You are not logged in.

#1 2021-10-28 10:19:57

Dimitar155
Member
Registered: 2021-03-04
Posts: 13

Отворени данни на ОП "Софияплан"

Днес Софияплан публикуваха 399 набора отворени машинно-четими данни. Данните могат да бъдат използвани свободно и доколкото виждам биха могли да се използват в OpenStreetMap. Част от по-интересните са свързани с дърветата, транспорта, реките, детските заведения и училища, велоалеите, бъдещите транспортни проекти и евентуално геокодираните адреси от НСИ от преброяването през 2011-та година.

Данните са достъпни на https://sofiaplan.bg/api/

Offline

Board footer

Powered by FluxBB