You are not logged in.

#26 2015-12-21 20:45:03

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,876

Re: 'Voetgangersgebied' om snorfietsen te weren

heeft als basis een weg (road), een weg kan ook 1 rijbaan hebben, een pad heeft 1 rijbaan.

Aangevende dat een pad ook een verkeersbaan is.

Offline

#27 2015-12-22 00:16:34

Hendrikklaas
Member
Registered: 2012-08-15
Posts: 1,162

Re: 'Voetgangersgebied' om snorfietsen te weren

@Martin, "Ik tag iets als footway als het een voetpad is, aangegeven door een betreffend bord (alhoewel soms een lokale ATB-route toch over dat formele voetpad gerouteerd wordt, in dat geval wordt het bicycle=yes erbij voor het betreffende segment" ? Als er een G7 is geplaatst kan ik niet begrijpen dat je illegaal en hinderlijk verkeer als ATB' rs over een voetpad laat routeren. Je gebruikt yes ipv NO waarom ? G7 is toch duidelijk ?

Offline

#28 2015-12-22 06:28:03

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 2,372

Re: 'Voetgangersgebied' om snorfietsen te weren

Het is niet ik die de ATB-route uitzet, maar een gemeente of een club met toestemming van de gemeente. En dan toch staat G7 er.. Ik neem dat niet van de ATB'ers verwacht wordt dat ze afstappen?

Offline

#29 2015-12-22 11:18:23

Hendrikklaas
Member
Registered: 2012-08-15
Posts: 1,162

Re: 'Voetgangersgebied' om snorfietsen te weren

Martin, wat denk je van omrijden ? Je verwacht van een door rood rijdende automobilist toch ook niet, als je geschept bent, dat ie van de gemeente wel mocht ? Als je stelling gangbaar wordt voor OSM, verliest het aanbrengen / inventariseren van verkeersborden voor mij zijn waarde. Dat je af en toe ergens een illegale weggebruiker tegen komt, ligt in de lijn der verwachting heb ik vroeger bij t lessen geleerd, maar om die groep overtreders middels OSM nu te gaan faciliteren ?

Offline

#30 2015-12-22 11:45:29

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 2,372

Re: 'Voetgangersgebied' om snorfietsen te weren

Een ATB'er die een officiële permanente mountainbikeroute volgt, ondersteund door route-informatieborden aan de diverse startpunten, permanente bepijling volgens de internationale normen, folders en informatie op de gemeente-/VVV-websites is niet illegaal.
Alleen vergeten gemeentes soms om de bordjes G7 te verwijderen, aan te passen of bijvoorbeeld te voorzien van een onderbord in de trend van "Fietsen toegestaan over de aangegeven ATB-route". Dit als voorbeeld van Nederlands gedoogbeleid / onzorgvuldigheid.

(We gaan het niet hebben hier over cannabisgebruikende ATB'ers...:-)

In Valkenburg (L) heeft men bijvoorbeeld wel op een paar specifieke punten een onderbord aangebracht met die strekking, helaas maar weer aan een ingangszijde van het gebied, maar 50% is beter dan niets.

De facto is dus dat pad niet verboden voor fietsers, ook al staat er een G7. Tagging als footway met de toevoeging bicycle=yes voor de onderhavige segmenten lijkt me dus de aangewezen weg.

Zo zijn er ook bijvoorbeeld winkelcentra met winkelgebied aangegeven met G7 en een onderbord waar fietsen toegestaan worden, of permanent, of op bepaalde tijden. Wederom hw=footway, bicycle=yes/conditional

Maar ik kan het mis hebben...

Last edited by Martin Borsje (2015-12-22 14:44:31)

Offline

#31 2015-12-22 14:40:58

eggie
Member
From: Dordrecht
Registered: 2010-09-03
Posts: 3,623

Re: 'Voetgangersgebied' om snorfietsen te weren

Soms moet je toch gewoon pragmatisch mappen.
Hier bij De Piet een onverplicht fietspad, waar op het bovenstaande bord van Staatbosbeheer meen ik, echt staat dat je er niet mag fietsen. smile
https://www.google.nl/maps/@51.5338586, … 6656?hl=nl

Dat stuk voor die ATB-ers zou ik dus gewoon op bicycle=designated zetten.
Zo kom ik ook wel eens een verhard traject tegen waar op 20 km slechts 3m (ja meter) onverhard is. Nou dat piepkleine stukje zou de hele routering in de war sturen als je "onverhard vermijden" toevallig aan laat staan. Dan heb ik het of "niet gezien" of maak er surface=compacted van.

Offline

#32 2015-12-22 19:54:27

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 625
Website

Re: 'Voetgangersgebied' om snorfietsen te weren

Martin Borsje wrote:
Allroads wrote:

  bij (2) staat wat juist is. Het is dan raar dat bij moped yes staat en bij motorcycle no. Is enigszins tegenstrijdig. Bekijk je het even snel, dan zie je rood, no, staan, ohh, dat is het, denk je dan, lees je dan path (2), den ben je een hele meneer als je begrijpt dat, no ook yes kan zijn.

(2) heeft als basis

wegenwet:
2.Onder wegen worden in deze wet mede verstaan:
I. voetpaden, rijwielpaden, jaagpaden, dreven, molenwegen, kerkwegen en andere verkeersbanen voor beperkt gebruik;
II. bruggen.

De note bij (2) begrijp ik eigenlijk niet: "The regulations define a lane ("rijbaan") as any part of a road that is suitable for motor vehicles ("rijdende voertuigen")." het gaat hier over een lane en dat is toch een rijstrook en niet een weg of pad?

Leuke discussie!
De verwarring komt volgens mij (begrijpelijkerwijs) voort uit de soms wat complexe regelgeving.
De vraag welke weggebruikers gebruik mogen maken van welke weg, vindt zijn grond niet in de Wegenwet (1930) , maar in de WegenVERKEERSwet (1994) .

De Wegenwet (ondertekend door Wilhelmina en Donner sr, met inderdaad nog fijne termijn als dreven en jaagpaden) ziet op de vraag wanneer wegen openbaar zijn. De regeling van het verkeer op de wegen is hier echter niet aangehangen (los van een mogelijke opening in artikel 6). Voor de regeling van het verkeer is dus de Wegenverkeerswet -en dan met name het daaronder gehangen RVV (1990) van belang.

De Wegenverkeerswet kent een brede definitie van wegen:

Artikel 1
        b. wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

En het RVV geeft vervolgens in artikel 1 een definitie van Rijbaan:

rijbaan: elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden;

   
en vervolgens in artikel 4 tm 8 de regels voor voetgangers, fietsers, bromfietsers (waar snorfietsers een bijzondere groep van zijn), ruiters en bestuurders van een gehandicaptenvoertuigen. Interessant voor de hier voorliggende vraag is het volgende artikel:

Artikel 10
        1. Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan.

   
Hoewel je met dat "bestemd" misschien in een cirkelredenering terecht kan komen, heeft de de Wiki de verkeersregels volgens mij prima (pragmatisch) verwoord.

Alleen kan het wel zo zijn dat de weg die gemapt wordt mogelijk geen openbare weg is, en dan kan de terreinbeheerder -zoals bijvoorbeeld bij het voorbeeld van Eggie- ook een (niet-RVV) bord plaatsen waarmee de toegang tot het hele gebied en of bepaalde paden wordt geweigerd voor bepaalde groepen verkeersdeelnemers (het bord bij Eggie was wellicht een niet passend standaardbord van de gebiedsbeheerder? ). En over wat wel en wat niet openbaar is vinden af en toe interessante rechtszaken plaats.

Mijn beeld is dat je van het RVV met je motorrijtuig / motorvoertuig misschien wel op alle wegen/paden (behoudens de fiets- en brom-/fietspaden) mag rijden die daarvoor bestemd zijn -en waar geen verbod staat-, in de praktijk zijn (de gebieden met) onverharde wegen doorgaans langs andere weg verboden voor motorrijtuigen / motorvoertuigen (moest even het verschil weer opfrissen...)

Last edited by multimodaal (2015-12-22 23:50:20)

Offline

#33 2019-01-12 09:31:27

Pieter - Ede
Member
Registered: 2018-10-11
Posts: 528
Website

Re: 'Voetgangersgebied' om snorfietsen te weren

Even een oude koe uit de sloot trekken :-)

Allroads wrote:

...........

wegenwet:
2.Onder wegen worden in deze wet mede verstaan:
I. voetpaden, rijwielpaden, jaagpaden, dreven, molenwegen, kerkwegen en andere verkeersbanen voor beperkt gebruik;
II. bruggen.

Wettelijk gezien mag je met een motorfiets (atb achtige) over path, tenzij bij regel/bord/hindernis, het niet mag of kan.

Bij het vetgedrukte dacht ik:"Is dat nou wel zo?"

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2018-07-01 zegt:
10.1 Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 (men bedoelt daarmee o.a. bestuurders van motorfietsen) gebruiken de rijbaan.

Onder rijbaan verstaat die wet:
rijbaan: elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden;
Onder voertuigen verstaat die wet:
fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens;

Voor het begrip weg moet men naar:
Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2018-07-28
Daar verstaat men onder wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

Voorgaande zou inhouden dat men met een motorfiets op een pad mag.
De meeste wetsartikelen zijn echter niet duidelijk over wat een pad is. Men kent wel een (brom)fietspad, voetpad, ruiterpad en een pad in de zin van de route die ergens naar toe gaat (het pad naar de garage bijv.), maar een begripsbepaling heb ik niet kunnen vinden.

Artikel 6 van de eerder genoemde Wegenwet https://wetten.overheid.nl/BWBR0001948/2017-09-01 zegt echter:
Het bestaan van eene beperking in het gebruik, anders dan krachtens een wettelijk voorschrift tot regeling van het verkeer, mag mede worden aangenomen op grond van de gesteldheid van den weg en van het gebruik, dat van den weg pleegt gemaakt te worden.

Op grond daarvan en het feit dat motorvoertuigen volgens art. 10.1 van het RVV een voor hen bestemd weggedeelte dienen te gebruiken, zal een rechter het rijden met een motorfiets op een groot aantal paden kunnen veroordelen; of men dat ook doet: is een ander verhaal.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB