You are not logged in.

#1 2022-07-17 14:18:57

balchen
Member
Registered: 2022-07-17
Posts: 40

Kryss mellom kjørevei og sykkelvei hvor kjørevei har vikeplikt

Finnes det noen praksis for å tegne kryss mellom kjørevei og sykkelvei hvor kjørevei har vikeplikt?

Eksempel: https://www.openstreetmap.org/edit#map= … 41/5.70658

Jeg tenker at slike kryss burde tegnes slik at sykkelveien er tegnet gjennomgående, mens kjøreveien har en kryssing med vikeplikt. Altså nesten som i dette tilfellet, bare at her er kjøreveien ubrutt.

Hva tenker andre?

Offline

#2 2022-07-18 10:35:05

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 192
Website

Re: Kryss mellom kjørevei og sykkelvei hvor kjørevei har vikeplikt

Jeg ville selv ha tagget dette slik du har gjort nå, dvs. med highway=give_way der vikeplikt-skiltene står. Kjøreveien kan gjerne være ubrutt.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB