You are not logged in.

#26 2011-02-19 18:43:18

ajank
Member
Registered: 2011-01-15
Posts: 91

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Link do statutu: http://wiki.openstreetmap.pl/OpenStreet … ska/Statut

Faktycznie jest tak, że każda zmiana statutu musi być zgłoszona do sądu rejestrowego. Niemniej jednak, do sądu zgłasza się także każdą zmianę składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, co rzecz jasna będzie się regularnie zdarzać. W razie chęci zmiany statutu kiedyś w przyszłości, wystarczy wraz z drukiem informującym o zmianie składu władz złożyć/wysłać druk informujący o zmianie statutu. Nie powinno być z tym żadnego problemu.

Dlatego też proponowałbym ograniczyć póki co złożoność struktury do niezbędnego minimum, tym bardziej, że może nam zabraknąć chętnych do zasiadania we władzach. Mam nadzieję, że przynajmniej 6 osób (3 do Zarządu i 3 do Komisji Rewizyjnej) się znajdzie. smile

Offline

#27 2011-02-19 22:06:39

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Super, dzieki.
Skoro jest i tak potrzeba zglaszania takze takich zmian, to rzeczywiscie mozna to jak najbardziej uproscic. Myslalem o tym, by bylo jak najmniej biegania i formalnosci.
Pytanie: Orientujesz sie czy za takie zglaszane do sadu zmiany nie trzeba czasem za kazdym razem placic?

Offline

#28 2011-02-20 04:12:25

ajank
Member
Registered: 2011-01-15
Posts: 91

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Sprawa opłat jest zawiła. Art. 17 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach określa, że

Postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń [...] do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

Część sądów interpretuje to w taki sposób, że zwolniony od opłat jest zarówno wpis, jak też i zmiana wpisu (np. zmiana składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo statutu). Niestety część sądów interpretuje to tak, że od opłat zwolniony jest jedynie wpis przy rejestracji stowarzyszenia. Zasadniczo opłata wynosi 150 zł za dowolny zestaw zmian składany jednocześnie. Można się ubiegać się o zwolnienie z tej opłaty, na co mielibyśmy póki co spore szanse. Na pociechę mogę tylko dodać, że w przyszłości, po uzyskaniu statusu OPP, będzie nam przysługiwać zwolnienie z opłat sądowych.

Offline

#29 2011-02-20 22:44:31

rogal
Member
Registered: 2010-11-09
Posts: 694

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

No i możliwość zbierania 1% podatku - jakby zebrać trochę $$$ to można by kupować zdjęcia satelitarne/lotnicze z licencją pozwalającą na odrysowywanie czego trzeba bez żadnych restrykcji smile


http://navidata.pl  - geokodowanie oparte o OSM
http://garmin.osmapa.pl - mapy Polski na urządzenia Garmin

Offline

#30 2011-02-27 19:15:50

ajank
Member
Registered: 2011-01-15
Posts: 91

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Wprowadziłem jeszcze parę drobnych poprawek do projektu statutu, tym razem to już chyba naprawdę ostatnie. wink Oprócz tego, zgodnie z pojawiającymi się sugestiami, usunąłem Sąd Koleżeński. Obecnie Zarząd może wykluczyć ze Stowarzyszenia z powodu działania na jego szkodę lub wbrew jego celom statutowym. Od decyzji Zarządu można się odwołać do Walnego Zebrania Członków, wówczas do czasu rozpatrzenia odwołania jest się zawieszonym w prawach członkowskich.

Edit: wprowadziłem jeszcze jedną zmianę, usuwającą ust. 3 w art. 27. Ograniczał on wysokość wynagrodzeń członków Komisji Rewizyjnej i był przepisany z ustawy o działalności pożytku publicznego, jednak nie ma on zastosowania w naszym przypadku.

Jeśli jednak podczas spotkania w Łodzi uznamy, że lepiej mieć Sąd Koleżeński, proponuję się oprzeć na tej wersji projektu statutu, usuwając z niej ust. 3 w art. 27.

W ciągu najbliższych 2-3 dni umieszczę gdzieś check-listę formalności do dokonania podczas spotkania założycielskiego.

Last edited by ajank (2011-03-01 16:11:24)

Offline

#31 2011-03-02 18:52:09

ajank
Member
Registered: 2011-01-15
Posts: 91

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Na stronie http://wiki.openstreetmap.pl/OpenStreet … arzyszenia umieściłem listę dokumentów, które trzeba będzie sporządzić podczas spotkania założycielskiego. Można to sprowadzić do trzech: protokołu, listy członków założycieli oraz statutu. Pozostałe potrzebne dokumenty, jak np. druki do KRS, może przygotować w mniejszym gronie Komitet Założycielski, który będzie dokonywał rejestracji.

Idealnie byłoby, gdyby ktoś chętny przeczytał podlinkowane tam na górze teksty i wziął na siebie przewodniczenie spotkaniu założycielskiemu. Pozwoliłoby to na jego sprawne przeprowadzenie, dzięki czemu nie tracilibyśmy zbyt dużo czasu na formalności. smile

Offline

#32 2011-03-03 11:33:50

Yarl
Member
From: Bytom, Poland
Registered: 2009-09-07
Posts: 389
Website

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Ja przygotuję listę założycieli, pozostałe też mogę wstępnie uzupełnić, a wydrukuje się to już na miejscu, bo zapewne nie dam rady zebrać wszystkich chętnych na listę przed przyjazdem.

Offline

#33 2011-03-03 13:18:39

Polimerek
Member
Registered: 2011-03-03
Posts: 353

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Statut bardzo zgrabnie napisany. Jako praktyk działający w paru stowarzyszeniach, widzę dwa słabe punkty tylko:

"Art. 17.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z dniem wyboru i trwa do najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków."

Jest tu takie ryzyko, że po takim Walnym będzie okres "interregium" - znaczy staremu zarządowi skończy się kadencja, a nowy jeszcze nie zostanie zarejestrowany w KRS (co trwa do 3 miesięcy) i przez ten czas nikt legalnie nie będzie mógł wykonywać czynności cywilno-prawnych w imieniu Stow - np: wypłacić pieniędzy z konta. albo podpisać umowę. Piszę legalnie - bo jeśli w banku np: się nie zgłosi zmiany zarządu i ktoś ze starego będzie się posługiwał starym odpisem z KRS, gdzie jeszcze widnieje - to będzie mógł działać o strony technicznej - tyle, że np: podpisując umowę będzie teoretycznie popełniał przestępstwo. Dlatego lepiej jest nie uzależniać kadencji od Walnego - lub dodać punkt, że w okresie przejściowym, do czasu zarejestrowania nowego zarządu ustępujący pełni swoje obowiązki.

I druga sprawa - jak jest planowane staranie o OPP - to ten statut nie jest do końca zgodny z aktualną ustawą - brakuje np. punktu o tym, że członkowie rewizyjnej nie mogą być krewnymi i powinowatymi członków zarządu oraz, że muszą być nie karani z winy umyślnej.   Wymaga tego aktualna ustawa o OPP.

Patrz:

http://pozytek.ngo.pl/wiadomosc/dzialaj/617716.html

http://wiadomosci.ngo.pl/x/423536

Pozdr.

Offline

#34 2011-03-03 18:08:07

ajank
Member
Registered: 2011-01-15
Posts: 91

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Dzięki serdeczne za uwagi. Faktycznie zmiana zarządu jest nieco problematyczna, trzeba jakoś pogodzić dwie sprzeczności:
* nowy Zarząd ma zazwyczaj nowe pomysły i dużo zapału do działania, więc dobrze byłoby, gdyby zaraz po wyborze mógł rozpocząć funkcjonowanie
* podmioty zewnętrzne niechętnie podpisują umowy z nowym Zarządem, który nie został jeszcze wpisany do KRS (i w związku z tym trudno go zweryfikować), więc dobrze byłoby dokonywać wyboru z wyprzedzeniem umożliwiającym dokonanie wpisu.

Czy orientujesz się może, jak długo w praktyce (a szczególnie w Łodzi) trwa oczekiwanie na wpis nowego Zarządu do KRS?

Co do wymogów dotyczących członków Komisji Rewizyjnej -- znajdują się one w art. 27. Dzięki za linki do ngo.pl, sam z nich wcześniej korzystałem. Sprawdziłem wymogi dotyczące OPP jeszcze raz i wszystkie potrzebne zapisy wydają się obecne.

Offline

#35 2011-03-04 13:51:06

Polimerek
Member
Registered: 2011-03-03
Posts: 353

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

>Czy orientujesz się może, jak długo w praktyce (a szczególnie w Łodzi) trwa oczekiwanie na wpis nowego Zarządu do KRS?

od 1,5 miesiąca do dwóch mniej więcej - o ile sąd się nie dopatrzy jakichś uchybień.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB