You are not logged in.

#1 2019-04-19 16:28:12

Commodoortje
Member
Registered: 2013-10-31
Posts: 2,398

Hoe tag ik een "droebel"

In Zieuwent is 13 april 2019 een wandelroute geopend, genaamd "Droebel Wandeling"
Een droebel is een groepje vlak bij elkaar gelegen boerderijen. Ooit is zo’n droebel ontstaan vanuit één (stam)huis.
De oudste droebels zijn allemaal bekende namen zoals Kevelder, Rouwhorst, De Velver en Hoenderboom. In de droebels was de saamhorigheid groot. Het noaberschap is in de droebels ontstaan en nu wordt de Zieuwentse droebel wereldkundig dankzij deze route.

Zieuwent is op een zeer bijzondere manier ontstaan. Dit dorp ligt op een laagvlakte. Dit is een redelijk groot gebied met weinig verval, waardoor het water met name in de winter heel lang bleef staan. Het gebied loopt van de rand van Lichtenvoorde tot bijna in Ruurlo. Gelukkig zijn er in de ijstijd ca. 40 stuks dekzandruggen en -kopjes ontstaan. Deze verhogingen worden kampen genoemd, maar eigenlijk zijn dit een soort eilandjes van 1 a 2 meter hoog, waarop het hele jaar landbouw mogelijk was en waarop ook gewoond kon worden. Soms waren de kampen 800 bij 300 meter en soms maar 200 bij 100 meter. De groepjes boerderijen die op deze verhoogde stukken grond ontstonden worden Droebels genoemd. Naast het houden van droge voeten hadden droebels meer voordelen zoals samen oogsten en brood bakken. Ook hielp men elkaar bij het voorkomen van plunderingen of ander gevaar zoals wolven.

Ooit waren er meer dan 40 droebels. Er zijn er nu nog ruim 20.

In OSM zou ik deze "Droebels" willen toevoegen, en zit te denken aan een combinatie met historic=farm.
Willen jullie meedenken hoe deze boerderijen het best op de kaart gezet kunnen worden?
De beborde route zal ik (later) ook aanbrengen. Is het dan handig om deze droebels ook op te nemen in de routerelatie?

Last edited by Commodoortje (2019-04-19 17:14:08)

Offline

#2 2019-04-19 18:40:21

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 319

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Zijn droebels archeologische vindplaatsen?

In dat geval zou je dit kunnen overwegen:

historic=archaeological_site 
site_type=droebel

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:site_type

Offline

#3 2019-04-19 21:11:37

ligfietser
Member
Registered: 2008-10-09
Posts: 5,215
Website

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Lijkt me meer eentje voor de categorie place.
Place=neighbourhood en neighbourhood=droebel?
Sluit ook beter aan op "naoberschap".
Geen idee of de place nodes mee mogen in de route relatie.

Offline

#4 2019-04-20 00:31:48

Kogacarlo
Member
From: Venlo noord-zuid
Registered: 2010-08-11
Posts: 833

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Als ik zo'n droebel gehucht noem, worden de bewoners dan kwaad?

place=hamlet
historic=droebel
name=Kevelder
description=A droebel is [zelf in te vullen]

Alles op een polygoon, of een losse node, ik weet niet wat beter is.
?

Offline

#5 2019-04-20 08:24:28

Commodoortje
Member
Registered: 2013-10-31
Posts: 2,398

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Verhelderende inzichten, dank hiervoor.

Offline

#6 2019-04-20 10:17:56

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 319

Re: Hoe tag ik een "droebel"

ligfietser wrote:

Place=neighbourhood en neighbourhood=droebel?

Alleen als het binnen een grotere woonkern ligt, place=neighbourhood is voor binnen de bebouwde kom (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:place).

Kogacarlo wrote:

place=hamlet
historic=droebel
name=Kevelder
description=A droebel is [zelf in te vullen]

Die is geschikt als er nu nog mensen wonen, alleen zou ik de description alleen (eventueel) gebruiken voor die specifieke droebel. Documentatie over wat een droebel is documenteer je dan op de wiki-pagina voor historic=droebel; dat verschijnt dan ook vanzelf op pagina's zoals taginfo.

place=isolated_dwelling kan trouwens ook als het maar een of twee huishoudens zijn, of place=farm als het één boerderij is.

Offline

#7 2019-04-20 11:33:53

Kogacarlo
Member
From: Venlo noord-zuid
Registered: 2010-08-11
Posts: 833

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Als ik iets vertellen kan over het object zet ik, als ik historic=... gebruik, een korte beschrijving onder description=...

JeroenHoek wrote:

place=isolated_dwelling kan trouwens ook als het maar een of twee huishoudens zijn, of place=farm als het één boerderij is.

Dat zou ik niet doen; ik zou alle droebels dezelfde "basistag(s)" geven.

Offline

#8 2019-04-20 11:35:02

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 319

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Kogacarlo wrote:

Dat zou ik niet doen; ik zou alle droebels dezelfde "basistag(s)" geven.

Dat is dan toch historic=droebel?

Offline

#9 2019-04-20 12:11:20

Kogacarlo
Member
From: Venlo noord-zuid
Registered: 2010-08-11
Posts: 833

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Ja je hebt gelijk.
En zou je de tags op een polygoon zetten of op een node?

Offline

#10 2019-04-20 12:27:01

Commodoortje
Member
Registered: 2013-10-31
Posts: 2,398

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Op een node is praktischer, omdat de contouren lastig te bepalen zijn.

Offline

#11 2019-04-20 13:39:49

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 319

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Nodes zijn prima als uitgangspunt. Iemand kan ze altijd nog verfijnen naar contouren als ze bekend zijn.

Offline

#12 2019-04-21 19:29:57

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,209
Website

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Commodoortje wrote:

Een droebel is een groepje vlak bij elkaar gelegen boerderijen. Ooit is zo’n droebel ontstaan vanuit één (stam)huis.
De oudste droebels zijn allemaal bekende namen zoals Kevelder, Rouwhorst, De Velver en Hoenderboom. In de droebels was de saamhorigheid groot. Het noaberschap is in de droebels ontstaan en nu wordt de Zieuwentse droebel wereldkundig dankzij deze route.

Als het gaat om niet meer bewoonde plaatsen/nederzettingen enz. dan is place=locality de uitgelezen tagging.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag … 3Dlocality

De in de eerder genoemde antwoorden gebruikte waarden voor place (hamlet enz.), zijn van toepassing voor bewoonde plaatsen

Als toevoeging op alle eerder genoemde andere tags zou dan ook nog de volgende tag zinvol zijn als de Droebel niet meer bewoond is.

abandoned:place=hamlet/isolated_dwelling

Met daaraan toegevoegd de name=* tag.

Last edited by marczoutendijk (2019-04-21 19:32:00)


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#13 2019-04-21 20:26:52

Commodoortje
Member
Registered: 2013-10-31
Posts: 2,398

Re: Hoe tag ik een "droebel"

marczoutendijk wrote:

Als het gaat om niet meer bewoonde plaatsen/nederzettingen enz. dan is place=locality de uitgelezen tagging.
De in de eerder genoemde antwoorden gebruikte waarden voor place (hamlet enz.), zijn van toepassing voor bewoonde plaatsen

Ooit waren er 40 droebels, na de ruilverkaveling in de jaren 70 zijn er veel verdwenen, er zijn nog 21 droebels overgebleven, deze zijn allen met 1 of meer boerderijen en of nieuwbouw eromheen.

Dank voor je aanvulling.

Ik heb deze 21 droebels inmiddels ingebracht.
historic=droebel
description=Een droebel is een groepje vlak bij elkaar gelegen boerderijen, gelegen op een hoger gedeelte in omgeving van Zieuwent. Ooit waren er meer dan 40 droebels. We kennen er nu nog ruim 20.
name=Droebel 't Molder
place=neighbourhood
neighbourhood=droebel


Als ik tijd krijg wil ik er over denken om een aanvulling te maken op de wiki ivm historic=droebel

Offline

#14 2019-04-22 08:23:10

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 319

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Commodoortje wrote:

historic=droebel
description=Een droebel is een groepje vlak bij elkaar gelegen boerderijen, gelegen op een hoger gedeelte in omgeving van Zieuwent. Ooit waren er meer dan 40 droebels. We kennen er nu nog ruim 20.
name=Droebel 't Molder
place=neighbourhood
neighbourhood=droebel

Mooi werk qua intekenen van de droebels, maar je maakt twee onjuiste keuzes wat de tags betreft.

Als de droebels buiten de bebouwde kom liggen (dat lijkt me toch?) is place=neighbourhood niet de juiste keuze. Die is voor buurten binnen de bebouwde kom (samen met suburb en quarter).

Wat marczoutendijk al aangaf: place=locality is een juiste keuze als er niemand meer woont.

Wonen er wel mensen, dan place=isolated_dwelling (een of twee huishoudens), of place=hamlet (net iets groter). Deze zijn allemaal geschikt voor buiten de bebouwde kom.

Zie ook de tabellen op: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:place

De generieke description zou ik weglaten als je die steeds letterlijk herhaalt voor elke droebel. Ik zou deze voor de wiki gebruiken. Je documenteert met een description immers de specifieke droebel, niet wat een droebel is. Door dezelfde description op 20 droebels te zetten loop je het risico dat iemand die er één update, de rest vergeet.

Door op de wiki het juiste sjabloon in te vullen kunnen apps en diensten die de OSM-data gebruiken die korte omschrijving tonen bij elke historic=droebel. Taginfo doet dat bijvoorbeeld. Kan ik je helpen met het aanmaken van de wikipagina?

Heet die droebel trouwens 't Molder of letterlijk Droebel 't Molder? Ik zou 'droebel' weglaten als die niet bij de naam hoort; de historic=droebel tag geeft al aan wat het is.

Offline

#15 2019-04-22 10:17:12

ligfietser
Member
Registered: 2008-10-09
Posts: 5,215
Website

Re: Hoe tag ik een "droebel"

@Jeroen
Neighbourhood hoeft niet binnen de bebouwde kom van een grotere kern te liggen, de wiki zegt "may be"

A neighbourhood is a named, geographically localised place. It may be an area within a place=suburb or place=quarter of a larger settlement (such as a large place=city) or an area within a smaller settlement (such as a place=town or a place=village).

Zie ook https://en.m.wikipedia.org/wiki/Neighbourhood:

Researchers have not agreed on an exact definition, but the following may serve as a starting point: "Neighbourhood is generally defined spatially as a specific geographic area and functionally as a set of social networks. Neighbourhoods, then, are the spatial units in which face-to-face social interactions occur—the personal settings and situations where residents seek to realise common values, socialise youth, and maintain effective social control

Offline

#16 2019-04-22 10:54:15

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 319

Re: Hoe tag ik een "droebel"

ligfietser wrote:

Neighbourhood hoeft niet binnen de bebouwde kom van een grotere kern te liggen, de wiki zegt "may be"

De wiki zegt het daar letterlijk, in dat citaat. Met 'may' wordt een lijst van de toegestane mogelijkheden benoemd:

Een neighbourhood kan een gebied zijn binnen een suburb of quarter, of een gebied binnen een kleinere woonkern (zoals een town of village).

Door 'may' en niet 'must' te gebruiken wordt een zekere mate van vrijheid geïmpliceerd, maar de scheiding tussen urban en niet-urban places is redelijk scherp in de praktijk. Ik zou de 'may' hier lezen als 'deze mogelijkheden mogen', met een sterke connotatie dat andere mogelijkheden uitgesloten zijn tenzij je een heel goede reden hebt.

In de tabellen op de place-pagina wordt het verder toegelicht.

A neighbourhood is a smaller named, geographically localised place within a suburb of a larger city or within a town or village

Wat een tag in OSM betekent en wat de definitie van het woord is verschilt nog al eens. Dat is soms best wel irritant, maar het is nou eenmaal zo. sad

Zo is een place=suburb in OSM niet specifiek een buitenwijk, maar gewoon de grootste orde van indelingen van een woonkern (gevolgd door quarter en neighbourhood).

Offline

#17 2019-04-22 12:42:56

alphensebezorger
Member
Registered: 2016-02-08
Posts: 177

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Ik zou historic=archaeological_site overwegen. Als ik je beschrijving van droebels lees, voldoet dat zo te horen aan de beschrijving in de wiki.
Dan kun je verder specificeren met site_type=settlement, en eventueel zelfs iets verzinnen als settlement_type=droebel. Dan hoef je geen nieuwe waarde ‘droebel’ te introduceren voor hooguit 50 punten, die dan toch geen enkele gebruiker gaat herkennen.

Edit: link naar wiki gecorrigeerd.

Last edited by alphensebezorger (2019-04-22 16:46:52)

Offline

#18 2019-04-22 15:27:17

Kogacarlo
Member
From: Venlo noord-zuid
Registered: 2010-08-11
Posts: 833

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Ik vermoed dat de droebel een type nederzetting is; drie boederijen op een natuurlijke verhoging.
Uiteraard kun je daar dingen in de grond vinden, maar dat kan in ieder gehucht ook. Gehuchten taggen we niet als archaeological.
Daarom lijkt me archaeological overdreven.

Wat betreft de neighbourhood: ik ben het spoor bijster. Je zou in Engelstalig gebied moeten kijken of men daar de neighbourhood altijd in de bebouwde kom heeft liggen of ook wel eens daar buiten.

toevoeging: we hebben in Nederland het buurtschap. Een buurtschap kan overal liggen. Maar ik denk niet dat iemand er over valt als ik een buurtschap een keer buurt noem. Of dat in Engelstalig gebied anders is weet ik niet.

Last edited by Kogacarlo (2019-04-22 15:37:11)

Offline

#19 2019-04-22 16:25:04

eggie
Member
From: Dordrecht
Registered: 2010-09-03
Posts: 3,583

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Even een duit... ik zou gaan voor hamlet... drie paarden en een koeienstal.... isolated_dwelling meer voor een solitair gebeuren.

Offline

#20 2019-04-22 20:49:00

Commodoortje
Member
Registered: 2013-10-31
Posts: 2,398

Re: Hoe tag ik een "droebel"

Inmiddels heb ik de place tag omgezet van neighbourhood naar hamlet, dit lijkt me (alles in overweging nemende adviezen) de beste oplossing.
Bij isolated_dwelling denk ik eigenlijk aan een boerderij op een berg die volledig afgezonderd zit (geïsoleerd)
Toch zijn er in Nederland ook wel van deze isolated_dwelling tags te vinden, het is maar net waar je je toe schikt. Voor de rendering maakt het niet uit. En meestal is er ook diverse nieuwbouw tussen geplaatst, vandaar dat hamlet me het meest logisch lijkt.

Dank voor het meedenken allen.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB