You are not logged in.

#1 2022-05-31 20:50:13

linusbjork
New Member
Registered: 2022-05-31
Posts: 1

Klassifiering av stigar och vinterled

Hej!
Är ganska ny här och håller på att försöka rita in alla stigar i mitt närområde.
Men vissa stigar är bitvis väldigt diffusa och otydliga emellanåt. Andra följer vinterled som bitvis går över väldigt blöta områden.

Så mina frågor är:
* Finns det någon kategori/klassning för dessa typer av stigar?
* Hur kategoriserar jag en linje som vinterled?

Offline

Board footer

Powered by FluxBB