You are not logged in.

#276 2017-05-14 12:15:35

rowers2
Member
Registered: 2015-09-25
Posts: 583

Re: Funny locations ;)

Offline

#277 2017-05-17 20:24:49

RicoElectrico
Member
From: Trójmiasto
Registered: 2012-07-01
Posts: 1,448

Re: Funny locations ;)

http://www.openstreetmap.org/way/455033465
Nazwa tak długa, że się nawet nie wyświetla. big_smile

Offline

#278 2017-05-25 10:07:00

rowers2
Member
Registered: 2015-09-25
Posts: 583

Re: Funny locations ;)

Jest we Francji droga, po której nie wolno było jeździć francuskimi autami.
Na tej drodze też  nie wolno było skręcać aż do czasu układu Schengen.
Drogę przecinają dwie inne drogi więc ustawiano tam znaki STOP.
Trwała wiele lat wojna o te znaki, bo co je postawili to po kilku dniach były usuwane.
W końcu dwa państwa podpisały rozejm ale aby nie było wygranego w tej wojnie postanowiono zbudować skrzyzowania bezkolizyjne.
Jak otagować restrykcje dostępu Francuzom do francuskiej drogi?
Po pokoju pirenejskim w 1659 r Hiszpania była zmuszona oddać Francji 33 wioski.
Hiszpanie uparli się, że jedna miejscowość ma prawa miejskie więc nie musi być oddana Francji (ach ci prawnicy spieprza każdą umowę). Francuzi na to przystali i od prawie 400 lat jedno miasteczko francuskie należy do Hiszpanii taki drugi Gdańsk i korytarz eksterytorialny.
Tu widać gdzie leży Mała Hiszpania
  http://www.openstreetmap.org/#map=14/42.4707/1.9913
Wojna trwająca 20 lat się wzięła stąd, że w zapisie o drodze łączącej było, że ma gwarantować swobodny dostęp.
Znaki STOP to zaprzeczenie swobodnego dostępu.Zamiast przestawić znaki stop na drogi poprzeczne czyli zmienić pierwszeństwo, głupota urzędnicza spowodowała, że Hiszpania na swój koszt musiała zbudować most i oddała go w zarządzanie Francji.
Jak tu wierzyć w UE.
Nie wiem kiedy ten  most pobudowano, bo układ z Schengen już w 1995 r pozwał Francuzom wjeżdżać na tę drogę, ale rondo powstało dopiero w 2001 r i zakończyło wojnę.
Co ciekawe taka droga miała inne oznaczenia (ref-y) dla Hiszpanów i dla Francuzów co widać na naszej OSM.
Stosunek Francuzów do tej wojny mogą obrazować nazwy sąsiednich miejscowości:  Sainte Leokadie, Ur, i Nahuja, zaś Hiszpanie warczeli za granicy: Urtx i Queixans (Gdzie_tu_sens?)
Spolszczyć te nazwy do name:pl?


Źródło
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_o_znaki_stop

Last edited by rowers2 (2017-05-25 11:35:51)

Offline

#279 2017-05-25 10:18:35

rmikke
Moderator
From: Warszawa
Registered: 2014-11-14
Posts: 1,708
Website

Re: Funny locations ;)

rowers2 wrote:

Spolszczyć te nazwy do name:pl?

Tak, szczególnie Nahuja.

BP,NMSP

Offline

#280 2017-05-25 12:14:54

Olga | Yanosik
Member
From: Poznań
Registered: 2015-04-23
Posts: 270

Re: Funny locations ;)

To ja pozwolę sobie w tym miejscu na mały off-topic... Czy można by prosić edytora o wdzięcznym nicku "chuj" o jego zmianę?
Trudno poważnie traktować edycje kogoś kto naszego projektu nie traktuje poważnie...
A poza tym, nie bardzo wiem jak się do tegoż edytora zwracać w przypadku potrzeby kontaktu.

Offline

#281 2017-05-25 12:42:02

rmikke
Moderator
From: Warszawa
Registered: 2014-11-14
Posts: 1,708
Website

Re: Funny locations ;)

Olga | Yanosik wrote:

To ja pozwolę sobie w tym miejscu na mały off-topic... Czy można by prosić edytora o wdzięcznym nicku "chuj" o jego zmianę?
Trudno poważnie traktować edycje kogoś kto naszego projektu nie traktuje poważnie...
A poza tym, nie bardzo wiem jak się do tegoż edytora zwracać w przypadku potrzeby kontaktu.

Proponowałbym zwrócić uwagę na tej stronie...

EDIT: zwróciłem.

Last edited by rmikke (2017-05-25 14:11:04)

Offline

#282 2017-05-25 13:32:26

rowers2
Member
Registered: 2015-09-25
Posts: 583

Re: Funny locations ;)

Olga | Yanosik wrote:

To ja pozwolę sobie w tym miejscu na mały off-topic... Czy można by prosić edytora o wdzięcznym nicku "chuj" o jego zmianę?
Trudno poważnie traktować edycje kogoś kto naszego projektu nie traktuje poważnie...
A poza tym, nie bardzo wiem jak się do tegoż edytora zwracać w przypadku potrzeby kontaktu.

Dość aktywny np. wczoraj był u mnie maper japierdole.
Powinniśmy zająć jakieś stanowisko i poprosić go o zmianę jeśli rzetelnie chce mapować.

Offline

#283 2017-05-25 14:38:31

RafalR
Member
Registered: 2010-01-12
Posts: 171

Re: Funny locations ;)

Olga | Yanosik wrote:

To ja pozwolę sobie w tym miejscu na mały off-topic... Czy można by prosić edytora o wdzięcznym nicku "chuj" o jego zmianę?
Trudno poważnie traktować edycje kogoś kto naszego projektu nie traktuje poważnie...
A poza tym, nie bardzo wiem jak się do tegoż edytora zwracać w przypadku potrzeby kontaktu.

Napiszę w tej sprawie maila do data@osmfoundation.org z prośbą o wymuszenie zmiany nazwy użytkownika.

Offline

#284 2017-05-25 16:31:03

wmyrda
Member
Registered: 2014-07-07
Posts: 947

Re: Funny locations ;)

Olga | Yanosik wrote:

A poza tym, nie bardzo wiem jak się do tegoż edytora zwracać w przypadku potrzeby kontaktu.

Będę mało oryginalny, ale może "szanowny panie"? tongue

rowers2 wrote:

Dość aktywny np. wczoraj był u mnie maper japierdole.

To chyba się wypisał gdyż dziś go już nie znajdzie http://www.openstreetmap.org/user/japierdole

Offline

#285 2017-05-25 17:20:55

woodpeck
Member
Registered: 2009-12-02
Posts: 965

Re: Funny locations ;)

Hello,

and sorry for writing in English (an automatic translation is below).

The OSMF Data Working Group has been made aware of the users "chuj" and "Japierdole" and it has been pointed out that these user names are offensive in Polish.

OpenStreetMap does not have a policy on user names. Obviously we would have to act on things that are grossly insulting or threatening (e.g. if someone had an user name like "john doe is an asshole" or "death to christians" or something).

If someone feels the need to name their account after genitals then it might mean they are a bit immature, but if they are otherwise a good member of the community then I don't think we can force them to change their name. (Vulgar user names often go along with bad mapping or vandalism which will of course lead to a revert and block of the account - not because of the name but because of the actions.)

Usually, if they invest serious time and effort in OSM, then they should be open to a friendly message along the lines of: "Hey, you are making good contributions to OSM but some people have problems with taking your edits seriously because of your user name, would you perhaps consider changing it?"

If they don't invest serious time and effort in OSM then they're often just kids having a laugh, and they will be gone after a few days, and it is not worth our attention to worry about them.

I would suggest that you send a friendly message to "chuj" explaining the situation to him. The DWG can help if matters get out of hand but this is something that the community should be able to sort out among themselves.

Bye
Frederik

automatic translation:

Grupa robocza ds. Danych OSMF została poinformowana o użytkownikach "chuj" i "Japierdole" i wskazano, że nazwy użytkowników są obraźliwe po polsku.

OpenStreetMap nie ma polityki dotyczącej nazw użytkowników. Oczywiście musielibyśmy działać w sprawach, które są obraźliwe lub groźne (np. Jeśli ktoś miał nazwisko użytkownika "john doe to dupek" lub "śmierć chrześcijanom" lub coś).

Jeśli ktoś poczuje potrzebę wymienienia swojego konta po narządach płciowych, to może oznaczać, że są one niedojrzałe, ale jeśli są inaczej dobrym członkiem społeczności, to nie sądzę, że możemy zmusić ich do zmiany ich nazwy. (Nazwy użytkownika wulgarnego często idą w parze z nieprawidłowym mapowaniem lub wandalizmem, co oczywiście doprowadzi do powrotu i zablokowania konta - nie ze względu na nazwę, ale z powodu działań).

Zwykle, jeśli inwestują dużo czasu i wysiłku w OSM, powinni być otwarci na przyjazną wiadomość w następujący sposób: "Hej, masz dobre wkłady w OSM, ale niektórzy ludzie mają problemy z poważaniem traktując Twoje zmiany ze względu na użytkownika Czy mógłbyś rozważyć zmianę?

Jeśli nie inwestują poważnie czasu i wysiłku w OSM, często są to tylko dzieci, które mają śmiech, a po kilku dniach znikną, i nie warto nas martwić.

Sugerowałbym, abyś wysłał przyjazną wiadomość do "chuj", wyjaśniając mu sytuację. DWG może pomóc, jeśli sprawy wyrwą się spod kontroli, ale to jest coś, co społeczeństwo powinno być w stanie rozwiązać między sobą.

Offline

#286 2017-05-25 19:35:19

rowers2
Member
Registered: 2015-09-25
Posts: 583

Re: Funny locations ;)

wmyrda wrote:
rowers2 wrote:

Dość aktywny np. wczoraj był u mnie maper japierdole.

To chyba się wypisał gdyż dziś go już nie znajdzie http://www.openstreetmap.org/user/japierdole

Poprawił tylko kilka way ale widocznie nick się rzucał w oczy.
http://hdyc.neis-one.org/?Japierdole

Ponieważ w historii aktywny był tylko jeden dzień, nie dam głowy że to dokładnie ten nick widziałem już wcześniej.
Do Sz.P.chuj  http://hdyc.neis-one.org/?chuj  miałem napisać już dawno ale widzę w wysłanych wiadomościach, że z jakiegoś powodu  nie wysłałem.
Może liczyłem jak DWG, że nie zakotwiczy na dłużej na OSM a może nie wierzyłem, że jest szansa na porozumienie.Nie wykluczam, że te dwa nicki a może i ten podobny trzeci, który kiedyś widziałem, to ten sam człowiek. Ciekaw jestem co odpisze, bo jeśli będzie fikał możemy napisać, że w takim razie będziemy usuwać dane naznaczone wulgarnym graffiti, bo to szpeci dane i ośmiesza projekt.

Last edited by rowers2 (2017-05-25 19:35:49)

Offline

#287 2017-05-25 20:11:02

wmyrda
Member
Registered: 2014-07-07
Posts: 947

Re: Funny locations ;)

Jak dla mnie Frederik w końcu napisał coś z sensem. Muszę przyznać, że się zgadzam z jego stanowiskiem. Coś na zasadzie międzynarodowego prawa do samostanowienia wink

@Frederik
To freely translate what I said above I concur with what You said about the situation. One in the International law has the right to self expression and self-determination.

PS Just on the side note that noun in polish besides term describing genitals can be translated to someone that is an a**hole.

Last edited by wmyrda (2017-05-25 20:17:01)

Offline

#288 2017-05-25 20:42:41

pfg21
Member
From: Чебоксары
Registered: 2012-10-18
Posts: 3,720

Re: Funny locations ;)

а как же толерантность и интернационализм ??
please translate  this pics. russian passport of asian men
5833702_900.jpg

Last edited by pfg21 (2017-05-25 20:50:18)

Offline

#289 2017-05-26 08:06:03

Paweł_Pyrczak_КГБ
Member
Registered: 2013-12-17
Posts: 30

Re: Funny locations ;)

Everyone can use non latin chars in nick name, so better to write own nickname in native language than try to transliterate to latin.

Offline

#290 2017-05-26 10:18:58

rmikke
Moderator
From: Warszawa
Registered: 2014-11-14
Posts: 1,708
Website

Re: Funny locations ;)

rowers2 wrote:

Ponieważ w historii aktywny był tylko jeden dzień, nie dam głowy że to dokładnie ten nick widziałem już wcześniej.
Do Sz.P.chuj  http://hdyc.neis-one.org/?chuj  miałem napisać już dawno ale widzę w wysłanych wiadomościach, że z jakiegoś powodu  nie wysłałem.

Ja wysłałem. Na razie bez odpowiedzi.

Offline

#291 2017-05-28 06:06:38

rowers2
Member
Registered: 2015-09-25
Posts: 583

Re: Funny locations ;)

Przecięły Emiraty terytorium Omanu na pół, no to Oman wydarł enklawę z terytorium Emiratów.
No to Emiraty wcisnęły enklawę Nahwa w enklawę
http://www.openstreetmap.org/relation/3 … 40/56.5164

No to ...

Offline

#292 2017-06-08 15:31:57

RicoElectrico
Member
From: Trójmiasto
Registered: 2012-07-01
Posts: 1,448

Re: Funny locations ;)

http://www.openstreetmap.org/node/3027735977
Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy wszystko jest.

Offline

#293 2017-06-10 08:08:46

kompowiec2
Member
Registered: 2015-02-15
Posts: 19

Re: Funny locations ;)

Cz ja wrote:

Nie znam Państwa o nazwie Liberland https://www.openstreetmap.org/#map=12/4 … 4&layers=N pozatym chyba coś jest nie tak z granica pomiędzy Serbią i Chorwacją
Tutaj wpis w Wikipedii https://pl.wikipedia.org/wiki/Liberland

Myślę że na mapie świata powinny być umieszczone prawdziwe państwa nie fikcja z krainy mchu i paproci.

Może na Syberii, albo Antarktydzie stworzę sobie państwo(może kilka państw) udokumentuje na Wikipedii jakoś książkę napiszę:)

Najbardziej mnie rozbraja wpis liczba ludności 0.

Liberland to żart.

W Google maps https://www.google.pl/maps/@45.7693374, … 711,12.75z nie istnieje.
Mapa Liberland http://cadastral.ll.land

Ale odróżniajcie państwa od mikronacji. W OSM istnieją przecież takie miejsca jak sealand czy seborga to dlaczego nie liberland?

Offline

#294 2017-06-10 18:02:48

Cz ja
Member
Registered: 2016-11-13
Posts: 233

Re: Funny locations ;)

http://www.openstreetmap.org/#map=11/45.7788/18.8161  https://www.google.de/maps/@45.8264981, … 1.5z?hl=pl https://geoportal.dgu.hr http://www.geosrbija.rs/rga/default.asp … cation=ufi która mapa pokazuje właściwszy przebieg granic administracyjnych faktycznie zarządzanych przez dane państwo? Najciekawsze jest ciekawe czy ktoś się postarał sprawdzić jak przebiegają słupy graniczne pomiędzy bratnimi państwami?

Odnośnie mikronacji(fikcyjnej czy nie(u nas też jest kilka mikronacji nie fikcyjnych które chciałyby być na mapie:) ))... ok. w porządku niech będzie, ale dlaczego mikronacja Liberland jest oznaczana granicą która jest wykorzystywana jest do oznaczania granic państwowych skoro wchodzi w skład danego państwa w tym przypadku Chorwacji? 
Seeland znalazłem nie jest otoczony granica administracyjną, Seborga znalazłem miasto we włoszech.... również nie jest otoczone granicą administracyjną.

Mikronacja może być. W przypadku Liberlandu chodziło mi tylko o to... dlaczego otoczony jest granicą która wykorzystywana jest do oznaczania granic państwowych skoro jest mikronacją nie jest państwem?

Opisuje to co widzę na mapie.  edit: widzę na mapie to co twórca mapy chciał żebym na niej zobaczył;)

Last edited by Cz ja (2017-06-10 20:28:56)

Offline

#295 2017-06-10 18:31:49

rowers2
Member
Registered: 2015-09-25
Posts: 583

Re: Funny locations ;)

Offline

#296 2017-06-10 20:57:54

Mateusz Konieczny
Member
Registered: 2013-09-22
Posts: 1,618

Re: Funny locations ;)

kompowiec2 wrote:

Ale odróżniajcie państwa od mikronacji. W OSM istnieją przecież takie miejsca jak sealand czy seborga to dlaczego nie liberland?

Mam nadzieję że żadne nie jest błędnie zaznaczone jako państwo.

Offline

#297 2017-06-10 21:53:00

Cz ja
Member
Registered: 2016-11-13
Posts: 233

Re: Funny locations ;)

Ciekawy opis changeseta

Kolega Chuj ma poczucie humor:)
dekomunizacja http://www.openstreetmap.org/way/174685754
za google http://www.openstreetmap.org/way/171839053

więcej https://osmcha.mapbox.com/?usernames=ch … eason=True

Co nie zmienia ze login kolega mógłby zmienić. Miło by było jakby grono mapowiczów powiększyło się np: o większa ilość kobiet wśród maperów. Takie loginy, teksty mogą odstraszyć, lub odstraszyły pewną część mapowiczów. Nieraz lepiej ugryźć się w język..

Last edited by Cz ja (2017-06-12 15:30:46)

Offline

#298 2017-06-12 17:38:00

Geoinformatyczek
Member
Registered: 2016-04-22
Posts: 101
Website

Re: Funny locations ;)

smile

Bez_tytu_u.png

Last edited by Geoinformatyczek (2017-06-12 17:38:34)


https://riot.im/app/#/room/!BNHiZrhLPfW … matrix.org - Czat OSM Polska; Działa również w przeglądarce. Zapraszam

Offline

#299 2017-06-12 19:08:10

rowers2
Member
Registered: 2015-09-25
Posts: 583

Re: Funny locations ;)

Cz ja wrote:

Ciekawy opis changeseta

Kolega Chuj ma poczucie humor:)
dekomunizacja http://www.openstreetmap.org/way/174685754
za google http://www.openstreetmap.org/way/171839053

więcej https://osmcha.mapbox.com/?usernames=ch … eason=True

Co nie zmienia ze login kolega mógłby zmienić. Miło by było jakby grono mapowiczów powiększyło się np: o większa ilość kobiet wśród maperów. Takie loginy, teksty mogą odstraszyć, lub odstraszyły pewną część mapowiczów. Nieraz lepiej ugryźć się w język..

Jestem za wywarciem silnej presji jeśli ten maper nie odpowiedział na list.Stowarzyszenie powinno ostro zaprotestować na bezczynność OSMF oraz napisać do mapera, że nie życzymy sobie wspólpracy z nim na takich zasadach.
Wygląda to na celowe ośmieszenie projektu przez konkurencję.Można utworzyć konta typu oczyszczanie_z_wulgaryzmów i  kasować jego dane przy okazji jeśli było w nich coś użytecznego zastępując je danymi pozbawionymi wulgaryzmów w historii.Wygląda na to, że on nas testuje a jak prześpimy to będziemy naprawiać hurtowe wandalizmy.Sądzę, że gość przed ultimatum społeczności ustąpi.

OSMF z byle powodu nakłada blokadę do czasu przeczytania korespondencji to w uzasadnionych przypadkach może blokadę rozszerzyć do czasu odpowiedzi.

Offline

#300 2017-06-12 22:26:47

Cz ja
Member
Registered: 2016-11-13
Posts: 233

Re: Funny locations ;)

Wygląda to na celowe ośmieszenie projektu przez konkurencję.

Też mam takie podejrzenia. Choć nie wiem czy to sabotaż czy raczej niedorozwinięte użytkownika:) Widać jeździ po kraju chyba korzysta z internetu mobilnego... Mógłby wypowiedzieć się na forum, albo w innym miejscu nawiązać kontakt ze społecznością co go motywuje do takiego zachowania.

Można utworzyć konta typu oczyszczanie_z_wulgaryzmów i  kasować jego dane przy okazji jeśli było w nich coś użytecznego zastępując je danymi pozbawionymi wulgaryzmów w historii.

Jeśli inne metody nacisku się wyczerpały jestem za propozycją inni też powinni wypowiedzieć się czy kontratak(w samo obronie) jest słuszny, jak miałby wyglądać itd:...  Myślę że takie problemy mogą mieć tendencje w określonych warunkach do narastania. Nie widzę przeszkód aby usuwać wulgaryzmy z mapy nie ma tego dużo. Cenzurowanie wulgaryzmów jakoś zniosę.
Nie jestem jednak pewien czy taka reakcja jest zgodna w 100% z polityka OSM. Z drugiej strony jest to ograniczenie wyrażenie siebie użytkownika w przestrzeni publicznej jaką jest OSM, mógłby poczuć się dyskryminowany, że ktoś ogranicza jego wolę. Zważywszy na to że użytkownik stara się nie wprowadzać fałszywych danych. Barak kontaktu z użytkownikiem jest zastanawiający...

Last edited by Cz ja (2017-06-13 19:58:34)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB