You are not logged in.

#1 2022-03-17 18:06:47

FennecusZerda
Member
Registered: 2020-10-02
Posts: 20

NVDB: Trafikkregulering på veg med forbud for gående og syklende

Jeg jobber med bedre informasjon om sykkelruting og sykkelinformasjon i OSM og OTP, sammen med blant annet Entur. I den sammenheng har jeg sett på steder der det er skiltet forbud for gående og syklende, utenfor motorveg, og at dette ikke er informasjon som ligger inne på selve veg-delen i verken NVDB eller OSM. Bringer denne nye informasjonen videre fra min kontakt med Statens vegvesen, etter først dialog og tips fra NKA. (Noe redigert oppsummering):

Vegnettsforvaltere i SVV har hatt en gjennomgang av skiltede sykkelforbud på riks- og fylkesveger, og lagt disse inn som Trafikkreguleringer. Det kan gjenstå noen registreringer. De har tatt utgangspunkt i skilt som er registrert i NVDB. Motorveger er jo i seg selv ikke lov til å gå og sykle på, disse reguleres derfor av motorvegregistreringer. Det er ikke registrert Trafikkreguleringer på disse.

Når det gjelder kommunalt vegnett, så er skilt i svært liten grad registrert i NVDB. Man er derfor avhengig av at kommunene melder slike reguleringer inn. Det er kartverket som oppdaterer vegnett og trafikkreguleringer etter tilbakemeldinger fra kommunene. Jeg vil tro at det vil være nyttig å spre det gode budskap i alle sammenhenger [ . . . SVV] ser man at det mangler registreringer på kommunale eller private veger, så meldes disse til geodatamiljøet i kommunene. De vil da ta dette videre til Kartverket. Det er også mulig å melde mangler inn gjennom Kartverket sin feilmeldingstjeneste  Rett i kartet - Kartverket, eller gjennom SVV sin feilmeldingstjeneste Fiksvegdata - fiksvegdata.no (opentns.org).

Håper da at ved neste import av vegdata inn i OSM da vil kunne dra nytte av denne oppdaterte informasjonen?

Hilsen, Trond S, Buskerudbyen

Offline

#2 2022-03-17 23:01:53

Gazer75
Member
Registered: 2015-03-19
Posts: 35

Re: NVDB: Trafikkregulering på veg med forbud for gående og syklende

Om ein hentar inn tunnelar også og ser på sykkeforbud så finn ein mange som har "ja" her men ingen skilt.
Verste eksempel er vel E16 Voss-Dale som har mange tunnelar og manglar skilt fleire plassar.

Offline

#3 2022-03-20 13:10:54

FennecusZerda
Member
Registered: 2020-10-02
Posts: 20

Re: NVDB: Trafikkregulering på veg med forbud for gående og syklende

Gazer75 wrote:

ein hentar inn tunnelar også og ser på sykkeforbud så finn ein mange som har "ja" her men ingen skilt.
Verste eksempel er vel E16 Voss-Dale som har mange tunnelar og manglar skilt fleire plassar.

Dette er dessverre et kjent problem, ja. Vet det er tatt opp som et problem blant annet av Syklistforeningen, og at det finnes alternative datakilder som dette: https://www.cycletourer.co.uk/maps/tunnelmap.shtml. Forresten, hadde det vært bra å få disse dataene inn i OSM?!

Offline

#4 2022-07-07 16:39:30

Øystein Bjørndal
New Member
Registered: 2022-07-07
Posts: 2

Re: NVDB: Trafikkregulering på veg med forbud for gående og syklende

og at det finnes alternative datakilder som dette: https://www.cycletourer.co.uk/maps/tunnelmap.shtml. Forresten, hadde det vært bra å få disse dataene inn i OSM?!

Ja, definitivt. Jeg skrev en del kode, ligger her: https://github.com/obtitus/osm_no_tunnels_bicycle, resultat her: https://obtitus.github.io/osm_no_tunnels_bicycle/

Jeg gjorde et stunt nå for å få ting til å kjøre under python3, men merk at cycletour datasettet er fra 10/07/2016.

Men jeg fikk aldri endelig tillatelse fra Jon som står bak  cycletourer å bruke dataene og jeg ser i siste dump at rettighetene har blitt enda dårligere:

The data contained in these files is the copyright of the Cycletourer website and is intended for personal use only. This data cannot be reproduced on another website or used for any commercial purpose.

Hvis noe andre vil ta over dette (1) Se om vi får datasettet i en åpen lisens (2) gjøre forbedringer i scriptet, så er det bare flott.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB