You are not logged in.

#1 2016-02-28 16:19:54

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,226

Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Na een aanvang in het topic Beginnersfouten

Wat ging over:
Op lijn/way, het zetten van de key: waterway=*
Polygon, de key natural=water water=*

Waarbij voor * dezelfde benamingen gebruikt worden.

Te lezen in de wiki:
key:
waterway op linaire features, en niet op 30px-Osm_element_area_no.svg.png
All rivers, canals and streams should normally be represented as a linear ways
Dit vooral om de stroomrichting aan te geven en mogelijke routering.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Waterways
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:waterway

natural=water op polygonen 30px-Osm_element_area.svg.png

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dwater

Conclusie daar: Volg de wiki, al zouden enkele pagina's aangepast, aangevuld kunnen worden.

NL begrippen:
Greppel, Geul, Sloot, Stroom, Beek, Rivier,

Tocht, Gracht, Vaart, Kanaal,

Poel, Vijver,

Meer, Zee,

Kreek

Basin, Zwembad,

nog andere benamingen?


Greppel versus sloot.

En zo kwam ik waterway=brook tegen.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:waterway%3Dbrook
"Usage of this tag is disputed" discussion discussie 2015
116px-Brook02.png
Wat past meer bij onze omschrijving van een greppel.
Maar omdat deze niet in de wiki tabellen staat, wordt het ook weinig gebruikt.
En zo worden onbewust andere keuzes gemaakt.

De overlap van greppel naar sloot, wat kies je, ? bepalend: duur tijd droogstand, breedte, diepte ?

door water erosie gevormd natural=gully
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dgully

Waterschappen, bepalen op welke watergangen een schouw plicht is. ? Zijn deze watergangen in hun smalste vorm nu allemaal sloten?
een waterway=ditch of op polygon natural=water water=ditch, die wel eens droog staan intermittent=*
In ons gebied hadden wij gangen die wij betitelde als sloten, die deels tijdelijk droog stonden we hadden aansluitend op de sloten greppels, waarbij de bodem van de greppel stukken hoger lag als de slootbodem.
Sloten werden dan soms ook op peil gehouden (stuw) om de grondwaterstand te beinvloeden. Een functie die de greppel niet heeft.

Bepalend is ook of het een natuurlijk ogend karakter heeft, of rechtlijnig gemaakt uitziend karakter.
Of het een permanente stroom bevat, een stroom of beek, of niet, sloot.

Het bodem verloop naar de volgende water sectie, is dit trapsgewijs (hoger uitkomende of vloeiend stromend.


Smalle waterways, met mooie voorbeeld foto's. en leuke omschrijvingen.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key: … w_variants
116px-Brook02.png120px-Brook04.png120px-Brook06.png en meer.


Dan zitten in de Kaarteigenschappen Nederlands wiki toch enkele tegenstrijdigheden.

Last edited by Allroads (2016-10-25 12:56:01)

Offline

#2 2016-02-28 19:57:38

JanWandelaar
Member
From: Melderslo
Registered: 2011-04-09
Posts: 671

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Allroads wrote:

En zo kwam ik waterway=brook tegen.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:waterway%3Dbrook
"Usage of this tag is disputed" discussion discussie 2015
http://wiki.openstreetmap.org/w/images/ … rook02.png
Wat past meer bij onze omschrijving van een greppel.
Maar omdat deze niet in de wiki tabellen staat, wordt het ook weinig gebruikt.
En zo worden onbewust andere keuzes gemaakt.

De overlap van greppel naar sloot, wat kies je, ? bepalend: duur tijd droogstand, breedte, diepte ?

Broek is bij mij een bekende term (de imburgse versie dan: brook).
een voorbeeld:
https://www.ivn.nl/afdeling/de-maasdorp … chuitwater

En in wikipedia staat broek beschreven:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_%28landschap%29

Voor een waterway vind ik het niet echt toepasselijk.
Maar een greppel vind ik geen vergelijkbaar alternatief.

Offline

#3 2016-02-28 23:25:45

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,226

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Nu kwam ik laatst deze kaartjes op de smartphone tegen, bij een bepaalde app.

Wanneer mensen een kaart zien hebben ze behoefte om de osm data aan te passen.

Niet nadenkend, dat er ook een renderoplossing zou kunnen zijn.
(Dit krijg je als je de randjes van het water zo blauw rendeert)

Maar,
Hier omgeving Zwartsluis waar alleen natural=water op polygonen is ingevoerd. Sloten.

DE TWEEDE tag is zo belangrijk water=*

Dan kan een render er wat meer mee.!!!

tahklh.png

Omgeving Noord Holland.
m7j4n.png

Last edited by Allroads (2016-02-28 23:41:38)

Offline

#4 2016-02-28 23:52:18

HenkL
Member
From: Groningen - NL
Registered: 2015-09-07
Posts: 869

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Ik heb gemerkt dat in de Nederlandse praktijk zowel drain als ditch gebruikt worden voor het taggen van sloten.

Het onderscheid volgens de Wiki is, of de waterloop begrensd wordt door kunstmatig dan wel natuurlijk materiaal.
Een sloot zoals we die in Nederland kennen, die normaal altijd water bevat, zou dus een ditch moeten zijn. Maar een greppel, die meestal droog staat, zou ook een ditch zijn.

Ik vind het onderscheid tussen altijd water (sloot) en zelden water (greppel) veel belangrijker dan het materiaal. Mijn voorkeur gaat uit naar drain voor een sloot en ditch voor een greppel. Ik heb e.e.a. hier in de buurt ook zo van tags voorzien. Maar mocht de community het anders zien, dan zal ik dat aanpassen.


Een broek is geen waterway, maar meer een soort wetland.

Offline

#5 2016-02-29 00:13:17

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,226

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Voor wel/niet permanent water, toevoeging.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:intermittent

intermittent=*

Ze hebben wadi en drystream als deprecated aangemerkt. Als oplossing, intermittent, river, stream etc..
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_ … tercourses

Daarom, dit ook bij andere watergangen.

Last edited by Allroads (2016-02-29 01:08:09)

Offline

#6 2016-02-29 01:10:50

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,226

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Ik had boven een link verkeerd staan, #1
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key: … w_variants

Offline

#7 2016-02-29 13:36:15

johanmyst
Member
From: Gouda
Registered: 2010-11-27
Posts: 237

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Ik snap er niet zoveel van wink maar willen jullie eens hier naar kijken :

http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.04319/4.72248

Volgens mij staat zowel op de polygoon als het lijntje water = canal en waterway = canal.

Maar ik begreep dat die rechte lijn voor routering is, dus als iemand een kaart met bootje gebruikt?

Offline

#8 2016-02-29 14:34:16

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,390
Website

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

johanmyst wrote:

http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.04319/4.72248

Volgens mij staat zowel op de polygoon als het lijntje water = canal en waterway = canal.

Dat klopt inderdaad, en voor zover ik de afspraken nu heb begrepen, zou van die polygoon met natural=water, de tag water=canal af kunnen.
Want die informatie staat dan weer op de waterway. (Inderdaad voor mensen die met op een bootje de OSM kaart gebruiken. Hoeveel zijn dat er?)

Trouwens heel goed @Allroads dat je deze discussie een eigen topic hebt gegeven! In het beginnerstopic hoorde het niet meer thuis...


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#9 2016-02-29 16:52:33

dvdhoven
Member
From: Deventer Colmschate
Registered: 2015-03-09
Posts: 2,576

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Nee, het vlak wordt getagd met natural=water en water=* De lijn met waterway=* en eventueel name= , source=*

Scheepsroutes zijn inderdaad nog niet veel, maar wat niet is kan komen. Er bestaan ook diverse kanoroutes in Nederland.
Verder is de lijnvomige weg belangrijk om op vaarwegen destination te kunnen taggen.


Dick van den Hoven

Offline

#10 2016-02-29 20:16:56

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,226

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Lijn geeft ook de stroming van het water aan, je tekent van de bron naar de zee.

Offline

#11 2016-11-11 23:43:01

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,226

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Mijn voorkeur gaat uit naar zo veel mogelijk gebruik van een polygon.
Met natural=water water=ditch etc.

Offline

#12 2016-11-13 18:57:32

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 676

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Allroads wrote:

NL begrippen:
Greppel, Geul, Sloot, Stroom, Beek, Rivier, [...]
nog andere benamingen?

Mijn waterschap vat ze samen onder de naam "Watergangen".
De overheden die over de toegang gaan hebben het ook weer over "vaarwegen".
Maar daar zou je de genoemde benamingen dan weer onder kunnen vatten..

Ik merkte ook al dat het gebruik niet hier niet echt consistent is, en ook lang niet altijd iets zegt over praktische bevaarbaarheid.
De tags zij ook niet toegesneden op polderlandschap, waar de eerste vraag al snel is, is of of watergang en boezem- of polderwatergang betreft.

Dat is doorgaans gelijk al een heel verschil in breedte en diepte en in een boot heb je (zolang het geen kano is of er geen sluis is) sowieso erg weinig met polderwater van doen.

Het kunnen maken van dat onderscheid zou erg mooi zijn om goed selecties te kunnen maken van verschillende soorten watergangen die voor verschillende doelgroepen / doeleienden van belang zijn.

Binnen het polderwater zie je ook weer veel verschil: de primaire watergangen (in beheer bij het waterschap)  zijn doorgaans het belangrijkste in de waterafvoer richting gemaal een stuk breder / beter op diepte dan de niet-primaire watergangen (in beheer bij de landeigenaar). Met die niet-primaire watergangen valt vaak ook voor baggerliefhebbende kanoërs weinig te beginnen...

Mijn beeld, na flink wat geploeter door de polder, is dat de meeste waterschappen ook de smalste (polder)sloten erg secuur in kaart brengen, maar op een landelijk bestand met watergangen zag ik in polders richting Utrecht toch ook wel wat witte plekken waar ik dat niet had verwacht. En daarnaast in niet heel Nederland een polder (-;

Offline

#13 2016-11-14 20:21:07

nljacob58
Member
Registered: 2016-08-10
Posts: 33

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Hallo

https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.93299/4.23949
In Maassluis wordt de komende jaren een nieuwe wijk "Het Wilgenrijk" gerealiseerd, met veel water.
Voor een impressie zie https://wilgenrijk.nl/woongebied-en-omg … woongebied (het lukt me even niet een afbeelding te uploaden).
Ik ben gestart om de nieuwe bebouwing (via BAG-import verzoek) en wegen (GPS-tracks/surveys) in te voeren.

Het huidige landuse is grass, waarbij de sloten zijn aangegeven als waterway=ditch. Ik heb de polygoon van landuse=grass (tijdelijk) een stukje van de nieuwe bebouwing gelegd. Ik moet nog een nieuwe landuse (residential) intekenen op het nieuwe bebouwingsgebied.
De waterpartijen zijn deels al aanwezig en worden deels de komende jaren gerealiseerd, varierend van een smalle sloot tot flinke watervlakken.
Hoe kan ik het water het beste aanpakken? De nu aanwezige (brede) waterpartijen invoeren als polygoon? Of is een multipolygoon nodig met de bebouwingsgebieden daar weer als eilandjes in?

Graag ontvang ik ook feedback op mijn huidige wijzigingen van ervaren mappers. (o.a. op wijzigingset 43.492.189 en 43.558.483)

Dank
Jaap

Offline

#14 2016-11-16 13:22:54

eggie
Member
From: Dordrecht
Registered: 2010-09-03
Posts: 4,147

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Dag Jaap,

Dat is een hele uitdaging.
Wanneer je echt eilanden maakt dan ontkom je niet aan multipolygonen. Je kunt het ook simpel houden en met polygonen werken, maar dan zul je niet één groot stuk water moeten tekenen. Het water dus opknippen.
Misschien zijn de toegangen naar de wooneilanden ook wel dammen met duikers en dan worden multies ook lastig.
'k ben net na vier jaar mappen in het veld een stuk gevorderd met de Brabantse Biesbosch. Ook helemaal een nieuwe situatie.
Steeds veranderde ik de situatie naarmate men bezig was met de graafmachines. De nieuwe wegen mapte ik uiteraard met tracklog.
In oktober 2015 is het gebied opgeleverd.
Eigenlijk ben ik te laat begonnen met netjes water en land scheiden. Daar ben ik nu dus al vele dagen mee bezig om het  goed te krijgen.
De eilandjes maak ik zonder multies, want het water komt van verschillende kanten en niet één groot vlak.
Het zijn dus gewoon polygonen. Kleine eilandjes die dan weer in de verschillende stukken water liggen zet ik dan wel weer als inner in een MP.
https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.78677/4.86284
Hier in dit eilandenrijk geen enkele MP. Er zitten nog genoeg fouten in, maar die gaan de komende tijd eruit.
Het beste kun je werken met JOSM, want daar zit een validator in die je wijst op je fouten. Vragen over hoe en wat dan welkom op het forum.

edit2: Mijn voorbeeld in de Biesbosch gaat de komende dagen toch ook in MP's... alleen al als oefenproject. Voor mij is JOSM als verstokt potlatcher ook nog geen openboek.

Last edited by eggie (2016-11-16 23:58:51)

Offline

#15 2017-08-30 17:22:05

gpsnatuur
Member
From: Nieuw-Lekkerland
Registered: 2017-08-29
Posts: 3

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Ik ben nieuw, maar wel lang bezig met GIS van de Alblasserwaard (historie, archeologie en natuur).
Als start ben ik bezig met mijn directe omgeving.
Ik zit nog steeds met het probleem de naam greppel en sloot. In de Alblasserwaard zijn het sloten het zijn gegraven watergangen die met elkaar verbonden zijn en een onderdeel vormen van de waterhuishouding en bemaling. Het gebruik van de naam watergangen lost niets op. De waterschappen kennen hoofdwatergangen (A en B) en secundaire watergangen (C en D). Verder zie je dat boeren zonder toestemming (handhaving) sloten dicht gooien waar vervolgens door de bodemdaling een greppel ontstaan. Mijn voorstel is om daar waar de watergang een onderdeel vomt van een bemalingssysteem altijd de benaming sloot te gebruiken,

Offline

#16 2017-08-30 19:37:36

eggie
Member
From: Dordrecht
Registered: 2010-09-03
Posts: 4,147

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Welkom hier op het forum in de eerste plaats. Zou je concreet een voorbeeld kunnen geven van hoe je het wil hebben. De Alblasserwaard is een mengelmoes van de import van de 3dshapes en verder goed bedoelde toevoegingen.
De vlakken zijn als natural=water getagd en veel sloten zijn als waterway=stream (fout)..drain en ditch getagd.
Ook is een hardnekkige mapper bezig geweest met sloten als vlak op de landuse grass te leggen. Ongewenst zou ik zeggen.
De Krimpenerwaard is een voorbeeld van hoe het niet moet. Daar zijn sommigen uren.. dagen.. aan het herstellen geweest.
Graag dus een concreet voorstel..dan kunnen we adviseren... in de Alblasserwaard ben ik zelf een lokale mapper.

Last edited by eggie (2017-08-30 19:38:22)

Offline

#17 2017-08-31 19:11:20

gpsnatuur
Member
From: Nieuw-Lekkerland
Registered: 2017-08-29
Posts: 3

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Ik heb door het project Digitale kaart Molenwaard de relevante informatie vanuit PDOK (NL10) in postgresql staan. Mijn voorstel is om de informatie van NL10 in OSM te implementeren. IK heb een stukje Polder Nieuw-Lekkerland (Zuidelijk deel), gedaan, maar waarschijnlijk op op de manier van de Krimpenerwaard. Verder heb ik in dit gebied het Vogletjesland (natuurgebied) met twee poelen geplaats.
Mijn excuses daarvoor. Graag hoor ik van je hoe het moet.

Offline

#18 2017-08-31 19:44:59

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 676

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Het begrip primair / secundair gaat bij watergangen doorgaans over wie het beheer voert (het waterschap zelf of de kadstraal eigenaar van het water en/of de aanliggende percelen).

Hoewel er wel verbanden zijn, is dat net een andere dimensie dan de landschappelijk veel fundamentelere vraag of een watergang een boezemwater of een polderwater is (binnen of buiten de polderdijk). Het water buiten de polderdijk is normaal gesproken een aansluitend systeem binnen het hele waterschap (op het zelfde waterniveau). De polders zijn eilanden in het boezemwater met land dat -behoudens de dijk- doorgaans lager ligt dan het boezempeil en weer lager de poldersloten (het waterniveau kan per polder verschillen) die via gemalen / poldermolens afwateren op het boezemwater.

In beide watersystemen vind je watergangen met in de formele naam "sloot", dus ik zou het gebruik daarvan niet willen koppelen aan de vraag wie de beheerder is (veruit het meeste boezemwater wordt door de waterschappen beheerd en binnen de polders zijn dat doorgaans alleen de hoofdvaarten).

Wel zou ik het interessant vinden om tot een goede tagging te komen van polder- en boezemvaarten en binnen de poldervaarten ook de primaire / secundaire. Dat geeft namelijk niet alleen veel topografisch inzicht in de manier waarop het land zich tot het water verhoudt, maar ook voor de praktische bevaarbaarheid  (primair polderwater is doorgaans behoorlijk te bevaren met een kano, secundair polderwater vaak niet). En met een motor- / zeilboot kan je polderwater sowieso niet vanaf de doorgaande vaarten bereiken (tenzij er een sluis is).

Offline

#20 2017-09-01 00:04:05

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,226

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

gpsnatuur wrote:

Ik heb door het project Digitale kaart Molenwaard de relevante informatie vanuit PDOK (NL10) in postgresql staan. Mijn voorstel is om de informatie van NL10 in OSM te implementeren.

Heb je al eens onderzoek gedaan. Wat correcter is BGT of TOP10NL?

Heb je ook al naar AHN  gekeken? Op persoonlijke titel is ontheffing voor Openstreetmap mogelijk bij de laag esri hillshade maaiveld, waarbij je watervlaktespiegeling en de insteek van de sloot greppel goed ziet.

Ik denk dat ik TOP10NL links laat liggen betreffende het water.

Kijk ik naar de wegen dan zou ik daar ook BGT gebruiken voor area:highway, omdat het correcter is dan de intekening van TOP10NL.

TOP10NL is ingetekend (op basis van luchtfoto 10CM), terwijl BGT veel meer ingemeten is.

Offline

#21 2017-09-01 08:49:20

gpsnatuur
Member
From: Nieuw-Lekkerland
Registered: 2017-08-29
Posts: 3

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Bedankt voor de opmerking. Ik gebruik NL10 omdat ik de informatie via postgis kan opslaan in postgresql. Verder is het voor mijn project de achtergrond van ondergeschikt belang. De punten van historische gebouwen worden via een coordinaat vastgelegd en de vlakken komen van eigenaren zoals Waterschap, de Provincie e.a. Via NL10 kan ik de achtergrond selecteren met de juiste gegevens. 
Helaas kan ik in Pdok BGT niet in WFS formaat vinden.
Verder bedankt voor de lijst met links naar de diverse topics. Als nieuw lid is het moeilijk om een forum eerst volledig de verkennen.

Offline

#22 2017-09-01 13:00:59

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,226

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Offline

#23 2017-10-05 09:38:19

marsteegh
Member
Registered: 2010-06-10
Posts: 3

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Even aanhaken hier. Ik probeer uit te vinden of er enige lijn is in hoe wtar te taggen,maar mijn conclusie is van niet lol.

Op zich lijkt de assumptie waterway = alleen lineaire features en natural=water voor polygonen wel vrij geaccepteerd toch?

Op het moment word waterway=riverbank en waterway=stream op heel veel plaatsen gebruikt  voor polygonen. waterway=riverbank is dan nog wel te verdedigen,maar waterway=stream  lijkt me echt niet correct toch?

Ik heb de neiging de boel in de buurt van groningen wat recht te trekken  maar op het moment heb ik eigenlijk geen idee van hoe het 'hoort'te zijn.

Zoals   het nu is is het erg vervelend om exports van waterways voor  route doeleinden te maken aangezien die heel vaak niet doorlopend zijn en ook veel polygonen bevatten.

Last edited by marsteegh (2017-10-05 09:38:34)

Offline

#24 2017-10-05 19:22:53

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 676

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

marsteegh wrote:

Op het moment word [...] waterway=stream op heel veel plaatsen gebruikt  voor polygonen. waterway=riverbank is dan nog wel te verdedigen,maar waterway=stream  lijkt me echt niet correct toch?

Hoi, er zijn hier inderdaad op bepaalde punten verschillen van inzicht, maar een aantal andere zaken staan wel vast.

[Waterway = *] hoort NIET op (multi-)polygonen,

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:waterway

Wiki Key:waterway wrote:

Used on these elements
[...]may be used on ways
should not be used on areas [...]

Het water als gebiedskenmerk is natural=waterway - dat hoort bij een area en niet bij een lijn

Dat is op zich ook logisch, want een sloot is op de kaart een tweedimensionaal ding:
het heeft een bepaalde breedte en die kan ook verschillen over het verloop en daarmee allerlei -voor het landschap kenmerkende- vormen aannemen.

Waterway=ditch als way (1-dimensionaal) mag op zich ook en is sneller te tekenen,
maar heeft wel een aantal nadelen, waardoor het naar mijn mening sterk af te raden is:
-geen inzicht in de breedte van het item

-het suggereert dat het een te routeren iets is, terwijl er in de meeste ditches echt niets te routeren is
(en dat uit de pen van een kanovaarder met een grote voorliefde voor poldersloten..)

-het intekenen van sloten als waterways ipv natural=water zorgt dat er geen goed onderscheid is tussen het wel en niet routeerbare netwerk (wateren waarover wel te varen is hebben sowieso een natural=water voor het landschapskenmerk + een bijpassende waterway= die iets zegt over het type water irt de bevaarbaarheid (stromend of niet, breedte, met daarbij indien bekend tags voor specifieke typen boten etc)

-bijkomstig nadeel van waterway=ditch is dat de renderer niet weet hoe breed het ding is, maar er toch een breedte aan moet geven. Het wordt dus doorgaans altijd in een verkeerde verhouding afgebeeld (op OSM Standardcarto lijkt in hoge zoomniveau's het hele land zowat uit water te bestaan, terwijl dat niet zo is).

Zie bijvoorbeeld dit voorbeeld:
http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.1 … 982/4.6053

Ten noorden van de marker heb ik de waterway-ditches al vervangen door natural=water obv de eigenlijke breedte
(natural is hier beter, want meer info en vervangen ipv toegevoegd vanwege good practice: "One feature, one OSM element" - nut van de ditches verviel in dit geval omdat het geen extra relevante info bevat tov natural=water)

Op zoom=13 worden de waterway=ditches (die liggen zuidelijk van de marker) veel breder weergegeven dan de noordelijk van de marker gelegen natural=water (die zijn ingetekend gebaseerd op daadwerkelijke breedte)

Op zoom=15 worden in dit geval- beide soorten even breed weergegeven.

Op zoom=17 zijn de waterways opeens veel smaller dan de naturals..

Het goed krijgen van de landuse kan door oude onvolkomendheden een flinke klus zijn (3d shapes voor gras die geen rekening houden met tussenliggend water en een mapper  die is langsgeweest om er alsnog water bovenop te gooien (ipv ertussen) of een multipolygoon aan te maken (water overlapt dus met landuse en vaak ook nog eens met zichzelf).

Als je in de polder werkt die ook daadwerkelijk wordt omringd met een grasdijk - en dus niet wordt doorsneden door andere landuses of natural=water- dan kan een oplossing zijn om ipv de losse landuse=gras een multipolygon met landuse=grass aan te maken voor de hele polder (met de polderdijk als outer) en de (bestaande dan wel nieuwe) naturals =water (en andere landuses ) toe te voegen als inners.

Dat scheelt eindeloos uit elkaar trekken van losse stukjes gras/water en veel frustratie over oude troep en halverwege de polder de conclusie dat je voorgenomen kleine multipolygoon toch wordt doorsneden (meerdere mappers zijn eerder al vastgelopen op corrigeren van landuses en water, en ik zelf in het verleden ook).

Er zijn wel grenzen: bij hele grote polders kan één multipolygoon wel onoverzichtelijk worden (de Haarlemmermeer lijkt me bijvoorbeeld aan de grote kant voor één landuse multipolygoon ;-)

De leggers van je waterschap kunnen erg behulpzaam zijn bij het onderscheiden van polders en polder- / boezemwater

Succes!

---
edit: meerdere correcties

Last edited by multimodaal (2017-10-06 21:27:16)

Offline

#25 2017-10-05 19:56:36

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 676

Re: Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

marsteegh wrote:

Zoals   het nu is is het erg vervelend om exports van waterways voor  route doeleinden te maken aangezien die heel vaak niet doorlopend zijn en ook veel polygonen bevatten.

Als je alleen naar de ways kijkt met waterway=* (dus niet multipolys) dan gaat het in mijn ervaring met http://brouter.de/brouter-web/ (profile = river) best wel goed. Daar waar de bevaarbare waterways ontbraken in de omgeving die ik ken heb ik ze als lijnkenmerk toegevoegd en binnen een week kan je routeren via deze fijne router (die je ook lokaal kan draaien).

Lastig is nog wel de plekken waar je met de kano overdraagt van boezem- naar polderwater. Daar moet iets worden getagd met [portage] , ben nog geen router tegengekomen die dat al doet, maar misschien heb jij een systeem dat dat aan zou kunnen?

Last edited by multimodaal (2017-10-07 10:51:02)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB