You are not logged in.

#76 2018-08-06 03:23:21

EOSfoto
Member
From: Kerkrade
Registered: 2014-06-16
Posts: 277
Website

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

AndriesWijma wrote:

Sindskort heb ik in JOSM het probleem dat een deel van de BGT-lagen wel inlaadt maar uit beeld verdwijnt bij ver inzoomen. Dit geldt o.a. voor BGT omtrekgericht en BGT lijngericht. Zijn er meer mensen die dit probleem ervaren?

Gelukkig... Ben ik niet de enige met dit "probleem". Het speelt al zeker een week en is uiterst irritant als je nauwkeurig wilt werken (en dat willen we). Ik had/heb het vermoeden dat het mer een slecht gekoelde serverruimte of zo te maken heeft, maar dat is verder niet op kennis of logica gebaseerd.

Offline

#77 2018-08-06 08:28:36

joost schouppe
Moderator
Registered: 2013-11-11
Posts: 147
Website

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Er vroeg iemand mij om de BGT omtrekgericht aan iD toe te voegen. Wil iemand hier dat doen? Of is er een reden om het niet te doen?
Je kan gewoon een ticket maken op basis van een sjabloon: https://github.com/osmlab/editor-layer-index/issues/new
Of zelf een geojson maken naar het voorbeeld van wat er al is (code>resources>europe>nl) en een pull request doen.

Offline

#78 2018-08-06 08:34:23

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,956

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Inzoom performance melding
https://forum.pdok.nl/t/inzoom-performa … layer/1752

Ik heb versie 14026 draaiende.
Welke versie hebben jullie?

Zou het bij een update verandert zijn?
WMTS weergave

De stabiele versie hiervoor zijn?

Bij 13860 staat Major improvements to WMS/WMTS support en daarna nog wat aanpassingen.

Waar kan je bij zoom in zien welk zoomniveau JOSM staat?

Last edited by Allroads (2018-08-08 08:31:48)

Offline

#79 2018-08-08 08:48:53

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,956

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Vervolg PDOK forum.

De cache geeft op sommige plekken (schijnbaar niet overal, zie mijn eerste bericht) lege plaatjes terug op zoomniveau 16.

We gaan er naar kijken en oplossen

Offline

#80 2018-08-08 11:48:17

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,956

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

EERST in JOSM, preference bij knop links WMS TMS  de cache van de verschillende lagen weggooien ! BGT zijn wmts.

JOSM, net getest, het is nu weer goed.
Het laatste plaatje PDOK zoom 16, wordt in JOSM uitvergroot op zoom 17 18 19.

Voor de bgtomtrekgericht hebben we de caches leeggegooid, dus het kan zijn dat de responses nu initieel iets langer duren.
Over de komende dagen zullen de andere caches van de bgt(lijngericht/standaard/enz…) verversen. Dit kunnen helaas niet in 1x alles weggooien en moeten we geleidelijk doen.

Last edited by Allroads (2018-08-08 14:35:04)

Offline

#81 2018-08-08 16:16:25

AndriesWijma
Moderator
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 845

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

@Allroads
Ja het werkt weer prima. Bedankt dat je er meteen melding van hebt gemaakt!

EOSfoto wrote:

Ben ik niet de enige met dit "probleem". Het speelt al zeker een week en is uiterst irritant als je nauwkeurig wilt werken (en dat willen we).

Fijn om te lezen dat ik niet de enige ben die zo nauwkeurig wil werken. yikes

Offline

#82 2018-08-09 06:19:44

EOSfoto
Member
From: Kerkrade
Registered: 2014-06-16
Posts: 277
Website

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

AndriesWijma wrote:

@Allroads
Ja het werkt weer prima. Bedankt dat je er meteen melding van hebt gemaakt!

EOSfoto wrote:

Ben ik niet de enige met dit "probleem". Het speelt al zeker een week en is uiterst irritant als je nauwkeurig wilt werken (en dat willen we).

Fijn om te lezen dat ik niet de enige ben die zo nauwkeurig wil werken. yikes

Nee, maar ik zie wel meer mensen die heel exact lijntjes trekken... wink

Het probleem lijkt hier nu te zijn verholpen.

Offline

#83 2018-08-14 21:50:02

Math1985
Member
Registered: 2009-04-17
Posts: 425

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

In de BGT WMTS zit ook een laag 'kadastralekaartv3'. Mogen we deze ook gebruiken, of is de kadastrale kaart nog steeds gesloten? Dat zou me helpen bij het rechtleggen van een aantal hekwerken.

Offline

#84 2018-08-15 12:20:49

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 630
Website

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Math1985 wrote:

In de BGT WMTS zit ook een laag 'kadastralekaartv3'. Mogen we deze ook gebruiken, of is de kadastrale kaart nog steeds gesloten? Dat zou me helpen bij het rechtleggen van een aantal hekwerken.

De Kadastrale kaart maakt deel uit van de basisregistratie Kadaster en is een openbaar register, en kan naar mijn idee derhalve worden gebruikt. (zie hieronder)

De gebouwen op die kaart beogen wel de situatie in het veld aan te geven, maar de kadastrale grenzen zijn de juridische grenzen.
Als het goed is komen die op de grens met andere eigenaren ook overeen met de feitelijke grenzen maar in de praktijk is dat soms net anders (zie de Rijdende rechter..). De kaart kan erg handig zijn, maar moet hierdoor wel -zoals vaker- met dit in het achterhoofd met verstand worden gebruikt

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004541/2 … _Artikel48

Kadasterwet wrote:

Artikel 48
1 De basisregistratie kadaster ontsluit de openbare registers door middel van:
[...]
3 De basisregistratie kadaster bevat voorts de landelijke kadastrale kaart. Die kaart is toegankelijk door middel van een coördinaat in het net van coördinaatpunten, bedoeld in artikel 52, of door middel van de kadastrale aanduiding van een perceel. De landelijke kadastrale kaart bevat:
a. de afbeelding van de kadastrale grenzen van een perceel, weergegeven in het net van coördinaatpunten, bedoeld in artikel 52;

b. de kadastrale aanduiding van een perceel;

c. de rijksgrens en de grens van een provincie of gemeente;

d. een voorstelling van de omtrek van een hoofd- of bijgebouw op een perceel, met dien verstande dat de omtrek van een bijgebouw uitsluitend wordt weergegeven indien die weergave naar het oordeel van de Dienst nodig is voor een goede oriëntatie op de kadastrale kaart.

Last edited by multimodaal (2018-08-15 12:21:42)

Offline

#85 2018-08-15 12:52:27

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,956

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Was al wat aan het uitwerken.

Math1985 wrote:

In de BGT WMTS zit ook een laag 'kadastralekaartv3'. Mogen we deze ook gebruiken, of is de kadastrale kaart nog steeds gesloten? Dat zou me helpen bij het rechtleggen van een aantal hekwerken.

Nee, afhankelijk van welke service wms wfs CC-BY-4.0,  wmts heeft andere licentie, overheid gebruik.
Het probleem is de naamsvermelding, zoals dat ook het geval was bij BGT en BRT. Niet verenigbaar met ODbL.

NGR visualisatie

Er is contact gelegd met het Kadaster BRK.

Last edited by Allroads (2018-08-15 14:03:08)

Offline

#86 2018-08-16 15:49:51

EOSfoto
Member
From: Kerkrade
Registered: 2014-06-16
Posts: 277
Website

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Is er eigenlijk ooit een antwoord gekomen op de vraag of PDOK in de grootste resolutie beschikbaar gemaakt kan worden voor OSM?
Ik heb dat bericht ooit eens ergens gelezen, maar heb daar eigenlijk nooit meer een afloop van gezien.

Offline

#87 2018-08-16 22:39:17

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,956

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Ja, dat antwoord is er, de hoogste resolutie luchtfoto 10 cm zal niet beschikbaar komen als open data.

Dit was het antwoord ten tijde van toestemming luchtfoto gebruikt Openstreetmap.
We hebben bij ons bezoek aan het Kadaster, PeeWee en Allroads, de man die toestemming gaf en zijn productmanager gesproken. BGT BRT Beeldmateriaal.
Als het al beschikbaar komt zal dat officieel aan iedereen kenbaar worden gemaakt.

Offline

#88 2018-08-17 04:55:01

EOSfoto
Member
From: Kerkrade
Registered: 2014-06-16
Posts: 277
Website

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Allroads wrote:

Ja, dat antwoord is er, de hoogste resolutie luchtfoto 10 cm zal niet beschikbaar komen als open data.

Dit was het antwoord ten tijde van toestemming luchtfoto gebruikt Openstreetmap.
We hebben bij ons bezoek aan het Kadaster, PeeWee en Allroads, de man die toestemming gaf en zijn productmanager gesproken. BGT BRT Beeldmateriaal.
Als het al beschikbaar komt zal dat officieel aan iedereen kenbaar worden gemaakt.

Toch nog wat meer gemist dan alleen gezond verstand... tongue

Bedankt voor de info!

Offline

#89 2018-11-26 14:04:14

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,956

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

RVO werkt ook aan de BGT.

Ik kreeg bij een melding voor het eerst.
Bronhouder: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Deze kaart geeft op eenduidige wijze de ligging aan van alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw) percelen. De kaart maakt duidelijk hoe de topografische grenzen in Nederland lopen. En daarmee ook de grenzen van de landbouwpercelen.

Gemeenten, provincies en waterschappen beheren de BGT samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Ieder van deze organisaties is verantwoordelijk voor een specifiek deel van de digitale kaart. Zo is RVO.nl verantwoordelijk voor de landbouwpercelen.

Wij bereiden ons momenteel voor op het gebruik van de BGT in de perceelsregistratie. De huidige topografische grenzen (referentiepercelen) gaat RVO.nl baseren op de BGT. Samen met de sector onderzoeken we de komende maanden hoe we de BGT op een verantwoorde manier kunnen gaan gebruiken.

Ik kreeg bij een melding voor het eerst.
Bronhouder: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Volledige synchrone BGT-database beschikbaar bij RVO

Na een lange voorbereiding en ook een lange doorlooptijd is het RVO.nl gelukt om een volledige, synchrone BGT database van Nederland beschikbaar te hebben voor het beheer van BGT. Er is gebruik gemaakt de PDOK StufGeo bestanden (aangevuld met de laatste plukjes uit BRAVO). Deze zijn door middel van GeoBGT software van ESRI ingelezen in een database. Daarna zijn alle mutatiebestanden (die tijdens het downloaden en inlezen zijn opgespaard) verwerkt. De database wordt nu met automatische berichtenverkeer volledig synchroon gehouden.

Dagelijks worden zo enkele honderden mutaties verwerkt. Vanaf heden voert RVO.nl in heel Nederland mutaties door waarbij gericht wordt gewerkt aan de verschillende kwaliteitsissues (zoals OCO’s, gaten, waarde transitie etc).Beheer Grootschalige Topografie voor niet-bronhouders
Campus, recreatie- of bedrijventerrein uniform in beeld

meer in pdf.

Offline

#90 2018-12-06 12:59:02

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 1,585

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Misschien is het voor anderen zonneklaar, maar voor mij niet duidelijk: Klinkt goed, maar wat kunnen we hiermee en hoe komen we eraan?

Offline

#91 2018-12-06 13:59:33

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,956

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

RVO,  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die o.a. de registratie verzorgd, voor het areaal, de AAN (agrarische areaal, de agrarische kavels) en BRP (gewasperceel ingegeven door de agrariërs). Die deze kavels gaat invoeren in de BGT.

We zouden eerst de AAN kunnen gebruiken en importeren, nu het straks in de BGT zit, kunnen we het ook daar uit op halen.
Waar we misschien eerst een AAN nummer aan zouden hangen, zal dat straks een BGT nummer kunnen zijn.
Wanneer een nummer bekend is zou je er allerlei linked data aan kunnen hangen.
Of per nummer jaarlijks data kunnen verversen.
Je zal dan ook op het land een grote verschuiving kunnen krijgen van de lijnen in de BGT. Nu deze partij RVO hun kwalitatieve data in gaat voeren in de BGT. Elke agrariër (OSM'er ) tekent zijn eigen kavel in, de percelen, tekent hij buiten de lijntjes dan komt er een melding, of de buiten de lijntjes is nieuw agrarische land of een verbetering van een fout. (herverkaveling)


Net als met de start van de BAG, is de BGT nog niet op een peil van het is nagenoeg correct. Kleine foutjes/veranderingen, normale gang. Het is nog in opbouw.
Wanneer stap je in om zaken door te voeren.
Bij de BAG waren we op enkele gebieden te vroeg, wat ons later veel handmatig werk heeft opgeleverd.
De data verandert best nog wel veel, het verschil van wel of niet ingemeten (gebouwen).

Offline

#92 2019-01-20 16:44:20

Ninjoh
Member
Registered: 2018-09-20
Posts: 167

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Ik ben een beetje laat zie ik, maar wat betreft de kadastrale kaart is het belangrijk om te weten dat deze kaart lang niet altijd even nauwkeurig is, en geen enkele autoriteit heeft wat betreft kadastrale grenzen. Deze kaart is - historisch gezien - gemaakt door het overtekenen van oude kadastrale kaarten, waardoor het wel eens voorkomt dat de grens in de werkelijkheid ergens anders ligt, in enkele uitschieters tot wel 5m verderop!
Als een landmeter een kadastrale grens uitzet moet hij dan ook de originele veldwerken gebruiken om deze uit te zetten, en nóóit de kadastrale kaart. Met de digitale kadastrale kaart moet je dus zeker rekening houden met een halve meter afwijking, en enkele uitschieters waar het meerdere meters betreft.

Offline

#93 2020-06-15 09:11:26

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 469

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

De kadastrale kaart is sinds 1 juni geüpdatet van versie 3 naar versie 4. De laag kadastralekaartv3 uit de geodata-set is sindsdien kapot, ze zijn vergeten deze uit de layers te halen.

Ter vervanging kun je deze WMS gebruiken vanuit JOSM:

https://geodata.nationaalgeoregister.nl … pabilities

Je kan deze toevoegen via de knop +WMS in Imagery Preferences. Selecteer de laag KadastraleKaartv4 in de Add Imagery URL wizard.

De kadastrale lijnen lijken een fractie scherper te zijn in deze versie.

De kadastrale kaart kan een handige aanvulling zijn op de BGT wanneer deze laatste geen duidelijke grens geeft voor een erf. Bij het intekenen van scholen of het nauwkeurig intekenen van landuse=residential/commercial/retail/industrial kan deze van pas komen. De BGT is uiteraard nauwkeuriger, maar niet altijd ingetekend (vooral achter bebouwing).

Offline

#94 2020-06-15 11:44:22

goedegazelle
Member
Registered: 2017-07-19
Posts: 609

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

edit: Werkt niet, geen lagen.

Last edited by goedegazelle (2020-06-15 11:45:42)

Offline

#95 2020-06-15 15:47:01

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,274
Website

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

goedegazelle wrote:

edit: Werkt niet, geen lagen.

Ik zie wel alle lagen verschijnen...


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#96 2020-07-21 10:03:33

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,956

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Topic startaanpassing:

In overleg met productmanager van het Kadaster.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is nu verantwoordelijk voor de BGT en BRT.

Betere verwoording, beeldmateriaal aanpassing in datamateriaal.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB