OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#101 2018-02-14 17:10:46

observer
Member
Registered: 2017-07-19
Posts: 291

Re: Vervelende notes

Notes hebben alleen zin in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld als iets vrijwel onvindbaar is.

Martin Borsje wrote:

Een meer dan een jaar niet behandelde note is zinloos - laat daar geen enkele discussie over bestaan.

Indien niet strijdig met de eerste regel. (Ik ben zulke notes nog niet tegengekomen.)


OpenStreetMap: de wereldkaart die bol staat van gegevens.

Offline

#102 2018-02-14 17:15:34

observer
Member
Registered: 2017-07-19
Posts: 291

Re: Vervelende notes

Een note zegt in essentie: "Op deze plaats is nog niet gemapt."

Wanneer ik om me heen kijk dan is het grootste deel van de kaart niet of onvoldoende gemapt, nog los van alle slordige aangebrachte 3D-shapes. Ik heb niets aan iemand die zegt: "Ook dit stukje." want daar zijn er meer dan voldoende van.


OpenStreetMap: de wereldkaart die bol staat van gegevens.

Offline

#103 2018-02-14 18:37:16

Math1985
Member
Registered: 2009-04-17
Posts: 420

Re: Vervelende notes

Helemaal mee eens, dat lijkt me wel een goede basis voor een richtlijn. “Notes alleen voor het uitzonderlijke” of iets dergelijks. Dat hangt wel per gebied af natuurlijk: in Zoetermeer is een ontbrekende winkel uitzonderlijk (ik ben in de overtuiging dat we ze hier in elk geval allemaal wel hebben), in andere gebieden van Nederland zal dat niet zo zijn. Net zoals we in Nederland erg blij zijn met notes voor ontbrekende residentials (want daar willen we toch wel compleet mee zijn) terwijl er in andere landen zoveel ontbreekt dat missende residentials niet ‘speciaal’ zijn.

Offline

#104 2018-02-14 18:37:41

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 627

Re: Vervelende notes

Het is duidelijk dat Math zijn werkwijze wat betreft notes afwijkt van wat de grote meerderheid meerderheid aan reagerende mappers wenselijk vindt. Dat bleek een tijdje geleden al en is nu nog steeds zo.
Mijn voorstel is om deze huidige discussie te zien als laatste kans is voor Math om de anderen (deels) te overtuigen. Op basis van de uitkomst kunnen we richtlijnen toevoegen aan de Nederlandstalige Wiki-pagina over notes. We mogen vervolgens verwachten dat iedereen deze richtlijnen respecteert.

Offline

#105 2018-02-14 19:43:10

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 627

Re: Vervelende notes

Mijn beoordeling van de lijst met voorbeelden van Math:

1. Als het een bebord voetpad is dan wel. Als het een zeer lokaal pad is zoals in een wijk dan niet.

2. Het punt is dat veel mappers zich niet met winkels (willen) bezighouden. Degenen die dat wel doen zullen het ontbreken van meerdere winkels alsnog zelf kunnen constateren.

3. Ik zou proberen meer informatie te vinden en als het winkelcentrum een naam heeft kun je die info toevoegen. Op die manier kunnen anderen net zo goed zien dat daar winkels moeten zitten die ze eventueel kunnen toevoegen.

4. Bedrijven hebben net als winkels voor weinig mappers prioriteit. Ze worden vaak ook niet op de kaart weergegeven. Als jij het wel belangrijk genoeg vindt dan is het aan jou om er extra moeite voor te doen. Op internet kun je vaak ook de info vinden die nodig is en vooral als die info duidelijk niet verouderd is zie ik er meestal geen bezwaar tegen die te gebruiken.

5. Je hebt het vaker over 'huizen waar geen weg naar toe loopt', alsof daar mogelijk een belangrijkste aansluiting mist. Meestal gaat het, zoals in dit voorbeeld, gewoon over een huizenrij die weliswaar haaks maar vlakbij een straat is. Huizen parallel aan een straat zijn ook niet letterlijk verbonden met een straat maar iedereen snapt dat er waarschijnlijk paden tussen voordeur en straat zullen lopen, direct aansluitend op de straat danwel op het trottoir.
In het voorbeeld zou je zelf prima moeten kunnen inschatten dat de verbinding tussen de huizenrij geen straat is maar een pad moet zijn. En zulke paden zijn details die je zelf intekent of niet maar geen melding van gaat maken als zijnde 'missend.'

6 en 7. Zie punt 1 en 5.

Waar zijn de notes dan wel voor bedoeld? Wat mij betreft vooral de hoofdzaken / zaken die algemeen belangrijk worden gevonden, zoals de grotere infrastructuur: wegen, vaarwegen, spoorwegen, fietspaden, beborde voetpaden. Het kan gaan om het ontbreken van een element, fouten om te herstellen, reconstructies om door te voeren, en eventueel toevoegingen/aanpassingen die voor de nabije toekomst zijn aangekondigd.
Het kan ook gaan om voorzieningen of grootschalige verandering in of aanleg van een natuurgebied.

Als iets niet gemapt is kun je eens stilstaan bij de overkoepelende hoofdreden: er is nog geen mapper geweest die het belangrijk genoeg vond. En dat bedoel ik in relatie tot keuzes en tijdsbesteding van mappers.
Het kan zijn dat:
- in die regio geen of nauwelijks actieve mappers zijn
- voor dat type element nauwelijks belangstelling bestaat

Het betekent niet dat andere mappers vinden dat het ontbrekende helemaal geen waarde heeft of niet gemapt zou moeten worden. Het kan best zijn dat iemand het wel heeft opgemerkt en zelfs op een werklijstje heeft gezet.
Ik heb allerlei ideeën over wat ik in OSM zou kunnen doen en daar komt telkens iets nieuws bij en vaak tussendoor.

Een note is bedoeld om aandacht te trekken, het impliceert een bepaalde prioriteit.
Als blijkt dat andere mappers er geen prioriteit aan toe kennen en zulke zelfde soort notes blijven komen, dan zit daarin een boodschap aan de plaatser van die notes: jouw prioriteit is niet onze prioriteit. Anders gezegd: doe het zelf of laat het rusten.

Offline

#106 2018-02-14 20:35:38

dvdhoven
Member
From: Deventer Colmschate
Registered: 2015-03-09
Posts: 1,847

Re: Vervelende notes

Wat punt 5 betreft, moet je niet alleen aan parallel of schuin staande huizen denken.
Vooral in de jaren 60 en 70 is er veel zogenaamde strokenbouw gepleegd, waar de huizen dwars op de wegen werden geplaatst. De ontsluiting vindt dan plaats door een pad, soms een weg, maar meestal iets onduidelijks. Die paden staan vaak niet in AND en zijn ook niet geïmporteerd. Ik was laatst in Holten een wandelroute aan het volgen, toen kwam ik ze ook tegen.
En verder heb je ook gebieden waar de huizen volledig aan voetpaden staan. Ook die zijn niet geïmporteerd, want niet in AND. Je ziet dan grijze vlakken met verder niks.
En dan de woonwijken, die wel bloemkoolwijken worden genoemd. Ik noem het kruip door/sluip door wijken, wijken uit de jaren 80. Ik woon zelf in zo'n wijk. Ook daar vind je hele stukken met alleen voetpaden of beter gezegd schimmige paden, die ook vaak niet in OSM staan.
Daar heeft Math op zich wel een punt, want die paden zijn belangrijk voor de ontsluiting en adres vinden.

Om het ietsje duidelijker te maken, in dit stukje Deventer heb ik al veel van die voetpaden ingetekend https://www.openstreetmap.org/note/8959 … 0&layers=N , maar ietsje verder moeten ze nog: https://www.openstreetmap.org/note/8959 … 1&layers=N

En verder zie ik in het buitengebied ook soms huizen, boerderijen staan zomaar midden in de vlakte. Die krijgen dan ook een aansluiting. Dat die wegen niet in OSM staan, heeft er vaak mee te maken dat de ene weg naar een boerderij wel openbaar is en op het NWB staat en een ander niet openbaar is en dus niet in OSM is geïmporteerd.

Last edited by dvdhoven (2018-02-14 20:49:27)


Dick van den Hoven

Offline

#107 2018-02-14 21:37:58

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 627

Re: Vervelende notes

Bij het voorbeeld van punt 5 schreef Math "ik kan op afstand niet achterhalen of hem om een residential/living_street/footway gaat."
Terwijl ik op een luchtfoto kan zien dan daar bijna geen straat kan zijn. En met Google StreetView kun je dat ook simpel constateren. Dus dan weet je dat het slechts een pad is. Als je die moeite niet eens neemt waarom zou een ander dan moeite doen voor zo'n note?

Zulke paden kunnen van belang zijn voor de ontsluiting, maar 'belangrijk' vind ik veel gezegd als de afstand tot de straat niet meer dan 50 meter is. Voor huizenblokken binnen zo'n bloemkoolwijk kan het belang wat groter zijn.
Bij ontsluiting in het buitengebied gaat het vaak om veel grotere afstanden tot de openbare weg (honderden i.p.v. tientallen meters), al is daar vaak meer overzicht en dus inzicht in de ontsluiting dan binnen een (bloemkool)wijk.

Binnen mijn dorp heb ik wel alle paden toegevoegd, inclusief achterpaden. Omdat het kan. Het is echt iets voor lokale mappers die van details houden. Als die er niet zijn dan werken zulke notes niet. Zijn ze er wel dan zou je ze eigenlijk rechtstreeks moeten kunnen benaderen.

Ter vervanging van de gewraakte notes zou je daarom kunnen denken aan een forumtopic waarin je probeert mappers te activeren op basis van een categorie of regio. Bijv. een winkeltopic waarin je in het openingsbericht een overzicht bijhoudt.
Of een andere optie: we starten een topic waar iedereen kan aangeven waar zijn interesses liggen qua mappen, qua elementen en regio. Die info kan dan worden gebundeld in het openingsbericht zodat mappers gemakkelijk en rechtstreeks elkaar kunnen vragen of informeren.

Offline

#108 2018-02-14 22:31:26

Math1985
Member
Registered: 2009-04-17
Posts: 420

Re: Vervelende notes

AndriesWijma, informatie overnemen van Google Streetview mag helaas niet. Zie bijvoorbeeld de uitleg van Frederik Ramm hier. En andere gebruikers aansporen om informatie van StreetView over te nemen is al helemaal not-done!

Mapillary is een goed alternatief, maar heeft niet overal dekking.

Last edited by Math1985 (2018-02-14 22:31:56)

Offline

#109 2018-02-14 23:07:53

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 627

Re: Vervelende notes

Dat je Google Streetview niet als bron mag gebruiken weet ik heel goed. Mijn eerste berichten op dit forum gingen daar zelfs over.
Je mag het (uiteraard) wel als hulpmiddel gebruiken.

Dat is van belang voor het voorbeeld. Op die note kwam een reactie van openMvD die een beschrijving van de paden gaf zonder ze in te tekenen, dus vermoedelijk had hij ook gewoon via Streetview gekeken.
Had je dat zelf gedaan dan had je de note achterwege kunnen laten (want 'slechts' een pad) of betere informatie kunnen geven, bijv: "op Google Streetview is hier een pad zichtbaar, survey nodig om te kunnen toevoegen". Ik denk namelijk dat veel mappers een ontbrekend stuk weg of straat wel de moeite vinden om te mappen en een pad tussen huizen niet.
Zoals het nu gaat krijg je dus dat mappers de note wel lezen en de situatie op afstand onderzoeken terwijl nadere actie uitblijft.

Last edited by AndriesWijma (2018-02-14 23:14:26)

Offline

#110 2018-02-15 19:17:32

Math1985
Member
Registered: 2009-04-17
Posts: 420

Re: Vervelende notes

Bedankt voor alle responses. Hier zou ik graag nog wel wat meer input op hebben:

Laten we dus niet alles op een hoop gooien. In welk van deze situaties zouden jullie een note nuttig (of in elk geval niet overlastgevend) vinden?
1) Tijdens een fietstocht zie ik een ontbrekend voetpad, ik heb te fiets geen mogelijkheid de loop van dat voetpad te bepalen.
2) In een binnenstad heb ik 90% van de winkels gemapt, ik heb geen tijd/batterij om de rest te mappen en heb ook geen plannen op korte termijn naar de stad terug te komen.
3) In een stad waar de meerderheid van de winkels in kaart gebracht zijn zie ik dat er nog een wijkwinkelcentrum niet ingetekend is, ik weet echter niet uit mijn hoofd welke winkels zich hier bevinden.
4) Ik ben op locatie op een industrieterrein geweest, en heb alle bedrijfsnamen ingevoerd, maar thuis kom ik er achter dat ik er een of twee overgeslagen heb.
5) Ik zie op de kaart een aantal huizen waar geen weg naar toe loopt ( https://www.openstreetmap.org/note/682876 is daar een mooi voorbeeld van). Ik kan op afstand niet achterhalen of hem om een residential/living_street/footway gaat.
6) In een wijk trace ik de voetpaden van luchtfoto's. Bijna alle voetpaden zijn af te lezen van de luchtfoto's, echter op een of twee plekken zijn de luchtfoto's door schaduwen niet helemaal duidelijk.
7) Ik zie op de kaart dat in een wijk nog een grote hoeveelheid voetpaden ontbreken.

Ook ben ik benieuwd hoe jullie hier tegen aan kijken:

Als je in de author history kijkt zie je dat ik een groot gedeelte van de winkels dan ook had toegevoegd. Ik had alleen niet genoeg tijd om alles op te pakken. Mijn belangrijkste punt hier is dat ik het juist respectvol richting de local community vindt, om als ik ergens buiten mijn 'home area' map, om duidelijk te zijn over wat er gedaan is en wat nog niet. Of je de notes oppakt of niet, dat zal mij een zorg zijn, maar zo is het in elk geval duidelijk voor de local community wat de status is.

Offline

#111 2018-02-15 19:33:50

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 609
Website

Re: Vervelende notes

Mijn persoonlijke beeld:
1: dat lijkt mij het beste gebruik van notes, met name als je kan vermoeden dat het kan gaan om een pad dat echt een nieuwe verbinding toevoegt daar waar er nu weinig vergelijkbare alternatieven zijn (in de stad is dat met vele paadjes tussen huizen minder snel het geval - maar wel weer in een park oid- dan buiten de bebouwde kom en in het bos weer minder snel dan in een weiland)

2tm5 : ik kan me voorstellen dat je dit vanuit een streven om compleet te zijn graag had willen aanvullen (en dat is op zich ook mooi, ik heb dat zelf met slootjes ;-), maar ik denk dat het niet-compleet van namen van winkels/bedrijven ook weer geen heel groot gebrek is dat afbreuk doet aan de kaart. Naar mijn idee is dit niet zo specifiek is dat een note daarvoor nodig is.

Een apart medium (forum-topic / lijst in Google Docs etc om met andere geïnteresseerden dit soort zaken op een rij te delen zou misschien een handiger optie kunnen zijn.

6: lijkt me misschien eerder iets voor een fixme op het element

7: als er zoveel ontbreken, dan vraag ik me af of een note nodig is, als je als mapper aanwezigheid van voetpaden belangrijk vindt om aan te vullen dan zal dat in zo'n geval snel opvallen als je een gebied op de kaart bekijkt, eventueel met een andere (voor dat gebruik toegestane) bron ernaast / eronder

ps.
wel mooi om te zien hoe compleet bijvoorbeeld de winkelcentra in Zoetermeer zijn!

Last edited by multimodaal (2018-02-15 20:00:56)

Offline

#112 2018-02-15 20:01:28

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,107
Website

Re: Vervelende notes

En als we dan al die vervelende notes hebben opgelost zullen we dan ook nog eens kijken naar die fixme's waar ik hier en hier al eerder over schreef?
Want sinds dat onderzoek is er nog niet veel veranderd...
Kortom, het blijft dweilen met de kraan open.

Edit: in 2014 hadden we het er ook al over...

Last edited by marczoutendijk (2018-02-15 20:19:38)


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#113 2018-02-15 20:38:50

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 609
Website

Re: Vervelende notes

marczoutendijk wrote:

En als we dan al die vervelende notes hebben opgelost zullen we dan ook nog eens kijken naar die fixme's waar ik hier en hier al eerder over schreef?

Dank voor het opnieuw posten van deze link, ik zal er eens een paar opruimen, om te beginnen die van mijzelf ivm benodigde survey van knooppunten ivm een op moment van mappen gesloten gebied vanwege broedseizoen (voordat dat gebied over een maand weer dicht gaat ;-)

Offline

#114 2018-02-15 22:54:31

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 627

Re: Vervelende notes

@Marczoutendjk
Goed om daar nogmaals de aandacht op te vestigen. Ik heb er in mijn regio zojuist twee opgelost en nog twee fixme-tags verwijderd die al waren opgelost. De komende dagen ga ik er meer oplossen en opruimen.

Math1985 wrote:

Ook ben ik benieuwd hoe jullie hier tegen aan kijken:

Als je in de author history kijkt zie je dat ik een groot gedeelte van de winkels dan ook had toegevoegd. Ik had alleen niet genoeg tijd om alles op te pakken. Mijn belangrijkste punt hier is dat ik het juist respectvol richting de local community vindt, om als ik ergens buiten mijn 'home area' map, om duidelijk te zijn over wat er gedaan is en wat nog niet. Of je de notes oppakt of niet, dat zal mij een zorg zijn, maar zo is het in elk geval duidelijk voor de local community wat de status is.

Het idee op zich is niet verkeerd qua gemeenschapszin enzo. Echter, de 'local community' met interesse in winkels is er blijkbaar niet. Jij bent immers degene die de winkels toevoegde.
Het incompleet mappen van zaken is heel normaal binnen OSM. Zeker, het is mooi om compleet te zijn en die drang vormt misschien wel de belangrijkste motivatie voor menig OSM-mapper. Het gebrek aan winkelmappers mag je zien als een gebrek aan prioriteit en daarom ervaren veel mappers dergelijke notes als onterechte meldingen dat er iets van belang mist.

Waarom het gebrek aan interesse/prioriteit? Hoofdreden lijkt me: OSM gaat vooral over infrastructuur en welke winkel waar zit heeft hooguit indirecte invloed daarop. Datzelfde geldt dus voor bedrijven. Daarbij het besef van de dynamiek: als je ze ergens hebt toegevoegd dan is de info al snel verouderd. Dan blijf je bezig terwijl je je eigenlijk met infrastructuur wilt bezighouden.
Overigens zijn vele andere objecten met naam eveneens nog niet getagd zoals zalencentra, sporthallen, sportparken, sportkantines, enz.
Die vind ik ook niet note-waardig, hooguit als het gaat om corrigeren van informatie en je zelf echt niet kunt uitvinden wat de nieuwe situatie is.

Offline

#115 2018-02-17 12:14:53

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 609
Website

Re: Vervelende notes

multimodaal wrote:
marczoutendijk wrote:

En als we dan al die vervelende notes hebben opgelost zullen we dan ook nog eens kijken naar die fixme's waar ik hier en hier al eerder over schreef?

Dank voor het opnieuw posten van deze link, ik zal er eens een paar opruimen, om te beginnen die van mijzelf ivm benodigde survey van knooppunten ivm een op moment van mappen gesloten gebied vanwege broedseizoen (voordat dat gebied over een maand weer dicht gaat ;-)

Hierbij overpass-link die is aangevuld met ook de ways waaraan een fixme hangt (de eerdere geeft alleen de nodes aan waar een fixme aan hangt, in mijn gebied bleek het om meer ways dan nodes te gaan:
http://overpass-turbo.eu/s/wfV

Gebruik van de overpass-queries (ook die met alleen nodes) voor edits is JOSM ga bij mij veel conflicten bij upload waardoor mijn edit-werk weer deels verloren ging. Dit terwijl ik alleen maar eigenschappen van elementen wijzigde en dus zonder elementen te verwijderen (dan snap  ik snap de conflicten).
Dus beter de fixme's of naar een aparte laag laden en daarnaast editen in een andere laag waarin je alles van de omgeving download of vanuit overpass gpx exporteren en die die in JOSM gebruiken om te bepalen waar je de hele omgeving download (dat laatste vond ik zelf prettig werken)


En na wegwerken van de fixme's die vanachter de computer konden worden gedaan opnieuw query gedraaid en geëxporteerd naar gpx als basis van surveyrondje om de overige punten op te lossen (-:

Last edited by multimodaal (2018-02-17 12:16:06)

Offline

#116 2018-02-17 13:29:15

whturner
Member
From: Landgraaf NL
Registered: 2016-02-28
Posts: 94

Re: Vervelende notes

Keep right geeft bij station Landgraaf fixme fouten aan die niet door de query worden gevonden. Bij controle bleken daar "FIXME" tags in kapitaal te staan.  Ik weet niet of dat vaker voorkomt.

Offline

#117 2018-02-17 16:47:24

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,107
Website

Re: Vervelende notes

whturner wrote:

Keep right geeft bij station Landgraaf fixme fouten aan die niet door de query worden gevonden. Bij controle bleken daar "FIXME" tags in kapitaal te staan.  Ik weet niet of dat vaker voorkomt.

Lees dit verhaal dan maar!


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#118 2018-02-17 17:56:26

Kogacarlo
Member
From: Venlo noord-zuid
Registered: 2010-08-11
Posts: 572

Re: Vervelende notes

Ik vind de fixme:motorcar wel de beste. Fix mijn auto betekent dat zeker?
Net wat ik nodig heb! Ze hebben geprobeerd in te breken in mijn achterdeur! sad

Offline

#119 2018-02-18 21:49:28

Math1985
Member
Registered: 2009-04-17
Posts: 420

Re: Vervelende notes

Weer een mooi voorbeeld dat mijn notes soms wel degelijk beginnende mappers stimuleren: https://www.openstreetmap.org/note/636073

Offline

#120 2018-02-18 22:05:51

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 627

Re: Vervelende notes

Het is niet echt een beginnende mapper en hij heeft vijf dagen geleden al winkels toegevoegd op plaatsen waar geen notes stonden.

Offline

#121 2018-02-18 22:28:10

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 609
Website

Re: Vervelende notes

Over de precieze beweegredenen van de betreffende mapper kunnen we blijven speculeren, maar dit vond ik niet zo'n gekke note als er eerder inderdaad echt nauwelijks winkels rond het station waren ingetekend (heb ik geen precies beeld van).

Een  dergelijke witte vlek op een relatief veelbezocht punt vind ik zelf relevanter dan de laatste winkel toevoegen of al dan niet een pad achter een schuur. En de toonzetting van de note vind ik ook prima, zeker met de moeite die is genomen voor uitleg nav de gestelde vraag. Dat is heel iets anders dan alleen maar de vraag opwerpen "is hier.. " en verder geen moeite doen (of nog erger "duurt wel lang zo..")

Offline

#122 2018-02-18 22:38:07

Math1985
Member
Registered: 2009-04-17
Posts: 420

Re: Vervelende notes

of nog erger "duurt wel lang zo.."

Even voor de duidelijkheid: ik erger me ook enorm aan die anoniem die steeds van die "duurt wel lang zo" notes zit te plaatsen, dat ben ik absoluut niet zelf.

Last edited by Math1985 (2018-02-18 23:03:00)

Offline

#123 2018-02-18 22:47:28

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 609
Website

Re: Vervelende notes

Math1985 wrote:

of nog erger "duurt wel lang zo.."

Even voor de zekerheid: ik erger me ook enorm aan die anoniem die steeds van die "duurt wel lang zo" notes zit te plaatsen, dat ben ik absoluut niet zelf.

Ik weet dat jij dat niet bent (-:

Wilde dat alleen gebruiken als illustratie om aan te geven dat ik de toon van jouw note bij Heiloo juist goed vind, juist omdat ik jouw optreden binnen OSM (ondanks verschil van inzicht in wanneer notes wel/niet zinvol zijn, maar dat moet natuurlijk kunnen) compleet anders vind dan dat van dergelijke trollen die zelf ook niet echt iets lijken toe te voegen en we dat zeker niet op een hoop moeten gooien.

Offline

#124 2018-02-18 22:50:47

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 609
Website

Re: Vervelende notes

multimodaal wrote:

Ik weet dat jij dat niet bent (-:

Bij herlezing is dat misschien wat te stellig geformuleerd,
want dat zou kunnen suggereren dat ik weet wie het wel is,
en dat weet ik niet (ik ben het ook niet).

Maar hoe dan ook: ik heb nooit gedacht dat Math deze "anoniem" is smile

Last edited by multimodaal (2018-02-18 22:51:19)

Offline

#125 2018-02-19 09:22:29

arvdk
Member
From: Gouda
Registered: 2016-10-04
Posts: 305

Re: Vervelende notes

Math1985 wrote:

of nog erger "duurt wel lang zo.."

Even voor de duidelijkheid: ik erger me ook enorm aan die anoniem die steeds van die "duurt wel lang zo" notes zit te plaatsen, dat ben ik absoluut niet zelf.

Ik ken een systeem waarbij je, als je bent ingelogd, opmerkingen kan 'flaggen'. Bij meerdere flags wordt de comment automatisch verwijderd... zou hier ook ideaal zijn.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB