You are not logged in.

#1 2009-08-28 13:49:33

Mateusz Korniak
Member
From: Poland, Zabrze
Registered: 2008-12-04
Posts: 623

Gliwice szlak rowerowy przez park przy Chorzowskiej - kilka pytań

Podczas mapowania wdepnąłem rowerem na fragment oznaczeń szlaku (rowerek i niebieskie znaki)
Szlak zaczyna się tu:
http://osm.org/go/0Ldg7p1i?layers=0B00FTF
i biegnie na zach przez park.
Nie wiem jak się to ma do:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wiki … Rowerowych
To jakiś oficjalny szlak, czy to może jakiś nie warty zachodu antyk ?

Jak się prawidłowo mapuje szlaki rowerowe ?

Pzdr, TIA

Offline

#2 2009-08-28 19:03:24

Jajcu?
Member
From: Gliwice, Poland
Registered: 2009-04-15
Posts: 235
Website

Re: Gliwice szlak rowerowy przez park przy Chorzowskiej - kilka pytań

To mo?e by? fragment trasy rowerowej nr 3. W Gliwicach biegnie ona od Placu Pi?sudskiego do granicy z Zabrzem (tyle mo?na dowiedzie? si? ze stron Urz?du Miejskiego), jednak nie mia?em jeszcze okazji osobi?cie sprawdzi? tej trasy, wi?c nie znam jej dok?adnego przebiegu, jednak nie wydaje mi si?, ?eby szed? on w okolicach Chorzowskiej. Wi?c to mo?e by? jaka? nowa radosna twórczo?? naszych urz?dników lub innych mi?o?ników rowerów, w ?aden sposób nieskoordynowana z czymkolwiek innym.
Najlepiej by?oby spróbowa? przejecha? si? tym szlakiem, zmapowa? ile si? da i mo?e znale?? jak?? tablice informacyjn?.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB