OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#1 2018-07-10 10:10:51

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 39
Website

Strava heatmap

Strava heatmap er veldig nyttig når man skal tegne inn f.eks. turstier, sykkelstier og skiløyper. Etter at Strava la sin mest detaljerte heatmap bak innlogging er det forhåndsdefinerte kartlaget i JOSM bare tilgjengelig ned til zoom 11. Her er en oppskrift for å vise Strava heatmap i full detalj, dvs. ned til zoom 15:

 • Legg inn følgende sti i JOSM->Bilder->Bildelaginnstillinger som tms:

  https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles-auth/ride/colour1/{zoom}/{x}/{y}.png?Key-Pair-Id=<CloudFront-Key-Pair-Id>&Policy=<CloudFront-Policy>&Signature=<CloudFront-Signature>
 • Logg inn på strava.com (registrer deg først om du ikke har bruker ennå - det er gratis)

 • Åpne strava.com/heatmap

 • Gå til utviklermenyen i nettleseren din og kopier følgende nøkler fra informasjonskapslen www.strava.com inn i stien ovenfor:

  • CloudFront-Key-Pair-Id

  • CloudFront-Policy

  • CloudFront-Signature

 • Legg inn [15] som maksimal zoom

 • Gi den et navn, f.eks. Strava heatmap

 • Velg så det nye bildelaget du har definert i Bilder-menyen i JOSM

Vær veldig nøye med å kopiere nøklene helt nøyaktig. Stien i bildelagsinnstillingene ser til slutt f.eks. slik ut (bruk din egen, ikke denne):

tms[15]:https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles-auth/ride/colour1/{zoom}/{x}/{y}.png?Key-Pair-Id=APKAIDPUN4QMG7VUQPSA&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOiBbeyJSZXNvdXJjZSI6Imh0dHBzOi8vaGVhdG1hcC1leHRlcm5hbC0qLnN0cmF2YS5jb20vKiIsIkNvbmRpdGlvbiI6eyJEYXRlTGVzc1RoYW4iOnsiQVdTOkVwb2NoVGltZSI6MTUzMjAxMzI2OX0sIkRhdGVHcmVhdGVyVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNTMwNzg5MjY5fX19XX0_&Signature=f2Qa-IOIsa-8TqJN~huRPElXwoPQo1-bHFIiF0F5uoT6w~VyZ-~qeYqiDdtaQsZLorYNk57uZKnm6IpG39s-iLwbLVWph7ghMH9CUJMdgL1eUo94tkXs-uucq4rtspK9It-6f1a68-emjTHFFNTKW4vVzMqRL12q7vfYEkz07zLwtAOrHOGqlBZ4xwjqbfQHfI1nXGHbKxL6cfGr8OT6ZLZq2pzD5jyR0g~rEagaQBW1Y1BiOW8ZI7XWgCDJU7d8dSA3Dr4n7VG9N31B2Pfgv00ZGVYUml15v18FfAcMew00w30oq5Nhxwd-t-pqhuwPfTWCYFtuv14rrzhaQ7M5pw__

Merk at nøklene må oppdateres etter ca en uke (dato står i informasjonskapselen).

Stien ovenfor viser aktiviteter i Strava som er lagret som ride (sykkel). Her er de tilgjengelige alternativene:

 • run - løpeaktiviteter

 • ride - sykkelaktiviteter

 • both - løpe- og sykkelaktiviteter

 • winter - vinteraktiviteter

 • water - vannaktiviteter

 • all - alle aktiviteter

Last edited by NKA (2018-07-10 11:34:02)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB