You are not logged in.

Announcement

*** NOTICE: forum.openstreetmap.org is being retired. Please request a category for your community in the new ones as soon as possible using this process, which will allow you to propose your community moderators.
Please create new topics on the new site at community.openstreetmap.org. We expect the migration of data will take a few weeks, you can follow its progress here.***

#1 2018-12-07 20:39:18

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 195
Website

Tannlegeklinikker

Norske tannlegeklinikker er samlet i en tjeneste hos Forbrukerrådet som heter hvakostertannlegen.no. Etter over 6 måneders diskusjon har de nå gitt OSM lov til å hente inn datasettet. Forbrukerrådet bruker ikke vanlige standardiserte lisenser men har laget sin egen "lisens" for OSM i form av betingelser for å kunne bruke datasettet, vist nedenfor. Jeg har forklart dem at OSM ikke kan inngå noen avtale.

Følgende betingelser gjelder for bruk av data fra Forbrukerrådet/hvakostertannlegen.no hos OpenStreetMap.

 • Omfang: OpenStreetMap kan bruke, kopiere og tilgjengeliggjøre informasjon om navn på tannklinikker og adresser, åpningstider og universell utforming, som er samlet inn, sammensatt og tilrettelagt for distribusjon av Forbrukerrådet, med følgende begrensninger:

 • informasjon som inneholder personopplysninger som er omfattet av personopplysningsloven med mindre det foreligger lovlig behandlingsgrunnlag for utleveringen og for den videre behandling av personopplysningene

  • informasjon som har blitt gjort tilgjengelig i strid med lovbestemt taushetsplikt

  • informasjon som er unntatt offentlighet med hjemmel i lov

  • informasjon omfattet av tredjeparts rettigheter som Forbrukerrådet ikke kan lisensiere til OpenStreetMap

  • informasjon som er beskyttet av andre immaterialrettigheter enn opphavsrett og de nærstående rettighetene etter åndsverkloven kapittel 5, så som varemerker, patenter og designrettigheter, men dette er ikke til hinder for å benytte informasjon der Forbrukerrådets logo er fast integrert i informasjonen eller for å navngi opphavet til informasjonen etter bestemmelsen nedenfor om kreditering.

 • OpenStreetMaps bruk er ikke-eksklusiv, vederlagsfri og uten tidsmessige eller geografiske begrensninger. Informasjonen kan benyttes i ethvert medium og format.

 • Kreditering: Hvakostertannlegen.no/Forbrukerrådet angis som kilde på OpenStreetMaps Contributor side som er klikkbar fra alle varianter av elektroniske kart samt på OpenStreetMaps wiki-side.

 • Misbruk: OpenStreetMap skal ikke misbruke informasjonen og heller ikke fordreie eller uriktig fremstille informasjonen.

 • Vern av Forbrukerrådets varemerke og hvakostertannlegen.no: Verken Forbrukerrådets eller andre bidragsyteres navn eller varemerker skal bli brukt for å gi støtte til, anbefale eller markedsføre OpenStreetMap, eller produkter eller tjenester som benytter informasjon uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Forbrukerrådet.  OpenStreetMap kan ikke lage tjenester/nettsider som fremstår som de er laget av Forbrukerrådet. OpenStreetMap kan ikke bruke informasjonen på nettsider som bryter norsk lov.

 • Forbrukerrådets rettigheter til informasjonen og redaksjonelt innhold: Innholdet i hvakostertannlegen.no er vernet etter åndsverklovens bestemmelser. Dette gjelder både informasjonen og redaksjonelt innhold.

 • Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen er «som den er». Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser. Forbrukerrådet gir ingen garantier, heller ikke for informasjonens innhold eller aktualitet. Forbrukerrådet fraskriver seg, så langt det er rettslig adgang til det, ethvert ansvar for feil og mangler ved informasjonen. Forbrukerrådet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå som følge av utnyttelse av informasjonen eller i forbindelse med kopiering eller videre tilgjengeliggjøring av informasjon.

 • Forbrukerrådet kan ensidig foreta endringer i betingelsene. Den nye versjonen skal sendes OpenStreetMap pr. e-post. Der OpenStreetMap har bedt om det og oppgitt postadresse, skal den nye versjonen også sendes OpenStreetMap pr. post. De nye betingelsene vil tre i kraft én måned etter at Forbrukerrådet har sendt dem (heretter kalt endringstidspunktet). OpenStreetMap kan frem til endringstidspunktet si opp avtalen, og vil fra oppsigelsestidspunktet ikke lenger kunne hente informasjon fra hvakostertannlegen.no. Dersom avtalen ikke sies opp før endringstidspunktet, vil den nye versjonen gjelde fra endringstidspunktet.

Offline

#2 2018-12-07 21:01:21

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 195
Website

Re: Tannlegeklinikker

Jeg ønsker nå å importere dette datasettet til OSM. Datasettet ligger her: hvakostertannlegen.no/feed/feed.xml. Jeg har fått brukernavn og passord til filen.

Datasettet består av 1622 tannlegeklinikker, både private og offentlige. Kvaliteten har vært blandet og det har vært en god del jobb med å rette på en del saker:

 • Klinikkene er flyttet til riktige koordinater (det vanlige problemet med geokoding der gateadressen er ufullstendig)

 • Mange enkeltstående tannleger på samme posisjon er sjekket mot hjemmesidene deres og samlet i én felles node for klinikken.

 • Nedlagte klinikker er fjernet

 • Klinikknavn er redigert

Etter dette er det 1445 tannlegeklinikker igjen i datasettet. De er tagget med amenity=dentist og med operator:type=private/public for henholdsvis private og offentlige klinikker. Det er 155 tannleger i OSM i Norge fra før.

Alle klinikkene kan sees i filen Tannleger.osm her. Ta gjerne en titt og gi tilbakemelding.

Last edited by NKA (2018-12-07 21:23:54)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB