You are not logged in.

Announcement

*** NOTICE: forum.openstreetmap.org is being retired. Please request a category for your community in the new ones as soon as possible using this process, which will allow you to propose your community moderators.
Please create new topics on the new site at community.openstreetmap.org. We expect the migration of data will take a few weeks, you can follow its progress here.***

#1 2022-05-31 20:50:13

linusbjork
New Member
Registered: 2022-05-31
Posts: 1

Klassifiering av stigar och vinterled

Hej!
Är ganska ny här och håller på att försöka rita in alla stigar i mitt närområde.
Men vissa stigar är bitvis väldigt diffusa och otydliga emellanåt. Andra följer vinterled som bitvis går över väldigt blöta områden.

Så mina frågor är:
* Finns det någon kategori/klassning för dessa typer av stigar?
* Hur kategoriserar jag en linje som vinterled?

Offline

Board footer

Powered by FluxBB