OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#1 2018-07-08 17:54:05

Gertjan Idema
Member
Registered: 2010-09-04
Posts: 307

BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Bij de start van de BAG import hebben we een discussie gehad over het taggen van BAG ligplaatsen.
Formeel is een ligplaats in de BAG een gebiedje met een officieel adres waar een woonboot mag liggen. Omdat de woonboot vervangen kan worden (Roerend goed), wordt officieel de contour van het gebiedje vastgelegd in de bag en niet de contour van de boot. Een eventueel schuurtje op de wal (roerend goed) staat gewoon als gebouw in de BAG.

Omdat destijds in veel gevallen de contour van de woonboot in de BAG stond, is er bij de import voor gekozen om de ligplaatsen te taggen als building=houseboat, met het adres op de contour van de woonboot.

Inmiddels gaan gemeenten zich conformeren aan de BAG standaard voor ligplaatsen. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Groningen in Meerstad de oorspronkelijke woonboten die als pand in de BAG stonden verwijderd en de contour van de ligplaats toegevoegd.  https://www.openstreetmap.org/#map=17/53.22399/6.65377
De ligplaats contouren staan nu als landuse=houseboat in OSM. Persoonlijk vind ik de keuze mooring=private beter, waar hier https://www.openstreetmap.org/#map=19/53.09876/5.94505 voor gekozen is.
Geen van beide oplossingen wordt gerenderd op de standaard openstreetmap kaart, wat mij op zich netjes lijkt. De adressen worden ook niet gerenderd, maar wel gevonden door Nominatim.

Omdat de BAG plug-in nu geen rekening houdt met landuse=houseboat of mooring=private, worden deze ligplaatsen nu getoond als nog niet bestaand in OSM.

Mijn voorstel is dit:
Als beide contouren bekend zijn:
- Tag de woonboot contour met building=houseboat en  floating=yes Zonder de ander BAG tags.
- Tag de ligplaats contour met mooring=private, zonder building tag, maar met ref:bag, source=BAG en source:date tags

Als de BAG contour overeenkomt met de woonboot contour, of niet bekend is of het de woonboot of ligplaats contour is:
- Nog even niets doen, of de woonboot contour overnemen van een luchtfoto

Adres:
Voor het adres hebben we 3 opties: Op de ligplaats contour, op de woonboot contour of op een losse node.
Op de ligplaats contour sluit het beste aan op de BAG definitie.
Op de woonboot sluit aan bij de huidige werkwijze en is het meest intuitief. Bovendien wordt het huisnummer gerenderd op de standaard kaart.
Op de node sluit aan bij de huidige werkwijze voor gebouwen.

Benieuwd naar jullie reactie.

Offline

#2 2018-07-08 22:30:49

eggie
Member
From: Dordrecht
Registered: 2010-09-03
Posts: 3,016

Re: BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Zo doe ik het eigenlijk al in grote lijn . Soms is zo'n boot weg voor onderhoud of er komt een ander. Het adres blijft dan meestal gewoon bestaan.  Ik houd de adressen conform de BAG (tenminste in Dordrecht) bij ligplaatsen op het vlak. (mooring=private)

Offline

#3 2018-07-08 22:59:11

HenkL
Member
From: Groningen - NL
Registered: 2015-09-07
Posts: 643

Re: BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Er is een verschil tussen woonboten en waterwoningen.
Een woonboot is van oorsprong een schip dat nu min of meer permanent een vaste plaats als woning gekregen heeft, maar ook kan verkassen.
Een waterwoning is nooit een schip geweest, heeft een vaste plaats en zal niet van plaats veranderen.

Een waterwoning is dus veel meer vergelijkbaar met een gewone woning, met als enig verschil dat het op water drijft. Het heeft een vast adres dat niet verandert, het heeft een vast contour dat niet verandert.

Offline

#4 2018-07-09 08:39:28

JanWandelaar
Member
From: Melderslo
Registered: 2011-04-09
Posts: 451

Re: BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Mijn voorkeur gaat uit naar een soorgelijke mapping van woonboten en woonwagens om niet te veel uitzonderingen te krijgen.

De "building=" tag  op daadwerkelijke boot (woonwagen) zodat datgene dat physiek aanwezig is ook op een kaart komt.

Offline

#5 2018-08-08 23:09:37

HenkL
Member
From: Groningen - NL
Registered: 2015-09-07
Posts: 643

Re: BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Heb in Meerstad de kantoorboot van Bureau Meerstad (contour plus adresnode plus zonnepanelen) verplaatst naar nieuwe ligplaats.
Deze laatste was reeds geïmporteerd vanuit de BAG. Heb de adresgegevens daarvan overgebracht naar de adresnode van de kantoorboot.
Heb de contour van de ligplaats (groter dan de boot) voorzien van de tag mooring=private.

Offline

#6 2018-11-02 00:20:54

HenkL
Member
From: Groningen - NL
Registered: 2015-09-07
Posts: 643

Re: BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Toch nog even hierop doorgaan.

1. In Meerstad zijn er nu een aantal drijvende woningen, die al enkele jaren geleden uit de BAG zijn geïmporteerd, en voorzien van building=yes of building=house. In de huidige BAG komen deze nu niet meer voor. Dit jaar is daaromheen een nieuwere en veel ruimere 'ligplaats' vanuit de BAG geïmporteerd, en voorzien van de tags landuse=houseboat en floating=yes. Het adres staat nu op de ligplaats. Kan zo niet zien of er voorheen een aparte adresnode was.

2. Eveneens in Meerstad zijn nieuwere ligplaatsen vanuit de BAG geïmporteerd met als tags building=houseboat en floating=yes; adres is ook hieraan gekoppeld. Slechts in enkele gevallen ligt er ook daadwerkelijk een drijvend huis dat qua grootte/positie overigens overeenkomt met de ligplaats, maar voor het merendeel is het nog toekomstmuziek.

3. In Ten Boer zijn recentelijk vijf staanplaatsen vanuit de BAG geïmporteerd, voorzien van de tags building=yes en start_date=null. Geen adres, hoewel die in de BAG wel aanwezig is. Het betreft hier experimentele woningbouw (project 'Woldwijk') met gebruik van stro/klei, dan wel 'tiny houses' op wielen. Bij de drie kleinere 'staanplaatsen' is op recente satellietbeelden een cirkelvormig gebouw te zien, dat niet overeenkomt met de staanplaatsen. De twee grotere staanplaatsen zijn waarschijnlijk bedoeld voor de tiny houses, maar die zijn er nog niet.

Als het gaat om lig- en staanplaats zijn de BAG-gegevens duidelijk de laatste jaren veranderd. Zoals eerder in deze draad gezegd: volgens de meest juiste (nieuwe) norm is een lig/staanplaats in feite niets anders dan wat een een perceel is bij een woning.
Het is dus volstrekt onjuist dit bij nieuwe import simpelweg te voorzien van 'building=*'.

Voor woonboten is voorgesteld de (ruime) ligplaats te voorzien van 'landuse=houseboat' dan wel 'mooring=private'. Het laatste is weliswaar een praktische oplossing voor drijvende huizen met een ruime marge rondom, maar biedt geen oplossing voor staanplaatsen.

Offline

#7 2018-11-02 15:46:58

HenkL
Member
From: Groningen - NL
Registered: 2015-09-07
Posts: 643

Re: BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Voorstel, vooralsnog alleen voor nieuwe BAG import:

a. voorzie de contour van een lig/standplaats van de tag landuse=houseboat dan wel landuse=static_caravan; zet adresgegevens op deze contour, en de bijbehorende BAG data

b. bij daadwerkelijke 'bebouwing' met contour die overeenkomt met de lig/staanplaats, dan aan die laatste toevoegen: building=houseboat of building=static_caravan

c. bij daadwerkelijke 'bebouwing' met afwijkende contour, deze handmatig intekenen aan de hand van observaties en voorzien van building=houseboat of building=static_caravan

d. indien daadwerkelijke bebouwing aanwezig is, maar de contour daarvan niet kan worden vastgesteld, dan terugvallen op b, met toevoeging van bv. 'note=contour building onduidelijk'

e. floating=yes lijkt me overbodig bij een houseboat

f. alleen bij daadwerkelijke 'bebouwing' adresgegevens overzetten van landuse-contour naar building (op contour of aparte adresnode zoals bij panden?)


Voorbeeld van a: onbezette ligplaats Heemraad 3
Voorbeeld van c met f: ligplaats met drijvende woning De Overtoom 39

Offline

#8 2018-11-02 20:45:24

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,666

Re: BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Het lijkt mij dat landuse=houseboat geen goede tag is.
water is geen land

Offline

#9 2018-11-03 00:43:05

HenkL
Member
From: Groningen - NL
Registered: 2015-09-07
Posts: 643

Re: BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Water is inderdaad geen land, maar ik probeer iets te vinden dat zowel bij houseboat als static_caravan toepasbaar is, en in beide gevallen niet tot rendering leidt. De eerder voorgestelde tag mooring=* is mooi voor een houseboat maar niet toepasbaar bij static_caravan. Natuurlijk kunnen we een geheel nieuwe tag bedenken, zoals bv. lot=* of parcel=*, maar ik geef de voorkeur aan een bestaande tag.

Verder wil ik graag iets waarmee de BAG importeurs uit de voeten kunnen. Dus commentaar van die kant erg welkom.

Offline

#10 2018-11-03 11:53:39

JanWandelaar
Member
From: Melderslo
Registered: 2011-04-09
Posts: 451

Re: BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Huisboten/ligplaatsen en "caravans" (houten huizen met wielen ergens eronder) vind ik lastig en als ik bij een BAG update niet weet hoe het zit verander ik niets.  Ook omdat ik niet weet of dat de BAG veranderd is omdat er daadwerkelijk iets veranderd is of omdat er andere inzichten zijn hoe de BAG gevuld moet worden.

Bij de adresgegevens lijkt het mij het handigst om deze op dezelfde manier als bij huizen te taggen.

Drijvende huizen (zoals in Roermond: http://www.oolderhuuske.nl/497/Vakantiewoningen) lijken mij meer building=house dan een building=houseboat. Deze gaan niet varen of verplaatst worden.

Niets taggen bij een lig- of stand-plaats is het lastigst bij het onderhoud omdat dat zichtbaar is als een ontbrekend object.

Offline

#11 2018-11-03 12:37:32

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,666

Re: BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Sander heeft het al eens over "plot' gehad, maar is volgens mij alleen mogelijk op het land, op het water zou het "berth" kunnen zijn.

plot
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag … nts%3Dplot
static_caravan=plot
maar, wel niet omheining aanwezig.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:place%3Dplot


berth wordt beschreven vooral bij havens voor vessels, seamark gebruikt de term.
berth ligplaats
mooring, het aanleggen, is de aanlegmogelijkheid een onderdeel van de ligplaats?
houseboat=berth
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Harbour

Berth: A named or numbered place where a vessel is moored at a wharf.

Logisch dat vooral havens en schepen worden vernoemd, een ligplaats is een ligplaats dus waarom niet voor een houseboat.


De twee termen zijn bekend binnen OSM.

Last edited by Allroads (2018-11-03 14:10:51)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB