You are not logged in.

#76 2008-11-01 19:14:30

antblant
Member
From: Szczecin, Poland
Registered: 2008-06-12
Posts: 342

Re: Debugger ;-)

TomDalek wrote:

Tym bardziej, ?e jak rozumiem spisy z urz?du s? w domenie publicznej. Czy nie?

Na dole strony jest ''© 2007 Urz?d Miasta Sopotu'', wi?c chyba nie bardzo. Ale bardzo chcia?bym si? myli? big_smile

A na Pana hasse_ramba_zamba nied?ugo mo?e by? potrzebny osobny w?tek wink

Offline

#77 2008-11-01 20:10:51

deejay1
Member
Registered: 2008-06-17
Posts: 109

Re: Debugger ;-)

antblant wrote:
TomDalek wrote:

Tym bardziej, ?e jak rozumiem spisy z urz?du s? w domenie publicznej. Czy nie?

Na dole strony jest ''© 2007 Urz?d Miasta Sopotu'', wi?c chyba nie bardzo. Ale bardzo chcia?bym si? myli? big_smile

W stopkach s? rózne dziwne pierdo?y napisane - generalnie see ustawa o dost?pie do informacji publicznej. Jakby co to mog? na pi?mie pyta? wink

Offline

#78 2008-11-01 20:29:32

antblant
Member
From: Szczecin, Poland
Registered: 2008-06-12
Posts: 342

Re: Debugger ;-)

Czyli wszystko co jest dost?pne na takiej stronie mo?emy wykorzystywa?? Równie? plany miast?

Offline

#79 2008-11-01 20:40:17

TomDalek
Member
From: Sopot, Poland
Registered: 2008-09-28
Posts: 28
Website

Re: Debugger ;-)

IANAL. Tu © odnosi si? chyba raczej do samej strony internetowej jej kodu, grafiki, zdj?? itp. Chodzi?o mi o to, ?e urz?d ma prawdziwy spis ulic, bo to urz?d zajmuje si? nazewnictwem ulic na danym obszarze (czy nie?). Wiedz? co maj?, bo sami wymy?lili. To np urz?d wystawia dowody osobiste, które tu tak wcze?niej niektórzy za istotne uznali. A informacja o prawdziwej nazwie ulic jest jak rozumiem (deejay1 zdaje si? tak samo smile) informacj? publiczn?, wiec zwyczajnie nie mo?e zosta? obj?ta prawem autorskim. http://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja_publiczna

Jeszcze mniej mam pewno?ci co do bazy GUS, bo ta jest ju? pewnie kompilacj? (opracowaniem) informacji od wielu urz?dów miast. Jednak czy to wszystko razem prawda, nie wiem? big_smile

Mo?e rzeczywi?cie warto spyta? w urz?dzie, ?eby potem nie by?o. smile

EDIT:

antblant wrote:

Czyli wszystko co jest dost?pne na takiej stronie mo?emy wykorzystywa?? Równie? plany miast?

No np. w Sopocie plan miasta ju? ewidentnie jest na tzw. stronach BIP strony urz?du. A te to na pewno Informacja Publiczna. smile
http://www.sopot.pl/eGmina/pl/cityzone/BIP/SIP/
http://www.bip.gov.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biuletyn_I … Publicznej

Last edited by TomDalek (2008-11-01 21:22:44)

Offline

#80 2008-11-01 21:23:14

Jakub Klawiter
Member
From: Poznań
Registered: 2008-10-01
Posts: 60
Website

Re: Debugger ;-)

Pozostaje jeszcze pytanie o raport rozbie?no?ci bazy GUS i spisu z UM. Bo je?li to ten sam spis, to przynajmniej licencja na baz? GUS jest znana i nie jest najtragiczniejsza, cho? oczywi?cie dost?p do zestawu (zestawów) nazw w wersji Public Domain by?by jeszcze lepszy.
Przy czym to, ?e co? jest zamieszczone w BiP nie oznacza razcej, ?e jest pozbawione praw autorskich ... mo?e by? powinno, ale nie wierz? ?eby by?o ... mapa google si? tam AFAIK czasami pojawia.

Offline

#81 2008-11-02 09:42:42

deejay1
Member
Registered: 2008-06-17
Posts: 109

Re: Debugger ;-)

Jakub Klawiter wrote:

Pozostaje jeszcze pytanie o raport rozbie?no?ci bazy GUS i spisu z UM. Bo je?li to ten sam spis, to przynajmniej licencja na baz? GUS jest znana i nie jest najtragiczniejsza, cho? oczywi?cie dost?p do zestawu (zestawów) nazw w wersji Public Domain by?by jeszcze lepszy.
Przy czym to, ?e co? jest zamieszczone w BiP nie oznacza razcej, ?e jest pozbawione praw autorskich ... mo?e by? powinno, ale nie wierz? ?eby by?o ... mapa google si? tam AFAIK czasami pojawia.

Wszelkie mapy itp rzeczy które si? pojawiaj? w BIP s? OKDR - jedynie uchwa?y rady miasta/gminy/whatever mo?na w 99% dowolnie wykorzystywa?.

Offline

#82 2008-11-02 10:53:12

deejay1
Member
Registered: 2008-06-17
Posts: 109

Re: Debugger ;-)

Jakub Klawiter wrote:

OK czyli w skrócie ... postaram si? jutro wyklika? znikanie DEBUGów i zastanawia? si? jak bez zb?dnego kombinowania pozby? si? na prawd? niepotrzebnych tagów source, co w tej chwili wydaje si? by? nie trywialne (w sposób w jaki przegl?dam plik osm) ale mo?e nie b?dzie tak ?le jak do tego podej?? na powa?nie.

Znikni?cie DEBUGów na w?z?ach które nie s? cz??ci? ?cie?ek ma jedn? powa?n? wad? - musz? si? bardziej wpatrywa? w okno JOSM-a by usuwa? te w?z?y sad

Offline

#83 2008-11-02 11:27:13

Jakub Klawiter
Member
From: Poznań
Registered: 2008-10-01
Posts: 60
Website

Re: Debugger ;-)

deejay1 wrote:

Znikni?cie DEBUGów na w?z?ach które nie s? cz??ci? ?cie?ek ma jedn? powa?n? wad? - musz? si? bardziej wpatrywa? w okno JOSM-a by usuwa? te w?z?y sad

Czyli nie kasowa?? Ja wczoraj skasowa?em kilkaset takich "niczyich" w?z?ów ale trafi?em na ich stada ca?kiem przypadkiem.
Samych debugów znikn??em wczoraj jakie? 5k a ogó?em ponad 20k.

Last edited by Jakub Klawiter (2008-11-02 11:27:36)

Offline

#84 2008-11-02 11:40:14

deejay1
Member
Registered: 2008-06-17
Posts: 109

Re: Debugger ;-)

Jakub Klawiter wrote:
deejay1 wrote:

Znikni?cie DEBUGów na w?z?ach które nie s? cz??ci? ?cie?ek ma jedn? powa?n? wad? - musz? si? bardziej wpatrywa? w okno JOSM-a by usuwa? te w?z?y sad

Czyli nie kasowa?? Ja wczoraj skasowa?em kilkaset takich "niczyich" w?z?ów ale trafi?em na ich stada ca?kiem przypadkiem.
Samych debugów znikn??em wczoraj jakie? 5k a ogó?em ponad 20k.

Ja bym zaleca? raczej tak? procedur?:

if (source="UMP*" && debug && wezel_nie_jest_czescia_sciezki && nie_ma_innych_tagow) delete_node;
Reszt? mimo wszystko zostawi? - przynajmniej wtedy na pierwszy rzut oka wida? w edytorach, ?e ?cie?ka nie jest "nasza"...

Last edited by deejay1 (2008-11-02 11:41:36)

Offline

#85 2008-11-02 12:11:33

Jakub Klawiter
Member
From: Poznań
Registered: 2008-10-01
Posts: 60
Website

Re: Debugger ;-)

deejay1 wrote:

if (source="UMP*" && debug && wezel_nie_jest_czescia_sciezki && nie_ma_innych_tagow) delete_node;
Reszt? mimo wszystko zostawi? - przynajmniej wtedy na pierwszy rzut oka wida? w edytorach, ?e ?cie?ka nie jest "nasza"...

Tak tylko ja na prawd? nie za bardzo mam pomys? jak to zrobi? ... tak?e na ten moment po prostu przestaj? kasowa? DEBUGI i co? si? spróbuje wymy?li?.

Offline

#86 2008-11-02 19:18:17

deejay1
Member
Registered: 2008-06-17
Posts: 109

Re: Debugger ;-)

deejay1 wrote:
Jakub Klawiter wrote:

Pozostaje jeszcze pytanie o raport rozbie?no?ci bazy GUS i spisu z UM. Bo je?li to ten sam spis, to przynajmniej licencja na baz? GUS jest znana i nie jest najtragiczniejsza, cho? oczywi?cie dost?p do zestawu (zestawów) nazw w wersji Public Domain by?by jeszcze lepszy.
Przy czym to, ?e co? jest zamieszczone w BiP nie oznacza razcej, ?e jest pozbawione praw autorskich ... mo?e by? powinno, ale nie wierz? ?eby by?o ... mapa google si? tam AFAIK czasami pojawia.

Wszelkie mapy itp rzeczy które si? pojawiaj? w BIP s? OKDR - jedynie uchwa?y rady miasta/gminy/whatever mo?na w 99% dowolnie wykorzystywa?.

W?a?nie widz?, ?e Piotr Waglowski napisa? co? na zbli?ony temat (niestety w ci?gu najbli?szych 3 dni nie zdo?am przeczyta? - b?d? away w Warszawie i niestety bez mapowania raczej). Mo?e warto by Go wci?gn?? tu? wink
http://prawo.vagla.pl/node/8199

Offline

Board footer

Powered by FluxBB