OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#1 2018-04-20 15:29:09

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 38
Website

Tillatelse til å bruke Norge i Bilder

OSM har fått tillatelse fra Geovekst til å tegne av fra Norge i Bilder (NiB) visningstjeneste. NiB har relativt nye flyfoto som er ortogonalisert, dvs. de har liten offset, og er dermed et mye bedre alternativ en Bing, DigitalGlobe osv.

Her er tillatelsen:

Fra: Marit Bunæs <Marit.Bunaes@kartverket.no>
Dato: 20. april 2018 kl. 13:00
Emne: SV: OpenStreetMap
Til: NKA mapper <nkamapper@gmail.com>

Hei!

Beklager at ikke har sendt deg vedtaket som er gjort av Geovekst-forum tidligere.

Saken ble behandlet i Geovekst-forum i mars. Geovekst-forum velger ikke å inngå en spesialavtale med OpenStreetMap om bruk av frie data utover det som tilbys gjennom Kartverket i dag.
OpenStreetMap er en kommersiell aktør i markedet og kan ikke sammenlignes med O-lag og frivillige organisasjoner.  Avtalen O-lag og frivillige organisasjoner har med Geovekst er en
spesialavtale med krav om å levere data tilbake til Geovekst-samarbeidet.

Som kjent er Geovekst-data ikke gratis, de har sin pris. Salgsinntektene går tilbake til samarbeidet som benytter inntektene til oppgradering/vedlikehold av dataene.

Digitalisering fra Ortofoto i visningstjenesten i Norge i bilder er tillatt.

Som svar på deres forespørsel er følgende vedtak gjort:

Vedtak i Sak 12_18 OpenStreetMap – tilgang til Geovekst-data?

  1. OpenStreetMap har tillatelse til å digitalisere fra Ortofoto i visningstjenesten Norge i bilder.

  2. FKB-data(Geovekst) er ikke åpne data, datasettene har en pris. Det samme gjelder for produktet N20. Geovekst-forum inngår ingen spesialavtale med OpenStreetMap.

  3. N20 bygning er ikke åpne data og det inngås ingen spesialavtale for dette produktet.

Med vennlig hilsen

Marit Bunæs
Fagansvarlig Geovekst
Kartverket
Tlf. /mob.: +47 32 11 85 35/ +47 90 16 78 00
Epost: marit.bunaes@kartverket.no

Kundesenter: 32 11 80 00
www.kartverket.no

Offline

#2 2018-04-20 15:40:19

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 38
Website

Re: Tillatelse til å bruke Norge i Bilder

Geovekst og Kartverket har ingen åpen visningstjeneste (WMS, cached tiles), så jeg jobber med å avklare hvilken visningstjeneste vi kan bruke. De fleste av dere vet vel allerede om slike tjenester som kan brukes i JOSM og iD.

Bruk "Norge i Bilder, Geovekst" som kilde på endringssettene.

Som det fremgår av vedtaket fikk vi ikke tillatelse til å bruke N20 Bygning eller N20/N5 Kartdata. N20 Bygning, som ville gitt oss omrisset av alle bygninger i Norge kan imidlertid kjøpes, så et alternativ er at vi finner en sponsor som er villig til kjøpe denne rettigheten for OSM. Prisen skal være ca. 40.000 kr for hele Norge.

Det er interessant at de omtaler OSM som en kommersiell aktør, men jeg tror ikke det egentlig har hatt betydning for avgjørelsen.

Her er henvendelsen som ble sendt til Geovekst: https://drive.google.com/file/d/1ALN523 … sp=sharing

Offline

#3 2018-04-26 14:58:05

Entur AS | Johan Wiklund
Member
From: Oslo
Registered: 2018-04-16
Posts: 12
Website

Re: Tillatelse til å bruke Norge i Bilder

Godt jobba NKA. Endelig har vi et nyttig ortofoto.


Data manager and OpenStreetMap contact for Entur AS

Offline

#4 2018-05-29 11:20:36

Reitstoen
Member
From: Trondheim, Norway
Registered: 2013-02-05
Posts: 16
Website

Re: Tillatelse til å bruke Norge i Bilder

Ser at NiB har kommet inn i JOSM nå.
Fantastisk jobb NKA! smile
Nå blir det god kvalitet på det som tegnes etter ortofoto.

Offline

#5 2018-05-29 11:44:53

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 38
Website

Re: Tillatelse til å bruke Norge i Bilder

NiB ble lagt inn som standard lag i JOSM i går. Det er bare å se etter "Norge i Bilder" eller "Norway Orthophoto" i Imagery-menyen når man befinner seg over Norge på kartet.

NiB kommer også som standard lag i neste release av iD (i stedet for Bing), sannsynligvis en gang i juni. Da blir det endelig slutt på offset i Norge.

Det er Norkart som velvillig har donert serverkapasitet til oss som en takk for at de selv bruker OSM i noen av sine kartløsninger. Etter hvert vil dette bli erstattet av en ny wmts fra Geovekst.

Tjenesten fra Norkart kan bare brukes av OSM til mapping, ikke f.eks. som bakgrunnslag i andre tjenester vi har. Vi må også unngå å spre nøkkelen som vi har fått tildelt. Nøkkelen som er i JOSM og iD skal alltid brukes da Norkart ellers må betale for hvert oppslag. Ved misbruk kan tjenesten bli stengt.

Offline

#6 2018-05-29 14:23:53

Entur AS | Johan Wiklund
Member
From: Oslo
Registered: 2018-04-16
Posts: 12
Website

Re: Tillatelse til å bruke Norge i Bilder

Dette er veldig bra jobbet NKA. Endelig forlater vi Bingsteinalderen!

Jeg vil gjerne anbefale alle som jobber med N50- eller Elveg-import til å kvalitetssikre data ref. NiB før man laster opp. Det er mye lettere for alle om man gjør en god forhåndsarbeid med data før man fletter det inn i OSM.


Data manager and OpenStreetMap contact for Entur AS

Offline

#7 2018-05-31 06:18:38

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 38
Website

Re: Tillatelse til å bruke Norge i Bilder

Nå er også de historiske ortofotoene gjort tilgjengelige i JOSM. Man velger fylke og deretter sted/årstall i menyen som kommer opp, f.eks. "Oslo-1937". De gamle ortofotoene er nyttige om man f.eks. skal mappe historiske jernbaner. Enkelte gamle/erstattede ortofoto som er yngre enn ca 10 år er ikke med her.

Som en bonus finnes også en del historiske kart fra Amtskartsamlingen her, de fleste fra 1870-1920, men også noen tilbake til 1700-tallet.

Teknisk: Det er samme nøkkel som for de nyeste ortofotoene, men den er lagt inn i en HTTP header og vises ikke i URL'en. Man må kjøre JOSM versjon 13878 (stable release) som ble lagt ut i natt for oss for å få dette til å virke.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB