie die veel gebruikte routering beïnvloedt, zoals motorvoertuigen en fietsers.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB