OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#1 2016-09-22 16:55:02

boriseto
New Member
Registered: 2016-09-22
Posts: 1

Public Transport апи-то за Скопје

Прашање, од каде се земени овие податоци?
Би сакал да прашам/помогнам за апдејтирање, зашто доста од линиите веќе не се тие, има и променети и нови, а е нешто што го користам секојдневно и го препорачувам на доста туристи за полесно снаоѓање низ градов.

Offline

#2 2017-08-15 11:51:32

borces
Member
Registered: 2013-06-26
Posts: 19

Re: Public Transport апи-то за Скопје

Ако имаш точни податоци тогаш слободно можеш да ги корегираш линиите.
Податоците се искуствени и земани од разни места и може и да не се сосема коректни а некој може да се веќе и променети.
Цлободно менувај ако нешто не е точно.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB