You are not logged in.

#1 2018-09-19 14:00:44

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,823

Digitale kadastrale kaart (DKK), akkoord beschikbaarheid voor OSM.

Digitale kadastrale kaart (DKK)


Met ingang van 19 september 2018 kunnen wij de DKK voor Openstreetmap gebruiken.

Via mail hebben we een bevestiging ontvangen, met de volgende bewoording.

Het verzoek dat u namens de OSM community bij mij kenbaar hebt gemaakt is besproken met de registratiehouder van de Basisregistratie Kadaster: het Ministerie van BZK.
Zoals u hieronder kunt lezen heeft het Ministerie positief gereageerd.
Dat betekent dat u hiermee een akkoord hebt op de wijze van bronvermelding en het gebruik van de licentie ODbL voor de Digitale kadastrale kaart zoals die beschikbaar is op PDOK in diverse varianten en services.

Vanuit BZK hebben we er geen bezwaar tegen dat de DKK door Open Street Map op dezelfde manier wordt ontsloten met dezelfde vorm van bronvermelding als we eerder hebben afgesproken voor BRT en BGT.

Vanuit het Kadaster en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er nu ingestemd met de wijze van bronvermelding en het gebruik van de licentie ODbL.

Het materiaal is beschikbaar onder een CC-BY 4.0 licentie. Die licentie kent twee voorwaarden: naamsvermelding en geen aanvullende restricties,
met het volgende resultaat:

1. Aan de eerste voorwaarde, naamsvermelding, is voldaan door het opnemen van DKK materiaal op de volgende pagina: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#DKK

2. Ten aanzien van de tweede voorwaarde, geen aanvullende restricties, gaf het Kadaster aan dat het CC-BY 4.0 materiaal gebruikt mag worden om OSM bij te werken.

Dank aan de deelnemende overheden, die ervoor hebben gezorgd dat het materiaal onder een open licentie ter beschikking is gekomen. In het bijzonder dank aan het Kadaster en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die het mogelijk heeft gemaakt om dit materiaal te gaan gebruiken ten behoeve van OSM. Tevens dank aan de bronhouders voor het verzamelen van het materiaal.

DKK:
Kadaster
https://www.kadaster.nl/-/digitale-kadastrale-kaart
PDOK:
https://www.pdok.nl/introductie?articleid=1949811
Nationaal Georegister:
http://nationaalgeoregister.nl/geonetwo … a4b33be070

Offline

#2 2018-09-19 17:11:22

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 1,184

Re: Digitale kadastrale kaart (DKK), akkoord beschikbaarheid voor OSM.

Fantastisch, goed werk zeg!


Grensfietser, Rome-wandelaar, lid Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Offline

#3 2018-09-19 18:02:51

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 307

Re: Digitale kadastrale kaart (DKK), akkoord beschikbaarheid voor OSM.

Is de DKK hetzelfde als de kadastralekaartv3-laag die in deze WMTS van het nationaalgeoregister staat, of zit er meer in?

wmts:https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?SERVICE=WMTS&request=GetCapabilities

Hoe dan ook een mooie aanvulling op de BGT en PDOK-satellietbeelden.

Offline

#4 2018-09-19 19:35:41

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,823

Re: Digitale kadastrale kaart (DKK), akkoord beschikbaarheid voor OSM.

JeroenHoek wrote:

Is de DKK hetzelfde als de kadastralekaartv3-laag die in deze WMTS van het nationaalgeoregister staat, of zit er meer in?

wmts:https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?SERVICE=WMTS&request=GetCapabilities

De WMTS verzameling van allerlei lagen, hebben allerlei licenties, per laag moet je dus bekijken of je het mag gebruiken.
Ja,  Kadastralekaartv3 wmts is een DKK wmts visualisatie, maar je kan het ook downloaden om het anders te gebruiken.

https://www.pdok.nl/downloads?articleid … 4420d3c6f9

www.pdok.nl/download/embed2.html?dataset=kadastralekaartv3www.kadaster.nl/digitale-kadastrale-kaart-als-open-data

Het Kadaster biedt de Digitale kadastrale kaart in PDOK als open data aan in de volgende services:

Webservices: WMS, WMTS en WFS
Downloadservice
De beschikbare bestanden zijn geactualiseerd tot en met 30 juni 2018. De kaart wordt maandelijks geactualiseerd.

Inhoud kaart
De Digitale kadastrale kaart toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving. De Digitale kadastrale kaart die beschikbaar is via PDOK bevat:

kadastrale perceelgrenzen en/of vlakken
perceelnummers
gebouwen met een nummeraanduiding
straatnamen en huisnummers

De Digitale kadastrale kaart kunt u gebruiken om de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving te tonen. Op de kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt u hier ook niet uit afleiden. De oppervlakte van de percelen, vastgesteld door een landmeter, leveren wij in bestanden bij de kaart mee. De kaart toont de situatie van de laatste dag van de afgelopen kalendermaand. Meer informatie vindt u op de productpagina van de Digitale kadastrale kaart.

Last edited by Allroads (2018-09-19 19:41:37)

Offline

#5 2018-09-19 19:39:52

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 307

Re: Digitale kadastrale kaart (DKK), akkoord beschikbaarheid voor OSM.

Allroads wrote:

Ja,  Kadastralekaartv3 wmts is een DKK wmts visualisatie

Handig, dan is die (kadastralekaartv3) dus nu vrij voor ons?

Offline

#6 2018-09-19 19:42:11

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,823

Re: Digitale kadastrale kaart (DKK), akkoord beschikbaarheid voor OSM.

JeroenHoek wrote:
Allroads wrote:

Ja,  Kadastralekaartv3 wmts is een DKK wmts visualisatie

Handig, dan is die (kadastralekaartv3) dus nu vrij voor ons?

?   Ja.

Last edited by Allroads (2018-09-19 19:42:46)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB