OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#1 2017-08-12 21:17:18

Maarten Deen
Member
Registered: 2010-05-20
Posts: 113

Voetgangersoversteekplaats wat geen zebrapad is taggen

Als je een voetgangersoversteekplaats hebt die links en rechts met een stippellijn is gescheiden (zie foto) wat voor crossing_ref hoort daar bij? In de wiki wordt een Toucan crossing genoemd, maar in principe is dat voor fiets en voetganger ("Two Can" cross). Verzinnen we hier iets nieuws voor?

IMG_1163.jpg

Offline

#2 2017-08-12 22:16:28

The Maarssen Mapper
Member
From: Maarssen, NL
Registered: 2010-08-25
Posts: 176

Re: Voetgangersoversteekplaats wat geen zebrapad is taggen

Hoe zit het met voorrang? Er zijn geen borden of wegmarkeringen met enige betekenis behalve misschien de J23 (waarschuwing: voetgangers). Misschien is er geen tagging nodig. Het feit dat het fietspad de weg kruist zegt al genoeg.

Offline

#3 2017-08-12 22:18:25

SubieLibero
Member
From: Ergens in het noorden
Registered: 2016-08-03
Posts: 296

Re: Voetgangersoversteekplaats wat geen zebrapad is taggen

Kan je er niet gewoon bicycle=no bij zetten? Ik zie dit type oversteekplaatsen bijna nooit meer trouwens...

Offline

#4 2017-08-12 23:16:17

Stefan de Konink
Member
From: Leidschendam
Registered: 2009-05-13
Posts: 81
Website

Re: Voetgangersoversteekplaats wat geen zebrapad is taggen

crossing=island
sloped_curb=yes
bicycle=no
?


Steun elkaar, Kopieer Nederland waar!

Offline

#5 2017-08-12 23:53:21

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,461

Re: Voetgangersoversteekplaats wat geen zebrapad is taggen

Het is wel plaats waar voetgangers oversteken, maar het is geen voetgangersoversteekplaats.

En als er een zebra ligt (zonder verkeerslichten) dan moet er altijd een bord L2 geplaatst zijn. Zonder de L2 heeft de voetganger geen voorrang.

Dan is de vraag: wat is unmarked?

Als de wetgeving er geen voetgangersoversteek plaats van maakt, zebra met verkeerlichten of zebra met L2 dan heeft de wetgever het niet gemarkeerd als voetgangersoversteek plaats. En zou dan gelden unmarked.Bord L2 (voetgangersoversteekplaats)

Toepassing

1  Dit bord wordt uitsluitend toegepast bij een zebra.


Plaatsing

1  Bij voorkeur wordt dit bord in een middengeleider dan wel boven de rijbaan aangebracht.

9 De voetgangersoversteekplaats (zebra), zoals bedoeld in art. 49.2 van het RVV 1990

Toepassing

Een zebra wordt slechts toegepast:
-
op wegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h of 50 km/h en;

-
op wegen buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h mits de naderingssnelheid van minimaal 85% van de motorvoertuigen lager is dan 50 km/h.


Uitvoering


1  Een zebra bestaat uit een dwars op de wegas aangebrachte markering met een breedte van ten minste 4 m, bestaande uit witte strepen met een breedte en een tussenliggende afstand van 0,4 tot 0,6 m.


2  Bij een zebra wordt, behalve bij verkeerslichten, altijd bord L2 geplaatst.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2 … oofdstukIV


RVV

Artikel 49
2  Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan.

Last edited by Allroads (2017-08-12 23:56:55)

Offline

#6 2017-08-13 00:07:55

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,461

Re: Voetgangersoversteekplaats wat geen zebrapad is taggen

Stefan de Konink wrote:

crossing=island

?

Mijn inziens hoort crossing=island alleen op dat deel van de way te staan, waar het eiland zich bevindt en niet op de rijbaan.
Het is de plaats waar een voetganger stil kan gaan staan.

Ik bekijk het als een blinde, dan wil je precies weten waar iets op houd en waar iets begint.

Een tag van ergens op de way, bevindt zich een plaats waar je kan stilstaan als voetganger voldoet niet.

Je wilt ook weten waar die kerb op houd en waar de rijbaan begint.
footway-------kerb-------crossing=unmarked-------crossing=island-------crossing=unmarked-------kerb------footway
sidewalk                                                                                                                                                sidewalk

Nu met de BGT omtrekgericht laag kan je daar mooi een invulling aan geven.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB