You are not logged in.

#1 2012-09-29 15:43:45

Doma93
Member
From: Croatia / BIH
Registered: 2012-04-30
Posts: 31

Klasifikacija cesta

Potrebno je pronaći važeću dokumentaciju o klasifikaciji cesta u BIH. U Hrvatskoj se ovakvi dokumenti objavljuju u Narodnim novinama (Odluka nadležnog ministarstva).
Zasada nisam uspio na internetu naći nikakav dokument koji pobliže opisuje klasificirane ceste za BIH. Poslan je upit na JP Ceste FBIH i AAMKBIH, no još nisam dobio odgovor...

Offline

#2 2012-09-30 16:02:10

hbogner
Moderator
From: Karlovac
Registered: 2010-09-16
Posts: 196
Website

Re: Klasifikacija cesta

Nemorate se striktno držati te dokumantacije ako ju nađete.
Mi smo sami odlučili primjeniti nju, ali sad su naši "političari i stručnjaci" nešto mjenjali pa je uvedena nova klasifikacija koja nevalja za osm potrebe.


"What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal."
https://osm-hr.org

Offline

#3 2012-09-30 16:10:27

hbogner
Moderator
From: Karlovac
Registered: 2010-09-16
Posts: 196
Website

Re: Klasifikacija cesta

PS.
Na wiki kod označavanja prometnica slobodno dodajte i ovo:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wiki … ometnicama

Dodatne oznake na prometnicama

Kod označavanja prometnica poželjno je osim klasifikacije unijeti i neke dodatne informacije.

Ovo je samo dio atributa koji se mogu dodati, veća lista se nalazi na Key:highway
Broj traka

Poželjno je označiti broj traka na svakoj ucrtanoj prometnici i to pomoću oznake "lanes"

    lanes=1 => bi označavalo cestu sa samo jednom trakom neovisno jeli u jednom ili oba smjera
    lanes=2 => bi bila klasična prometnica sa po jednom trakom u svakom smjeru ili brza cesta sa po dvije trake u svakom smjeru gdje su smjerovi fizički odvojeni, primjer bi bio dio Slavonske avenije u Zagrebu.
    lanes=3 => bi bile dvije trake u jednom smjeru i jedna u suprotnom, npr proširenje za skretanje koje ima svoju traku, ili neka veća gradska prometnica koja ima sve 3 trake u istom smjeru, npr Zeleni val u Zagrebu.
    lanes=4 => bi bile po dvije trake u svakom smjeru bez da su smjerovi fizički odvojeni ili bi bilo 3 u jednom 1 u drugom smjeru, ili sve 4 u istom smjeru fdje sve 4 mogu ići ravno a mogu i 2 ravno, a dvije za skretanje na svaku stranu.

Po ovim osnovnim kriterijima bi se trebao označavati broj prometnih traka.

Ako prometnica ima 3 trake s tim da je jedna rezervirana za javni prijevoz(bus, taxi) onda bi trebalo označiti na sljedećinačin:

    lanes=3
    lanes:psv=1

a ako je samo za bus a ne i za taxi onda se označava

    lanes=3
    lanes:bus=1

Maksimalna brzina

Ograničenje od 50 km/h u naseljenim mjestim je potrebno dodatno označiti sa source da se zna ako dođe do eventualnih promjena zakona kao što je bila promjena sa 60 km/h na 50 km/h prije nekoliko godina.

    maxspeed=50
    source:maxspeed=hr:urban

Ograničenje od 90 km/h u naseljenim mjestim je potrebno dodatno označiti sa source da se zna ako dođe do eventualnih promjena zakona kao što je bila promjena sa 80 km/h na 90 km/h prije nekoliko godina.

    maxspeed=90
    source:maxspeed=hr:rural

Ograničenje na autoputu

    maxspeed=130
    source:maxspeed=hr:motorway

Ako postoji znak koji ograničava na neku drugu brzinu potrebno ga je to posebno označiti.

    maxspeed=70
    source:maxspeed=sign

Površina

Površina se ne odnosi samo na ceste nego i na staze, pješačke zone, ...

    surface=asphalt => Afsaltirane ceste
    surface=compacted => Makadam
    surface=cobblestone => "Kaldrma" ako netko zna točniji izraz nek ispravi
    surface=paving_stones => Popločeno
    surface=gravel => Šljunak
    surface=pebblestone => Oblutak
    surface=concrete => Beton

Ima ih još mnogo pa pogledajte listu.
Širina

Označavanje širine ceste, pješačke staze, biciklističke staze, ...

    width=2 (= 2 m)
    width=4.5 (= 4.5 m)

Također ako postoje ograničenja za visinu ili širinu i njih možete označiti.

    maxwidth=3.5 => Ograničenje na širinu vozila od 3.5m
    maxheight=2.5 => Ograničenje na visinu vozila od 2.5m

Rasvjeta

    lit=yes => Postoji rasvjeta. (Koristite "24/7" za cjelodnevnu rasvjetu, npr. tuneli.)
    lit=no => Nema rasvjete.
    lit=automatic => Automastka kontrola rasjete preko senzora pokreta.

Također se mogu označavati pojedini rasvjetni stupovi.

    highway= street_lamp

Pločnik

Moguće je i označiti postoji li pločnik uz cestu:

    sidewalk=both => pločnik na obje strane ulice
    sidewalk=left/right => na kojoj strani je pločnik
    sidewalk=none=> pločnik ne postoji
    sidewalk=yes => postoji pločnik i možda je na obje strane, izbjegavajte ovu opciju.

Pretjecanje

Označavanje dionica gdje nije dopušteno pretjecanje drugih vozila

    overtaking=no => zabrana pretjecanja
    overtaking=both => pretjecanje dopušteno u oba smjera
    overtaking=yes => pretjecanje dopušteno u svim smjerovima - više odgovara jednosmjernim ulicama
    overtaking=forward => pretjecanje dopušteno u smjeru nacrtane linije
    overtaking=backward => pretjecanje dopušteno u smjeru suprotnom od nacrtane linije

Last edited by hbogner (2012-09-30 16:11:13)


"What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal."
https://osm-hr.org

Offline

#4 2012-09-30 19:36:06

aalem
Member
From: Sarajevo
Registered: 2012-09-28
Posts: 7

Re: Klasifikacija cesta

Doma93 wrote:

...Zasada nisam uspio na internetu naći nikakav dokument koji pobliže opisuje klasificirane ceste za BIH...

Zdravo Doma,

Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine možeš naći na http://www.jpdcfbh.ba/ba/o_nama/zakoni_i_propisi.shtml

U tom zakonu se navodi sljedeća klasifikacija:

Članak 8.   
Javne se ceste iz članka 2. ovoga zakona razvrstavaju na:   
•      AC - Autoceste   
•      BC - Brze ceste   
•      MC - Magistralne ceste   
•      RC - Regionalne ceste
•      LC - Lokalne ceste

Zbog ovoga mi je bilo malo čudno zašto sarajevska brza cesta ne treba biti označena kao highway=trunk , jer to je najbliži opis.

Offline

#5 2012-09-30 22:21:30

Doma93
Member
From: Croatia / BIH
Registered: 2012-04-30
Posts: 31

Re: Klasifikacija cesta

aalem, ovaj dokument sam našao. ono što bi nam sada trebalo je dokument koji pobliže određuje svaku pojedinačnu klasificiranu cestu kao ovaj koji sam linkao u prvom postu.

što se tiče trunk roada; ovo je termin koji se kao službeni koristi u britaniji i možda još nekim zamljama, no u bih takve ceste nemaju posebnu oznaku, već su one u mreži magistralnih cesta (neovisno o profilu gradnje). na takve ceste je dovoljno staviti motorroad=yes, te se tako podrazumijevaju restrikcije koje ovaj profil cesta nosi.

Offline

#6 2012-10-01 16:01:38

Doma93
Member
From: Croatia / BIH
Registered: 2012-04-30
Posts: 31

Re: Klasifikacija cesta

JP Ceste FBIH wrote:

Predmet: Informacija po Vašem zahtjevu po pitanju kategorizacije javnih cesta

Poštovani,


Članom 9 Zakona o cestama FBiH (Sl. Novine FBIH br. 12/10 od 15.03.2012. g.) je predvideno da:

" Mjerila i kriterije za razvrstavanje javnih cesta i odiuku o razvrstavanju javnih cesta, osim lokalnih cesta, sukladno Smjernicama i Mjerilima, kriterijima i Odluci Vijeća ministara BiH, utvrđuje Vlada na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, u suglasnosti s kantonalnim ministarstvima mjerodavnim za poslove prometa"
JP "Ceste FBiH" su članom 13 Zakona ovlaštene za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih cesta u Federaciji. lznimno od stavka 1 ovog članka, odluku o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u gradovima donosi vlada kantona na prijedlog mjerodavnog općinskog ili gradskog tijela za poslove prometa."

Za razvrstavanje javnih cesta na području Federacije BiH, na snazi su:

- Odluka o utvrđivanju magistralnih puteva (" Službeni list SFRJ broj 39 od 20.07.1984. godine"), te izmjena i dopuna Odluke (" Službeni list SFRJ broj 4 od 30.01.1987. godine")
- Odluka o utvrdivanju regionalnih puteva (" Službeni list SRBIH broj 8 od 15.03.1991. godine"), te izmjena i dopuna Odluke (" Službeni list SRBiH broj 29 od 05.09.1991. godine")
- Odluka o razvrstavanju javne ceste M-5 na dionici Sarajevo (Jošanica) —Podlugovi-Visoko ("Službene novine FBiH broj 41 od 13.06.2007. godine")
- Odluka o razvrstavanju javne ceste Ustikolina-Trnovo i Odluka o razvistavanju regionalne ceste R-442 Kaonik-Busovača-Kiseljak-Blažuj u magistrainu cestu M-5 ("Službene novine FBiH broj 56 od 22.08.2007. godine")
- Odluka o razvrstavanju javne ceste Drežnik (bolnica Kreka)-raskrsnica Siporeks u javnu rnagistralnu cestu M-4 Tuzla-Lukavac ("Službene novine FBiH broj 75 od 05.09.2012. godine")

JP "Ceste FBiH ne raspolažu podacima o kategorizaciji lokalnih cesta.


Direktor
Filip Vujeva

Offline

#7 2012-10-01 22:59:45

aalem
Member
From: Sarajevo
Registered: 2012-09-28
Posts: 7

Re: Klasifikacija cesta

Doma93 wrote:

...
što se tiče trunk roada; ovo je termin koji se kao službeni koristi u britaniji i možda još nekim zamljama, no u bih takve ceste nemaju posebnu oznaku, već su one u mreži magistralnih cesta (neovisno o profilu gradnje). na takve ceste je dovoljno staviti motorroad=yes, te se tako podrazumijevaju restrikcije koje ovaj profil cesta nosi.

Doma93 ne slažem se sa tobom oko ovog pitanja.  Na osnovu čega zaključak da "u bih takve ceste nemaju posebnu oznaku"? Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine navodi 5 oznaka (AC, BC, MC, RC, LC).

Takođe, Zakon o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini kod klasifikovanja mreže javnih puteva navodi samo 3 kategorije: magistralne, regionalne i lokalne puteve, mada na drugim mjestima uređuje i autoputeve i brze puteve i  puteve rezervisane za saobraćaj motornih vozila (motorroad=yes).

Član 13.   
(1)    Mrežu  javnih  puteva,  zavisno  od  njihovog  društvenog  i  privrednog  značaja,
čine magistralni, regionalni i lokalni putevi, kao i ulice u naseljima i gradovima.

http://www.jpdcfbh.ba/ba/o_nama/Legisla … 202010.pdf

Zato mislim da je trunk road zapravo ispravan izbor za brze ceste (mada koliko znam postoji samo jedna u BiH smile ).  Ne moramo baš sve doslovno prepisivati iz Hrvatske, pogotovo ako BiH legislativa navodi drugačije. wink

Offline

#8 2012-10-04 12:20:53

Doma93
Member
From: Croatia / BIH
Registered: 2012-04-30
Posts: 31

Re: Klasifikacija cesta

aalem, ako mislis da je bolje tako, moze. znam da takvih cesta nema mnogo u bih, no kada sam isao mijenjati te podatke bilo je vise od jednog trunk roada (sarajevskog).

Offline

#9 2012-10-07 23:47:39

aalem
Member
From: Sarajevo
Registered: 2012-09-28
Posts: 7

Re: Klasifikacija cesta

Po datim opisima mislim da bi brze ceste trebalo označavati kao trunk road ... ali volio bih da se i drugi korisnici izjasne pa kako većina odluči ...

Offline

#10 2012-10-09 19:04:47

alenmahovic
Member
From: Bosnia and Herzegovina
Registered: 2012-09-19
Posts: 8

Re: Klasifikacija cesta

Pozdrav svima.

Mislim da Doma radi odlican posao po pitanju cesta, i tu moram da skinem kapu. U svakom slucaju, slazem se i sa Alemom da je potrebno postovati klasifikaciju cesta koja postoji u nasoj zemlji i urediti postojece (naravno ukoliko nije ogroman posao) i napraviti nove u skladu sa njom. Ako je to velik zahvat da se uredjuje postojeca klasifikacija koju Doma koristi, onda bih ipak isao na to da se to dovede i do kraja (jer ipak moramo rasporediti nase vrijeme produktivno). Time sam dao i odgovor za trunk road, tj ako se koristi BH klasifikacija, onda sam za koristenje trunk road-a za brze ceste. smile


ɖ сє пнсɖ бошƛɴɖɴнɴ ɣ ӡєʍƛʌн с□онон ɣ пʌєʍєɴнmон

Offline

#11 2012-10-17 20:32:05

Doma93
Member
From: Croatia / BIH
Registered: 2012-04-30
Posts: 31

Re: Klasifikacija cesta

koliko sam shvatio aalema pod trunk road bi onda spadala samo sarajevska brza cesta. ako se vec i alen slaze, onda moze. aalem, promijeni onda cestu u trunk i provjeri oznaku (ref). negdje je dvostruka, no mislim da bi ta cijela cesta trebala biti M-17.

ne znam ima li netko od vas pristup http://www.sluzbenilist.ba/ . izgleda da je potrebna pretplata. dobro bi nam dosle informacije o regionalnim, a onda i lokalnim cestama. (te bi trebalo trazit na kantonalnoj razini)

Offline

#12 2012-11-23 12:17:04

Doma93
Member
From: Croatia / BIH
Registered: 2012-04-30
Posts: 31

Re: Klasifikacija cesta

Poslao sam mail na adrese nekoliko kantona u vezi lokalnih cesta, no za sada nema odgovora. Ima li itko pristup sluzbenom listu BIH da provjeri zakone o cestama?

Offline

#13 2014-10-06 16:47:41

Jeep01
Member
Registered: 2014-10-03
Posts: 5

Re: Klasifikacija cesta

Od 15.11.2014. u Federaciji Bosne i Hercegovine uvodi se novi brojevi cesta. Oni će zamijeniti numeraciju koja datira još iz SFRJ, i to iz 1984., s dopunama 1987. (magistralne ceste) i 1991. (regionalne ceste). U Republici Srpskoj (zasad) i dalje će ostati jugoslavenske oznake cesta. Karta s novim brojevima cesta se nalazi na web stranici http://www.vladatk.kim.ba/Ministarstva/ … 1_2013.pdf.
Podijeljene su na magistralne ceste I reda (imaju oznake M 1xx, npr. M 112 - Sarajevo-Mostar-GP Doljani, sada dio M17), magistralne ceste II reda (imaju oznake M 2xx, npr. M 227 - Buna-Stolac-Neum, sada M17.3) i regionalne ceste I i II reda (imaju oznake R xxx ili R xxxx, npr. R 703 - Čitluk-Žitomislići, sada dio R425, R 1006 - Tomislavgrad-Blidinje). Ovdje umjesto x-eva idu brojke. Lokalne ceste i dalje nemaju svoje oznake.
Raspored magistralnih i regionalnih cesta napisat ću kasnije.
Stoga ćemo morati označiti nove relacije na OSM-u s novim brojevima cesta.

Offline

#14 2014-10-07 13:26:24

Jeep01
Member
Registered: 2014-10-03
Posts: 5

Re: Klasifikacija cesta

Magistralne ceste I reda:
M 101 - GP Velika Kladuša-Cazin-Bihać (sada M4.2 od V.Kladuše do Srbljana, M14 od Srbljana do Bihaća)
M 102 - GP Izačić-Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ-međuentitetska linija, međuentitetska linija-Jajce (sada M5)
M 103 - Bosanski Petrovac-Drvar-Bosansko Grahovo-Livno-Šuica (sada M14.2 od B.Petrovca do B.Grahova, M6.1 od Resanovaca do Livna, M15 od Livna do Šuice)
M 104 - međuentitetska linija-Jajce-Donji Vakuf-Bugojno-Šuica-Tomislavgrad-Posušje-GP Kutleše (sada M16 od međuentitetske linije do Šuice, M5 od D.Vakufa do Bugojna, M15 od Šuice do Kutleša, M6.1 od Šuice do Posušja)
M 105 - Livno-GP Kamensko (sada M16)
M 106 - Donji Vakuf-Travnik-Lašva (sada M5)
M 107 - GP Bosanski Šamac-međuentitetska linija, međuentitetska linija-Maglaj-Žepče-Zenica-Bilješevo (sada M17)
M 108 - međuentitetska linija-Jelah-Karuše (sada M4)
M 109 - međuentitetska linija-Gračanica-Tuzla (južnom magistralom)-Simin Han-Kalesija-međuentitetska linija
M 110 - GP Orašje-Orašje-međuentitetska linija, međuentitetska linija-Tuzla-Semizovac-Jošanica-Stup-međuentitetska linija, međuentitetska linija-Trnovo-međuentitetska linija (sada M18 južno od Tuzle, M1.8 sjeverno od Tuzle)
M 111 - Kaonik-Busovača-Kiseljak-Blažuj (sada M5, prije R442)
M 112 - Stup-Blažuj-Mostar-GP Doljani (sada M17)
M 113 - (prolazi kroz Sarajevo) Džemala Bijedića-Ante Babića-Safeta Hadžića-Put mladih muslimana-međuentitetska linija (sada M5 i lokalna cesta)
M 114 - Trnovo-Ustikolina (sada lokalna cesta)
M 115 - međuentitetska linija-Goražde-međuentitetska linija (sada M20)
M 116 - Mostar-Široki Brijeg-Grude-Posušje (sada M6.1 od Mostara do Širokog Brijega, R420 od Širokog Brijega do Posušja)
M 117 - Mostar-Čitluk-Ljubuški-Teskera-Bijača (sada R424 od Mostara do Teskere, R423 od Teskere do Bijače)
M 118 - dio Jadranske magistrale kroz Neum (sada M2)

Offline

#15 2014-10-07 16:23:08

Jeep01
Member
Registered: 2014-10-03
Posts: 5

Re: Klasifikacija cesta

Magistralne ceste II reda:
M 201 - Velika Kladuša-Bužim-Otoka (sada R401)
M 202 - međuentitetska linija-Otoka-Bosanska Krupa-Vrtoče (sada M14, M14.2, R-408b)
M 203 - Srbljani-Bosanska Krupa (sada M14)
M 204 - Ripač-GP Užljebić (sada M11)
M 205 - Gudavac-Sanski Most-međuentitetska linija (sada R405)
M 206 - međuentitetska linija-Sanski Most-Velagići (sada M15, R410a)
M 207 - međuentitetska linija-Svilaj-Odžak (sada M14.1)
M 208 - međuentitetska linija-Domaljevac-Orašje (sada R464)
M 209 - međuentitetska linija-Gradačac-Mionica-međuentitetska linija (sada M14.1)
M 210 - Simin Han-Požarnica-međuentitetska linija (sada M18)
M 211 - Živinice-Dubrave-Međaš (sada R469)
M 211a - Dubrave-aerodrom Tuzla
M 212 - Žepče-Živinice (sada R465, R467, R469)
M 213 - Kladanj-međuentitetska linija (sada M19.2)
M 214 - Zenica-Vitez (sada R441)
M 215 - Turbe-Gostilj-Vitovlje-međuentitetska linija (sada R413)
M 216 - Nević Polje-Novi Travnik-Bugojno (sada M16.4)
M 217 - Bugojno-Jablanica (sada M16.2)
M 218 - Lepenica-Han Ploča (sada R443a)
M 219 - (prolazi kroz Sarajevo) Semizovac-Vogošća-Alipašina-Hamze Hume-Obala Kulina bana-Telali-Mula Mustafe Bašeskije-Maršala Tita(do raskršća sa Alipašinom ulicom)-Bentbaša-međuentitetska linija, međuentitetska linija-Prača-Renovica-međuentitetska linija (sada M5, M18)
M 220 - Bosansko Grahovo-GP Strmica
M 221 - Livno-Glamoč-međuentitetska linija (sada M15)
M 222 - Mokronoge-Prozor-Rama (sada R418)
M 223 - Kolo-Karlov Han-Kazaginac-GP Aržano (sada M6.1, R417, M16.3)
M 224 - Jablanica-Posušje (sada R419)
M 225 - GP Gorica-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac (sada M6)
M 226 - Gnojnice-međuentitetska linija (sada M6.1)
M 227 - Buna-Stolac-Neum (sada M17.3)
M 228 - GP Ivanica-međuentitetska linija (sada M20)

Offline

#16 2014-10-11 07:40:42

Jeep01
Member
Registered: 2014-10-03
Posts: 5

Re: Klasifikacija cesta

Regionalne ceste I reda:
R 101 Hrvatska-Tržac -Ćoralići (sada R403)
R 102 Bužim-Cazin (sada R401b)
R 103 Cazin-Ljusina (sada R402)
R 104 Dubovsko-Martin Brod (sada R408, R408a)
R 105 Vrtoče-Kulen Vakuf-Hrvatska (sada R408b)
R 106 Lušci Palanka-Velagići (sada R407a)
R 201 Bosanski Šamac-Odžak (sada R464)
R 301 Gradačac-međuentitetska linija, u smjeru Crkvine(sada R462)
R 302 Gračanica-Sladna-Srebrenik (sada R460, R461)
R 303 međuentitetska linija, u smjeru Brčkog- Čelić- međuentitetska linija, u smjeru Lopara (sada R458)
R 304 Čelić-Šibošnica-Tuzla (sjevernom magistralom, Siporex) (sada R459, M18)
R 305 Tuzla-Dubrave (sada R470)
R 306 međuentitetska linija, u smjeru Priboja-Sapna- međuentitetska linija, u smjeru Karakaja (sada R456)
R 307 Sapna-Kalesija
R 401 Jelah-Tešanj-Ozimica
R 402 međuentitetska linija-Bistričak-Nemila (sada R473)
R 403 Nemila -Zenica -Lašva -Bilješevo -Kakanj -Ćatići -Podlugovi -Ilijaš –Semizovac  (sada R456)
R 404 Ribnica (općina Zavidovići)-Olovo
R 405 Podlugovi-Vareš-Podkamensko (sada R444)
R 406 Vareš-Ćatići (sada R444a, R446)
R 407 Visoko -Kiseljak -Kreševo -Tarčin (sada R443)
R 603 međuentitetska linija-Prilivode-Mehurići-Dolac na Lašvi (sada R440)
R 604 Dolac na Lašvi -Guča Gora -Stranjani -Donji Čajdraš (sada R413a)
R 605 Novi Travnik -Pavlovica -Gornji Vakuf-Uskoplje
R 606 Gromiljak-Fojnica-Ostrožac (sada R438, R437)
R 607 Kreševo-Lepenica (sada R443a)
R 701 Prozor-Rama-Parsovići (sada R418b)
R 702 Konjic -Borci -Glavatičevo -Odžaci -međuentitetska linija (sada R435, R436)
R 703 Čitluk-Žitomislići (sada R425)
R 704 Čapljina-Gabela-GP Gabela Polje (sada R425a)
R 705 Stolac- međuentitetska linija, u smjeru Bileće (sada R427)
R 706 Dračevo-Cerovica (sada R426)
R 707 Hutovo-Ravno (sada R426)
R 708 Ravno-Trebimlja-Hrvatska
R 801 Široki Brijeg-Kočerin-Posušje (sada M6.1)
R 802 Široki Brijeg -Tromeđa-Čapljina (sada R425, R425a)
R 803 Teskera-GP Crveni Grm (sada R424)
R 901 (prolazi kroz Sarajevo): Safeta Zajke-Drinska-Hamdije Čemerlića do raskršća sa Ulicom Zmaja od Bosne
R 902 (prolazi kroz Sarajevo):  Nedžarići -Bulevar Meše Selimovića -Zmaja od Bosne -Hiseta -Maršala Tita od raskršća sa Alipašinom do Zmaja od Bosne (sada M5)
R 903 HadžićI -Gornja Grkarica - međuentitetska linija, u smjeru Krupca (sada R442a)
R 904 Gornja Grkarica -Trnovo (sada R442b)
R 1001 Drvar-Rore-Glavica (sada R408)
R 1002 Kupres-međuentitetska linija, u smjeru Šipova (sada R415)
R 1003 Guber (općina Livno)-Prolog-Donji Kazanci (sada R416)
R 1004 Prolog-Hrvatska, u smjeru Sinja (sada R416a)
R 1005 Livno-Karlov Han (sada M6.1)
R 1006 Tomislavgrad -Blidinje (sada R419a)
R 1007 Posušje- Vir-Zavelim- Hrvatska (sada R420)

Offline

#17 2014-10-12 08:50:21

Jeep01
Member
Registered: 2014-10-03
Posts: 5

Re: Klasifikacija cesta

Regionalne ceste II reda:
R 151 Velika Kladuša-Hrvatska, u smjeru Slunja (sada R401)
R 152 Radića Most-Hrvatska, u smjeru Slunja (sada R401a)
R 153 Grahovo -Šturlić-Tržac (sada R403b)
R 154 Vrnograč -Todorovo -Skokovi (sada R400)
R 155 Tržac -Gata -Kamenica (sada R403a)
R 156 Bosanska Krupa -Arapuša -međuentitetska linija, međuentitetska linija-Stari Majdan (sada R404a, R404)
R 157 međuentitetska linija-Stari Majdan-Milin Birt (sada R406)
R 158 Lušci Palanka-Krnja Jela-Bosanski Petrovac (sada R407)
R 159 Vrhpolje-Sanica (sada R410)
R 160 Vrhpolje-Donje Sokolovo-Ključ (sada M15)
R 161 Martin Brod-Guvno (sada R408)
R 162 Resanovci-Hrvatska, u smjeru Srba (sada M6.1)
R 251 Svilaj-Odžak (sada R464a)
R 252 Donja Mahala-međuentitetska linija (sada R463)
R 351 Gradačac-međuentitetska linija, u smjeru Obudovca (sada R463)
R 352 M 209-Kerep- međuentitetska linija (sada R465a)
R 353 Hrgovi Donji-Bukva (sada R460)
R 354 međuentitetska linija, u smjeru Sjenine Rijeke-Gračanica
R 355  Lukavica-Klokotnica-M 109
R 356 Srebrenik-Donja Orahovica (sada R461a)
R 357 Previle-Podorašje-Šibošnica- međuentitetska linija, u smjeru Lopara (sada R456)
R 358 Previle-Dokanj
R 359  Simin Han- međuentitetska linija (sada R458)
R 360  Tojšići-Kikači-Požarnica
R 361 Lukavac-Banovići (sada R471)
R 362 Poljice-Živinice (sada R455a)
R 363  Živinice-Gračanica- međuentitetska linija (sada R455a)
R 364 Kladanj-Brateljevići -Milankovići -R 404
R 451 međuentitetska linija-Dubrave-Novi Šeher
R 452 međuentitetska linija- Maglaj-Bočinja-Zavidovići (sada R465)
R 453 Zavidovići-Kraljeva Sutjeska (sada R466)
R 454 Zenica-Kantonalna bolnica Zenica-Kasapovići-Kovačići-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj
R 455 Brezovik-Bilalovac
R 456 Šimin Potok-Nišići
R 551 Hrenovica-Goražde- međuentitetska linija (sada R448)
R 651 Jajce-Gostilj (sada R413b)
R 652 Vitovlje-Vlašić-Travnik (sada R413a)
R 653 Donji Vakuf-Prusac-Bugojno (sada R481)
R 654 Kaćuni-Brezovik-Kondžilo-Radovlje-Moštre
R 655 Kaćuni-Fojnica
R 656 Pavlovica-Sebešić-Fojnica-R 606 (sada R438)
R 657 Karamustafići-Voljevac-Pridvorci-Mejnik
R 658 Lepenica-Sastavci
R 751 Buturović Polje-Konjic (sada R418b)
R 752 Borci-Česim-međuentitetska linija, u smjeru Nevesinja (sada R435)
R 753 Česim-Rujište-Potoci (sada R435a)
R 754 Buna-Domanovići
R 755 Trnovica-Ravno-Zavala-Hrvatska (sada R428)
R 756 Zavala-međuentitetska linija (sada R426)
R 851 Sovići-Drinovci-Klobuk (sada R426)
R 852 Ledinac-Dužice (sada R420)
R 853 Knešpolje-Ljuti Dolac-Podgorje
R 854 Vitina-GP Orahovlje (sada R422)
R 855 Orahovlje-Teskera
R 951 Ilijaš-Rakovica
R 952 Bioča-(prolazi kroz Sarajevo): Doljanska-Ahatovićka-Dobroševička-Reljevska-M 110
R 953 Butila-Osik-Plandište
R 954 Blažuj-Ilidža-(prolazi kroz Sarajevo): Hrasnička cesta-Put Famosa-međuentitetska linija
R 955 (prolazi kroz Sarajevo): Ante Babića (od raskršća sa Safeta Hadžića)-Lukavička cesta- međuentitetska linija
R 956 (prolazi kroz Sarajevo):  Ive Andrića (od raskršća sa Bulevarom Meše Selimovića)-Olimpijska
R 957 (prolazi kroz Sarajevo):  VI Transverzala (Alije Kučukalića)-Prijedorska-Kraljice Jelene
R 958 (prolazi kroz Sarajevo):  Azize Šaćirbegović-Zvornička-Zagrebačka-Terezija-Hamze Hume (most)
R 959 (prolazi kroz Sarajevo):  Hamdije Čemerlića (od Zmaja od Bosne do Zagrebačke)
R 960 (prolazi kroz Sarajevo): Derviša Numića-međuentitetska linja
R 961 (prolazi kroz Sarajevo): Halida Kajtaza-tunel-Patriotske Lige-raskršće sa Alipašinom ulicom
R 962 (prolazi kroz Sarajevo): Korija- međuentitetska linija, u smjeru Hreše (sada R447)
R 963 Gornja Grkarica-Argud-R 107
R 1051 Pasjak-Potoci- međuentitetska linija, međuentitetska linija-Gornje Bravsko (sada R410)
R 1052 Bosansko Grahovo-Rore (sada R409)
R 1053 Glamoč- međuentitetska linija, međuentitetska linija-Blagaj (sada R415b)
R 1054 Kupres-Rilić-Ravno (sada R418a)
R 1055 Zidine-Hrvatska, u smjeru Male Vinice
R 1056 Lipa-Kongora-Crvenice-Mesihovina

Offline

Board footer

Powered by FluxBB