You are not logged in.

#1 2008-12-18 21:41:31

Diar
Member
From: Oulu
Registered: 2008-12-18
Posts: 2

Ympäristötietoa

Olen vasta aloittelija ja olen vasta lukenut ensimmäisiä ohjeita ja taustoja koko karttahankkeesta. Minusta se kuulostaa jännittävältä ja hyvältä vaihtoehdolta. Ihan hauska harrastus on päivittää karttoja. Jossain wikin sivuilla oli maininta erilaisten aineistojen käytöstä ja luvasta julkaista niitä kartoissa. Onko ympäristöhallinnon (ympäristöministeriö/Syke) aineistoja ajateltu käytettävän? Niistä löytyy esim. luonnonsuojelualueita, valuma-alueita, mittauspaikkoja yms. Ymmärtääkseni kaikki aineistot ovat vapaassa käytössä myös kaupalliseen käyttöön. Aineistojen suorakäyttö käy Oiva-palvelun kautta:
http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp

-D

Offline

#2 2008-12-20 16:44:38

alv
Member
Registered: 2008-06-03
Posts: 196

Re: Ympäristötietoa

Käytännössä seuraava kohta palvelun käyttöehdoissa vapaiden aineistojen kohdalla estää osmiin lisäämisen, ainakin toistaiseksi:
"Aineistoa käytettäessä on aina mainittava tiedon lähteenä tämän palvelun nimi, mahdolliset muut tiedon lähteet sekä aineiston palvelusta ottamisen ajankohta."

Offline

#3 2008-12-22 15:17:07

japa-fi
Member
Registered: 2008-09-24
Posts: 44

Re: Ympäristötietoa

Ihan uteliaisuudesta ja kiusallani laitoin kyselyä tuonne, että mitä tuo ehto käytännössä tarkoittaa. Jos vapaata aineistoa (geodata-tietoa) talletetaan tietokantaan, riittääkö jos samaisen tiedon ohella on maininta lähteestä. Jatkokysymyksenä, että mitä jos tietokannan aineistosta tehdään kartta, jossa on myös oivasta haettua tietoa, pitääkö kartassa olla maininta lähteestä.

Offline

#4 2009-01-26 13:30:31

japa-fi
Member
Registered: 2008-09-24
Posts: 44

Re: Ympäristötietoa

Vastaus kyselyyni:

> >Jos minulla on tietokanta, jossa on
> >geodataa ja lisään sinne aineistoa Oivasta, riittääkö
> >tietokannassa oleva maininta, että geopisteen X tiedot on
> >hankittu Oivasta pvm se ja se, oikea lähde jne. Vai
> >tarkoittavatko käyttöehdot sitä, että jos lisään tietokantaani
> >geodataa oivasta ja tulostan siitä kartan, niin tulostettuun
> >kartaan pitää lisätä maininta siitä, että kartta sisältää
> >aineistoa Oivasta, otettu päivänä se ja se, oikea lähde
> >jne...?

Tietokannassa oleva tieto tiedon alkuperästä ei riitä, jos tietoa käytetään kartan tekemiseen. Karttaan on lisätävä nuo tiedon alkuperää koskevat tiedot.

> >Entä jos teen tietokannan geodatatiedoista kartan
> >GPS-laitteeseen? Kuinka käyttöehtojen vaatimat referoinnit
> >tulee tehdä?

Jos teet kartan GPS-laitteeseen, tulee alkuperätiedot lisätä siihen ainakin, jos julkaiset sen tai jaat sitä muille.

Yki Laine
Suomen ympäristökeskus, Geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikkö

= käyttökelvotonta.

Last edited by japa-fi (2009-01-26 13:31:12)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB