You are not logged in.

#1 2018-08-24 13:00:18

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 147
Website

Tillatelse fra Direktoratet for Mineralforvaltning

Her er tillatelse fra Direktoratet for Mineralforvaltning til å bruke deres åpne datasett. Jeg har lagt inn "Aktsomhetskart for gamle gruver" som nytt lag i JOSM. Kartet viser gamle gruveområder inklusive gjerder rundt gruveåpningene.

DMF har også andre kart som viser f.eks. områder med uttak for sand, grus osv. Disse vises i N50.

Fra: NKA mapper <nkamapper@gmail.com>
Sendt: mandag 20. august 2018 12.47
Til: Hammerstad Håvard <Havard.Hammerstad@dirmin.no>
Emne: OpenStreetMap - DMF's åpne kartdata

Hei,

Jeg skriver til deg fordi du er oppgitt som kontaktperson for DMF på geonorge.no.

Undertegnede er en av mange bidragsytere til openstreetmap.org, et globalt samarbeidsprosjekt for å dele åpne kartdata. Vi ser at DMF har noen åpne datasett som kunne være interessant for oss å bruke i våre kart. Et eksempel er aktsomhetskartet for gamle gruver.

For ordens skyld ønsker vi å få bekreftet fra deg at openstreetmap.org kan bruke de datasett som DMF har definert som åpne data via geonorge.no og ellers på sin hjemmeside.

Vi bruker ODbL-lisensen og navngir bidragsytere på vår Contributors-side.

Den tor. 23. aug. 2018 kl. 11:03 skrev Hammerstad Håvard <Havard.Hammerstad@dirmin.no>:
Hei
Jeg synes dette høres veldig bra ut, og takker for at dere tar tiden med å spørre før data tas i bruk i «stor skala».

Aktsomhetskart for gamle gruver er karttjeneste som er lagt ut på geonorge.no, og det er et ønske om at det tas i bruk av publikum. Dette gjelder også øvrige data som ligger inne på geonorge.no. Vi minner for ordens skyld om at all data som ligger ute via Norgedigitalt (geonorge) uten egen tilgangsbegrensning er dekket av Norsk lisens for åpne data (NLOD), med krav til eksempelvis kreditering for DMF. Tilsvarende gjelder også for karttjenester som er uten tilgangsbegrensing på våre hjemmesider.

Med vennlig hilsen

Håvard Hammerstad

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Offline

Board footer

Powered by FluxBB