You are not logged in.

#1 2009-05-13 09:20:27

decomposed06
Member
From: Wrocław
Registered: 2009-04-02
Posts: 136
Website

Drogi tertiary we Wrocławiu

Tak sobie patrz? na ten Wroc?aw w OSM i widz?, ?e w zasadzie nie potrzebne s? drogi o klasie ni?szej ni? w tertiary bo wszystko drog? z tagiem tertiary mo?e by?:

- Sztabowa, Drukarska - a czemu nie Pretficza?
- ?elazna - a czemu nie Grochowa i ka?da ulica w rejonie?

Ostatnio kto? zaznaczy? jako tertiary ulic? Leona Popielskiego i Brochowsk? oraz cz??? Starogroblowej. Ten kto je widzia? te ulice wie jakie to jest kuriozalne.

Czym sobie zas?u?y?y ulice typowo osiedlowe Odkrywców i ?lusarska?

Przyk?adów jest wi?cej a je?li takie ulice s? oznaczane jako tertiary to kategorie typu residential, unclassified s? zupe?nie zb?dne. 

hmm

Offline

#2 2009-05-19 21:26:41

Mateusz Korniak
Member
From: Poland, Zabrze
Registered: 2008-12-04
Posts: 623

Re: Drogi tertiary we Wrocławiu

Trzymajmy się opisu z
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wiki … w_miastach
i powinno być ok

Offline

Board footer

Powered by FluxBB