You are not logged in.

#1 2018-10-03 16:51:45

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 192
Website

Tillatelse fra Brønnøysundregistrene

Her er tillatelse fra Brønnøysundregistrene til å bruke deres åpne data i OSM. Brønnøysundregistrene har en egen side for åpne data.

Det er sannsynligvis Enhetsregisteret som kan være mest aktuelt å bruke. Fra denne søkesiden kan man hente ut ulike kategorier data ved å velge avansert søk og deretter næringskode, f.eks. alle kommunehus/rådhus i Norge. Det finnes også en beskrivelse av API'et. Svarene kommer i JSON-format som deretter kan konverteres f.eks. til CSV her og bearbeides videre i Excel.

Registeret har ikke koordinater, bare adresser. Datasettet kan geokodes med Nominatim, f.eks. via MMQGIS. Merk at ikke alle bedrifter/organisasjoner har registrert forretningsadresse (dvs. besøksadresse) slik at adressen i stedet kan peke til eierens private hjem slik man ofte ser hos Google map.

BRREG Open Data <opendata@brreg.no>    2. oktober 2018 kl. 08:57
Til: NKA mapper <nkamapper@gmail.com>

Hei.

Vi kan bekrefte at dere kan benytte datasettene som vi har gjort tilgjengelig via Åpne data. Vilkårene for bruk av dataene finner dere her:
https://data.norge.no/nlod/no/


Med vennlig hilsen

Christine Hovstøl
rådgiver

Brønnøysundregistrene
Avdeling Forenkling og brukerdialog
T: 75 00 79 08
brreg.no   •   altinn.no

Fra: NKA mapper <nkamapper@gmail.com>
Sendt: tirsdag 2. oktober 2018 10.08
Til: BRREG Open Data <opendata@brreg.no>
Emne: Brønnøysundregistrenes åpne data - OpenStreetMap

Hei,

Kunne dere for ordens skyld bekrefte at vi kan bruke Brønnøysundregistrenes åpne data i OpenStreetMap ?

Det er sannsynligvis mest aktuelt å bruke utvalgte datasett fra Enhetsregisteret.

OpenStreetMap bruker OdBL-lisensen og eksterne kilder blir kreditert på Contributors-siden.

Vi henter inn data fra en rekke offentlige etater, eksempler her.

Offline

#2 2018-10-03 16:54:00

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 192
Website

Re: Tillatelse fra Brønnøysundregistrene

Jeg har hentet ut alle adressene til de 422 norske kommunene fra Enhetsregisteret. Disse angir dermed alle rådhus og kommunehus i Norge. Datasettet er geokodet i Nominatim gjennom MMQGIS. Ca 1/3 av koordinatene er deretter funnet manuelt fordi det mangler mange tusen adresser for Norge i OSM, samt fordi mange av adressene i Enhetsregisteret mangler nøyaktige gatenavn/husnummer. Til slutt er det gjort oppslag på kommunenes websider for å finne ut om kommunen kaller administrasjonsbygget sitt for rådhus, kommunehus, tinghus, eller noe annet.

Jeg har nå tenkt å legge disse inn i OSM. Halvparten av kommunehusene/rådhusene finnes i OSM fra før og vil bli flettet inn.

Rådhusene vil bli lagt inn med amenity=townhall, name, website og en ref som angir kommunenummer.

Den ferdige osm-filen ligger i denne folderen med navnet Kommunehus.osm. Ta gjerne en titt og gi kommentarer. Det er sikkert en og annen feil der.

Last edited by NKA (2018-10-03 16:57:19)

Offline

#3 2018-10-04 00:20:55

Morten Lange
Member
From: Norway/ Iceland
Registered: 2016-07-27
Posts: 25

Re: Tillatelse fra Brønnøysundregistrene

Veldig godt jobba !

Men hvordan finner man og håndeter dubletter? 
Så f.eks at Rådhuset i Lillehammer ble lagt inn for noen få dager siden.
Men oppgir ikke de lokale navnene brukt på kommunens hjemmeside: Servicehuset og Rådhuset.


https://www.openstreetmap.org/node/5926916074/history

V.s

  <node id='-39089' action='modify' lat='61.11464446874' lon='10.46743953069'>
    <tag k='amenity' v='townhall' />
    <tag k='name' v='Lillehammer rådhus' />
    <tag k='ref' v='0501' />
    <tag k='website' v='http://lillehammer.kommune.no/' />
  </node>

Mvh Morten (som er helt grønn på importer)

Last edited by Morten Lange (2018-10-04 00:21:34)

Offline

#4 2018-10-04 10:19:02

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 192
Website

Re: Tillatelse fra Brønnøysundregistrene

Jeg har tenkt å bruke Conflation plugin for å flette eksisterende kommunehus med det nye datasettet. Man laster ned amenity=townhall og office=government, og så finner Conflation treff innenfor en gitt radius. Taggekonflikter kommer opp på samme måte som for Merge-funksjonen.

Jeg har tenkt å fjerne office samt navn av type «Lillehammer kommune» (brukes om kommunegrensene). Andre navn som f.eks. Servicetorget kan legges inn (av andre) etterpå i alt_name eller tagges i en egen office node for å angi en egen del av kommunehuset. Høres det greit ut?

Offline

#5 2018-10-12 16:39:21

Morten Lange
Member
From: Norway/ Iceland
Registered: 2016-07-27
Posts: 25

Re: Tillatelse fra Brønnøysundregistrene

Jepp!

(Ser det allerede er utført.  https://www.openstreetmap.org/changeset/63221189 )

Offline

Board footer

Powered by FluxBB