OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#76 2018-06-04 14:33:18

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 914

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

AndriesWijma wrote:

Binnen Wikipedia zijn er richtlijnen en tevens een actieve gemeenschap die de relevantie van artikelen en informatie binnen artikelen bewaakt. Dat is nodig om de balans te bewaken: dat de uitwerking van grote onderwerpen niet ondersneeuwt onder veel kleinere onderwerpen binnen een thema.

Terecht

OSM heeft naar mijn mening ook een bepaalde balans nodig om goed te functioneren. Je kunt bijdragen van mappers niet volledig los van elkaar zien. De keuzes van de ene mapper hebben invloed op die van een ander.

Zeker, vandaar de afstemmingen die er zijn. Ook niet allemaal even geweldig, maar 100% tevredenheid krijg je nooit bij elkaar gepolderd.

Bijv. de al aangehaalde buslijnen. Dat is een voorbeeld van snel verouderende informatie. Hiervoor bleek voldoende interesse om een grote inhaalslag te maken en zaken beter bij te houden. Was dit niet opgepakt door Maarten Deen en daarna door diverse anderen, dan zat OSM nu vol met oude, onbetrouwbare info op dat gebied. Ik heb veel tijd en energie gestoken in de buslijnen binnen Fryslân en dat had ik niet gedaan als de (toen verouderde) info nog niet in OSM stond. Dat is ten koste gegaan van mijn voortgang met andere zaken binnen OSM.

Euh... heb je nou wel of niet dingen voor niks gedaan? Ik ben geloof ik niet zo helder vandaag... maar goed afstemmen en delen van info is zeker belangrijk. In de wiki's waar ik veel kom zie ik dat er een tijd lang heel aktief van alles gedaan en gedokumenteerd is, en daarna meestal een radiostilte van vijf of meer jaar.

Vorig jaar ging het over het intekenen van een trottoir als highway. De consensus was volgens mij dat het als lijnelement toevoegen van ALLE trottoirs niet gewenst is. Voor navigatie eventueel handig maar voor de leesbaarheid kaart zou het een verslechtering zijn.

Mee eens, zou een hoop werk zijn en renderers zouden allicht besluiten die info weg te gaan laten omdat het weinig toevoegt en het default kaartbeeld onnodig verbrokkelt. Bij wandelroutes intaggen heb ik veel met voetpaden te maken, ik teken ze alleen in als het echt nodig is.

Er is de consensus over samenvoeging van winkel- en bedrijfsinfo met de adresnode. Ik had het liever gescheiden en dat in eerste instantie zo toegepast. Daarna heb ik me geconformeerd aan de consensus. Samenvoeging zou voor navigatie niet noodzakelijk zijn maar het argument is dat het vooral handig is om bij zoekopdrachten de gecombineerde info te zien. Helaas voor mij gaat dat ten koste van het detail dat ik kon waarderen: icoon en naam én nummering zichtbaar op de kaart.

Deze maakt mij niet uit dus als ik 's 1 pandje doe kijk ik gewoon in de omgeving hoe het gedaan is. Ik heb de indruk dat er niet massaal samengevoegd wordt. Zoekopdrachten vind ik een minder sterke motivatie dan goede info op de basiskaart. Ik zou me hier op hoog niveau niet druk over maken, is ook meer een render-punt toch?

Wat betreft de vrachtwagenchauffeur voor gevaarlijke stoffen: pas na een reeks berichten die het nut in vraag stelden kwam er betere informatie over het gebruik. Draagvlak scheppen en de juiste adviezen krijgen is gebaat bij doorvragen over nut en gebruik.
Ik vind het trouwens vrij bizar dat chauffeurs vanwege de veiligheid beperkt zijn in hun routes en er tegelijkertijd blijkbaar geen eisen aan kaartkennis wordt gesteld. En dat dan zo'n chauffeur, een uitvoerende, komt vragen om in OSM hier iets mee te gaan doen...

Ik begrijp niet goed wat je hier betoogt. Ik zou denken: voor routeren van gevaarlijke stoffen ga je zowizo niet op open data af, maar dat neemt niet weg dat je als het op de weg zichtbaar is een manier kan afspreken om die informatie in OSM te stoppen. Hoog over ga je niet kunnen/willen beslissen of, voor wi een waar dat nuttig is, en dat hoeft ook niet. Mappers, taggers en renderers gaan het wel of niet gebruiken, daar zie je het aan. Op de default kaart zou ik het niet weergeven.

Peter Elderson suggereert dat zelfrijdende auto's de voorrangsinfo van OSM kunnen gaan gebruiken. Arme Eggie... die zal straks 24 uur per dag alert moeten zijn op geklooi van beginners met de voorrangsinfo.

Hm ja, min of meer hetzelfde als met die gevaarlijke stoffen: je kan niet op open data afgaan als het 100% zeker moet zijn. Dus beperkt tot zichtbaar en zonder garantie routeren (voor zover voorrang daarin meetelt) en rendereren met een voorrang-AAN switch of zo. Of ik dat belangrijk vind: geen idee, daarom zeg ik: alls voorrang in het algemeen belangrijk genoeg gevonden wordt om te taggen, dan moet je dit geval ook meenemen, in ieder geval in het tagging schema van voorrang.

Een deel van de vrijwilligers houdt zich binnen OSM onder andere bezig met de grote lijnen om te zorgen dat het project niet slechts een losse optelsom is van alle individuele bijdragen (net zoals dit voor Wikipedia geldt). Onderdeel daarvan is het in vraag stellen van het nut en de wenselijkheid van bepaalde zaken.

Zeker, en de kunst is om dat alleen te doen bij de grote lijnen. Dus je kan niet zeggen: OV taggen we wel, we tuigen daar een heel schema voor op hoe dat gebeurt, maar een gondellijntje over een rivier doen we niet, wat is daar het nut van. Dan zeg je: gondellijntje komt ook voor, er is een tag voor die niemand in de weg zit, wie dat belangrijk vindt gebruikt het, en dan zien we wel hoe belangrijk het gevonden wordt en waar. Gokje: in Luxemburg.


Grensfietser, Rome-wandelaar, lid Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Offline

#77 2018-06-04 14:53:28

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 914

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

A67-A67 wrote:

Het voorstel is nu om highway=give_way ook op een way toe te staan. Betekenis: wegtype waarop bestuurders totale voorrang moeten geven aan alle kruisende weggebruikers. Specificeren van direction is niet nodig.

Een nieuwe tag hoort niet te conflicteren met bestaande tagging. De key highway wordt op ways al gebruikt voor de classificatie van de weg. Daardoor is het niet mogelijk om deze key ook voor voorrang te gebruiken. Op nodes is het wel mogelijk omdat dat niet conflicteert met bestaand gebruik.

Je gebruikt de key hier inderdaad om het stuk weg te classificeren. give_way is het belangrijkste gevolg en doel van dit type wegdeel, dus het is niet onlogisch om het type daarnaar te noemen.  Heb je een andere naam voor een uitritachtig wegdeel?


Grensfietser, Rome-wandelaar, lid Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Offline

#78 2018-06-04 15:13:29

A67-A67
Member
Registered: 2014-04-08
Posts: 316

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

Ja, highway=residential als de rest van de weg residential is, highway=tertiary as de rest van de weg tertiary is, enzovoort. Dit zijn de oudste en meest fundamentele tags in OSM. Die gaan echt niet zomaar veranderd worden.

Offline

#79 2018-06-04 17:00:03

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 914

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

A67-A67 wrote:

Ja, highway=residential als de rest van de weg residential is, highway=tertiary as de rest van de weg tertiary is, enzovoort. Dit zijn de oudste en meest fundamentele tags in OSM. Die gaan echt niet zomaar veranderd worden.

Veranderen hoeft niet, ze hoeven niet weg, alleen voor stukken stukken weg die anders zijn kan je wel andere values toepassen. Zoals de beschrijving van highway=*  ook uitbundig laat zien. Er is geen konflikt, er is een toevoeging.

Als je het rijtje van highway= values langsloopt zie je een weelde aan verschillende indelingen: formele, uiterlijkgebonden en doelgebonden benamingen, alles door elkaar. Je kan je wat dat betreft niet beroepen op één systematiek waar iets niet in zou passen.


Grensfietser, Rome-wandelaar, lid Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Offline

#80 2018-06-04 17:25:55

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 630

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

@Peter Elderson

De helderheid ontbrak in mijn uitleg over de buslijnen.
Als info eenmaal een tijdje in OSM zit dan moet de gemeenschap er wel iets mee, tenzij echt iedereen het er overeens is dat het weg kan. De buslijnen vragen redelijk wat tijd en aandacht om bij te houden en ik heb nog geen tekenen gezien dat de data goed wordt benut.
Wegwerken en voorkomen van sterk verouderde / foutieve en belangrijke ontbrekende informatie heeft volgens mij prioriteit voor alles wat met wegen te maken heeft. Als er een nieuwe omvangrijke categorie wordt toegevoegd en gepromoot (zoals 'voorrang') dan gaat dat gaandeweg ook als van belang zijnde ontbrekende informatie worden gezien voor de rest van het land.
Iets nieuws toevoegen is vaak leuk werk, iets bestaands controleren en onderhouden minder leuk. Laten we nou eerst zorgen dat de bestaande info dik in orde is. Zoals wiki's verbeteren om de kans op eenduidige tagging te vergroten.

Over de adresnodes: twee tags van een node als tekst renderen is niet gebruikelijk en binnen Nederland doen we het afwijkend. Dus om renderers zover te krijgen om via deze methode zowel naam als nummer te laten zien lijkt me een lastig verhaal.
Net zoals je moeilijk van een renderer kunt vragen om per trottoir te beoordelen of het wel of niet de moeite waard is om te laten zien.

Over vervoer gevaarlijke stoffen: zeker, als daarover info wordt gegeven langs de weg kan dat worden toegevoegd. Het ging mij erom dat ik het logisch vond dat men vraagtekens zette bij het nut.
Ik zou verwachten dat wordt gewerkt met een degelijk en actueel infosysteem over te vermijden tunnels e.d. en dat een chauffeur in staat moet zijn om zonder navigatie zijn weg te vinden.

Morgen meldt zich op het forum een folderbezorger die graag de aanwezigheid van NEE/NEE- en JA-NEE-stickers wil taggen op adresnodes. Zichtbaar 'on the ground' en nuttig voor bezorgers van ongeadresseerde post. Doen! tongue

Over voorrang: daarom zijn er nu mappers die tegengas geven tegen het idee dat voorrang belangrijk genoeg is om te taggen. Want is het eenmaal geaccepteerd dan komen inderdaad ook gevallen als de uitritconstructie aan bod.
Stel je houdt wijzigingen in het wegennet bij in je regio en je vindt voorrang onbelangrijk. Iemand anders gaat in jouw regio overal voorrang toevoegen. Dan moet je daar wel iets mee doen als je wijzigingen doorvoert en het goed wilt achterlaten.

Offline

#81 2018-06-04 19:12:30

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,685

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

multimodaal wrote:

Bij highway=crossing wordt een highway gekruist door... een andere highway!
Met alleen die tag weet je dus niet nog niet welke van de twee highways de gekruiste en welke de kruisende is.

Klopt, maar de wiki, omschrijft dat het voor voetgangers is en men kan ook voor de bicycle gebruiken.
Daar beperkt de wiki het gebruik.

multimodaal wrote:

Het zou zelfs bijzonder inconsequent zijn om voorrang door een B6 wel te mappen en door een uitritconstructie niet.

Voorrang en inconsequent tagging.

60px-Nederlands_verkeersbord_B6.svg.png
Wel een B6 mappen op een node op de weg die voorrang moet geven.
Vaak is er, staat er een op de weg die voorrang heeft, verkeersbord.
60px-Nederlands_verkeersbord_B3.svg.png60px-Nederlands_verkeersbord_B4.svg.png60px-Nederlands_verkeersbord_B5.svg.png
B3 B4 B5
Geeft uiteindelijk deels dezelfde voorrangregels als een inrit/uitritconsrtuctie.
Dit wordt in Nederland nog haast niet of helemaal niet getagt.
Hoe zou dit getagd moeten worden?

Ook prioirty_road= op een klein stukje weg de kruising?

Zou een route rekening houden met priority-road stukjes?
B6 is give_way zou een negatieve punt krijgen, dan zou priority_road een plus krijgen.

We hebben, wat ik eerder aan gaf.
60px-Nederlands_verkeersbord_B1.svg.png
priorty_road=yes

Ik kan mij zelfs voorstellen dat op de fiets oversteekplaats die voorrang heeft, op dat stukje cycleway=crossing priorty_road=yes_unposted zou kunnen komen te staan.


Denk, dat je helemaal geen nieuwe tag nodig hebt voor inrit/uitritconstructie.

En het met bestaande kan oplossen, eigenlijk moet je de weg die voorrang heeft ook taggen, zie boven B3 B4 B5, als we dat goed doen. Wetende, hoe we dat moeten doen.

residential is een classificatie

indicate the importance of the highway

Roads which serve as an access to housing, without function of connecting settlements. Often lined with housing.


om de highway=crossing op way niet gebruikt kan worden.
wordt het residential=crossing.

Zelf denk ik dan een goede key minority_road, een nieuwe key, zou kunnen zijn die algemeen gebruikt kan worden.

Last edited by Allroads (2018-06-05 19:08:28)

Offline

#82 2018-06-14 06:29:49

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 914

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

Ik heb een proefje gedaan op 1 weguitrit: https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.96635/4.60753

Het laatste deel van de bovenste Middenmolensingel, vanaf het begin van de uitrit tot aan de kruisende wegas, heb ik highway=living_street getagd. Op OSM Carto is het dan lichtgrijs gevuld ipv wit.

De betreffende stoep is breed, met bomen, tuinen en tuinpaden en erlangs zijn parkeerhavens. De stoep loopt gewoon door over de weguitrit heen, dus rijdend verkeer moet daadwerkelijk over de stoep (living_street is toepasselijk; Id vertaalt het als Woonerf).

Voorrang:
Op het deel living_street is rijdend verkeer te gast, dus moet aan alles en iedereen voorrang geven.
De grotere weg heeft dus ook voorrang op alles wat uit de living_street komt.
Er is verder geen voorrang aangegeven in OSM, en dat komt overeen met de situatie op de weg: er staan geen borden of tanden.

Deze tagging laat op de kaart dus zien dat de grotere weg voorgaat en dat ook voetgangers voorgaan en precies vanaf waar.
Apps en toepassingen kunnen hier ook konklusies uit trekken wb routing en voorrang.
 
Of mappers bereid zijn dit te gaan doen op weguitritten, geen idee, maar dit is MI wel een juiste en bruikbare weergave van de werkelijkheid, toch?


Grensfietser, Rome-wandelaar, lid Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Offline

#83 2018-06-14 08:33:59

phicoh
Member
Registered: 2013-04-11
Posts: 264

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

Peter Elderson wrote:

Ik heb een proefje gedaan op 1 weguitrit: https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.96635/4.60753

Het laatste deel van de bovenste Middenmolensingel, vanaf het begin van de uitrit tot aan de kruisende wegas, heb ik highway=living_street getagd. Op OSM Carto is het dan lichtgrijs gevuld ipv wit.

Ik het lijkt me fout om 1 tag te gebruiken voor twee totaal verschillende dingen. Een praktisch bezwaar is dat een woonerf een maximale snelheid heeft en
een uitritconstructie niet.

Offline

#84 2018-06-14 08:58:46

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 914

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

@phicoh
1. Welke twee totaal verschillende dingen bedoel je?
2. Woonerf bestaat in de verkeerswetgeving niet meer, er is dus ook geen maximale snelheid. Alleen Id gebruikt het woord als vertaling voor "living_street".
3. Dat stukje weg voldoet aan de osm wiki over highway=living_street.  Het woord woonerf staat in de tabel met landspecifieke eigenschappen, maar dat is dus achterhaald. De tabel is ook geen voorschrift, het is een opsomming van landspecifieke eigenschappen maar dat kan variëren.

NB: ik stel dus NIET voor om living_street te reserveren voor uitritconstructie. Wel om als een weguitrit voldoende overeenkomt met de osm-wiki voor living_street, dat je dat dan ook zo kan taggen. De tag schrijft niet voor hoe je het moet behandelen in routers en kaarten en welke regels voor voorrang en snelheid er lokaal of landelijk aan verbonden zijn, maar voor zover ik kan vaststellen routeert het goed en rendert het prima op standaard Carto.


Grensfietser, Rome-wandelaar, lid Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Offline

#85 2018-06-14 10:31:20

phicoh
Member
Registered: 2013-04-11
Posts: 264

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

Peter Elderson wrote:

@phicoh
1. Welke twee totaal verschillende dingen bedoel je?
2. Woonerf bestaat in de verkeerswetgeving niet meer, er is dus ook geen maximale snelheid. Alleen Id gebruikt het woord als vertaling voor "living_street".
3. Dat stukje weg voldoet aan de osm wiki over highway=living_street.  Het woord woonerf staat in de tabel met landspecifieke eigenschappen, maar dat is dus achterhaald. De tabel is ook geen voorschrift, het is een opsomming van landspecifieke eigenschappen maar dat kan variëren.

NB: ik stel dus NIET voor om living_street te reserveren voor uitritconstructie. Wel om als een weguitrit voldoende overeenkomt met de osm-wiki voor living_street, dat je dat dan ook zo kan taggen. De tag schrijft niet voor hoe je het moet behandelen in routers en kaarten en welke regels voor voorrang en snelheid er lokaal of landelijk aan verbonden zijn, maar voor zover ik kan vaststellen routeert het goed en rendert het prima op standaard Carto.

Ik weet niet welke versie van het RVV jij bekeken hebt, maar artikel 44 t/m 46 gaan wel degelijk over een woonerf. Ook al wordt dat tegenwoordig 'erf' genoemd.

Dus ik stel voor dat wel de tag living_street alleen gebruiken voor die straten die in het RVV met 'erf' aangeduid worden.

Ik kan in het RVV niets vinden over voorrang i.c.m. een erf. Dus het lijkt erop dat bij het verlaten van een erf de normale voorrangsregels gelden. Ook dat zou het gebruik van living_street voor een uitritconstructie onnodig verwarrend maken.

Offline

#86 2018-06-14 11:06:11

Kogacarlo
Member
From: Venlo noord-zuid
Registered: 2010-08-11
Posts: 645

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

Ik vind het wel een elegante oplossing maar zou me niet verbazen als een andere mapper het stukje erf een keer verwijdert nadat hij ter plekke constateerde dat bord G5 er niet staat.
2017-07-01_0&naam=27672.png

Last edited by Kogacarlo (2018-06-14 11:11:10)

Offline

#87 2018-06-14 11:27:13

Leo Slager
Member
Registered: 2017-10-30
Posts: 202

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

phicoh wrote:

Ik kan in het RVV niets vinden over voorrang i.c.m. een erf. Dus het lijkt erop dat bij het verlaten van een erf de normale voorrangsregels gelden. Ook dat zou het gebruik van living_street voor een uitritconstructie onnodig verwarrend maken.

Dat is correct, maar de aansluiting van een erf op een doorgaande weg behoort altijd geconstrueerd te zijn als een uitrit (doorgaand trottoir en drempel). En daaruit volgt dan weer: voorrang verlenen, ook aan voetgangers die de doorgaande weg volgen.

De drempel kan gewoon gemapt worden, ongeacht of daarachter een (woon)-erf ligt.
En dat is dan ook voldoende.

Offline

#88 2018-06-14 12:11:34

phicoh
Member
Registered: 2013-04-11
Posts: 264

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

Leo Slager wrote:

Dat is correct, maar de aansluiting van een erf op een doorgaande weg behoort altijd geconstrueerd te zijn als een uitrit (doorgaand trottoir en drempel). En daaruit volgt dan weer: voorrang verlenen, ook aan voetgangers die de doorgaande weg volgen.

De drempel kan gewoon gemapt worden, ongeacht of daarachter een (woon)-erf ligt.
En dat is dan ook voldoende.

Wat ik bedoel is dat living_street gebruiken om een voorrangssituatie aan te geven juist precies verkeerd om is.

Dus een tag als 'traffic_calming=driveway_construction' is de meest logische oplossing.

Offline

#89 2018-06-14 13:29:43

A67-A67
Member
Registered: 2014-04-08
Posts: 316

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

Ik ken genoeg situaties waar het einde van een woonerf zonder uitritconstructie is aangelegd. Dit komt vooral voor bij de overgang woonerf - zone 30.

De uitritconstructie is hetgeen dat de voorrang regelt, niet het woonerfbord (G5). Zoals Phicoh aangeeft is het taggen van voorrang d.m.v. highway=living_street verkeerd om.

Deze methode vind ik ook erg taggen voor de renderer. Het ziet er wel mooi uit, maar er ligt in het echt geen woonerf (officieel 'erf') op de locatie met highway=living_street.

Offline

#90 2018-06-14 13:37:44

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 914

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

phicoh wrote:

Dus ik stel voor dat wel de tag living_street alleen gebruiken voor die straten die in het RVV met 'erf' aangeduid worden.

phicoh wrote:

Wat ik bedoel is dat living_street gebruiken om een voorrangssituatie aan te geven juist precies verkeerd om is.

Ik zou juist pleiten om niet één specifieke nederlandse benaming of konstruktie of bord als living_street aan te duiden. De wiki-definitie is veel algemener en heeft allerlei uitwerkingen, het is zeker niet beperkt tot wat Nederland een erf noemt.


Grensfietser, Rome-wandelaar, lid Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Offline

#91 2018-06-14 13:41:03

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 914

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

A67-A67 wrote:

er ligt in het echt geen woonerf (officieel 'erf') op de locatie met highway=living_street.

living_street is dan ook niet hetzelfde als erf. Een erf kun je taggen met living_street, maar dat sluit niet uit dat anderre stukken weg ook living_street kunnen zijn.


Grensfietser, Rome-wandelaar, lid Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Offline

#92 2018-06-14 13:45:06

A67-A67
Member
Registered: 2014-04-08
Posts: 316

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

We hebben afgesproken op Openstreetmap om highway=living_street in Nederland juist wel hetzelfde te laten zijn als erf. In andere landen is het gelijk aan het vergelijkbare wegtype in die landen.

Offline

#93 2018-06-14 13:51:29

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 914

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

A67-A67 wrote:

We hebben afgesproken op Openstreetmap om highway=living_street in Nederland juist wel hetzelfde te laten zijn als erf. In andere landen is het gelijk aan het vergelijkbare wegtype in die landen.

Tja, dan houdt het op...


Grensfietser, Rome-wandelaar, lid Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Offline

#94 2018-06-14 15:32:19

Kogacarlo
Member
From: Venlo noord-zuid
Registered: 2010-08-11
Posts: 645

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

phicoh wrote:

traffic_calming=driveway_construction

Op een node of op een stukje highway?
Ik zou dan kiezen voor traffic_calming=driveway_exit

Peter Elderson wrote:

Tja, dan houdt het op...

Nee hoor. Als living_street prima werkt en er niks beters verzonnen wordt gaan we die gewoon gebruiken smile

Offline

#95 2018-06-14 15:45:54

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 914

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

Kogacarlo wrote:
phicoh wrote:

traffic_calming=driveway_construction

Op een node of op een stukje highway?
Ik zou dan kiezen voor traffic_calming=driveway_exit

Peter Elderson wrote:

Tja, dan houdt het op...

Nee hoor. Als living_street prima werkt en er niks beters verzonnen wordt gaan we die gewoon gebruiken smile

Wat  data en mogelijke rendering betreft is het m.i. voldoende. Wat er allemaal aan voorwaarden, konklusies, regels, gewoontes en afspraken aan verbonden wordt is een ander verhaal...


Grensfietser, Rome-wandelaar, lid Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Offline

#96 2018-06-14 16:56:30

A67-A67
Member
Registered: 2014-04-08
Posts: 316

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

Waarom een bestaande tag met een duidelijke betekenis (living_street = erf) gaan gebruiken voor andere zaken? Gaat het alleen om het kleurtje op de kaart? Dan is het duidelijk tagging for the renderer, wat absoluut niet de bedoeling is.

Wat mij betreft is een uitritconstructie een speciaal geval van voorrang. Daar is al een tag voor: highway=give_way voor op een punt. Er is ook een proposal voor een give_way-relatie, vergelijkbaar met turn restrictions.

Een mogelijk direct nadeel van de manier om living_street voor uitritten te gebruiken is dat een routeerder kan besluiten om een woonerf alleen aan het begin en einde van een route toe te staan, om te voorkomen dat een woonerf als doorgaande weg wordt gebruikt. Deze routeerder zal dan bijvoorbeeld een hele route om naar de andere kant van een woonwijk gaan maken omdat daar de enige ingang zonder uitritconstructie is.

Offline

#97 2018-06-14 21:11:12

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 914

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

A67-A67 wrote:

Waarom een bestaande tag met een duidelijke betekenis (living_street = erf) gaan gebruiken voor andere zaken? Gaat het alleen om het kleurtje op de kaart? Dan is het duidelijk tagging for the renderer, wat absoluut niet de bedoeling is.

Het gaat mij om het aangeven van een speciaal stuk weg op een bruikbare manier. Een van de gebruikswijzen is de standaardrendering, dat is absoluut een plus als dat kwa rendering lijkt op vergelijkbare wegdelen/gebieden. Alleen voor het kleurtje: nee. Anders had ik er wel een allotments van gemaakt, dat staat bééldig!

OSMand routeert er gewoon overheen.

Over het woord erf: de verkeersverzinners hebben dat woord gekaapt voor iets wat het eigenlijk niet is. Living_street=erf is eigenlijk vreemd, want het een echt erf is helemaal geen living_street. Een stuk weg tussen de huizenblokken wat doorgankelijk is voor voertuigen maar waar ze voetgangers alle ruimte moeten geven, of er nou een bord bij staat of niet, lijkt er meer op Dus ik vind het helemaal niet zo gek, al zeg ik het zelf. Maar als er in NL definitieve afspraken over zijn gemaakt dat uitsluitend wegen in een gebied aangeduid met dat erf-bord als living_street getagd worden,  (consensus, zou dat werkelijk mogelijk zijn?), ga ik daar niet doorheen banjeren.

Zou iemand anders ook losse wegeinden zonder erf-bord met ongeveer dezelfde eigenschappen als living_street gaan taggen, dan zou ik er ook niet tegen zijn. Hier in de buurt worden "(woon)erven" in hoog tempo vervangen door 30-Km zones (wijken) die met voorrangskruisingen op de 50-Km wijkverbindingen uitkomen. Binnen de 30-Km zones monden de keinere buurtstraatjes met uitritten uit op de 30-Km straten. Maar binnen de buurten heb  je gewoon kruisende straten en fietspaden waar de normale verkeersregels gelden, met aparte trottoirs en speelpleintjes voor voetgangers en kinderen.

Aangezien onze gemeente nooit voorop maar minstens 5 jaar achter loopt, heb ik de indruk dat de terugloop van het "Erf" niet alleen een lokale trend is. Op mijn tochten kom ik ze niet veel meer tegen, wel steeds meer voetgangersgebieden. Maar ik kan me vergissen. Ik zal eens kijken met overpass hoeveel living_streets er nog zijn in deze regio.

Bijgewerkt:
Een stuk of wat hier in de buurt, de meeste zijn toegankelijk via een uitritconstructie, maar er staan geen borden meer dat het een Erf is. Je kan het ook zo bekijken: alleen de randjes van de erven zijn nog Erf-elijk niet door borden maar door weginrichting, en de binnenstukken zijn normale straten maar ingericht voor zeer lage snelheid.

https://www.google.nl/maps/@51.9760399, … 2!1b1!2i45

Last edited by Peter Elderson (2018-06-14 21:29:33)


Grensfietser, Rome-wandelaar, lid Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Offline

#98 2018-06-15 00:54:36

Kogacarlo
Member
From: Venlo noord-zuid
Registered: 2010-08-11
Posts: 645

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

A67-A67 wrote:

Dan is het duidelijk tagging for the renderer, wat absoluut niet de bedoeling is.

Een mogelijk direct nadeel van de manier om living_street voor uitritten te gebruiken is dat een routeerder etc etc.

Nu tag je voor de router dat mijns inziens hetzelfde is; ook niet de bedoeling. (of is dat voer voor een nieuw draadje?)

Het probleem is alleen dat voetgangers voorrang hebben en daar is geen tag voor. Dat kun je oplossen met een stukje erf.
Of, zoals Phicoh voorstelt, een nieuwe tag verzinnen, dat waarschijnlijk het beste is.
Gelukkig hebben we al vier pagina's volgeluld dus we komen er wel smile lol

Last edited by Kogacarlo (2018-06-15 00:56:55)

Offline

#99 2018-06-15 14:01:02

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 914

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

Ze zijn er nog wel hoor, de "[woon]erven".
https://www.google.nl/maps/@51.9516632, … 312!8i6656

Het interessante van dit erf (nou ja, parkeerplaats) is dat de in/uitrit er niet bijhoort: het bord Erf (en aan de andere kant, einde erf) staat tussen de parkeerplaats en de uitritkonstruktie.

Last edited by Peter Elderson (2018-06-15 14:02:18)


Grensfietser, Rome-wandelaar, lid Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Offline

#100 2018-06-15 20:15:30

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 914

Re: Uitritconstructie, hoe verwerken, onderdeel van openbare weg.

Nog wat rondgekeken met overpass en dan vergeleken met google maps. Google maps is bijna altijd veel recenter.

* De meeste wegen getagd als living_streets zijn niet gemarkeerd met het bord erf.

* Sommige wel, verrassing!, maar de in/uitrit maakt geen deel uit van het gebied. Er is meestal een uitrit-achtige constructie gebruikt.

* Er zijn nog wel woonerven, maar die zijn heel vaak niet als living_street gemarkeerd. Soms residential, meestal unclassified.

* Woonstraten zijn in het algemeen slecht getagd: het meeste is lang geleden getagd als unclassified. Ik vermoed dat dat vroeger de afspraak was?

Kortom, geen lijn in te bekennen. Zijn hier wel afspraken over?


Grensfietser, Rome-wandelaar, lid Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Offline

Board footer

Powered by FluxBB