You are not logged in.

#1 2009-04-28 21:11:25

lms
Member
From: Wrocław
Registered: 2009-04-28
Posts: 53

Ortofotomapa Wrocławia

Witam :-)

Czy kto? próbowa? tworzy? co? na podstawie ortofotomapy Wroc?awia?
dost?pnej pod: http://www.wroclaw.pl/m95859/

Zdj?cia s? naprawd? ?wietnej jako?ci... tylko nie wiem, czy mo?na by to ?ród?o wykorzysta?...
Nie jestem prawnikiem, ani te? jakiej? licencji na wykorzystanie tych zdj?? nie mog?
na pierwszy rzut oka znale??. Kto? z Was mo?e si? z nimi kontaktowa?, ewentualnie mo?e co?
wi?cej na ten temat powiedzie??

Offline

#2 2009-04-28 21:32:13

Mariusz Adamski
Member
From: Wrocław
Registered: 2008-11-14
Posts: 105

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Szczerze mówi?c nigdy nie pomy?la?em, ?eby o to zapyta?, ale raczej szanse marne. Teoretycznie ta mapa zosta?a zrobiona z pieni?dzy bud?etu pa?stwa, wi?c obywatele, którzy na to te pieni?dze wy?o?yli powinni mie? do tego swobodny dost?p, ale to w naszym kraju tak nie dzia?a...

Offline

#3 2009-04-29 10:31:49

lms
Member
From: Wrocław
Registered: 2009-04-28
Posts: 53

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Moje pytanie wys?ane do administratora:

?ukasz Misek wrote:

Witam serdecznie!

Poniewa? na stronie http://www.wroclaw.pl/m95859/ gdzie znajduje si?
ortofotomapa Wroc?awia nie ma ?adnej licencji na jej wykorzystanie, chcia?bym si?
zapyta?, czy jest mo?liwe wykorzystanie tych zdj?? to tworzenia innej mapy?

Mam tutaj na my?li TYLKO projekt OpenStreetMap (http://openstreetmap.org/) - darmowa,
niekomercyjna, otwarta i powszechnie dost?pna mapa tworzona przez jej u?ytkowników.
Stworzona mapa zosta?a by udost?pniona na licencji CC-ASA 2.0
(wi?cej o licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/).

Ta ortofotomapa zawiera bardzo szczegó?owe i bardzo przydatne dane, które pomog?yby w
stworzeniu by? mo?e najdok?adniejszej obecnie dost?pnej mapy Wroc?awia.

Czy jest mo?liwe wykorzystanie tej ortofotomapy do tego w?a?nie celu?

Oraz odpowied?:

Piotr Gomu?kiewicz wrote:

Witam,

Stan prawny publikowanej w naszym serwisie ortofotomapy lotniczej z roku 2006 wygl?da nast?puj?co.
Gmina Wroc?aw dysponuje licencj? na wykorzystanie ortofotomapy, która to licencja pozwala (w skrócie) na wykorzystywanie mapy w jednostkach gminy oraz na jej publikacje w dowolnej formie.
Gmina Wroc?aw nie posiada jednak praw maj?tkowych do ortofotomapy tym samym nie jest w?adna przenie?? ich na osoby trzecie.

W sytuacji, któr? Pan opisa? nie ma  jednak ?adnego problemu z naruszeniem praw maj?tkowych (a tym bardziej autorskich) Gminy czy te? aktualnego w?a?ciciela ortofotomapy. Opracowanie na podstawie powszechnie dost?pnego rastrowego podk?adu (bo tak publikujemy ortofotomap?) wektorowych obiektów w niczym nie narusza naszych praw czy praw w?a?ciciela.
Podsumowuj?c ka?dy mo?e na podstawie ortofotomapy przygotowa? inne opracowanie i, do chwili w której jaki? fragment ortofotomapy nie zostanie bezpo?rednio w??czony do nowej publikacji, o jakimkolwiek naruszeniu praw maj?tkowych nie ma mowy. (Kopiowanie fragmentów czy wydruk na u?ytek osobisty jest mo?liwe bez ogranicze?.)
Powy?sze uwagi dotycz? wszystkich map i warstw prezentowanych w publicznie dost?pnych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Wroc?awia.

Pozdrawiam
Piotr Gomu?kiewicz
Dzia? Systemów Informacji Przestrzennej
Biuro Rozwoju Wroc?awia
Urz?d Miejski Wroc?awia
tel. (71) 777-72-48

Czyli... chyba nie jest ?le... jak s?dzicie?

Offline

#4 2009-04-29 11:06:57

Sebastian Podjasek
Member
Registered: 2008-12-30
Posts: 29

Re: Ortofotomapa Wrocławia

lms wrote:
Piotr Gomu?kiewicz wrote:

Witam,

W sytuacji, któr? Pan opisa? nie ma  jednak ?adnego problemu z naruszeniem praw maj?tkowych (a tym bardziej autorskich) Gminy czy te? aktualnego w?a?ciciela ortofotomapy. Opracowanie na podstawie powszechnie dost?pnego rastrowego podk?adu (bo tak publikujemy ortofotomap?) wektorowych obiektów w niczym nie narusza naszych praw czy praw w?a?ciciela.
Podsumowuj?c ka?dy mo?e na podstawie ortofotomapy przygotowa? inne opracowanie i, do chwili w której jaki? fragment ortofotomapy nie zostanie bezpo?rednio w??czony do nowej publikacji, o jakimkolwiek naruszeniu praw maj?tkowych nie ma mowy. (Kopiowanie fragmentów czy wydruk na u?ytek osobisty jest mo?liwe bez ogranicze?.)
Powy?sze uwagi dotycz? wszystkich map i warstw prezentowanych w publicznie dost?pnych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Wroc?awia.

Bardzo ciekawa interpretacja, ciekawe czy takie samo stwierdzenie ma zastosowanie do ortofotomap i innych zasobów na geoportalu. Wys?a?em do nich podobnego maila, jaki? miesi?c temu - oczywi?cie zero odpowiedzi.
Zasada publikacji jest taka sama j.w., zasoby geoportalu s? równie? "powszechnie dost?pnym podk?adem rastrowym", nie b?d? bezpo?rednio w??czane do zasobów OSM, ale na ich podstawie "b?d?" tworzone nowe opracowania.

No i teraz to mam m?tlik w g?owie wink

Offline

#5 2009-04-29 13:06:20

Jajcu?
Member
From: Gliwice, Poland
Registered: 2009-04-15
Posts: 235
Website

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Sebastian Podjasek wrote:

Bardzo ciekawa interpretacja, ciekawe czy takie samo stwierdzenie ma zastosowanie do ortofotomapy i innych zasobów na geoportalu.

Gdzie? na Wiki OSM wyczyta?em, ?e w wi?kszo?ci krajów takie wykorzystanie zdj?? lotniczych (ale tylko zdj??, nie "innych warstw", które mog? by? mapami) nie powinno sprawia? problemów licencyjnych. Teraz pi?kna „podk?adka” w postaci maila od admina. Proponowa?bym opisa? to ?ród?o na wiki i zacytowa? tam tego maila (nie jest to pewnie oficjalna wyk?adnia, ale zawsze co?). I korzysta?, ale tylko ze zdj?? (nie przerysowywa? mapy opracowanej na podstawie tych zdj??) i podawa? w source=*, ?e si? z tych zdj?? korzysta?o.

I najlepiej zdj?cia dopasowa? do tego co ju? mamy w OSM, a nie kopiowa? wspó?rz?dnych z ortofotomapy. Ró?nice zapewne b?d? pomijalne, a trudno b?dzie nam zarzuci?, ?e georeferencje kopiujemy.

Offline

#6 2009-04-29 15:33:31

Mariusz Adamski
Member
From: Wrocław
Registered: 2008-11-14
Posts: 105

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Wed?ug mnie, tworzenie map z tych zdj?? mimo wszystko stanowi prac? pochodn?, wi?c na to trzeba mie? zezwolenie posiadacza praw autorskich. Z tego, co pisze pan Gomu?kiewicz wnioskuj?, ?e nie jest on posiadaczem praw autorskich, ani go nie reprezentuje, gdy? stwierdza, ?e maj? oni jedynie licencj? na wykorzystanie i publikowanie tych zasobów. Zatem nie s?dz?, ?eby by? on w?adny w decydowaniu, czy osoby trzecie mog? tworzy? prace pochodne na podstawie tych danych. O to trzeba by jednak chyba zapyta? prawowitego w?a?ciciela praw autorskich.

Chyba, ?e rzeczona licencja zezwala na prace pochodne i jest transferowalna (czyli mogliby nam jej udzieli?), ale z tej odpowiedzi wynika, ?e tak nie jest.

Swoj? drog?:

lms wrote:

[...] OpenStreetMap (http://openstreetmap.org/) - darmowa,
niekomercyjna, [...]

Unika?bym stwierdzenia "niekomercyjna", bo mo?e ono by? myl?ce. Fakt, ?e OSM nie jest for profit per se nie oznacza, ?e map tych nie mo?na zastosowa? do celów komercyjnych (nie ma "NC" w licencji).

Offline

#7 2009-04-29 17:09:59

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Mariusz Adamski wrote:

Wed?ug mnie, tworzenie map z tych zdj?? mimo wszystko stanowi prac? pochodn?, wi?c na to trzeba mie? zezwolenie posiadacza praw autorskich. Z tego, co pisze pan Gomu?kiewicz wnioskuj?, ?e nie jest on posiadaczem praw autorskich, ani go nie reprezentuje, gdy? stwierdza, ?e maj? oni jedynie licencj? na wykorzystanie i publikowanie tych zasobów. Zatem nie s?dz?, ?eby by? on w?adny w decydowaniu, czy osoby trzecie mog? tworzy? prace pochodne na podstawie tych danych. O to trzeba by jednak chyba zapyta? prawowitego w?a?ciciela praw autorskich.

Z tego co czytam na legal-talk@osm to (w krajach ktore tam sa brane pod uwage...) nie potrzebne byloby zezwolenie posiadacza praw autorskich i interpretacja Pana reprezentujacego urzad jest w porzadku, czyli mowa o prawach autorskich bylaby dopiero przy publikowaniu zdjec bo sama informacja w nich zawarta nie zostala stworzona przez autora zdjec. (Bardzo skomplikowane rzeczy, nie na moja glowe, ale w polskim prawie wedlug kogos kto reprezentowal jedno czasopismo, jest tak samo, a nawet twierdzi on ze zeby byla mowa o prawach autorskich to musi ta fotografia miec element "tworczy", w przeciwnym wypadku mozna skopiowac nawet cale zdjecie i opublikowac gdzie sie chce... oczywiscie to jest troche denerwujace kiedy sie jest jego autorem, ale tak daleko nie musimy sie tu posuwac).

Czyli ja bym glosowal na tak, i ciekawe czy ewmsplugin w JOSM moze sciagac bezposrednio z ich wms.

Mariusz Adamski wrote:

Swoj? drog?:

lms wrote:

[...] OpenStreetMap (http://openstreetmap.org/) - darmowa,
niekomercyjna, [...]

Unika?bym stwierdzenia "niekomercyjna", bo mo?e ono by? myl?ce. Fakt, ?e OSM nie jest for profit per se nie oznacza, ?e map tych nie mo?na zastosowa? do celów komercyjnych (nie ma "NC" w licencji).

Calkiem sie zgadzam, wprawdzie lms podal w mailu link do licencji ale ktos i tak moglby ja zinterpretowac jako CC-NC.

Offline

#8 2009-04-29 17:21:51

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: Ortofotomapa Wrocławia

balrog-kun wrote:

Z tego co czytam na legal-talk@osm to (w krajach ktore tam sa brane pod uwage...) nie potrzebne byloby zezwolenie posiadacza praw autorskich i interpretacja Pana reprezentujacego urzad jest w porzadku, czyli mowa o prawach autorskich bylaby dopiero przy publikowaniu zdjec bo sama informacja w nich zawarta nie zostala stworzona przez autora zdjec. (Bardzo skomplikowane rzeczy, nie na moja glowe, ale w polskim prawie wedlug kogos kto reprezentowal jedno czasopismo, jest tak samo, a nawet twierdzi on ze zeby byla mowa o prawach autorskich to musi ta fotografia miec element "tworczy", w przeciwnym wypadku mozna skopiowac nawet cale zdjecie i opublikowac gdzie sie chce... oczywiscie to jest troche denerwujace kiedy sie jest jego autorem, ale tak daleko nie musimy sie tu posuwac).

(disclaimer) Jesli chodzi np. o geoportal to nawet jesli mamy do czegos prawo to nie korzystajmy z niego jesli nie dostaniemy potwierdzenia woli wspolpracy w jakiejs formie bo wiadomo ze kazdy projekt mozna pogrzebac jesli sie ma wystarczajaca liczbe prawnikow.

Offline

#9 2009-04-29 18:08:11

Mariusz Adamski
Member
From: Wrocław
Registered: 2008-11-14
Posts: 105

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Skomplikowana sprawa... Wydaje mi się, że na podobnej zasadzie można by wykorzystać zdjęcia z Google Maps, a starania ludzi o umożliwienie korzystania z Yahoo Aerial Imagery wyglądają też bezsensownie w świetle tej interpretacji. No ale może prawo autorskie u nas wygląda trochę inaczej.

Offline

#10 2009-05-02 00:08:16

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Mariusz Adamski wrote:

Skomplikowana sprawa... Wydaje mi się, że na podobnej zasadzie można by wykorzystać zdjęcia z Google Maps, a starania ludzi o umożliwienie korzystania z Yahoo Aerial Imagery wyglądają też bezsensownie w świetle tej interpretacji. No ale może prawo autorskie u nas wygląda trochę inaczej.

Moze to sa starania tylko zapewnienia sobie ze Yahoo nie zmieni za jakis czas zdania i nie bedzie nasylac swoich prawnikow.  Nawet Google potwierdzily serwisowi tagzania.com w jednym emailu ze moga tagowac obiekty i rysowac na zdjeciach Google'a bez zobowiazan.

Inna sprawa to ze oprocz praw autorskich dochodza prawa baz danych (?) http://en.wikipedia.org/wiki/Database_right na ktorych to opierac sie ma nowa licencja OSM.  I tu rzeczywiscie dobrze miec potwierdzenie od tego kto przechowuje te dane ze mozna je sciagac w potrzebnej ilosci, jesli nie ma tego wyjasnionego na ich stronie.  Osobiscie uznalbym tego maila od urzedu wroclawia za wystarczajacy.

Offline

#11 2009-05-09 11:08:47

deejay1
Member
Registered: 2008-06-17
Posts: 109

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Hmm, mam pytanko. czytam sobie licencj? danych Techmexu http://www.geoserwer.pl/sklep/?tresc_li … ajacemu,58 i zastanawiam si? czy mo?na na podstawie dostarczonych przez nich jpgów mo?na wygenerowa? sobie dane dla OSM. Niestety licencja jest napisana w legalese hmm

Offline

#12 2009-05-12 00:24:06

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: Ortofotomapa Wrocławia

deejay1 wrote:

Hmm, mam pytanko. czytam sobie licencj? danych Techmexu http://www.geoserwer.pl/sklep/?tresc_li … ajacemu,58 i zastanawiam si? czy mo?na na podstawie dostarczonych przez nich jpgów mo?na wygenerowa? sobie dane dla OSM. Niestety licencja jest napisana w legalese hmm

Na podstawie tej licencji, czyli jesli kupiles od nich jpegi, i jesli nie upubliczniasz samych jpegow, to raczej napewno tak.  Natomiast wszystko co jest na ich stronie besposrednio do sciagniecia jest na innej licencji, w ktorej pisze m.in.:

4. Zabronione jest:
   * wykorzystywanie zobrazowa? i ortofotomap dost?pnych na www.geoserwer.pl do masowego znajdowania lokalizacji (geokodowania), wyznaczania tras, uzyskiwania map,

Zdrugiej strony, w mojej, nie reprezentujacej nikogo, opinii, ich oferta nie jest konkurencyjna.  Sa na internecie sklepy z fajniejszymi warunkami i podobnymi cenami.

Offline

#13 2009-05-12 17:31:22

deejay1
Member
Registered: 2008-06-17
Posts: 109

Re: Ortofotomapa Wrocławia

balrog-kun wrote:

Zdrugiej strony, w mojej, nie reprezentujacej nikogo, opinii, ich oferta nie jest konkurencyjna.  Sa na internecie sklepy z fajniejszymi warunkami i podobnymi cenami.

To poproszę na priv adres jeśli mają moje miasto w takiej rozdzielczości jak oni wink

Offline

#14 2009-05-13 12:14:40

lms
Member
From: Wrocław
Registered: 2009-04-28
Posts: 53

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Poniewa? Coven wyrazi? do mnie sowje zaniepokojenie odno?nie tego, ?e zaczynam co? tworzy? na podstawie tamtych map z Ortofotomapy, oraz, ?e zgoda pana Piotra Gomu?kiewicz nic nie wnosi (nie ma on podstaw to podejmowania takich decyzji), przes?a?em to samo pytanie do kogo?, kto jest w?adny w tej sprawie:

lms wrote:

Witam serdecznie!

29 kwietnia 2009r. wys?a?em pytanie o nast?puj?cej tre?ci do Pana Piotra Gomu?kiewicza z
Dzia?u Systemów Informacji Przestrzennej:

> Poniewa? na stronie http://www.wroclaw.pl/m95859/ gdzie znajduje si?
> ortofotomapa Wroc?awia nie ma ?adnej licencji na jej wykorzystanie, chcia?bym si?
> zapyta?, czy jest mo?liwe wykorzystanie tych zdj?? to tworzenia innej mapy?
>
> Mam tutaj na my?li TYLKO projekt OpenStreetMap (http://openstreetmap.org/) - darmowa,
> otwarta i powszechnie dost?pna mapa tworzona przez jej u?ytkowników.
> Stworzona mapa zosta?a by udost?pniona na licencji CC-ASA 2.0
> (wi?cej o licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/).
>
> Ta ortofotomapa zawiera bardzo szczegó?owe i bardzo przydatne dane, które pomog?yby w
> stworzeniu by? mo?e najdok?adniejszej obecnie dost?pnej mapy Wroc?awia.
>
> Czy jest mo?liwe wykorzystanie tej ortofotomapy do tego w?a?nie celu?

Pan Piotr odpowiedzia?, ?e nie ma ?adnego problemu z takim wykorzystaniem map...

Jednak bior? pod uwag? uchwa?? http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=4746/08
jedyn? osob? w?adn? w tej kwestii jest Kierownik DIP (§ 4, p. 1.1)
Na podstawie http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=2804/08 jest ni?
p. Jadwiga Brzuchowska.

Dlatego kieruj? powy?sze zapytanie bezpo?rednio do Pani.

Czy jest mo?liwe takie w?a?nie wykorzystanie map? O ile jest to mo?liwe, to prosz? o
wi???c? odpowied? oraz o podanie podstaw prawnych odpowiedzi.
W projekcie OpenStreetMap bardzo wa?na jest dla nas legalno?? ?ród?a danych (!)

W za??czeniu przesy?am odpowied? udzielon? przez Pana Piotra Gomu?kiewicza:

> Witam,
>
> Stan prawny publikowanej w naszym serwisie ortofotomapy lotniczej z roku 2006 wygl?da nast?puj?co.
> Gmina Wroc?aw dysponuje licencj? na wykorzystanie ortofotomapy, która to licencja pozwala (w skrócie) na
> wykorzystywanie mapy w jednostkach gminy oraz na jej publikacje w dowolnej formie.
> Gmina Wroc?aw nie posiada jednak praw maj?tkowych do ortofotomapy tym samym nie jest w?adna przenie?? ich na osoby trzecie.
>
> W sytuacji, któr? Pan opisa? nie ma  jednak ?adnego problemu z naruszeniem praw maj?tkowych (a tym bardziej autorskich) Gminy
> czy te? aktualnego w?a?ciciela ortofotomapy. Opracowanie na podstawie powszechnie dost?pnego rastrowego podk?adu (bo tak
> publikujemy ortofotomap?) wektorowych obiektów w niczym nie narusza naszych praw czy praw w?a?ciciela.
> Podsumowuj?c ka?dy mo?e na podstawie ortofotomapy przygotowa? inne opracowanie i, do chwili w której jaki? fragment ortofotomapy
> nie zostanie bezpo?rednio w??czony do nowej publikacji, o jakimkolwiek naruszeniu praw maj?tkowych nie ma mowy.
> (Kopiowanie fragmentów czy wydruk na u?ytek osobisty jest mo?liwe bez ogranicze?.)
> Powy?sze uwagi dotycz? wszystkich map i warstw prezentowanych w publicznie dost?pnych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Wroc?awia.
>
> Pozdrawiam
> Piotr Gomu?kiewicz
> Dzia? Systemów Informacji Przestrzennej
> Biuro Rozwoju Wroc?awia
> Urz?d Miejski Wroc?awia
> tel. (71) 777-72-48

i otrzyma?em nast?puj?c? odpowied?:

jadwiga.brzuchowska@um.wroc.pl wrote:

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pa?skiego maila wyra?am zgod? na wykonanie i
rozpowszenianie opracowa? wykonanych na podstawie internetowych map Systemu
Informacji Przestrzenej Miasta Wroc?awia.
Zgoda wyra?ona na podstawie Zarz?dzenia Prezydenta  Wroc?awia nr 4746/08 z
dnia 17.11.2008

Jadwiga Brzuchowska
Kierownik DIP

My?l?, ?e to ju? tym razem jest wystarczaj?ce potwierdzenie tego, ?e mo?emy te mapy wykorzystywa?...
Czy mam racj?, czy jeszcze czego? potrzebujemy?

Last edited by lms (2009-05-13 12:15:15)

Offline

#15 2009-05-13 13:08:57

Mariusz Adamski
Member
From: Wrocław
Registered: 2008-11-14
Posts: 105

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Ok. Proponowa?bym jeszcze ustalenie jednolitego tagu source. Na wszelki wypadek, gdyby komu? si? odwidzia?o, dobrze by?oby mie? sposób na identyfikacj? danych, które powsta?y na podstawie tego ?ród?a i ich ewentualne wycofanie.

EDIT: Je?eli jest dost?pny WMS to proponuj? go mimo wszystko nie u?ywa? i rektyfikowa? zdj?cia samemu na podstawie danych OSM, ?eby nikt nas nie pos?dzi?, ?e oprócz zdj??, u?ywamy jeszcze ich geokodowania.

Last edited by Mariusz Adamski (2009-05-13 13:12:38)

Offline

#16 2009-05-13 15:38:20

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Mariusz Adamski wrote:

EDIT: Je?eli jest dost?pny WMS to proponuj? go mimo wszystko nie u?ywa? i rektyfikowa? zdj?cia samemu na podstawie danych OSM, ?eby nikt nas nie pos?dzi?, ?e oprócz zdj??, u?ywamy jeszcze ich geokodowania.

Pani Brzuchowska wyrazila zgode na wykorzystanie "map", jestem pewien ze to znaczy zarowno zdjecia jak geokodowanie.

Ja proponuje uzywac WMS chyba ze jest kiepsko skalibrowany co byloby widac po tym ze nie pokrywa sie z trace'ami.  Ogolnie fajna sprawa bo to pewnie jest lepiej skalibrowane niz Yahoo i chyba dostalismy wieksze prawa niz te co daje Yahoo.

Offline

#17 2009-05-15 10:24:52

decomposed06
Member
From: Wrocław
Registered: 2009-04-02
Posts: 136
Website

Re: Ortofotomapa Wrocławia

balrog-kun wrote:
Mariusz Adamski wrote:

EDIT: Je?eli jest dost?pny WMS to proponuj? go mimo wszystko nie u?ywa? i rektyfikowa? zdj?cia samemu na podstawie danych OSM, ?eby nikt nas nie pos?dzi?, ?e oprócz zdj??, u?ywamy jeszcze ich geokodowania.

Pani Brzuchowska wyrazila zgode na wykorzystanie "map", jestem pewien ze to znaczy zarowno zdjecia jak geokodowanie.

Ja proponuje uzywac WMS chyba ze jest kiepsko skalibrowany co byloby widac po tym ze nie pokrywa sie z trace'ami.  Ogolnie fajna sprawa bo to pewnie jest lepiej skalibrowane niz Yahoo i chyba dostalismy wieksze prawa niz te co daje Yahoo.

Dobra ale jak z tego korzysta? wink

Offline

#18 2009-05-15 20:43:51

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: Ortofotomapa Wrocławia

decomposed06 wrote:

Dobra ale jak z tego korzystać wink

Z wczesniejszych komentarzy wywnioskowalem to jest WMS, w tym sensie ze jest kompatybilny ze standardem WMS, ale po przyjrzeniu sie, wyglada na to ze nie.  Najwyrazniej strona laduje wielka ilosc javascriptow z sip.um.wroc.pl ktore na poczatku robia zapytanie do tego serwera i dostaja w odpowiedzi jakies ID twojej sesji (rzad cyferek).  Potem przez http://sip.um.wroc.pl/agsjarc/mimedata; … id>?costam mozna pobrac aktualny widok mapy ktory jest pojedynczym obrazkiem png, nie kolekcja kwadratowych "kafelkow".  Twoja pozycje na mapie pamieta serwer i jak chcesz sie przemiescic to wysylasz jakies tam inne zapytanie.  Serwer chyba za kazdym razem generuje obrazek ze zdjec / wektorowej mapy i chyba jest w javie bo chodzi pod Tomcatem.

Dla jednej z warstw jest jakis cache pod http://sip.um.wroc.pl/proxycache/ ktory juz ma "kafelki" ale wiekszosc z nich jest pusta jak w mapniku.

Ktos musialby (:P) napisac klienta takiego jak do yahoo! do tych zdjec.. wydaje mi sie ze mozna to zalatwic jednym plikiem .html z odpowiednim javascriptem, nie korzystajac juz z javascriptow z sip.um.wroc.pl.

Super jest rozdzielczosc tych zdjec.  Daje sie zidentyfikowac restauracje po napisach na parasolach nad stolikami.

Offline

#19 2009-07-02 06:38:06

lms
Member
From: Wrocław
Registered: 2009-04-28
Posts: 53

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Poniewa? dost?p do ortofotomapy ze strony urz?du miejskiego do wygodnych nie nale?y... umie?ci?em kopi? ca?ej mapy w postaci kafelek pod adresem http://osm.misek.pl/orto-wro/ (wystarczy prze??czy? na Ortofotomapa).

Mapa co prawda nie jest ani wyskalowana, ani wypozycjonowana, ale jest u?ywalna, mo?na zrobi? sobie zrzut jakiego? obszaru i przy u?yciu np metacarta ?adnie wypozycjonowa? i u?ywa? :-)
Jak b?dzie taka potrzeba, to mog? spróbowa? to wypozycjonowa?, ale nie bardzo wiem na razie jak... pobieranie kafelków z serwera sip te? nie nale?y do rzeczy najprzyjemniejszych :-)

Dorzuc? jeszcze jeden (9) poziom powi?kszenia (zajmuje oko?o 500MB), ale nie wiem kiedy, bo chwilowo nie mam internetu... mo?e spróbuj? w weekend to zrobi?. Nast?pny poziom (10) ma niestety a? 2GB, wi?c niestety si? ju? mi na serwer nie zmie?ci

Mam nadziej?, ?e mapka si? komu? przyda... :-)

Offline

#20 2009-07-02 13:45:38

shymon
Member
Registered: 2009-06-22
Posts: 2

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Czy jest jakiś pomysł na wartość tagu source?

Offline

#21 2009-07-02 19:29:13

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: Ortofotomapa Wrocławia

lms wrote:

Poniewa? dost?p do ortofotomapy ze strony urz?du miejskiego do wygodnych nie nale?y... umie?ci?em kopi? ca?ej mapy w postaci kafelek pod adresem http://osm.misek.pl/orto-wro/ (wystarczy prze??czy? na Ortofotomapa).

Mapa co prawda nie jest ani wyskalowana, ani wypozycjonowana, ale jest u?ywalna, mo?na zrobi? sobie zrzut jakiego? obszaru i przy u?yciu np metacarta ?adnie wypozycjonowa? i u?ywa? :-)
Jak b?dzie taka potrzeba, to mog? spróbowa? to wypozycjonowa?, ale nie bardzo wiem na razie jak... pobieranie kafelków z serwera sip te? nie nale?y do rzeczy najprzyjemniejszych :-)

Dorzuc? jeszcze jeden (9) poziom powi?kszenia (zajmuje oko?o 500MB), ale nie wiem kiedy, bo chwilowo nie mam internetu... mo?e spróbuj? w weekend to zrobi?. Nast?pny poziom (10) ma niestety a? 2GB, wi?c niestety si? ju? mi na serwer nie zmie?ci

Jesli masz jakis skrypt do tego to moglbys zapuscic go na openstreetmap.pl (ma jeszcze ok 600GB wolnego), moze udaloby sie postawic wlasny WMS.

shymon wrote:

Czy jest jaki? pomys? na warto?? tagu source?

Cos nie cos just jest narysowane z wartoscia source taka jak http://www.openstreetmap.org/browse/way/34895305 wiec moze niech zostanie

Offline

#22 2009-09-15 16:17:55

Paul167
Member
From: Katowice, Poland
Registered: 2009-08-29
Posts: 21
Website

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Podobn? fotomap? posiadaj? te? m.in. Katowice (http://mapserver.um.katowice.pl/website … viewer.htm). Mo?e uda?oby si? zdoby? zgod? na wykorzystywanie tak?e tych zdj?? lotniczych? Czyta?em ostatnio, ?e katowicki UM planuje w przysz?o?ci zast?pi? ten serwis mapowy innym, z trójwymiarowymi modelami budynków. Ju? teraz g?ówna strona urz?du nie linkuje do niego bezpo?rednio. Mo?e przy tej okazji uda?oby si? legalnie skorzysta? z tych danych?

Offline

#23 2009-09-17 20:19:13

lms
Member
From: Wrocław
Registered: 2009-04-28
Posts: 53

Re: Ortofotomapa Wrocławia

je?li zdob?dziemy zgod? na wykorzystanie tej mapy Katowic... to mog? spróbowa? zrobi? z niej bardziej u?ywaln? map? w kafelkach... o ile kto? ma zamiar z tego skorzysta?... :-)

Offline

#24 2009-09-18 08:50:17

Paul167
Member
From: Katowice, Poland
Registered: 2009-08-29
Posts: 21
Website

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Wysłałem we wtorek maila na adres podany na stronie, jak na razie bez odzewu...

Offline

#25 2009-11-05 11:24:55

antblant
Member
From: Szczecin, Poland
Registered: 2008-06-12
Posts: 342

Re: Ortofotomapa Wrocławia

Paul167 wrote:

Wysłałem we wtorek maila na adres podany na stronie, jak na razie bez odzewu...

Mi ze Szczecina też nikt nie odpisywał. Dlatego osobiście wybrałem się do urzędu. Oto efekt:

Dzień dobry,

Ponieważ na stronie http://gis.um.szczecin.pl/ gdzie znajduje się
mapa Szczecina nie ma żadnej licencji na jej wykorzystanie, chciałbym się
zapytać, czy jest możliwe jej wykorzystanie do tworzenia innej mapy?
Dokładnie chodzi o wykonywanie obrysów obiektów z mapy
(budynków i innych obiektów, oraz o ręczne przenoszenie danych adresowych i nazw ulic),
oraz o dokonanie podobnych opracowań na podstawie ortofotomapy.
Opracowane w ten sposób dane trafiałyby do projektu OpenStreetMap (http://openstreetmap.org/) -
darmowa, otwarta i powszechnie dostępna mapa tworzona przez jej użytkowników.
Stworzona mapa zostałaby udostępniona na licencji CC-ASA 2.0
(więcej o licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl).
Czy jest możliwe wykorzystanie mapy do tego właśnie celu?

z poważaniem

Paweł Mrówka

Szanowny Panie,

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie interaktywnego planu Szczecina opublikowanego na stronie http://gis.um.szczecin.pl/
w podanym celu tj. wytworzenia własnej mapy interaktywnej pod warunkiem podania źródła pochodzenia danych.

Z poważaniem,

Marek Dymek
Pełnomocnik Prezydenta ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Idąc za ciosem uzyskałem w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego dostęp do bazy koordynatów przystanków i czasu przejazdów (http://zditm.szczecin.pl/rozklady/GTFS/latest/), czyli dokładnie do tego co dostało od nich google. Nadal jednak czekam na maila z oficjalnym potwierdzeniem, że mogę te dane wykorzystać na OpenStreetMap.

Myślę, że np. w Warszawie google weszło w posiadanie danych przystankowych w podobny sposób i równie łatwo można uzyskać do nich dostęp smile

Offline

Board footer

Powered by FluxBB